Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2712(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0473/2015

Разисквания :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Гласувания :

PV 21/05/2015 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0212

Приети текстове
PDF 480kWORD 87k
Четвъртък, 21 май 2015 г. - Страсбург
Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу
P8_TA(2015)0212RC-B8-0473/2015

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно Свазиленд, случаят на активистите за защита на правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (2015/2712(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид закона на Свазиленд относно трудовите правоотношения от 2000 г. (изменен),

—  като взе предвид програмата за Свазиленд на Международната организация по труда (МОТ) за достоен труд,

—  като взе предвид общия периодичен преглед на Свазиленд на заседание на Съвета на ООН по правата на човека, състояло се на 4 октомври 2011 г.,

—  като взе предвид общата система за преференции на ЕС, одобрена от Парламента на 31 октомври 2012 г.,

—  като взе предвид изявлението на ЕС, направено на 103-тата сесия на Международната конференция по труда в Женева на 6 юни 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 30 юли 2014 г. относно осъдителните присъди, произнесена срещу редактора на списание Нация Беки Макубу и адвоката по права на човека Тулани Масеко,

—  като взе предвид резолюция 286 относно свободата на изразяване на мнение в Кралство Свазиленд на Африканската комисия по правата на човека и народите (ACHPR),

—  като взе предвид изявлението на място на ЕС от 1 април 2014 г. относно неотдавнашните арести и продължаващото задържане на редактора на списание Нация Беки Макубу и адвоката по права на човека Тулани Масеко,

—  като взе предвид съобщението за пресата, публикувано на 28 март 2014 г. от специалния докладчик по свободата на изразяване на мнение и достъпа до информация в Африка на ACHPR относно ареста г-н Тулани Рудолф Масеко и г-н Беки Макубу,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Свазиленд е абсолютна монархия, управлявана от крал Мсвати III, който наложи през 1973 г. извънредно положение, продължаващо и днес, 41 години по-късно, който упражнява абсолютна власт над правителството, парламента и съдебната власт и под чието управление настъпи значително влошаване на положението с правата на човека и стандарта на живот и се повиши хроничната бедност, докато спадна зачитането на принципите на правовата държава, както е видно по-специално от обявяването на политическите партии извън закона; като има предвид, че нарушенията на основните права на работниците станаха системни, и като има предвид, че през изминалото десетилетие правителството на Свазиленд наруши правата на профсъюзите и правата на човека и не спази препоръките на МОТ относно прилагането на Конвенция № 87;

Б.  като има предвид, че Тулани Масеко — адвокат, работещ за Конгреса на профсъюзите на Свазиленд, беше задържан на 17 март 2014 г., след като написа статия, съдържаща критики срещу липсата на независимост на съдебната система в Свазиленд; като има предвид, че на 19 март 2015 г., след като разпространи от затвора писмо, в което осъди условията на задържането му, той беше изправен пред дисциплинарна комисия в затвора без присъствието на адвокат и след това беше насилствено преместен в условия на строг тъмничен режим; като има предвид, че въпреки че обжалва това решение, все още не е насрочена дата на заседание във Върховния съд;

В.  като има предвид, че Беки Макубу, анализатор и главен редактор на Нация, считан за единствения независим вестник в страната, беше арестуван по обвинение в „подклаждане на скандал в съдебната система“ и „неуважение към съда“ след публикуването на статия, съдържащи критика срещу съдебната система;

Г.  като има предвид, че на 17 юли 2014 г. Тулани Масеко и Беки Макубу бяха осъдени по обвинение в неуважение към съда от Върховния съд на Свазиленд на две години лишаване от свобода — присъда, която изглежда непропорционална в сравнение с обикновено налаганата в сходни ситуации — 30 дни лишаване от свобода с възможност за замяна чрез заплащане на глоба; като има предвид, че съдията, председателствал делото Мпендуло Симелане, беше назован в една от статиите, публикувани от вестника на г-н Масеко, и като има предвид, че това представлява явен конфликт на интереси и възпрепятстване на справедливия съдебен процес;

Д.  като има предвид, че съдебният тормоз, насочен срещу критичните гласове в Свазиленд не се свежда до г-н Масеко и г-н Макубу, а е част от тревожна тенденция за ограничаване на свободата на изразяване на мнение в страната, където чрез 32 закона се установяват ограничения на свободата на изразяване на мнение и достъпа до информация, и политическите партии са забранени от 1973 г.;

Е.  като има предвид, че освен че използват обвинението в неуважение към съда срещу своите критици, органите на Свазиленд активно си служат със Закона за борба с тероризма (ЗБТ) от 2008 г. и със Закона за противодържавната и подривна дейност (ЗППД) от 1938 г. за целите на сплашване на активисти и ограничаване на упражняването на правото на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и мирни събрания, и като има предвид, че органите също така образуваха съдебни производства по ЗППД срещу г-н Масеко през септември 2014 г., по обвинение в предизвикване на бунт, което му беше повдигнато за първи път през 2009 г.; като има предвид, че международни организации осъдиха разпоредбите на ЗБТ като несъвместими на различни основания със задълженията на Свазиленд в областта на правата на човека ;

Ж.  като има предвид, че през април 2014 г. седем души бяха арестувани и обвинени в извършване на терористични актове само за това, че са били облечени с политически тениски; като има предвид, че в обръщението си към парламента на 7 август 2014 г., премиерът на Свазиленд Барнабас Сибусо Дламини, заяви, че гласът на двамата профсъюзни лидери, които са присъствали на срещата на върха за Африка във Вашингтон, следва да бъде заглушен заради това, че са критикували правителството и че само на признати профсъюзи следва да се разрешава да честват 1 май;

З.  като има предвид, че на 8 октомври 2014 г. Вини Магугала министър на труда и социалната сигурност на Свазиленд, суспендира с незабавен ефект всички профсъюзи, като разпусна Конгреса на профсъюзите на Свазиленд (TUCOSWA), Обединения профсъюз на Свазиленд (ATUSWA), Федерацията на работодателите на Свазиленд и Търговската камара (FSE&СС) и редица други официални органи, и като има предвид, че член 5 от Конвенция № 87 на МОТ относно свободата на сдружаване, ратифицирана от правителството на Свазиленд, признава правото на работническите организации да се присъединят към федерации и конфедерации по техен избор;

И.  като има предвид, че правителството на Свазиленд напълно пренебрегна препоръките и многократните призиви от страна на международното движение на професионалните съюзи за зачитане на правата, гарантирани по силата на международни конвенции, ратифицирани от Свазиленд, по-специално Конвенция № 87 на МОТ, и вместо това напълно лиши работниците от правото им на свободно сдружаване и развиване на профсъюзни дейности;

Й.  като има предвид, че в резултат на мисия за установяване на факти в Свазиленд, организирана от Международната конфедерация на профсъюзите на 14—16 май 2015 г. за оценка на напредъка на свободата на сдружаване и за посещаване на политически активисти и активисти за защита на правата на човека, TUCOSWA най-накрая беше отново регистриран; като има предвид, че въпреки това, органите не представиха гаранции, че няма да се намесват в управлението и организацията на профсъюзите, и полицията на практика присъства на заседанията на профсъюзите;

К.  като има предвид, че на 15 юли 2014 г. ЕС приключи преговорите по споразумение за икономическо партньорство (СИП) с групата по СИП ЮАОР (в това число и Свазиленд), което се очаква да бъде представено на Европейския парламент през втората половина на 2015 г. за евентуално одобрение;

Л.  като има предвид, че през ноември 2014 г. Свазиленд беше изключен от споразумението за преференциална търговия със САЩ съгласно Акта за растеж и развитие на Африка (AGOA), след като правителството не успя да осъществи мерки за реформа, които доброволно се ангажира да предприеме през 2013 г., включително по отношение на ограниченията на свободата на събранията и сдруженията, и свободата на изразяване на мнение, като например лишаването от свобода на г-н Масеко и г-н Макубу, и за изменение на Закона за борба с тероризма, Закона за обществения ред и Закона за трудовоправните отношения;

М.  като има предвид, че в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) ЕС отпусна 62 млн. евро във връзка с националната индикативна програма за периода 2014-2020 г., с приоритети, включващи насърчаване на доброто управление, прозрачността, отчетността, независимостта на съдебната власт, принципите на правовата държава и засилване на сигурността;

1.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на г-н Масеко и г-н Макубу, като се има предвид, че лишаването им от свобода е свързано пряко със законното упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение; призовава също така за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията им, както и на политическите затворници, включително Марио Масуку, председател на Народното обединено демократично движение, и Заксуел Дламини, генерален секретар на Младежки конгрес на Свазиленд; осъжда тежките условия на задържане на двамата затворници и призовава органите на Свазиленд да гарантира тяхната физическа и психологическа неприкосновеност при всички обстоятелства;

2.  Припомня ангажиментите, поети от Свазиленд, по силата на Споразумението от Котону, да зачита демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите; изразява дълбоката си загриженост поради отслабването на демокрацията и основните права в Свазиленд и все по-бруталните ответни действия, които правителството предприема спрямо своите критици;

3.  Отбелязва, че присъдата, постановена срещу г-н Масеко и г-н Макубу е много по-тежка от други присъди при сходни ситуации, и счита, че това е явен опит за заглушаване на гласа на активистите и оказва възпиращо действие по отношение на други лица, както беше заявено от компетентния съдия; изисква от правителството на Свазиленд незабавно да сложи край на сплашванията от страна на управляващите на журналисти, адвокати, свободомислещи съдии, представители на профсъюзите и парламентаристи, които бяха заплашвани с насилие, арест, преследване или други форми на натиск в резултат от тяхното застъпничество за правата на човека, зачитане на принципите на правовата държава или политическите реформи;

4.  Призовава правителството на Свазиленд да започне истински диалог с профсъюзите, посветен на законодателните реформи, които ще гарантират спазването на правата на работниците, в съответствие с международните задължения;

5.  Призовава органите на Свазиленд да предприемат конкретни мерки за зачитане и насърчаване на свободата на изразяване на мнение, за гарантиране на демокрацията и плурализма, и за установяването на законодателна рамка, която да позволи регистрацията, функционирането и пълноценно участие на политически партии, в съответствие с международните и регионални задължения в областта на правата на човека и Конституцията на Свазиленд, по-конкретно член 24 от нея;

6.  Подчертава, че независимостта на съдебната система е основен демократичен принцип, който трябва да се спазва;

7.  Счита, че лишаването от свобода на политически активисти и забраната на профсъюзите е в явно противоречие с ангажиментите, поети от Свазиленд в съответствие със Споразумението от Котону за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, както и в съответствие с раздела за устойчивото развитие на Споразумение за икономическо партньорство ЮАОР, за което Европейският парламент обвърза подкрепата си със спазването на поетите ангажименти, включително ангажимента за придържане към международните конвенции, по-специално на основните стандарти на МОТ като Конвенции № 87 и № 98;

8.  Припомня, че ЕС предоставя търговски преференции по ОСП за Свазиленд с цел предоставяне на търговски стимули с оглед гарантиране на зачитането на основните човешки и трудови права и доброто управление; счита, че забраната на профсъюзите и лишаването от свобода на политически опоненти противоречи на тези цели;

9.  Следователно призовава Комисията да изпълни задължението си за извършване на мониторинг на спазването от страна на Свазиленд на правата на човека и на трудовите и екологичните конвенции в рамките на ОСП, и за започване на разследване, което да установи дали е налице тежко и систематично нарушаване на трудовите права, защитени по силата на общата система за преференции (ОСП);

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителството на Свазиленд, правителствата на държавите — членки на Южноафриканска общност за развитие, Международната организация по труда, Африканския съюз и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност