Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0469/2015

Разисквания :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Гласувания :

PV 21/05/2015 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0211

Приети текстове
PDF 472kWORD 82k
Четвъртък, 21 май 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд
P8_TA(2015)0211RC-B8-0469/2015

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (2015/2711(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар/Бирма и народността рохингия, и по-специално резолюциите от 20 април 2012 г.(1), от 13 септември 2012 г.(2), от 22 ноември 2012 г.(3) и от 13 юни 2013 г.(4), както и своята резолюция от 23 май 2013 г. относно възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд(6),

—  като взе предвид изявлението на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) от 6 май 2015 г. относно масовите гробове на членове на народността рохингия в Тайланд,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

—  като взе предвид Декларацията за правата на човека на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), и по-специално параграфи 13, 15, 16 и 18 от нея,

—  като взе предвид призива на ВКБООН от 15 май 2015 г. към регионалните правителства да провеждат операции по издирване и спасяване, в който беше отправено предупреждение за потенциално хуманитарно бедствие,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в условията на разрастваща се общорегионална криза, се счита, че хиляди бежанци от народността рохингия и други бежанци са все още на плавателни съдове в Андаманско море и Малакския пролив, някои изоставени от трафикантите с малко храна и вода, и са отблъсквани обратно в морето, когато плавателните съдове, на които се намират, навлязат в териториални води;

Б.  като има предвид, че на 1 и 4 май 2015 г. военната полиция откри телата на най‑малко тридесет мюсюлмани от народността рохингия в предполагаем лагер за трафик на хора в окръг Садао, провинция Сонгкхла, близо до границата между Тайланд и Малайзия; като има предвид, че няколко дена по-късно беше открит друг лагер с най-малко пет други гроба;

В.  като има предвид, че представителите на народността рохингия продължават да бъдат подлагани на преследване и дискриминация и да бъдат произволно лишавани от гражданство в Мианмар/Бирма, поради което остават без гражданство; като има предвид, че на 1 април 2015 г. правителството на Мианмар/Бирма анулира техните временни лични карти, като по този начин ги лиши от правото да гласуват; като има предвид, че безнаказаността продължава да е широко разпространена в случаи на престъпления и жестокости срещу тях;

Г.  като има предвид, че голям брой представители на народността рохингия напускат Мианмар/Бирма след като рязко увеличаване на насилието през 2012 г. доведе до разрушаването на жилищни квартали и отне живота на стотици; като има предвид, че много от оцелелите попаднаха в ръцете на престъпни организации, занимаващи се с трафик в Бенгалския залив;

Д.  като има предвид, че според периодичния доклад на ВКБООН от 8 май 2015 г. около 25 000 членове на народността рохингия и бангладешци са се качили на плавателни съдове на трафиканти между януари и март 2015 г.; като има предвид, че това са почти два пъти повече хора в сравнение със същия период през 2014 г.;

Е.  като има предвид, че няколко хиляди членове на народността рохингия са избягали по море, за да избегнат преследване, и като има предвид, че стотици са загинали на потъващи плавателни съдове или отблъсквани обратно в морето;

Ж.  като има предвид, че след като бяха предприети мерки, трафикантите на хора използват морски пътища; като има предвид, че все по-често мигрантите биват изоставяни в морето от трафикантите;

З.  като има предвид, че хиляди представители на народността рохингия и други мигранти продължават да бъдат превозвани незаконно през Тайланд и от други държави в региона от трафиканти на хора, в някои случаи включително корумпирани представители на местните тайландските органи, и да бъдат държани в плен при нечовешки условия в лагери в джунглата в южните части на Тайланд, където са измъчвани, подлагани на глад и пребивани до смърт от похитителите си с цел изтръгване на откупи от техните семейства и роднини, или са продавани в робство;

И.  като има предвид, че ВКБООН призова за съвместни действия след разкриването на масовите гробове на народността рохингия в Тайланд, като настоятелно призовава държавите в региона да засилят сътрудничеството за мерки за борба срещу незаконното превеждане през граница и незаконния трафик, като същевременно се осигурява защитата на жертвите;

Й.  като има предвид, че проблемът с общността рохингия не беше обсъден по време на неотдавнашната 26-а среща на високо равнище на АСЕАН, проведена от 26 до 28 април 2015 г. в Малайзия;

К.  като има предвид, че от 2010 до 2015 г. Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) на Комисията предостави 57,3 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за уязвимото население в щата Рахин; като има предвид, че през 2015 г. Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) финансира проекти в щата Рахин за посрещане на някои от най‑спешните потребности сред народността рохингия в северните общини, включително храна и продоволствия, основни здравни услуги и осигуряването на други основни вещи за домакинството, и за подпомагане на разселваното от 2012 г. население;

Л.  като има предвид, че Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) предостави 325 000 EUR за Международната организация по миграция (МОМ) от 2013 г. до днес за осигуряване на храна, основни вещи за домакинството, здравеопазване и защита на около 3000 мъже, жени и деца от народността рохингия, задържани в Тайланд;

1.  Изразява своята дълбока загриженост във връзка с проблема с бежанците от народността рохингия и текущата хуманитарна криза в открито море и в териториални води между Мианмар/Бирма, Бангладеш, Тайланд и Индонезия и е потресен от заключенията след неотдавнашната ексхумация на десетки тела от масови гробове в близост до лагери за трафик на хора в южните части на Тайланд; изказва своите съболезнования на семействата на жертвите;

2.  Призовава тайландските органи да започнат незабавни, пълни и надеждни наказателни разследвания във връзка с масовите гробове на мюсюлманите от народността рохингия и ако е необходимо със съдействието на ООН, да предприемат съответни мерки за подвеждане на виновните под съдебна отговорност;

3.  Приветства признанието от страна на правителството на Тайланд на проблема с трафика на хора в Тайланд и в региона, както и на съучастието на някои корумпирани органи на властта в трафика на хора; призовава правителството на Тайланд и неговите длъжностни лица да преустановят съучастието с престъпните организации, които осъществяват трафика на представители на народността рохингия и на други мигранти в Тайланд;

4.  Призовава всички държави в региона да засилят сътрудничеството за мерки за борба с незаконното превеждане през граница и трафика, като същевременно се осигурява защитата на жертвите; подчертава важната роля, която може да играе в това отношение АСЕАН; насърчава правителствата на държавите в региона да участват в предстоящата регионална среща относно положението с мигрантите, на която ще бъде домакин Тайланд на 29 май 2015 г. в Банкок; приветства изготвянето на Конвенцията на АСЕАН срещу трафика на хора, и особено на жени и деца, която следва да бъде подкрепена от лидерите на АСЕАН през 2015 г.;

5.  Призовава всички държави от региона да подпишат и ратифицират Конвенцията на ООН за статута на бежанците да предоставят на търсещите убежище членове на народността рохингия най-малкото временна закрила, като същевременно подкрепят правителството на Мианмар/Бирма в търсенето на дългосрочни, справедливи решения на първопричините;

6.  Призовава освен това правителството на Мианмар/Бирма да промени политиката си и да предприеме необходимите мерки, за да се прекратят преследването и дискриминацията срещу малцинството рохингия; отправя отново своите призиви за изменение или отмяна на Закона за гражданството от 1982 г., за да се гарантира равен достъп на представителите на народността рохингия до гражданство на Мианмар/Бирма;

7.  Приветства дългоочакваното изявление от 18 май 2015 г. на говорителя на опозиционната партия Национална лига за демокрация, ръководена от Аун Сан Су Чи, че правителството на Мианмар/Бирма следва да предостави гражданство на малцинството рохингия;

8.  Призовава настоятелно лидерите на Индонезия, Малайзия и Тайланд да определят като висш приоритет спасяването на живота на мигрантите и бежанците в затруднено положение на кораби в Бенгалския залив и Андаманско море и приветства декларацията на Малайзия и Индонезия от 20 май 2015 г., че те ще предоставят временно убежище на мигранти, открити в морето;

9.  Приветства помощта, предоставена от Европейския съюз и от международните организации като ВКБООН за общността рохингия в Мианмар/Бирма и Тайланд и хуманитарната помощ на ЕС, предоставяна на вътрешно разселените лица в щата Рахин/Аракан, на представителите на народността рохингия, които са без документи, и на уязвимото приемащо население в Бангладеш, както и на мигрантите от Бангладеш и от народността рохингия, които понастоящем са настанени в центровете за задържане на имигранти (мъже) или в центрове за социално подпомагане (жени и деца) в Тайланд;

10.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да разгледа този въпрос на възможно най-високо политическо равнище при нейните контакти с Тайланд и Мианмар/Бирма и с други държави — членки на АСЕАН;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на правителството и парламента на Тайланд, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Междуправителствената комисия по правата на човека на АСЕАН, на специалния представител на ООН за правата на човека в Мианмар, на Върховния комисар на ООН за бежанците, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на правителствата и парламентите на другите държави в региона.

(1) ОВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 79.
(2) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 145.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0464.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0286.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0228.
(6) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 144.

Правна информация - Политика за поверителност