Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0469/2015

Rozpravy :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Hlasování :

PV 21/05/2015 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0211

Přijaté texty
PDF 352kWORD 79k
Čtvrtek, 21. května 2015 - Štrasburk
Těžká situace uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku
P8_TA(2015)0211RC-B8-0469/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o kritické situaci rohingyjských uprchlíků, včetně o masových hrobech v Thajsku (2015/2711(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru a Rohingyích, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1), 13. září 2012(2), 22. listopadu 2012(3) a 13. června 2013(4) a na své usnesení ze dne 23. května 2013 o obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí(5),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o situaci barmských uprchlíků v Thajsku(6),

—  s hledem na prohlášení Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHRC) ze dne 6. května 2015 ohledně masových hrobů Rohingyů v Thajsku,

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

—  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

—  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

—  s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), zejména na odstavce 13, 15, 16 a 18 této deklarace,

—  s ohledem na výzvu ze dne 15. května 2015, kterou se Úřad OSN pro uprchlíky obrací na regionální vlády s žádostí o provádění vyhledávacích a záchranných operací a v níž varuje před „možnou humanitární katastrofou“,

—  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v rámci stupňující se celoregionální krize se odhaduje, že v Andamanském moři a Malackém průlivu se na lodích stále nacházejí tisíce Rohingyů a dalších uprchlíků, z nichž některé opustili převaděči a ponechali jim pouze malé množství potravin a vody, přičemž pokud se jejich lodě dostanou do teritoriálních vod, jsou zaháněny zpět na moře;

B.  vzhledem k tomu, že ve dnech 1. a 4. května 2015 objevila vojenská policie v táboře nacházejícím se v okrese Sadao provincie Songkhla v blízkosti thajsko-malajsijských hranic, o němž se domnívá, že je využíván k obchodování s lidmi, těla nejméně 30 etnických rohingyjských muslimů; vzhledem k tomu, že o několik dní později byl nalezen další tábor alespoň s pěti dalšími hroby;

C.  vzhledem k tomu, že Rohingyové i nadále trpí pronásledováním a diskriminací a jsou v Barmě/Myanmaru svévolně zbavováni občanství, a proto zůstávají bez státního občanství; vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2015 barmská vláda zrušila jejich dočasné průkazy totožnosti, a připravila je tak o hlasovací právo; vzhledem k tomu, že v případech trestných činů a násilností páchaných proti tomuto etniku stále převládá beztrestnost;

D.  vzhledem k tomu, že od vypuknutí násilí v roce 2012, kdy byly zcela zničeny celé čtvrtě a stovky lidí přišly o život, Rohingyové hromadně odcházejí z Barmy/Myanmaru; vzhledem k tomu, že mnoho z těch, komu se podařilo utéct, se dostalo do rukou band obchodujících s lidmi, které působí v Bengálském zálivu;

E.  vzhledem k tomu, že podle pravidelné zprávy, kterou vydal Úřad OSN pro uprchlíky dne 8. května 2015, se na lodě převaděčů dostalo mezi lednem a březnem 2015 přibližně 25 000 Rohingyů a Bangladéšanů; vzhledem k tomu, že to je téměř dvojnásobek počtu osob, které se na jejich lodě dostaly ve stejném období v roce 2014;

F.  vzhledem k tomu, že tisíce Rohingyů uprchly ze země po moři, aby unikli pronásledování, a vzhledem k tomu, že stovky jich přišly o život v potopených člunech nebo proto, že byli zahnáni zpět na moře;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku tvrdého zásahu se obchodníci s lidmi přeorientovali na námořní cesty; vzhledem k rostoucímu počtu případů, kdy obchodníci s lidmi opouštějí migranty na moři;

H.  vzhledem k tomu, že přes Thajsko a z jiných zemí v regionu obchodníci s lidmi, v některých případech i zkorumpované thajské státní orgány, stále převádějí tisíce Rohingyů a dalších migrantů a zadržují je v nelidských podmínkách v táborech v džungli v jižním Thajsku, kde je jejich věznitelé mučí, trápí hladem a bijí k smrti s cílem vynutit si od jejich rodin a příbuzných výkupné nebo kde jsou prodávány do otroctví;

I.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro uprchlíky vyzval po nalezení masových hrobů Rohingyů v Thajsku ke společné reakci a naléhavě požádal země v regionu, aby prohloubily spolupráci zaměřenou na přijetí opatření proti převaděčství a obchodování s lidmi a aby zároveň zajistily ochranu obětí;

J.  vzhledem k tomu, že na nedávném 26. summitu sdružení ASEAN, který se uskutečnil v období od 26. do 28. dubna 2015 v Malajsii, se problematika Rohingyů neprojednávala;

K.  vzhledem k tomu, že v období od roku 2010 do roku 2015 generální ředitelství Komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) poskytlo ohroženým osobám v Arakanském státě humanitární pomoc přibližně v hodnotě 57,3 milionu EUR; vzhledem k tomu, že toto ředitelství v roce 2015 financuje projekty v Arakanském státě s cílem vyřešit některé z nejnaléhavějších potřeb Rohingyů v severních obcích, mj. potravinové a výživové projekty, poskytování základních zdravotnických služeb a dodávku jiných základních domácích potřeb, a s cílem podpořit obyvatelstvo, které muselo od roku 2012 opustit své domovy;

L.  vzhledem k tomu, že ředitelství ECHO vyčlenilo od roku 2013 pro Mezinárodní organizaci pro migraci 325 000 EUR na zajištění potravin, základních domácích potřeb, zdravotní péče a ochrany přibližně 3 000 rohingyjských mužů, žen a dětí zadržovaných v Thajsku;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad katastrofální situací rohingyjských uprchlíků a humanitární krizí, která se v současnosti odehrává na volném moři a v teritoriálních vodách Myanmaru, Bangladéše, Thajska a Indonésie, a je otřesen nálezem, který byl učiněn po exhumaci desítek těl z masových hrobů nedaleko táborů, které se v jižním Thajsku používají v rámci obchodování s lidmi; vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

2.  vyzývá thajské orgány, aby zahájily okamžité, neomezené a důvěryhodné trestní vyšetřování masových hrobů rohingyjských muslimů, a to i s pomocí OSN, bude-li to zapotřebí, a aby zajistily, že odpovědné osoby budou představeny před soud;

3.  vítá, že vláda Thajska si je vědoma problému obchodování s lidmi v Thajsku a v tomto regionu a toho, že převádění lidí napomáhají i některé zkorumpované státní orgány; vyzývá vládu Thajska a její členy, aby ukončily jakékoli napomáhání trestné činnosti zločinných skupin, které obchodují s Rohingyi a dalšími migranty v Thajsku;

4.  vyzývá všechny země v regionu, aby prohloubily spolupráci při přijímání opatření proti převaděčství a obchodování s lidmi a aby zároveň zajistily ochranu příslušných obětí; zdůrazňuje významnou roli, kterou může v této souvislosti sehrát sdružení ASEAN; vybízí vlády států v daném regionu, aby se zúčastnily nadcházejícího regionálního setkání na téma situace migrantů, které pořádá Thajsko dne 29. května 2015 v Bangkoku; vítá návrh Úmluvy proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a s dětmi (ACTIP), který vypracovalo sdružení ASEAN a který by měli v průběhu roku 2015 podpořit vedoucí představitelé tohoto sdružení;

5.  vyzývá všechny státy daného regionu, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků a aby poskytly rohingyjským žadatelům o azyl alespoň dočasnou ochranu a zároveň podpořily barmskou vládu při hledání dlouhodobého spravedlivého řešení základních příčin daného problému;

6.  vyzývá dále vládu Barmy/Myanmaru, aby změnila svou politiku a přijala veškerá nezbytná opatření, která by ukončila pronásledování rohingyjské menšiny a její diskriminaci; znovu opakuje své dřívější výzvy, aby byl změněn nebo zrušen zákon o občanství z roku 1982 s cílem poskytnout Rohingyům rovný přístup k barmskému občanství;

7.  vítá prohlášení mluvčího opoziční strany Aun Schan Su Ťij – Národní ligy pro demokracii – ze dne 18. května 2015, že vláda Barmy/Myanmaru by měla rohingyjské menšině udělit občanství, které mělo zaznít již dávno;

8.  naléhavě žádá vedoucí představitele Indonésie, Malajsie a Thajska, aby ze záchrany životů migrantů a uprchlíků, kteří uvízli na lodích v Bengálském zálivu a v Andamanském moři, učinili hlavní prioritu, a vítá prohlášení Malajsie a Indonésie ze dne 20. května 2015, že migrantům nalezeným na moři poskytnou dočasné útočiště;

9.  vítá pomoc, kterou poskytuje Evropská unie a mezinárodní organizace, jako je Úřad OSN pro uprchlíky, Rohingyům v Myanmaru/Barmě a Thajsku, a humanitární pomoc EU poskytovanou osobám, které musely opustit své domovy v rámci Arakanského/Rakhinského státu, Rohingyům bez dokladů, ohroženému hostitelskému obyvatelstvu v Bangladéši a rohingyjským a bangladéšským migrantům, kteří jsou zadržováni v imigračních záchytných centrech (v případě mužů) nebo ve střediscích sociální péče (v případě žen a dětí) v Thajsku;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, aby se v rámci svých kontaktů s Thajskem a Barmou/Myanmarem a s dalšími členskými státy sdružení ASEAN touto problematikou zabývala na nejvyšší možné politické úrovni;

11.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru, vládě a parlamentu Thajska, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Myanmaru, vysoké komisařce OSN pro uprchlíky, Radě OSN pro lidská práva a vládám a parlamentům dalších států v daném regionu.

(1) Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
(2) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 145.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0464.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0286.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0228.
(6) Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 144.

Právní upozornění - Ochrana soukromí