Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2711(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0469/2015

Dezbateri :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Voturi :

PV 21/05/2015 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0211

Texte adoptate
PDF 260kWORD 84k
Joi, 21 mai 2015 - Strasbourg
Situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Thailanda
P8_TA(2015)0211RC-B8-0469/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv la gropile comune din Thailanda (2015/2711(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și populația Rohingya, în special cele din 20 aprilie 2012(1), 13 septembrie 2012(2), 22 noiembrie 2012(3) și 13 iunie 2013(4), și rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la restabilirea accesului Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 5 februarie 2009 referitoare la situația refugiaților birmani din Thailanda(6),

–  având în vedere declarația Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) din 6 mai 2015 referitoare la gropile comune din Thailanda în care sunt îngropați etnici Rohingya,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR) din 1966,

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere declarația Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est privind drepturile omului, în special punctele 13, 15, 16 și 18,

–  având în vedere apelul adresat la 15 mai 2015 de ICNUR guvernelor regionale, în care le îndeamnă pe acestea să desfășoare operațiuni de căutare și salvare și avertizează cu privire la un „posibil dezastru umanitar”,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, într-o criză regională în curs de escaladare, se estimează că mii de etnici Rohingya și alți refugiați se află în continuare la bordul unor ambarcațiuni în Marea Andaman și în Strâmtoarea Malacca, unii dintre ei abandonați de către traficanți, cu cantități limitate de apă și mâncare, și sunt împinși înapoi în larg atunci când bărcile lor pătrund în apele teritoriale;

B.  întrucât, la 1 și 4 mai 2015, poliția militară a descoperit cadavrele a cel puțin 30 de etnici musulmani Rohingya într-o tabără suspectată a fi folosită pentru traficul de persoane din districtul Sadao, provincia Songkhla, în apropierea graniței dintre Thailanda și Malaysia; întrucât o altă tabără, cu cel puțin cinci alte gropi, a fost descoperită câteva zile mai târziu;

C.  întrucât etnicii Rohingya continuă să sufere din cauza persecuțiilor și a discriminării și sunt în continuare privați în mod arbitrar de cetățenie în Myanmar/Birmania, rămânând, prin urmare, apatrizi; întrucât, la 1 aprilie 2015, guvernul birmanez le-a retras cărțile de identitate temporare, privându-i de dreptul la vot; întrucât crimele și atrocitățile comise împotriva lor beneficiază în continuare, în majoritatea cazurilor, de imunitate;

D.  întrucât etnicii Rohingya au părăsit Myanmar/Birmania în număr mare, în urma izbucnirii violențelor din 2012, în timpul cărora cartiere întregi au fost rase de pe fața pământului și sute de persoane și-au pierdut viața; întrucât mulți dintre cei care au fugit au căzut victime bandelor de traficanți care operează în zona Golfului Bengal;

E.  întrucât, conform raportului periodic publicat de ICNUR la 8 mai 2015, în perioada cuprinsă între lunile ianuarie și martie 2015, circa 25 000 de etnici Rohingya și din Bangladesh au urcat la bordul ambarcațiunilor traficanților de persoane; întrucât numărul acestora este aproape dublu față de cel înregistrat în aceeași perioadă din 2014;

F.  întrucât câteva mii de etnici Rohingya au fugit pe mare pentru a scăpa de persecuții, sute dintre ei pierzându-și viața în naufragii sau pentru că au fost trimiși înapoi în larg;

G.  întrucât, în urma măsurilor represive, traficanții de persoane au început să folosească rute maritime; întrucât se înregistrează tot mai multe cazuri de migranți pe care traficanții îi abandonează pe mare;

H.  întrucât mii de etnici Rohingya și alți migranți fac în continuare obiectul traficului de persoane prin Thailanda și alte țări din regiune, în unele cazuri fiind implicate și autoritățile thailandeze locale corupte, și sunt ținuți prizonieri în condiții inumane în tabere din jungla din sudul Thailandei, unde sunt torturați, înfometați și omorâți în bătaie de către răpitorii lor, care încearcă să obțină răscumpărări din partea familiilor, sau sunt vânduți ca sclavi;

I.  întrucât ICNUR a solicitat o reacție comună în urma descoperirii gropilor comune din Thailanda în care sunt îngropați etnici Rohingya și a îndemnat țările din regiune să își consolideze cooperarea în ceea ce privește măsurile de combatere a introducerii ilegale și a traficului de persoane, asigurând totodată protecția victimelor;

J.  întrucât problema populației Rohingya nu a fost discutată în cadrul celui de-al 26-lea Summit al ASEAN, recent desfășurat, între 26 și 28 aprilie 2015, în Malaysia;

K.  întrucât în perioada 2010-2015, Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO) din cadrul Comisiei Europene a furnizat ajutor umanitar în valoare de circa 57,3 milioane EUR persoanelor vulnerabile din statul Rakhine; întrucât în 2015 ECHO finanțează proiecte în întreg statul Rakhine, în încercarea de a satisface unele dintre nevoile cele mai stringente ale membrilor populației Rohingya din localitățile din nordul statului, inclusiv nevoile în materie de hrană și alimentație, servicii medicale de bază și aprovizionare cu alte articole esențiale de uz casnic și în încercarea de a sprijini populația strămutată începând cu 2012;

L.  Întrucât, din 2013, ECHO a alocat 325°000 EUR Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), pentru a oferi hrană, obiecte esențiale de uz casnic, asistență medicală și protecție unui număr de circa 3°000 de bărbați, femei și copii aparținând populației Rohingya deținuți în Thailanda;

1.  își exprimă îngrijorarea profundă față de situația dificilă a refugiaților Rohingya și față de criza umanitară aflată în prezent în plină desfășurare în marea liberă și în apele teritoriale dintre Myanmar/Birmania, Bangladesh, Thailanda și Indonezia, și este șocat de descoperirile efectuate în urma recentelor exhumări a zeci de cadavre din gropi comune aflate în apropierea taberelor de traficanți de persoane din sudul Thailandei; transmite condoleanțe familiilor victimelor;

2.  invită autoritățile thailandeze să desfășoare fără întârziere anchete penale complete și credibile cu privire la gropile comune ale musulmanilor Rohingya și, dacă este cazul, cu ajutorul ONU, pentru a se asigura că persoanele răspunzătoare sunt aduse în fața justiției;

3.  salută recunoașterea de către guvernul Thailandei a problemei traficului de ființe umane în Thailanda și în regiune, precum și a complicității unor autorități corupte la introducerea ilegală de persoane; solicită guvernului Thailandei și funcționarilor acestuia să pună capăt tuturor actelor de complicitate cu grupurile infracționale care fac trafic cu persoane aparținând populației Rohingya și cu alți migranți în Thailanda;

4.  invită toate țările din regiune să își consolideze cooperarea în ceea ce privește la măsurile de combatere a introducerii ilegale a persoanelor și a traficului de persoane, asigurând totodată protecția victimelor; subliniază potențialul rol important al ASEAN în această privință; încurajează guvernele statelor din regiune să participe la viitoarea reuniune regională privind situația migranților, care va fi găzduită de Thailanda la Bangkok la 29 mai 2015; salută elaborarea Convenției ASEAN împotriva traficului de persoane, în special de femei și de copii, care ar trebui aprobată de liderii țărilor ASEAN în cursul anului 2015;

5.  invită toate țările din regiune să semneze și să ratifice Convenția ONU privind statutul refugiaților și să ofere solicitanților de azil Rohingya protecție cel puțin temporar, sprijinind în același timp guvernul din Myanmar/Birmania în găsirea unor soluții echitabile, pe termen lung pentru cauzele care stau la baza acestei situații;

6.  invită, de asemenea guvernul din Myanmar/Birmania să își modifice politica și să ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt persecuțiilor și discriminării minorității Rohingya; cere, așa cum a făcut-o deja, modificarea sau abrogarea legii din 1982 privind cetățenia pentru a permite accesul egal la cetățenia statului Myanmar/Birmania pentru populația Rohingya;

7.  salută declarația îndelung așteptată a purtătorului de cuvânt al partidului de opoziție al lui Aung San Suu Kyi, Liga Națională pentru Democrație (LND), emisă la 18 mai 2015, potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să acorde cetățenia minorității Rohingya;

8.  îndeamnă liderii din Indonezia, Malaysia și Thailanda să facă din salvarea vieților migranților și refugiaților abandonați în ambarcațiuni în Golful Bengal și în Marea Andaman o prioritate și salută declarațiile emise de Malaysia și Indonezia la 20 mai 2015, potrivit cărora acordă adăpost temporar migranților aflați pe mare;

9.  salută ajutorul acordat de Uniunea Europeană și organizațiile internaționale, cum ar fi ICNUR, populației Rohingya din Myanmar/Birmania și Thailanda și ajutorul umanitar din partea UE pentru persoanele strămutate în interiorul țării în statul Arakan/Rakhine, pentru membrii fără acte legale ai populației Rohingya și pentru populațiile gazdă vulnerabile din Bagladesh, precum și pentru migranții aparținând populației Rohingya sau din Bangladesh aflați în prezent în centre de detenție pentru imigranți (bărbații) și în centre de asistență socială (femeile si copiii) în Thailanda;

10.  solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să abordeze această chestiune la cel mai înalt nivel politic cu putință în cadrul contactelor sale cu Thailanda, cu Myanmar/Birmania și cu alte țări membre ale ASEAN;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, guvernului și parlamentului Thailandei, Secretarului general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, Reprezentantului special al ONU pentru drepturile omului în Myanmar, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și guvernelor și parlamentelor celorlalte state din regiune.

(1) JO C 258 E, 7.9.2013, p. 79.
(2) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 145.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0464.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0286.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2013)0228.
(6) JO C 67 E, 18.3.2010, p. 144.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate