Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2711(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0469/2015

Debatai :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Balsavimas :

PV 21/05/2015 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0211

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2015 m. gegužės 21 d. - Strasbūras
Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande
P8_TA(2015)0211RC-B8-0469/2015

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl sunkios rohinjų pabėgėlių padėties, įskaitant masines kapavietes Tailande (2015/2711(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro / Birmos ir dėl rohinjų, ypač į 2012 m. balandžio 20 d.(1), 2012 m. rugsėjo 13 d.(2), 2012 m. lapkričio 22 d.(3) ir 2013 m. birželio 13 d(4), ir į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliucijas dėl galimybės Mianmarui / Birmai naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo(5);

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl Birmos pabėgėlių padėties Tailande(6),

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (JTVPK) 2015 m. gegužės 6 d. pareiškimą dėl masinių rohinjų kapaviečių Tailande,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Žmogaus teisių deklaraciją, ypač jos 13, 15, 16 ir 18 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į JTVPK 2015 m. gegužės 15 d. prašymą regiono vyriausybėms vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas (šiame prašyme jis perspėjo apie galimą humanitarinę nelaimę);

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi visame regione vis didėjant krizei manoma, kad tūkstančiai rohinjų ir kitų pabėgėlių vis dar laivuose Andamanų jūroje ir Malakos sąsiauryje, kai kuriems prekiautojai žmonėmis paliko mažai maisto ar vandens; jų laivams patekus į teritorinius vandenis jie vėl išstumiami į jūrą;

B.  kadangi 2015 m. gegužės 1–4 d., kaip įtariama, prekiautojų žmonėmis stovykloje Songkhla provincijos Sadao rajone, netoli Tailando ir Malaizijos valstybinės sienos, karo policija rado bent 30 rohinjų musulmonų etninei grupei priklausančių asmenų kūnus; kadangi po keleto dienų kitoje stovykloje buvo rastos bent penkios kitos kapavietės;

C.  kadangi rohinjai toliau persekiojami, patiria diskriminaciją ir Mianmaras / Birma nepagrįstai iš jų atima pilietybę, todėl jie tampa asmenimis be pilietybės; kadangi 2015 m. balandžio 1 d. Mianmaro (Birmos) vyriausybė panaikino jų laikinas tapatybės korteles ir jie neteko teisės balsuoti; kadangi ir toliau nebaudžiama už nusikaltimus ir žiaurų elgesį su jais;

D.  kadangi nuo tada, kai 2012 m. prasidėjusi smurto banga sunaikino gyvenvietes ir pasiglemžė šimtus gyvybių, daugelis rohinjų bandė išvykti iš Mianmaro / Birmos ; kadangi daugelis pabėgusiųjų pateko į Bengalijos įlankoje veikiančių prekiautojų žmonėmis gaujų rankas;

E.  kadangi pagal JTVPK 2015 m. gegužės 8 d. periodinę ataskaitą 2015 m. sausio – kovo mėn. apie 25 000 rohinjų ir bangladešiečių sulipo į kontrabandininkų laivus; kadangi tai beveik dvigubai daugiau asmenų nei per tą patį laikotarpį 2014 m.;

F.  kadangi keli tūkstančiai rohinjų pabėgo jūra, kad išvengtų persekiojimų, ir kadangi šimtai žmonių žuvo nuskendus laivams arba dėl to, kad buvo išstumti į jūrą;

G.  kadangi nuo tada, kai prekiautojams žmonėmis duotas atkirtis, jie renkasi jūrų kelius; kadangi vis dažniau prekiautojai žmonėmis imigrantus palieka jūroje;

H.  kadangi prekiautojai žmonėmis, kartais net korumpuoti Tailando vietos valdžios institucijų atstovai, tūkstančius rohinjų ir kitų migrantų iš kitų regiono šalių ir toliau gabena per Tailandą ir juos laiko nežmoniškomis sąlygomis džiunglių stovyklose pietų Tailande, kur pagrobėjai, siekdami išpirkos iš jų šeimų ir giminių, juos kankina, marina badu, muša iki mirties arba parduoda į vergiją;

I.  kadangi radus masines rohinjų kapavietes Tailande JTVPK paragino parengti bendrą atsaką, kuriame regiono šalys raginamos sutvirtinti bendradarbiavimą vykdant kovos su kontrabanda ir prekyba žmonėmis priemones ir tuo pačiu užtikrinant aukų apsaugą;

J.  kadangi rohinjų klausimas neaptartas neseniai vykusiame 26-ajame ASEAN aukščiausiojo lygio susitikime (jis vyko 2015 m. balandžio 26–28 d. Malaizijoje);

K.  kadangi 2010–2015 m. Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (ECHO) skyrė 57,3 mln. eurų humanitarinei pagalbai pažeidžiamiems asmenims Rachinų valstijoje; kadangi 2015 m. visoje Rachinų valstijoje ECHO finansuoja projektus, kuriais siekiama patenkinti dalį pačių svarbiausių rohinjų poreikių šiaurės miesteliuose, įskaitant maisto ir mitybos, pagrindinių sveikatos paslaugų ir pagrindinių namų ūkio reikmenų tiekimo poreikius, ir remti nuo 2012 m. perkeltuosius asmenis;

L.  kadangi ECHO nuo 2013 m. Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO) skyrė 325 000 EUR, kad būtų teikiamas maistas, svarbiausi namų ūkio reikmenys, sveikatos priežiūra ir apsauga maždaug 3 000 Tailande sulaikytų rohinjų vyrų, moterų ir vaikų;

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl sunkios rohinjų pabėgėlių padėties ir dėl atviroje jūroje ir Mianmaro, Bangladešo, Tailando ir Indonezijos teritoriniuose vandenyse vykstančios humanitarinės krizės, ir yra sukrėstas rezultatų, kurie buvo gauti neseniai atlikus dešimčių kūnų ekshumaciją masinėse kapavietėse netoli prekybos žmonėmis stovyklų Tailando pietuose; reiškia užuojautą aukų artimiesiems;

2.  ragina Tailando valdžios institucijas nedelsiant atlikti išsamų ir patikimą baudžiamąjį tyrimą dėl rohinjų musulmonų masinių kapaviečių ir, jei reikia, padedant JT, užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

3.  palankiai vertina tai, kad Tailando vyriausybė pripažino prekybos žmonėmis problemą Tailande ir regione, ir tai, kad pripažino, jog tam tikros korumpuotos valdžios institucijos prisideda prie neteisėto žmonių gabenimo; ragina Tailando vyriausybę ir jos tarnautojus nebebendrininkauti su nusikaltėlių gaujomis, užsiimančiomis rohinjų ir kitų migrantų gabenimu į Tailandą;

4.  ragina visas regiono valstybes sutvirtinti bendradarbiavimą vykdant kovos su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba žmonėmis priemones, kartu užtikrinant aukų apsaugą; pabrėžia, kad ASEAN gali atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje; ragina regiono šalių vyriausybes dalyvauti būsimame regioniniame susitikime migrantų padėties klausimu (jį Tailando valstybė surengs 2015 m. gegužės 29 d. Bankoke); pritaria tam, kad ASEAN parengtų konvenciją prieš prekybą žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, kurią ASEAN vadovai turėtų patvirtinti per 2015 metus;

5.  ragina visas regiono šalis pasirašyti ir ratifikuoti JT Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir suteikti rohinjų prieglobsčio prašytojams bent laikiną apsaugą, taip pat ragina remti Birmos vyriausybę, kuri siekia surasti ilgalaikį ir teisingą sprendimą ir pašalinti priežastis;

6.  taip pat ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę pakeisti savo politiką ir imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų nutrauktas rohinjų mažumos persekiojimas ir diskriminacija; primena savo ankstesnį raginimą iš dalies pakeisti 1982 m. Pilietybės įstatymą arba jį panaikinti siekiant suteikti rohinjams lygias galimybes gauti Birmos pilietybę;

7.  palankiai vertina gerokai pavėluotą 2015 m. gegužės 18 d. opozicijos partijos, Nacionalinės demokratijos lygos, atstovės Aung San Suu Kyi pareiškimą, kad Mianmaro / Birmos vyriausybė turėtų suteikti pilietybę rohinjų mažumos atstovams;

8.  primygtinai ragina Indonezijos, Malaizijos ir Tailando vadovus pirmenybę skirti Bengalijos įlankoje ir Andamanų jūroje esančiuose laivuose į sunkią padėtį patekusių migrantų ir pabėgėlių gyvybių gelbėjimui, ir palankiai vertina Malaizijos ir Indonezijos 2015 m. gegužės 20 d. pareiškimą, kad jos suteiks laikiną prieglobstį jūroje aptiktiems migrantams;

9.  palankiai vertina Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų, pvz., JTVPK, Mianmare / Birmoje ir Tailande rohinjams teikiamą pagalbą, taip pat ES teikiamą humanitarinę pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims Arakano ir Rachinų valstijose, dokumentų neturintiems rohinjams ir pažeidžiamiems priimančios šalies (Bangladešo) gyventojams, šiuo metu Tailande imigrantų sulaikymo centruose (skirtuose vyrams) arba socialinės paskirties centruose (skirtuose moterims ir vaikams) laikomiems rohinjų ir Bangladešo migrantams;

10.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją išnagrinėti šį klausimą aukščiausiu politiniu lygiu, bendraujant su Tailandu ir Mianmaru / Birma bei kitomis ASEAN valstybėmis narėmis;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Mianmaro / Birmos vyriausybei ir parlamentui, Tailando vyriausybei ir parlamentui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais Mianmare, JT vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui, JT Žmogaus teisių tarybai ir regiono šalių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 258 E, 2013 9 7, p. 79.
(2) OL C 353 E, 2013 12 3, p. 145.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0464.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0286.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0228.
(6) OL C 67 E, 2010 3 18, p. 144.

Teisinė informacija - Privatumo politika