Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0469/2015

Keskustelut :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Äänestykset :

PV 21/05/2015 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0211

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 70k
Torstai 21. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa
P8_TA(2015)0211RC-B8-0469/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2015 rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (2015/2711(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta/Myanmarista ja rohingya-muslimeista ja etenkin 20. huhtikuuta 2012(1), 13. syyskuuta 2012(2), 22. marraskuuta 2012(3) ja 13. kesäkuuta 2013(4) antamansa päätöslauselmat sekä 23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman yleisten tullietuuksien palauttamisesta Myanmarille/Burmalle(5),

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman burmalaispakolaisten tilanteesta Thaimaassa(6),

–  ottaa huomioon YK:n pakolaisjärjestön 6. toukokuuta 2015 antaman lausunnon rohingya-pakolaisten joukkohaudoista Thaimaassa,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen vuodelta 1951 ja siihen liitetyn pöytäkirjan vuodelta 1967,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) ihmisoikeusjulistuksen ja etenkin sen 13, 15, 16, ja 18 kohdan,

–  ottaa huomioon YK:n pakolaisjärjestön 15. toukokuuta 2015 alueen valtioille esittämän vetoomuksen, jossa kehotettiin etsintä- ja pelastustoimiin ja varoitettiin mahdollisesta humanitaarisesta katastrofista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kyse on koko alueen laajuisesta kärjistyvästä kriisistä ja Andamaanienmerellä ja Malakansalmessa on vieläkin veneissä arvioiden mukaan tuhansia rohingya-vähemmistöön kuuluvia ja muita pakolaisia; toteaa, että ihmiskauppiaat ovat jättäneet osan heistä oman onnensa nojaan melkein ilman ruokaa ja vettä ja että heidät työnnetään takaisin mereen, kun heidän veneensä saapuvat aluevesille;

B.  ottaa huomioon, että sotilaspoliisit löysivät 1. ja 4. toukokuuta 2015 ainakin 30 rohingya-muslimin ruumiin Songkhlan provinssissa Sadaon alueella lähellä Thaimaan ja Malesian rajaa sijaitsevasta epäillystä ihmiskauppiaiden leiristä; ottaa huomioon, että joitakin päiviä myöhemmin löydettiin toinen leiri, jossa oli vielä ainakin viisi hautaa;

C.  ottaa huomioon, että rohingyat kärsivät edelleen vainosta ja syrjinnästä ja heiltä evätään mielivaltaisesti kansalaisuus Burmassa/Myanmarissa, minkä vuoksi he ovat kansalaisuudettomia; ottaa huomioon, että Burman hallitus peruutti 1. huhtikuuta 2015 heidän tilapäiset henkilökorttinsa ja vei heiltä samalla äänioikeuden; toteaa, että rohingya-muslimeja vastaan kohdistetut rikokset ja julmuudet jäävät edelleen rankaisematta;

D.  ottaa huomioon, että rohingya-muslimeja on lähtenyt Burmasta/Myanmarista suurin joukoin sen jälkeen, kun vuonna 2012 puhjenneet väkivaltaisuudet tuhosivat asuinalueita ja vaativat satoja ihmishenkiä; ottaa huomioon, että monet paenneista joutuivat Bengalinlahdella toimivien ihmiskauppaa harjoittavien ryhmien käsiin;

E.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön 8. toukokuuta 2015 julkaiseman määräaikaisraportin mukaan salakuljettajien veneisiin nousi tammi-maaliskuussa 2015 noin 25 000 rohingya-muslimia ja bangladeshilaista; toteaa, että salakuljettajiin turvautuneiden ihmisten määrä oli melkein kaksinkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2014;

F.  toteaa, että tuhannet rohingyat ovat paenneet meritse vainoa ja että sadat ovat menehtyneet veneiden upotessa tai koska heidät on työnnetty takaisin mereen;

G.  toteaa, että tehoiskun jälkeen ihmiskauppiaat ovat siirtyneet merireiteille; ottaa huomioon, että yhä useammassa tapauksessa ihmiskauppiaat hylkäävät maahanpyrkijät merelle;

H.  ottaa huomioon, että ihmiskauppiaat salakuljettavat jatkuvasti tuhansia rohingya-väestöön kuuluvia ja muita omasta maastaan lähteneitä Thaimaan kautta ja muista alueen maista, joissakin tapauksissa lahjottujen thaimaalaisten paikallisviranomaisten myötävaikutuksella, ja että heitä pidetään vangittuina epäinhimillisissä oloissa Thaimaan eteläosassa sijaitsevilla viidakkoleireillä, joilla heidän sieppaajansa kiduttavat heitä, pitävät heitä nälässä ja hakkaavat heitä kuoliaiksi lunnaiden kiristämiseksi heidän perheiltään ja sukulaisiltaan, tai heidät myydään orjiksi;

I.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestö on kehottanut yhteisiin toimiin Thaimaasta löytyneiden rohingya-muslimien joukkohautojen johdosta sekä kehottanut alueen maita tiivistämään salakuljetuksen ja ihmiskaupan vastaisiin toimenpiteisiin liittyvää yhteistyötä samalla kuitenkin varmistaen uhrien suojelun;

J.  ottaa huomioon, että rohingya-yhteisöä koskevasta ongelmasta ei keskusteltu Malesiassa 26.–28. huhtikuuta 2015 pidetyssä ASEANin 26. huippukokouksessa;

K.  ottaa huomioon, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO) antoi vuosina 2010–2015 noin 57,3 miljoonan euron edestä humanitaarista apua Rakhinen osavaltion hädänalaisille ihmisille; ottaa huomioon, että vuonna 2015 ECHO rahoittaa eri puolilla Rakhinen osavaltiota hankkeita, joilla vastataan osavaltion pohjoisosan kylissä asuvien rohingya-muslimien kiireellisimpiin tarpeisiin, joita ovat muun muassa ruoka ja ravinto, perusterveydenhuoltopalvelut ja muut peruskotitaloustarvikkeet, sekä tuetaan väestöä, joka joutui siirtymään kotiseudultaan vuoden 2012 jälkeen;

L.  ottaa huomioon, että ECHO on myöntänyt vuodesta 2013 lähtien Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle 325 000 euroa elintarvikkeiden, peruskotitaloustarvikkeiden, terveydenhuollon ja suojelun tarjoamiseen säilöönottokeskuksissa Thaimaassa oleville noin 3 000:lle rohingya-väestöön kuuluvalle miehelle, naiselle ja lapselle;

1.  on erittäin huolestunut rohingya-pakolaisten ahdingosta sekä avomerellä ja Myanmarin, Bangladeshin, Thaimaan ja Indonesian välisillä aluevesillä tällä hetkellä vallitsevasta humanitaarisesta kriisistä ja on järkyttynyt havainnoista, joita on tehty sen jälkeen, kun äskettäin kaivettiin esiin kymmeniä ruumiita Thaimaan eteläosasta ihmiskauppiaiden leirien lähistöltä löytyneistä joukkohaudoista; esittää surunvalittelunsa uhrien omaisille;

2.  kehottaa Thaimaan viranomaisia järjestämään välittömästi rohingya-muslimien joukkohautoja koskevat perusteelliset ja uskottavat rikostutkinnat ja varmistamaan tarvittaessa YK:n avustuksella, että niistä vastuussa olevat joutuvat oikeuden eteen;

3.  pitää hyvänä, että Thaimaan hallitus myöntää ihmiskaupan olevan Thaimaassa ja koko alueella ongelma ja tiettyjen korruptoituneiden viranhaltijoiden olevan osallisina ihmisten salakuljetuksessa; kehottaa Thaimaan hallitusta ja sen virkamiehiä panemaan pisteen osallisuudelle rikollisryhmien Thaimaassa rohingya-väestöön kuuluvilla ja muilla muuttajilla käymään kauppaan;

4.  kehottaa kaikkia alueen maita tiivistämään salakuljetuksen ja ihmiskaupan vastaisiin toimenpiteisiin liittyvää yhteistyötä samalla kuitenkin varmistaen uhrien suojelun; korostaa ASEANin merkitystä tässä yhteistyössä; kannustaa alueen valtioiden hallituksia osallistumaan Thaimaan Bangkokissa 29. toukokuuta 2015 järjestämään muuttajien tilannetta käsittelevään alueelliseen kokoukseen; panee tyytyväisenä merkille ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan, vastaisen ASEANin yleissopimuksen laadinnan ja katsoo, että ASEANin johtajien olisi annettava sille tukensa vuoden 2015 kuluessa;

5.  kehottaa kaikkia alueen maita allekirjoittamaan ja ratifioimaan pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen ja tarjoamaan rohingya-vähemmistöön kuuluville turvapaikanhakijoille ainakin tilapäistä suojelua sekä tukemaan samalla Burman hallituksen pyrkimyksiä löytää pitkäaikaiset ja oikeudenmukaiset ratkaisut, joilla puututaan ongelman perimmäisiin syihin;

6.  kehottaa lisäksi Burman/Myanmarin hallitusta muuttamaan toimintatapaansa ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet rohingya-vähemmistön vainon ja syrjinnän lopettamiseksi; toistaa aiemmat kehotuksensa tarkistaa vuoden 1982 kansalaisuuslakia tai kumota se, jotta rohingya-vähemmistöön kuuluville annettaisiin yhdenvertaiset mahdollisuudet saada Burman kansalaisuus;

7.  panee tyytyväisenä merkille Aung San Suu Kyin oppositiopuolueen Kansallisen demokraattisen liiton (NLD) tiedottajan 18. toukokuuta 2015 antaman kauan odotetun julkilausuman, jonka mukaan Burman/Myanmarin hallituksen olisi myönnettävä kansalaisuus rohingya-vähemmistöön kuuluville;

8.  vaatii Indonesian, Malesian ja Thaimaan johtajia asettamaan aluksissa Bengalinlahdella ja Andamaanienmerellä jumissa olevien muuttajien ja pakolaisten hengen pelastamisen tärkeimmäksi tavoitteekseen ja panee tyytyväisenä merkille Malesian ja Indonesian 20. toukokuuta 2015 antaman julkilausuman, jonka mukaan ne antavat väliaikaisen turvapaikan mereltä löytyneille maahanpyrkijöille;

9.  pitää myönteisenä apua, jota Euroopan unioni ja kansainväliset järjestöt, kuten YK:n pakolaisjärjestö, tarjoavat rohingya-muslimeille Myanmarissa/Burmassa ja Thaimaassa, sekä EU:n humanitaarista apua, jota tarjotaan maan sisäisesti siirtymään joutuneille Arakanin/Rakhinen osavaltiossa, paperittomille rohingya-muslimeille ja heikossa asemassa olevalle vastaanottavalle väestölle Bangladeshissa samoin kuin rohingya-väestöön kuuluville ja bangladeshilaisille maahanmuuttajille, joita nyt pidetään maahanmuuttajien säilöönottokeskuksissa (miehet) tai sosiaalikeskuksissa (naiset ja lapset) Thaimaassa;

10.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa käsittelemään tätä asiaa mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla ollessaan yhteydessä Thaimaahan ja Burmaan/Myanmariin sekä muihin ASEANin jäsenmaihin;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Burman/Myanmarin hallitukselle ja parlamentille, Thaimaan hallitukselle ja parlamentille, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) pääsihteerille, ASEANin hallitustenväliselle ihmisoikeuskomissiolle, Myanmarin ihmisoikeuksia käsittelevälle YK:n eritysedustajalle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä alueen muiden valtioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
(2)EUVL C 353 E, 3.12.2013, s. 145.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0464.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0286.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0228.
(6)EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 144.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö