Rodyklė 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0014(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0362/2015

Pateikti tekstai :

B8-0362/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/05/2015 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0216

Priimti tekstai
PDF 649kWORD 260k
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

2015 m. gegužės 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo ir įgaliojimų dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 73 straipsnio 2 dalį ir į 74 straipsnį,

nusprendžia pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šiais įgaliojimais:

ĮGALIOJIMAI

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)   remiantis dabartinių programų taikymo patirtimi, išorės vertinimo išvadomis ir vėlesne įvairių politikos galimybių analize, padaryta išvada, kad priežastys, dėl kurių buvo nustatytos abi mokykloms skirtos programos, išlieka svarbios. Dabartinėmis aplinkybėmis, kai vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno produktų suvartojama vis mažiau (be kita ko, dėl šiuolaikinių vartojimo tendencijų – labai perdirbtų maisto produktų, kuriuose dažnai yra daug cukraus, druskos ir riebalų, vartojimo), Sąjungos pagalba finansuojant pasirinktų žemės ūkio produktų tiekimą vaikams švietimo įstaigose turėtų būti skiriama toliau;
(2)   remiantis dabartinių programų taikymo patirtimi, išorės vertinimo išvadomis ir vėlesne įvairių politikos galimybių analize, taip pat atsižvelgiant socialinius sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės, padaryta išvada, kad nepaprastai svarbu tęsti ir stiprinti abi mokykloms skirtas programas. Dabartinėmis aplinkybėmis, kai šviežių vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno produktų suvartojama vis mažiau (visų pirma jų mažiau suvartoja vaikai) ir dėl vartojimo įpročių (turint omenyje, kad dominuoja labai perdirbti maisto produktai, į kuriuos dažnai pridedama daug cukraus, druskos, riebalų ir (arba) priedų, vartojimas) didėja nutukusių vaikų skaičius, Sąjungos pagalba finansuojant pasirinktų žemės ūkio produktų tiekimą vaikams švietimo įstaigose turėtų labiau padėti propaguoti sveikus mitybos įpročius ir vietos produktų vartojimą;
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 6. Šiame kompromisiniame pakeitime pabrėžiama mokykloms skirtų programų svarba, taip pat nurodomos priežastys, kodėl tokios programos turėtų būti tęsiamos ir stiprinamos. Be to, atsižvelgiant į Komisijos sprendimą iš naujo įvertinti pasiūlymą, svarbu, kad Parlamentas patvirtintų tvirtą poziciją siekdamas užtikrinti, kad šios programos būtų tęsiamos.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)   išnagrinėjus įvairias politikos galimybes paaiškėjo, kad tinkamiausias ir veiksmingiausias būdas pasiekti konkrečių tikslų pagal bendrą žemės ūkio politiką įgyvendinant mokykloms skirtas programas – taikyti vienodą metodą pagal bendrą teisinę ir finansinę sistemą. Tai valstybėms narėms suteiktų galimybę kuo labiau padidinti produktų tiekimo poveikį nedidinant biudžeto ir padidinti valdymo veiksmingumą. Vis dėlto, siekiant atsižvelgti į vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno produktų ir šių produktų tiekimo grandinių skirtumus, kai kurios programų dalys, kaip antai jų biudžeto paketai, turėtų likti atskiri. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant dabartines programas, valstybės narės ir toliau programoje turėtų dalyvauti savanoriškai. Dėl vartojimo skirtumų atskirose valstybėse narėse programose dalyvaujančioms valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti tiekti visus ar tik vieną iš produktų, kurių tiekimui vaikams į švietimo įstaigas skiriama pagalba;
(3)   išnagrinėjus įvairias politikos galimybes paaiškėjo, kad tinkamiausias ir veiksmingiausias būdas pasiekti konkrečių tikslų pagal bendrą žemės ūkio politiką įgyvendinant mokykloms skirtas programas – taikyti vienodą metodą pagal bendrą teisinę ir finansinę sistemą. Tai valstybėms narėms suteiktų galimybę kuo labiau padidinti produktų tiekimo poveikį nedidinant biudžeto ir padidinti valdymo veiksmingumą. Vis dėlto, siekiant atsižvelgti į vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno produktų ir šių produktų tiekimo grandinių skirtumus, kai kurios programų dalys, kaip antai jų biudžeto paketai, turėtų likti atskiri. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant dabartines programas, valstybės narės ir toliau programoje turėtų dalyvauti savanoriškai. Dėl vartojimo skirtumų atskirose valstybėse narėse programose dalyvaujančioms valstybėms narėms, pritarus suinteresuotiems regionams, turėtų būti leista pasirinkti tiekti visus ar tik vieną iš produktų, kurių tiekimui vaikams į švietimo įstaigas skiriama pagalba. Valstybės narės taip pat galėtų apsvarstyti galimybę taikyti tikslines priemones, siekdamos spręsti problemą, susijusią su tuo, kad paaugliai suvartoja vis mažiau pieno;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  nustatyta, kad šviežių vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir geriamojo pieno suvartojama vis mažiau. Todėl mokykloms skirtas programas reikėtų susieti su šiais produktais. Taip būtų sumažinta mokyklų organizacinė našta, nedidinant biudžeto padidėtų tiekimo veiksmingumas, be to, tai būtų suderinama su dabartine praktika, nes šie produktai tiekiami dažniausiai;
(4)  nustatyta, kad šviežių vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir geriamojo pieno suvartojama vis mažiau. Todėl mokykloms skirtas programas visų pirma reikėtų susieti su šiais produktais. Taip būtų sumažinta mokyklų organizacinė našta ir nedidinant biudžeto padidėtų tiekimo veiksmingumas, be to, tai būtų suderinama su dabartine praktika, nes šie produktai tiekiami dažniausiai. Tačiau siekiant įgyvendinti mitybos rekomendacijas dėl kalcio pasisavinimo ir turint omenyje didėjančias laktozės piene netoleravimo problemas, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama tiekti kitus pieno produktus, pavyzdžiui, jogurtus ir sūrius, kurie turi nenuginčijamo naudingo poveikio vaikų sveikatai. Be to, turėtų būti dedamos pastangos siekiant užtikrinti, kad būtų tiekiami vietos ir regioniniai produktai;
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 1, 3 dalis.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)   reikia nustatyti švietimo priemones, kuriomis būtų remiamas produktų tiekimas, veiksmingai siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių programų tikslų – siekti, kad būtų vartojama daugiau pasirinktų žemės ūkio produktų, ir formuoti sveikesnės mitybos įpročius. Šiomis priemonėmis, atsižvelgiant į jų svarbą, turėtų būti remiamas vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno tiekimas. Joms turėtų būti skiriama Sąjungos pagalba. Šios paramos priemonės labai svarbios atkuriant vaikų suvokimą apie žemės ūkį ir įvairius jo produktus ir siekiant programos tikslų, todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama į savo temines priemones įtraukti daugiau žemės ūkio produktų. Siekiant skatinti sveikos mitybos įpročius, į šį procesą turėtų būti įtrauktos nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos, kurios turėtų patvirtinti šių produktų sąrašą, taip pat dvi produktų, kurie gali būti tiekiami, grupes, ir priimtų sprendimą dėl tokių produktų maistingumo aspektų;
(5)   reikia nustatyti papildomąsias švietimo priemones, kuriomis būtų remiamas produktų tiekimas, veiksmingai siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių programų tikslų – siekti, kad būtų vartojama daugiau pasirinktų žemės ūkio produktų, ir formuoti sveikesnės mitybos įpročius. Šiomis priemonėmis, atsižvelgiant į jų svarbą, turėtų būti remiamas vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno bei pieno produktų tiekimas. Joms turėtų būti skiriama Sąjungos pagalba. Šios papildomosios švietimo priemonės labai svarbios atkuriant vaikų suvokimą apie žemės ūkį ir Sąjungos žemės ūkio produktų, visų pirma pagamintų jų regione, įvairovę, šiuo tikslu pasitelkiant, pavyzdžiui, mitybos specialistus ir ūkininkus, ir siekiant programos tikslų, todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama į savo temines priemones įtraukti daugiau žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, perdirbtų vaisių ir daržovių (nepridedant cukraus, druskos, riebalų ar saldiklių) arba kitų vietinių, regioninių ar nacionalinių produktų, tokių kaip medus, valgomosios alyvuogės, alyvuogių aliejus ir džiovinti vaisiai. Siekiant skatinti sveikos mitybos įpročius, į šį procesą turėtų būti įtrauktos už mitybą ir (arba) sveikatos priežiūrą atsakingos nacionalinės institucijos, kurios turėtų patvirtinti šių produktų sąrašą, taip pat dvi produktų, kurie gali būti tiekiami, grupes, ir turėtų priimti sprendimą dėl tokių produktų maistingumo aspektų;
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 2, 5 dalis.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)   siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, turėtų būti nustatyta pagalbos, kurią Sąjunga skiria vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno tiekimui, švietimo priemonių rėmimui ir susijusioms išlaidoms, viršutinė riba. Ši viršutinė riba turėtų atitikti dabartinę padėtį. Atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir siekiant supaprastinti valdymą, finansavimo modeliai turėtų būti suderinti ir pagrįsti bendru požiūriu į Sąjungos finansinio įnašo dydį. Todėl tikslinga apriboti Sąjungos pagalbą ir ją susieti su produktų kaina, nustatant didžiausią leistiną vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno porcijos kainą, ir panaikinti privalomo vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, bendro finansavimo principą. Atsižvelgiant į šių produktų kainų svyravimą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais būtų nustatyta Sąjungos pagalba už produktų porcijos kainą ir nustatyta porcijos apibrėžtis;
(6)   siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, turėtų būti nustatyta pagalbos, kurią Sąjunga skiria vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno tiekimui, papildomųjų švietimo priemonių įgyvendinimui ir susijusioms išlaidoms, viršutinė riba. Ši viršutinė riba turėtų atitikti dabartinę padėtį. Atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir siekiant supaprastinti valdymą, finansavimo modeliai turėtų būti suderinti ir pagrįsti bendru požiūriu į Sąjungos finansinio įnašo dydį. Todėl tikslinga apriboti Sąjungos pagalbą ir ją susieti su produktų kaina, nustatant didžiausią leistiną Sąjungos pagalbos lygį tiekiant vaisius ir daržoves, įskaitant bananus, ir pieną, skaičiuojant vienam vaikui ir atsižvelgiant į vieną tiekimo operaciją, ir panaikinti privalomo vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, bendro finansavimo principą. Atsižvelgiant į šių produktų kainų svyravimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais būtų nustatyta Sąjungos pagalbos viršutinė riba;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)   siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl priemonių, kuriomis nustatomi Sąjungos orientaciniai asignavimai kiekvienai valstybei narei ir pagalbos perskirstymo valstybėms narėms remiantis gautomis pagalbos paraiškomis metodo. Remiantis savanorišku požiūriu į tiekimą, turėtų būti nustatyti atskiri orientaciniai asignavimai vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, ir pienui. Asignavimų vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, skirstymo būdas turėtų atitikti dabartinius valstybių narių asignavimus, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus – šešerių–dešimties metų amžiaus grupės vaikų skaičių kaip gyventojų skaičiaus dalį, taip pat atsižvelgiant į atitinkamų regionų išsivystymo lygį. Kad valstybės narės galėtų išlaikyti savo dabartinių programų mastą ir siekiant paskatinti kitas valstybes nares pradėti tiekti pieną, tikslinga naudoti du lėšų pienui skirstymo būdus: atsižvelgti į tai, kaip valstybės narės įprastai naudojo lėšas pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir į objektyvius šešerių–dešimties metų amžiaus grupės vaikų skaičiaus kaip gyventojų skaičiaus dalies kriterijus, naudojamus vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, programoje. Siekiant nustatyti tinkamą šių dviejų būdų pusiausvyrą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl papildomų taisyklių, susijusių su abiejų kriterijų derinimu, nustatymo. Be to, atsižvelgiant į dažnus valstybių narių regionų demografinius arba vystymosi pokyčius, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl kas trejus metus atliekamo vertinimo, ar tais kriterijais pagrįsti valstybių narių asignavimai tebėra aktualūs;
(7)   siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl priemonių, kuriomis nustatomi Sąjungos orientaciniai asignavimai kiekvienai valstybei narei ir pagalbos perskirstymo valstybėms narėms remiantis gautomis pagalbos paraiškomis metodo. Remiantis savanorišku požiūriu į tiekimą, turėtų būti nustatyti atskiri orientaciniai asignavimai vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, ir pienui. Asignavimų vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, skirstymo būdas turėtų atitikti dabartinius valstybių narių asignavimus, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus – šešerių–dešimties metų amžiaus grupės vaikų skaičių kaip gyventojų skaičiaus dalį, taip pat atsižvelgiant į atitinkamų regionų išsivystymo lygį. Kad valstybės narės galėtų išlaikyti savo dabartinių programų mastą ir siekiant paskatinti kitas valstybes nares pradėti tiekti pieną, tikslinga naudoti keturis lėšų pienui skirstymo būdus: atsižvelgti į tai, kaip valstybės narės įprastai naudojo lėšas pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą (išskyrus Kroatijos atveju – pagal šį reglamentą jai turės būti nustatyta tam tikra fiksuoto dydžio suma), į objektyvius šešerių–dešimties metų amžiaus grupės vaikų skaičiaus kaip gyventojų skaičiaus dalies kriterijus, naudojamus vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, programoje, į valstybių narių regionų išsivystymo lygį ir į nustatytą mažiausią vienam vaikui per metus skiriamos Sąjungos pagalbos dydį. Siekiant nustatyti tinkamą šių keturių būdų pusiausvyrą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl papildomų taisyklių, susijusių su šių keturių kriterijų derinimu, nustatymo. Be to, atsižvelgiant į dažnus valstybių narių regionų demografinius arba vystymosi pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl kas trejus metus atliekamo vertinimo, ar tais kriterijais pagrįsti valstybių narių asignavimai tebėra aktualūs. Įgyvendinant šią programą atokiausiuose regionuose ši Sąjungos pagalba turėtų būti padidinama 5 proc., atsižvelgiant į ribotą šių regionų žemės ūkio diversifikaciją ir į tai, kad atitinkamame regione dažnai neįmanoma rasti tam tikrų produktų, todėl daugiau kainuoja jų transportavimas ir saugojimas;
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 4, 3 dalis.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  siekiant riboto demografinio dydžio valstybėms narėms sudaryti sąlygas įgyvendinti ekonomiškai veiksmingą programą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl mažiausios Sąjungos pagalbos sumos, kurią valstybės narės turi teisę gauti vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno programoms įgyvendinti;
(8)  siekiant riboto demografinio dydžio valstybėms narėms sudaryti sąlygas įgyvendinti ekonomiškai veiksmingą programą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl mažiausios Sąjungos pagalbos sumos, kurią valstybės narės turi teisę gauti vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno bei pieno produktų programoms įgyvendinti;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)   siekdamos sklandaus administravimo ir biudžeto valdymo, vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir (arba) pieno tiekimo programose dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais metais turėtų teikti paraiškas gauti Sąjungos pagalbą. Siekiant supaprastinti procedūras ir valdymą, turėtų būti teikiamos atskiros kiekvienos pagalbos paraiškos. Gavusi valstybių narių paraiškas Komisija turėtų priimti sprendimą dėl galutinių asignavimų vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, ir pienui, remdamasi biudžete turimais asignavimais ir atsižvelgdama į ribotą valstybių narių asignavimų perskirstymą, dėl kurio reikia nustatyti produktų tiekimo prioritetus remiantis mitybos poreikiais. Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl priemonių, kuriomis nustatomos šio perskirstymo sąlygos ir ribos;
(9)   siekdamos sklandaus administravimo ir biudžeto valdymo, vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir (arba) pieno ir pieno produktų tiekimo programose dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais metais turėtų teikti paraiškas gauti Sąjungos pagalbą. Siekiant supaprastinti procedūras ir valdymą, turėtų būti teikiamos atskiros kiekvienos pagalbos paraiškos. Gavusi valstybių narių paraiškas Komisija turėtų priimti sprendimą dėl galutinių asignavimų vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, ir (arba) pienui ir pieno produktams, remdamasi biudžete turimais asignavimais ir atsižvelgdama į ribotą valstybių narių asignavimų perskirstymą, dėl kurio reikia nustatyti produktų tiekimo prioritetus remiantis mitybos poreikiais. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl priemonių, kuriomis nustatomos šio perskirstymo sąlygos ir ribos;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  siekiant supaprastinti administracines ir organizacines procedūras šiose dviejose programose dalyvaujančioms mokykloms, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl vienodų procedūrų, taikomų mokykloms teikiant paraiškas ir vykdant stebėjimą, nustatymo;
Pagrindimas
Svarbu sumažinti biurokratinę naštą, kuri atgraso mokyklas dalyvauti, visų pirma užtikrinant, kad abiejose programose norinčios dalyvauti mokyklos neturėtų būti įpareigotos pildyti dviejų atskirų formų rinkinių arba kad joms nebūtų taikomos įvairios stebėjimo procedūros.
Pakeitimai 10 ir 57
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)   programoje norinti dalyvauti valstybė narė privalėtų parengti nacionalinę strategiją – daugiametės strategijos dokumentą, kuriame būtų nustatyti tikslai, kuriuos turi pasiekti valstybė narė, ir prioritetai. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reguliariai atnaujinti savo strategijas, visų pirma, atsižvelgiant į prioritetų arba tikslų vertinimą ir pakartotinį vertinimą;
(10)   programoje norinti dalyvauti valstybė narė privalėtų parengti nacionalinę strategiją. Turėtų būti reikalaujama, kad norinčios dalyvauti programoje valstybės narės pateiktų strateginį dokumentą, kuris apimtų šešerių metų laikotarpį ir kuriame būtų kiekybiniu požiūriu įvertinta esama problema ir nustatyti tikslai, kuriuos turi pasiekti valstybės narės, nurodytą problemą atitinkanti metodika ir atitinkami prioritetai. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reguliariai atnaujinti savo strategijas, visų pirma, atsižvelgiant į prioritetų arba tikslų vertinimą ir pakartotinį vertinimą ir į tai, kaip sėkmingai vykdomos jų programos. Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, atnaujindamos savo nacionalinę strategiją, oficialiai konsultuotųsi su tos valstybės narės suinteresuotaisiais subjektais;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  siekiant didinti informuotumą apie programą tarp veikėjų visoje Sąjungoje, kuriems tokia programa naudinga, plakatuose, susijusiuose su mokyklų dalyvavimu, ir informacinėje medžiagoje, kuri įgyvendinant papildomąsias švietimo priemones platinama tarp mokinių, turėtų būti privalomai pateikiamas bendras skiriamasis ženklas ir Sąjungos logotipas. Taigi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyti konkretūs kriterijai, susiję su bendro skiriamojo ženklo ir Sąjungos logotipo pateikimu, turiniu, dydžiu ir vaizdine išraiška;
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 5.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekiant užtikrinti, kad vaikams pagal programą tiekiamų produktų kainoje visiškai atsispindėtų suteiktos pagalbos suma ir kad subsidijuojami produktai būtų naudojami pagal paskirtį, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl kainų stebėsenos įgyvendinant programą nustatymo;
(12)  siekiant užtikrinti, kad vaikams pagal programą tiekiamų produktų kainoje visiškai atsispindėtų suteiktos pagalbos suma ir kad subsidijuojami produktai būtų naudojami pagal paskirtį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl kainų stebėsenos įgyvendinant programą nustatymo. Tais aktais valstybės narės neturėtų būti atgrasomos nuo vietinių produktų pirkimo;
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 5.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  siekiant patikrinti, ar šios programos valstybėse narėse yra veiksmingos, reikėtų skirti finansavimą stebėjimo ir pasiektų rezultatų vertinimo iniciatyvoms, ypatingą dėmesį skiriant vidutinės trukmės vartojimo pokyčiams;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis regiono ir vietos valdžios kompetencijų pasidalijimui valstybėse narėse, taip pat ir regiono bei savivaldos lygmenimis;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio antraštinė dalis
Vaisių ir daržovių, bananus ir pieno tiekimo, švietimo priemonių rėmimo ir susijusių išlaidų kompensavimo pagalba
Pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams, pienui ir tam tikriems pieno produktams tiekti, papildomosioms švietimo priemonėms įgyvendinti ir susijusioms išlaidoms padengti
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 1, 1 dalis.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 1 dalies a punktas
a)   tiekiami vaisiai ir daržovės, bananai ir pienas;
a)   tiekiami vaisiai ir daržovės, įskaitant bananus, pienas ir pieno produktai, nurodyti 2 dalyje;
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 1, 1 dalis. Kompromisiniu pakeitimu pritariama Komisijos pasiūlymui, kad valstybėms narėms turėtų būti ir toliau leidžiama tiekti šviežius produktus. Formuluotė „vaisiai ir daržovės“ apima šviežius ir atšaldytus produktus, paruoštus valgyti porcijomis (pvz., nuluptos ir (arba) supjaustytos griežinėliais morkos mažuose maišeliuose), taip pat mokykloms suteikiama galimybė panaudoti produktus siekiant išspausti šviežių sulčių. Valstybės narės gali pačios nuspręsti, kokie švieži produktai turėtų būti tiekiami (ir kaip jie turėtų būti pateikiami), ir nurodyti tai savo strategijoje.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  įgyvendinamos švietimo priemonės ir
b)  įgyvendinamos papildomosios švietimo priemonės; ir
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 2, 1 dalis. Pakeičiant žodį „rėmimo“ žodžiu „papildomosios“ siekiama patikslinti, kad ES remiamas švietimo priemones, numatytas pagal mokykloms skirtas programas, įgyvendina ne mokytojai, o kviestiniai pranešėjai, pvz., mitybos specialistai, ūkininkai ir kt.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  tam tikroms susijusioms logistikos ir tiekimo, įrangos, reklamavimo, stebėsenos ir vertinimo išlaidoms padengti.
c)  susijusioms logistikos ir tiekimo, įrangos, ryšių ir reklamavimo, stebėsenos, vertinimo ir kitoms tiesiogiai su programos įgyvendinimu susijusioms veiklos išlaidoms padengti.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 2 dalis
2.   1 dalyje nustatytoje pagalbos programoje (toliau – mokykloms skirta programa) norinčios dalyvauti valstybės narės gali tiekti arba vaisius ir daržoves, įskaitant bananus, arba pieną, kurio KN kodas 0401, arba abiejų grupių produktus.
2.   1 dalyje nustatytoje pagalbos programoje (toliau – mokykloms skirta programa) norinčios dalyvauti valstybės narės gali tiekti:
a)  vaisius ir daržoves, įskaitant bananus, ir (arba)
b)  pieną ir šioms kategorijoms priskiriamus pieno produktus (toliau – pieno produktai):
i)  pieną ir grietinėlę, kurių KN kodas yra 0401;
ii)  pasukas, rūgpienį, jogurtą, kefyrą ir kitus fermentuotus ar raugintus pieno bei grietinėlės produktus, kurių KN kodas yra 0403, išskyrus produktus, į kuriuos pridėta kvapiųjų arba ne pieno medžiagų, kurių KN kodai yra 0403 10 51–99 ir 0403 90 71–99;
iii)  sūrius ir varškę, kurių KN kodas yra 0406;
iv)  pieną be laktozės, t. y. pieną, kurio natūrali sudėtis buvo pakeista pakeičiant laktozės kiekį ir kuriame nėra jokių ne pieno medžiagų, KN kodas – 0404 90.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 1, 2 dalis. Šiomis programomis siekiama paskatinti vartoti žemės ūkio produktus ir diegti sveikus mitybos įpročius. Be to, galime nurodyti konkrečius argumentus, kodėl geriamo pieno suvartojama vis mažiau; sūriai ir natūralūs jogurtai – tai geriausia alternatyva, atsižvelgiant į laktozės netoleravimą.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės, norinčios dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, prieš joje dalyvaudamos, o vėliau kas 6 metus parengia nacionalinę arba regioninę programos įgyvendinimo strategiją. Valstybė narė gali keisti strategiją, visų pirma atsižvelgdama į jos stebėsenos ir vertinimo rezultatus. Strategijoje nurodomi bent poreikiai, kurie suskirstomi pagal prioritetus, tikslinė populiacija, tikėtini rezultatai ir kiekybiniai tikslai, kuriuos reikia pasiekti atsižvelgiant į pradinę padėtį; joje nustatomos šiems tikslams pasiekti tinkamiausios priemonės ir veiksmai.
3.  Valstybės narės, norinčios dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, prieš joje dalyvaudamos, o vėliau kas šešerius metus parengia nacionalinę arba regioninę programos įgyvendinimo strategiją. Valstybė narė arba regioninė valdžios institucija gali keisti strategiją, visų pirma atsižvelgdama į jos stebėsenos ir vertinimo rezultatus, taip pat į rezultatus, kurie pasiekti tinkamai panaudojus Sąjungos lėšas. Strategijoje nurodomi bent poreikiai, kurie suskirstomi pagal prioritetus, tikslinė populiacija, tikėtini rezultatai ir kiekybiniai tikslai, kuriuos reikia pasiekti atsižvelgiant į pradinę padėtį; joje nustatomos šiems tikslams pasiekti tinkamiausios priemonės ir veiksmai.
Pagrindimas
Suteikiama daugiau laisvės subnacionalinio lygmens institucijoms valdyti šią programą atsižvelgiant į konstitucinį įgaliojimų padalijimą valstybėje narėje. Šis pakeitimas atspindi ir Regionų komiteto nuomonę.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 4 dalis
4.   Siekdamos, kad mokykloms skirtos programos būtų veiksmingos, valstybės narės taip pat remia švietimo priemones, tarp kurių gali būti priemonės ir veikla, kuriomis siekiama atkurti vaikų suvokimą apie žemės ūkį ir žemės ūkio produktų įvairovę ir informuojama apie susijusius klausimus, kaip antai sveikos mitybos įpročius, kovą su maisto švaistymu, vietos maisto tiekimo grandines arba ekologinį ūkininkavimą.
4.   Siekdamos, kad mokykloms skirtos programos būtų veiksmingos, valstybės narės taip pat nustato papildomąsias švietimo priemones, tarp kurių gali būti priemonės ir veikla, kuriomis siekiama atkurti vaikų suvokimą apie žemės ūkį (pavyzdžiui, rengiant apsilankymus ūkiuose), bei įvairesnių žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, perdirbtų vaisių ir daržovių arba kitų vietinių, regioninių ar nacionalinių produktų, tokių kaip medus, alyvuogės, alyvuogių aliejus ir džiovinti vaisiai, tiekimas. Taip būtų prisidedama prie švietimo susijusiais klausimais, kaip antai sveikos mitybos įpročiai, kova su maisto švaistymu, vietos maisto tiekimo grandinės, ekologinis ūkininkavimas ir tvari gamyba.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 2, 2 dalis. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant švietimo priemones sudaromos sąlygos kartais tiekti ir kitus produktus, kompromisiniame pakeitime nurodomi vietiniai, regioniniai nacionaliniai produktai, pvz., medus, alyvuogės, alyvuogių aliejus ir džiovinti vaisiai.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 5 dalis
5.   Rengdamos strategijas valstybės narės nustato ir kitų nei vaisiai ir daržovės, bananai ir pienas, žemės ūkio produktų, kurie kartais gali būti įtraukiami į remiamas švietimo priemones, sąrašą.
5.   Rengdamos strategijas valstybės narės greta vaisių ir daržovių, bananų, pieno ir pieno produktų, nustato ir kitų žemės ūkio produktų, kurie kartais gali būti tiekiami įgyvendinant papildomas švietimo priemones, sąrašą. Neleidžiama tiekti perdirbtų vaisių ir daržovių, produktų, į kuriuos pridėta cukraus, riebalų, druskos, saldiklių ir (arba) dirbtinių skonio stipriklių (dirbtinių maisto priedų, kurių kodai E620–E650).
Pagrindimas
Maisto priedai, kurių numeriai yra E620–E650, turi kenksmingą poveikį vartotojų sveikatai, jei jų vartojama daug. Kadangi šia programa siekiama skatinti vartoti sveiką maistą, leidimas naudoti abejotiną poveikį turinčius priedus prieštarautų šios programos tikslams.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 6 dalis
6.   Valstybės narės atrenka produktus, kurie tiekiami arba įtraukiami į remiamas švietimo priemones, atsižvelgdamos į objektyvius kriterijus, kurie gali apimti sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektus, sezoniškumą, įvairovę ar galimybę gauti vietinių produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, teikdamos Sąjungos kilmės produktams, ypač produktų pirkimui vietoje, ekologiškiems produktams, trumpoms tiekimo grandinėms arba naudai aplinkai.
6.   Valstybės narės atrenka produktus, kurie tiekiami arba įtraukiami į papildomąsias švietimo priemones, atsižvelgdamos į objektyvius kriterijus, kurie apima sveikatos, aplinkos apsaugos ir etinius aspektus, sezoniškumą, įvairovę ar galimybę gauti vietinių produktų, pirmenybę teikdamos Sąjungos kilmės produktams, ypač produktų gamybai ir pirkimui vietoje arba regione, trumpoms tiekimo grandinėms, ekologiškiems produktams arba naudai aplinkai ir kokybiškiems produktams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1151/2012. Kalbant apie bananus, sąžiningos prekybos produktams iš trečiųjų šalių gali būti teikiama pirmenybė tik tais atvejais, kai nesama lygiaverčių produktų iš Sąjungos.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 3.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 7 dalis
7.  Siekdamos skatinti sveikos mitybos įpročius valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos sveikatos priežiūros institucijos patvirtintų visų produktų, tiekiamų pagal mokykloms skirtas programas, sąrašą ir priimtų sprendimą dėl jų maistingumo aspektų.
7.  Siekdamos skatinti sveikos mitybos įpročius, įskaitant ir laktozės netoleruojančių vaikų mitybos įpročius, valstybės narės užtikrina, kad jų už mitybą ir (arba) sveikatos priežiūrą atsakingos institucijos patvirtintų produktų, tiekiamų pagal mokykloms skirtas programas, sąrašą ir priimtų sprendimą dėl jų maistingumo aspektų.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
1.   Nepažeidžiant 4 dalies nuostatų, pagal mokykloms skirtas programas skiriama 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto produktų tiekimo, švietimo priemonių rėmimo ir susijusių išlaidų kompensavimo pagalba neviršija:
1.   Nedarant poveikio šio straipsnio 4 dalies nuostatoms, pagal mokykloms skirtas programas teikiama pagalba produktams tiekti, papildomosioms švietimo priemonėms įgyvendinti ir susijusioms išlaidoms padengti, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje, neviršija:
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 2.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
b)  pieno atveju – 80 mln. EUR per vienus mokslo metus.
b)  pieno ir pieno produktų atveju – 100 mln. EUR per vienus mokslo metus.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 4, 4 dalis. Pieno tiekimui užtikrinti skiriamas finansavimas padidinamas 20 mln. EUR, kad būtų galima visose valstybėse narėse nustatyti minimalų išlaidų vienam vaikui per metus lygį, siekiant užtikrinti, jog pradėjus taikyti naujus kriterijus nė viena valstybė narė neatsidurtų nepalankioje padėtyje.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 227 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl Sąjungos pagalbos, kuri gali būti išmokėta kaip tiekiamų vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno porcijos kainos dalis, dydžio, ir porcijos apibrėžties nustatymo. Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai pagal 227 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatytos mažiausios ir didžiausios paramos švietimo priemonėms finansavimo sumos, skiriamos iš valstybių narių metinių galutinių asignavimų.
Išbraukta.
Pagrindimas
Siekiant nuoseklumo šie įgaliojimai įvardijami 24 straipsnio 1a dalyje.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
a)   vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, atveju – objektyvius kriterijus:
a)   vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, atveju – objektyvius kriterijus:
i)   šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų skaičių kaip visų gyventojų skaičiaus dalį,
i)   šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų skaičių kaip visų atitinkamos valstybės narės gyventojų skaičiaus dalį,
ii)   valstybių narių regionų išsivystymo lygį, siekiant užtikrinti didesnę pagalbą mažiau išsivysčiusiems regionams, apibrėžtiems šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, atokiausiems regionams, išvardytiems Sutarties 349 straipsnyje, ir mažosioms Egėjo jūros saloms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, ir
ii)   valstybių narių regionų išsivystymo lygį, siekiant užtikrinti, kad didesnė pagalba būtų teikiama mažiau išsivysčiusiems regionams, apibrėžtiems šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, atokiausiems regionams, išvardytiems SESV 349 straipsnyje, ir (arba) mažosioms Egėjo jūros saloms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje,
iii)  Sąjungos pagalbos papildomą padidinimą 5 proc., taikomą atokiausiems regionams, kartu su tolesniu padidinimu 5 proc., jei tie regionai importuoja produktus iš greta jų esančių kitų atokiausių regionų, ir
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 4, 1 dalis. Objektyvūs kriterijai, grindžiami šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų skaičiumi kaip visų gyventojų skaičiaus dalimi ir valstybės narės regionų išsivystymo lygiu, turėtų būti išsaugoti, atsižvelgiant į tai, kad ši sistema, atrodo, yra teisinga ir atitinka valstybių narių reikmes.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
b)   pieno atveju – ankstesnį lėšų pagal ankstesnes pieno ir pieno produktų tiekimo vaikams programas panaudojimą ir objektyvius kriterijus, grindžiamus šešerių– dešimties metų amžiaus vaikų skaičiumi kaip visų gyventojų skaičiaus dalimi.
b)   pieno ir pieno produktų atveju – toliau nurodytų kriterijų, taikomų pereinamuoju šešerių metų trukmės laikotarpiu nuo naujos programos vykdymo pradžios, derinį:
i)  šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų skaičių kaip atitinkamos valstybės narės visų gyventojų skaičiaus dalį;
ii)  valstybių narių regionų išsivystymo lygį, siekiant užtikrinti, kad didesnė pagalba būtų teikiama mažiau išsivysčiusiems regionams, apibrėžtiems šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, atokiausiems regionams, išvardytiems SESV 349 straipsnyje, ir (arba) mažosioms Egėjo jūros saloms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje;
iii)  įprastą lėšų pagal ankstesnes pieno ir pieno produktų tiekimo vaikams programas panaudojimą (išskyrus Kroatijos atveju –šiai šaliai nustatoma fiksuoto dydžio sumų sistema); siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų teisingai paskirstytos valstybėms narėms, šis kriterijus atsveriamas numatant minimalią Sąjungos pagalbos vienam i papunktyje nurodytos amžiaus grupės vaikui per metus sumą ir nustatomas remiantis vienam vaikui kiekvienoje valstybėje narėje panaudotų lėšų vidurkiu;
iv)  papildomą Sąjungos pagalbos padidinimą 5 proc., taikomą atokiausiems regionams, kartu su tolesniu padidinimu 5 proc., jei tie regionai importuoja produktus iš greta jų esančių kitų atokiausių regionų;
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 4, 2 dalis. Atsižvelgiant į pateiktus pakeitimus, ypač tuos, kuriais išbraukiami ankstesni pieno tiekimo kriterijai, šiuo kompromisiniu pakeitimu siekiama nustatyti teisingesnę paskirstymo sistemą, nenuskriaudžiant valstybių narių, kurios iki šiol veiksmingai naudojo pieno tiekimo mokykloms programą ir gavo didesnes pagalbos sumas. Šis kompromisas grindžiamas pranešėjo prašymu atliktais AGRI GD apskaičiavimais.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)
Pasibaigus b punkte nurodytam pereinamajam laikotarpiui pienui ir pieno produktams taikomi a punkto i ir ii papunkčiuose nustatyti kriterijai.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 4, 2 dalis.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Komisija ne rečiau kaip kas trejus metus įvertina, ar vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno programoms skiriami orientaciniai asignavimai vis dar atitinka objektyvius šioje dalyje nurodytus kriterijus.
Komisija ne rečiau kaip kas trejus metus įvertina, ar vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno bei pieno produktų programoms skiriami orientaciniai asignavimai vis dar atitinka objektyvius šioje dalyje nurodytus kriterijus.
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 1.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės užtikrina, kad ne mažiau kaip 10 proc. ir ne daugiau kaip 20 proc. joms pagal mokykloms skirtą sistemą kasmet paskiriamų lėšų būtų panaudojama papildomosioms švietimo priemonėms.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 2, 4 dalis. Atsižvelgiant į itin didelę švietimo priemonių pagal naująją programą svarbą ir pateiktus pakeitimus, kompromisiniame pakeitime nustatomas minimalus 10 proc. ir maksimalus 20 proc. švietimo priemonių finansavimo lygis.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 4 dalis
4.   Neviršydamos bendros didžiausios 230 mln. EUR ribos, kurią sudaro 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sumos, valstybės narės gali perskirti iki 15 % savo orientacinių asignavimų, skirtų vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, arba pienui, kitam sektoriui, laikydamosi sąlygų, kurias Komisija nustato pagal 227 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais.
4.   Neviršydamos bendros didžiausios 250 mln. EUR ribos, kurią sudaro 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sumos, valstybės narės gali kitam sektoriui perskirti iki 10 proc. (atokiausių regionų atveju ši perskirta dalis gali būti padidinta iki 20 proc.) savo orientacinių asignavimų, skirtų vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, arba pienui ir pieno produktams, laikydamosi sąlygų, kurias Komisija nustato pagal 227 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 4, 5 dalis. Pieno tiekimui užtikrinti skiriamas finansavimas padidinamas 20 mln. EUR, kad būtų galima visose valstybėse narėse nustatyti minimalų išlaidų vienam vaikui per metus lygį, siekiant užtikrinti, jog pradėjus taikyti naujus kriterijus nė viena valstybė narė neatsidurtų nepalankioje padėtyje. Kalbant apie lėšų perskyrimą, pasirinktas kompromisinis variantas atsižvelgiant į šiuo klausimu pateiktus pakeitimus.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Pagal 1 dalį suteikta Sąjungos pagalba negali pakeisti esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, pagal kurias tiekiami vaisiai ir daržovės, perdirbti vaisiai ir daržovės, bananai, pienas ir pieno produktai, ar kitų tokių produktų tiekimo mokykloms programų finansavimo. Sąjungos pagalba teikiama nacionaliniam finansavimui papildyti.
Pagrindimas
Grąžinama Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 23 straipsnio 6 dalis: ES lėšos visų pirma turėtų būti skirtos siekiant papildyti nacionalinį finansavimą, kad būtų išvengta savaimingumo efekto.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo strategiją šiuo klausimu, gali nuspręsti neteikti prašomos pagalbos, kai prašoma pagalbos suma yra mažesnė už atitinkamos valstybės narės nustatytą mažiausią sumą.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 7 dalis
7.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 6 straipsnį Sąjunga taip pat gali finansuoti informavimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, susijusias su mokykloms skirta programa, įskaitant geresnį visuomenės informavimą apie programą ir susijusias ryšių palaikymo priemones.
7.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 6 straipsnį Sąjunga taip pat gali finansuoti informavimo, ryšių ir viešinimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, susijusias su mokykloms skirta programa, įskaitant geresnį visuomenės informavimą apie programos tikslus, visų pirma orientuojantis į tėvus ir ugdytojus, ir susijusias ryšių palaikymo priemones bei kitokią veiklą, tiesiogiai susijusią su mokykloms skirtos programos įgyvendinimu.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 a straipsnio 8 dalis
8.  Mokykloms skirtose programose dalyvaujančios valstybės narės maisto tiekimo vietose viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą programoje ir nurodo, kad programą subsidijuoja Sąjunga. Valstybės narės užtikrina Sąjungos mokykloms skirtų programų pridėtinę vertę ir matomumą, kai švietimo įstaigoms kartu tiekiami ir kiti maisto produktai.
8.  Mokykloms skirtose programose dalyvaujančios valstybės narės maisto tiekimo vietose viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą programoje ir nurodo, kad programą subsidijuoja Sąjunga, šiuo tikslu prie įėjimo į mokyklas pakabindamos plakatus. Valstybės narės gali papildomai naudotis bet kokiomis kitomis tinkamomis komunikacijos priemonėmis, pavyzdžiui, atitinkamomis interneto svetainėmis, informacine grafine medžiaga ir informuotumo didinimo kampanijomis. Visoje naudotojams skirtoje informacinėje medžiagoje naudojamas bendras skiriamasis ženklas ir Sąjungos logotipas. Valstybės narės užtikrina Sąjungos mokykloms skirtų programų pridėtinę vertę ir matomumą, kai švietimo įstaigoms kartu tiekiami ir kiti maisto produktai.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 5, 1 dalis. ES pagalbą skirstančios valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad prie įėjimų į mokyklas būtų pakabinti plakatai siekiant užtikrinti didesnį ES veiksmų matomumą, kaip numatyta pagal esamus įgyvendinimo reglamentus dėl šių programų. Atsižvelgiant į šių programų pridėtinę vertę ES, svarbu didinti jų matomumą ir visuomenės informuotumą, visų pirma šiuo metu, kai didėja nusivylimas Europa.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  nacionalinių ar regioninių strategijų rengimu ir švietimo priemonių rėmimu.
c)  nacionalinių ar regioninių strategijų ir papildomųjų švietimo priemonių rengimu.
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 2.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Siekiant užtikrinti veiksmingą bei tikslingą ES lėšų naudojimą, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 227 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl:
2.  Siekiant užtikrinti veiksmingą bei tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą ir teisingą jų paskirstymą valstybėms narėms bei sumažinti programoje dalyvaujančioms mokymo įstaigoms ir valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)
—a)  didžiausios Sąjungos pagalbos sumos, kuri gali būti išmokėta vienam vaikui per vieną tiekimo operaciją kaip tiekiamų vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, pieno ir pieno produktų kainos dalis;
Pagrindimas
Siekiant teksto nuoseklumo deleguotieji įgaliojimai nebeįvardijami 23 a straipsnio 1 dalyje. Siekiant užtikrinti tinkamą programoms skiriamo finansavimo valdymą derėtų nustatyti didžiausią pagalbą per vieną tiekimo operaciją, o ne sunkiai sukontroliuojamą pagalbą atsižvelgiant į porciją (žr. 6 konstatuojamosios dalies pakeitimą).
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 2 dalies a punktas
a)   orientacinio vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno tiekimo pagalbos paskirstymo valstybėms narėms ir, jei reikia, jos peržiūrėjimo atlikus 23a straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą; kiekvienai valstybei narei skiriamos minimalios Sąjungos pagalbos sumos; skirtos pagalbos perskirstymo valstybėms narėms remiantis gautomis pagalbos paraiškomis ir papildomų taisyklių, susijusių su 23a straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų kriterijų taikymu skiriant lėšas,
a)   orientacinio vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir pieno bei pieno produktų tiekimo pagalbos paskirstymo valstybėms narėms; minimalios vienam vaikui per metus teikiamos Sąjungos pagalbos sumos, kaip nurodyta 23a straipsnio 2 dalies b punkte; kiekvienai valstybei narei skiriamos minimalios Sąjungos pagalbos sumos; skirtos pagalbos perskirstymo valstybėms narėms remiantis gautomis pagalbos paraiškomis; taip pat papildomų taisyklių, kaip turi būti taikomi 23a straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti kriterijai skiriant lėšas,
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, skirtų asignavimų ir pienui skirtų asignavimų perskirstymo iš vieno sektoriaus kitam sąlygų;
b)  vaisiams ir daržovėms, įskaitant bananus, skirtų asignavimų ir pienui bei pieno produktams skirtų asignavimų perskirstymo iš vieno sektoriaus kitam sąlygų;
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 1.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  išlaidų ir (arba) priemonių, už kurias gali būti skiriama Sąjungos pagalba, ir galimybės nustatyti mažiausią ir didžiausią konkrečių išlaidų sumą;
c)  išlaidų ir (arba) priemonių, už kurias gali būti skiriama Sąjungos pagalba, ir galimybės nustatyti didžiausią konkrečių išlaidų sumą;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  vienodų procedūrų, taikomų norinčioms dalyvauti mokymo įstaigoms teikiant paraiškas, ir vienodų kontrolės procedūrų nustatymo;
Pagrindimas
Be techninių kriterijų, pagal 25 straipsnio c punktą nustatomų įgyvendinimo aktu, būtų naudinga užtikrinti, kad pagal bet kokį deleguotąjį aktą būtų numatomos vienodos procedūros, taikomos norinčioms dalyvauti mokymo įstaigoms teikiant paraiškas, ir vienodos kontrolės procedūros siekiant palengvinti administracinę naštą, dėl kurios šiuo metu atgrasomi potencialūs dalyviai, ypač mokyklos, pageidaujančios dalyvauti abiejose programose.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.   Siekiant didinti informuotumą apie mokykloms skirtas programas, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 227 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų reikalaujama, kad mokykloms skirtose programose dalyvaujančios valstybės narės viešai skelbtų apie Sąjungos pagalbos subsidijuojamąjį vaidmenį.
3.   Siekiant propaguoti ir didinti informuotumą apie mokykloms skirtas programas ir užtikrinti didesnį Sąjungos pagalbos matomumą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų reikalaujama, kad mokykloms skirtose programose dalyvaujančios valstybės narės aiškiai skelbtų apie gaunamą Sąjungos pagalbą šioms programoms įgyvendinti, kiek tai susiję su:
a)  specialiais kriterijais, susijusiais su plakatų ir kitų pagalbinių informavimo priemonių naudojimu;
b)  specialių skiriamojo ženklo ir Sąjungos logotipo pateikimo, turinio, dydžio ir vaizdinės išraiškos kriterijų nustatymu.
Pagrindimas
AGRI komiteto kompromisinis pakeitimas Nr. 5, 2 dalis. Deleguotieji įgaliojimai suderinami su 23a straipsnio 8 dalies pakeitimu.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
25 straipsnio a punktas
a)  galutiniu pagalbos paskirstymu vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir (arba) pieno vartojimo skatinimo mokyklose programose dalyvaujančioms valstybėms narėms, neviršijant 23a straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų ir atsižvelgiant į 23a straipsnio 4 dalyje nurodytą perskyrimą;
a)  galutiniu pagalbos paskirstymu vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, ir (arba) pieno bei pieno produktų vartojimo skatinimo mokyklose programose dalyvaujančioms valstybėms narėms, neviršijant 23a straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų ir atsižvelgiant į 23a straipsnio 4 dalyje nurodytą perskyrimą;
Pagrindimas
Pakeitimas suderintas su AGRI komiteto kompromisiniu pakeitimu Nr. 1.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
25 straipsnio f a punktas (naujas)
fa)  metodais, kuriais sprendžiami programos įgyvendinimo trūkumai, kad būtų išvengta dėl pernelyg apsunkinančios biurokratijos kylančių kliūčių;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
217 straipsnio pirma pastraipa
Be 23 straipsnyje numatytos Sąjungos skiriamos pagalbos, valstybės narės gali skirti nacionalines išmokas vaikams į mokymo įstaigas tiekiamus produktus arba nacionalines išmokas, skirtas 23a straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms susijusioms išlaidoms padengti.
Be gaunamos ir taikomos Sąjungos pagalbos, numatytos 23 straipsnyje, valstybės narės gali skirti nacionalines ar regionines išmokas, siekdamos užtikrinti, kad vaikams į mokymo įstaigas būtų tiekiami produktai, įgyvendinamos papildomosios švietimo priemonės arba padengiamos 23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos susijusios išlaidos.
Teisinis pranešimas - Privatumo politika