Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2712(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0473/2015

Debates :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Balsojumi :

PV 21/05/2015 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0212

Pieņemtie teksti
PDF 330kWORD 83k
Ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs - Strasbūra
Svazilenda, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta
P8_TA(2015)0212RC-B8-0473/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija Svazilenda, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (2015/2712(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Svazilendas 2000. gada likumu „Par darba attiecību jautājumiem” (Industrial Relations Act) (ar grozījumiem),

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātības nodrošināšanai Svazilendā,

–  ņemot vērā Vispārējo periodisko pārskatu (UPR) par Svazilendu, kas iesniegts 2011. gada 4. oktobra ANO Cilvēktiesību padomes sēdē,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 31. oktobrī apstiprināto ES Vispārējo preferenču sistēmu (VPS),

–  ņemot vērā ES paziņojumu Starptautiskās Darba konferences 103. sesijā 2014. gada 6. jūnijā Ženēvā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2014. gada 30. jūlija paziņojumu par žurnāla „The Nation” redaktora Bheki Makhubu un cilvēktiesību advokāta Thulani Maseko notiesāšanu,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas (ACHPR) Rezolūciju Nr. 286 par vārda brīvību Svazilendas Karalistē,

–  ņemot vērā ES 2014. gada 1. aprīļa vietējo paziņojumu par žurnāla „The Nation” redaktora Bheki Makhubu un cilvēktiesību advokāta Thulani Maseko neseno arestu un turēšanu apcietinājumā,

–  ņemot vērā ACHPR īpašā referenta vārda brīvības un informācijas pieejamības jautājumos Āfrikā 2014. gada 28. marta paziņojumu presei par Thulani Rudolf Maseko un Bheki Makhubu arestu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Svazilenda ir absolūta monarhija, ko vada karalis Mswati III, kurš 1973. gadā izsludināja ārkārtas stāvokli, kas tagad, pēc 41 gada, joprojām ir spēkā, kuram ir neierobežota vara pār ministru kabinetu, parlamentu un tiesu varu un kura vadīšanas laikā ievērojami ir pasliktinājusies situācija cilvēktiesību jomā un dzīves līmenis, savukārt hroniska nabadzība ir pieaugusi, vienlaikus mazinoties tiesiskuma ievērošanai, kas jo īpaši izpaudusies kā politisko partiju darbības aizliegšana ar likumu; tā kā darba ņēmēju pamattiesību pārkāpumi ir kļuvuši sistemātiski un Svazilendas valdība pēdējo desmit gadu ir pārkāpusi arodbiedrību tiesības un cilvēktiesības un nav ievērojusi SDO intervences sakarā ar tās Konvenciju Nr. 87;

B.  tā kā Thulani Maseko — Svazilendas Arodbiedrību kongresa jurists — 2014. gada 17. martā tika arestēts pēc tam, kad bija uzrakstījis rakstu, kurā kritizēja Svazilendas tiesu sistēmas neatkarības trūkumu; tā kā 2015. gada 19. martā pēc tam, kad viņš publiskoja atklātu vēstuli, kurā pauda nosodījumu par apstākļiem ieslodzījuma vietā, viņam bez advokāta bija jāstājas cietuma disciplinārās komitejas priekšā, un pēc tam viņš tika pārvietots uz vieninieku kameru; tā kā neraugoties uz to, ka viņš ir apstrīdējis minēto lēmumu, vēl nav paziņots, kad šo jautājumu izskatīs Augstā tiesa (High Court);

C.  tā kā žurnāla „The Nation”, kas tiek uzskatīts par vienīgo neatkarīgo laikrakstu valstī, komentētājs un galvenais redaktors Bheki Makhubu, tika arestēts pēc tam, kad publicēja rakstu, kurā kritizēja tiesu sistēmu, un apsūdzēts „tiesu varas autoritātes graušanā” un „necieņā pret tiesu”;

D.  tā kā 2014. gada 17. jūlijā Svazilendas Augstā tiesa notiesāja Thulani Maseko un Bheki Makhubu par necieņu pret tiesu, piespriežot divu gadu cietumsodu, kas šķiet nesamērīgi bargs salīdzinājumā ar sodu, ko par šādu pārkāpumu piespriež citos gadījumos, respektīvi, 30 dienu cietumsodu vai naudas sodu; tā kā lietu iztiesājošās tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Mpendulo Simelane bija minēts vienā no T. Maseko laikrakstā publicētajiem rakstiem, kas ir nepārprotams interešu konflikts un šķērslis lietas taisnīgai izskatīšanai;

E.  tā kā vajāšana, ko Svazilendas tiesu vara īsteno pret kritisku viedokļu paudējiem, neaprobežojas tikai ar T. Maseko un B. Makhubu lietu, bet ir daļa no plašākas un satraucošas vārda brīvības ierobežošanas tendences minētajā valstī, kur vārda brīvību un informācijas pieejamību ierobežo 32 likumi un kur kopš 1973. gada ir aizliegta politisko partiju darbība;

F.  tā kā Svazilendas iestādes nolūkā iebiedēt aktīvistus un ierobežot tiesības uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību papildus kritisku viedokļu paudēju apsūdzēšanai necieņā pret tiesu aktīvi izmanto 2008. gada likumu „Par cīņu pret terorismu” un 1938. gada likumu „Par musināšanu un graujošām darbībām”, un tā kā iestādes 2014. gada septembrī ierosināja vēl vienu tiesvedības procedūru pret T. Maseko saskaņā ar likumu „Par musināšanu un graujošām darbībām” saistībā ar apsūdzību musināšanā, kas pret viņu pirmoreiz tika celta 2009. gadā; tā kā starptautiskās organizācijas, pamatojoties uz vairākiem apsvērumiem, ir nosodījušas likumu „Par cīņu pret terorismu” kā nesaderīgu ar Svazilendas cilvēktiesību ievērošanas saistībām;

G.  tā kā 2014. gada aprīlī septiņi cilvēki tika apcietināti un viņiem izvirzīja apsūdzības par terorisma aktiem tikai tādēļ, ka viņi valkāja T-kreklus ar politiskiem uzrakstiem; tā kā, uzrunājot parlamentu 2014. gada 7. augustā, Svazilendas ministru prezidents Barnabas Sibusiso Dlamini teica, ka divi arodbiedrības līderi, kas apmeklēja Āfrikas valstu augsta līmeņa sanāksmi Vašingtonā, būtu jānožņaudz par valdības kritizēšanu un ka tikai atzītām arodbiedrībām būtu jāatļauj svinēt 1. maija svētkus;

H.  tā kā 2014. gada 8. oktobrī Svazilendas darba un sociālā nodrošinājuma ministre Winnie Magagula nekavējoties apturēja visu federāciju darbību, atlaižot Svazilendas Arodbiedrību kongresu (TUCOSWA), Svazilendas Apvienoto arodbiedrību organizāciju (ATUSWA), Svazilendas Darba devēju un Tirdzniecības palātas federāciju (FSE&CC) un vairākas citas struktūras, un tā kā Svazilendas valdības ratificētās SDO Konvencijas Nr. 87 5. pantā par biedrošanās brīvību ir atzītas darba ņēmēju organizāciju tiesības pievienoties federācijām un konfederācijām pēc savas izvēles;

I.  tā kā Svazilendas valdība pilnībā ignorēja starptautiskās arodbiedrību kustības ieteikumus un atkārtotos aicinājumus ievērot tiesības, kuras ir garantētas Svazilendas ratificētajās starptautiskajās konvencijās, jo īpaši SDO Konvencijā Nr. 87, un pilnībā atcēla darba ņēmēju tiesības brīvi biedroties un īstenot arodbiedrību pasākumus;

J.  tā kā pēc Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas organizētās faktu vākšanas misijas Svazilendā 2015. gada 14.–16. maijā nolūkā novērtēt progresu biedrošanās brīvības jomā un tikties ar politisko tiesību un cilvēktiesību aktīvistiem TUCOSWA visbeidzot tika reģistrēta no jauna; tā kā, neraugoties uz minēto, iestādes nav devušas nekādas garantijas, ka tās neiejauksies arodbiedrību vadīšanā un organizācijā, un tā kā arodbiedrību sanāksmēs bija vērojama faktiska policijas klātbūtne;

K.  tā kā 2014. gada 15. jūlijā ES pabeidza sarunas ar SADC EPN grupu (tostarp Svazilendu) par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN), kurš jāizskata Eiropas Parlamentam 2015. gada otrajā pusgadā, lai to, iespējams, apstiprinātu;

L.  tā kā 2014. gada novembrī Svazilenda saskaņā ar Āfrikas Izaugsmes un iespēju aktu (AGOA) zaudēja preferenciālās tirdzniecības nolīgumu ar ASV pēc tam, kad valdība nespēja īstenot reformu pasākumus, kurus tā bija brīvprātīgi apņēmusies veikt 2013. gadā, tostarp risināt jautājumu par pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvības ierobežojumiem, piemēram, T. Maseko un B. Makhubu turēšanu ieslodzījumā, un par grozījumiem Terorisma apspiešanas likumā, Sabiedriskās kārtības likumā un Darba attiecību jautājumu likumā;

M.  tā kā ES no 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) ir piešķīrusi EUR 62 miljonus nacionālajai indikatīvajai programmai 2014.–2020. gadam, kuras prioritātes cita starpā ir labas pārvaldības, pārredzamības, pārskatatbildības, tiesu sistēmas neatkarības, tiesiskuma veicināšana un drošības nostiprināšana,

1.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot T. Maseko un B. Makhubu, ņemot vērā to, ka viņu turēšana ieslodzījumā ir tieši saistīta ar viņu tiesību uz vārda un uzskatu brīvību īstenošanu; prasa arī nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus pārliecības un politisko uzskatu dēļ ieslodzītos, tostarp Tautas vienotās demokrātiskās kustības priekšsēdētāju Mario Masuku un Svazilendas Jaunatnes kongresa ģenerālsekretāru Maxwell Dlamini; nosoda skarbos apstākļus, kādos atrodas abi ieslodzītie, un aicina Svazilendas iestādes garantēt viņu fizisko un psiholoģisko integritāti jebkuros apstākļos;

2.  atgādina par saistībām, kuras Svazilenda apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību; pauž dziļas bažas par demokrātijas un pamattiesību ierobežošanu Svazilendā un par arvien brutālāko veidu, kādā valdība reaģē uz kritiku;

3.  norāda, ka T. Maseko un B. Makhubu lietā pieņemtais spriedums ir daudz bargāks nekā citi spriedumi līdzīgās lietās, un uzskata to par skaidru mēģinājumu apklusināt aktīvistus un līdzekli citu personu atturēšanai, kā minējis galvenais tiesnesis; pieprasa Svazilendas valdībai likt iestādēm nekavējoties pārtraukt žurnālistu, juristu, neatkarīgo tiesnešu, arodbiedrību amatpersonu un parlamentāriešu iebiedēšanu, kuri ir saskārušies ar vardarbīgu izturēšanos, tikuši apcietināti, apsūdzēti vai pret kuriem izdarīts cita veida spiediens tādēļ, ka viņi ir aizstāvējuši cilvēktiesības, tiesiskuma ievērošanu vai politisko reformu īstenošanu;

4.  aicina Svazilendas valdību saskaņā ar starptautiskajām saistībām iesaistīties patiesā dialogā ar arodbiedrībām par likumdošanas reformām, kas nodrošinās darba ņēmēju tiesību ievērošanu;

5.  aicina Svazilendas iestādes saskaņā ar starptautiskajām un reģionālajām saistībām cilvēktiesību jomā un Svazilendas konstitūciju, jo īpaši tās 24. pantu, veikt konkrētus pasākumus, lai ievērotu un veicinātu vārda brīvību, garantētu demokrātiju un viedokļu dažādību, un izveidot tiesisko regulējumu, atļaujot politisko partiju reģistrāciju, darbību un pilnīgu līdzdalību;

6.  uzsver, ka tiesu sistēmas neatkarība ir būtisks demokrātijas princips, kas jāievēro;

7.  uzskata, ka politisko aktīvistu ieslodzīšana un arodbiedrību aizliegšana ir nepārprotams Svazilendas saistību — demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas — pārkāpums, kuras tā apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, kā arī saskaņā ar SADC ekonomisko partnerattiecību nolīgumā iekļauto ilgtspējīgas attīstības sadaļu, kurai Eiropas Parlamenta atbalsts būs atkarīgs no tā, vai tiek pildītas saistības, tostarp saistības ievērot starptautiskās konvencijas, jo īpaši tādus svarīgus SDO standartus kā konvencijas Nr. 87 un Nr. 98;

8.  atgādina, ka ES piešķir Svazilendai VPS tirdzniecības preferences, lai sniegtu tirdzniecības stimulus nolūkā nodrošināt cilvēku un darba pamattiesības un labu pārvaldību; uzskata, ka arodbiedrību aizliegšana un politisko oponentu ieslodzīšana ir pretrunā šiem mērķiem;

9.  tādēļ aicina Komisiju ievērot pienākumu uzraudzīt to, kā Svazilenda ievēro cilvēktiesības un darba un vides konvencijas saskaņā ar VPS, un sākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai ir bijuši nopietni un regulāri VPS aizsargāto darba tiesību pārkāpumi;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Svazilendas valdībai, Āfrikas dienvidu attīstības kopienas dalībvalstu valdībām, Starptautiskajai Darba organizācijai, Āfrikas Savienībai un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika