Index 
 Text integral 
Procedură : 2014/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0362/2015

Texte depuse :

B8-0362/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/05/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0216

Texte adoptate
PDF 590kWORD 267k
Miercuri, 27 mai 2015 - Bruxelles Ediţie definitivă
Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Decizia Parlamentului European din 27 mai 2015 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 73 alineatul (2) și articolul 74 din Regulamentul său de procedură,

decide să deschidă negocierile interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)   Experiența dobândită în aplicarea schemelor actuale, împreună cu concluziile evaluărilor externe și cu analiza ulterioară a diferitor opțiuni de politică, duce la concluzia că motivele care au dus la înființarea celor două programe pentru școli sunt în continuare valabile. În actualul context de scădere a consumului de fructe și legume, inclusiv banane, și de produse lactate, amplificată, printre altele, de tendința modernă către consumul de produse alimentare cu grad înalt de prelucrare care, în plus, au, de obicei, un adaos mare de zahăr și sunt bogate în sare și grăsime, ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea furnizării către copiii din instituțiile de învățământ a anumitor produse agricole ar trebui, prin urmare, să continue să existe.
(2)   Experiența dobândită în aplicarea schemelor actuale, împreună cu concluziile evaluărilor externe, cu analiza ulterioară a diferitor opțiuni de politică și cu dificultățile sociale cu care se confruntă statele membre duc la concluzia că este deosebit de important să se continue și să se consolideze cele două programe pentru școli. În actualul context de scădere a consumului de fructe și legume proaspete, inclusiv banane, și de produse lactate, îndeosebi în rândul copiilor, precum și de creștere a numărului de cazuri de obezitate infantilă din cauza obiceiurilor de consum care tind să privilegieze produse alimentare cu grad înalt de prelucrare care, în plus, au, de obicei, un adaos mare de zahăr, sunt bogate în sare și grăsimi și/sau conțin aditivi, ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea furnizării către copiii din instituțiile de învățământ a anumitor produse agricole ar trebui să contribuie și mai mult la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și a consumului de produse locale.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 6 al Comisiei AGRI. Compromisul subliniază importanța programelor pentru școli, precum și motivele pentru care acestea ar trebui să se desfășoare în continuare și să fie consolidate. De asemenea, în urma deciziei Comisiei de a reevalua propunerea, este important ca Parlamentul să adopte o poziție fermă în favoarea continuării programelor.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)   Din analizarea diferitor opțiuni de politică reiese că o abordare unitară într-un cadru juridic și financiar comun este mai adecvată și mai eficace pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de politica agricolă comună prin intermediul programelor pentru școli. Acest lucru ar permite statelor membre să obțină un impact maxim al distribuirii în limitele unui buget constant și să crească eficiența gestionării. Cu toate acestea, pentru a ține seama de diferențele dintre fructe și legume, inclusiv banane, și produsele lactate și lanțurile lor de aprovizionare, anumite elemente, precum pachetele financiare respective, ar trebui să rămână separate. Ținând seama de experiența acumulată cu schemele actuale, participarea la schemă ar trebui să fie în continuare voluntară pentru statele membre. Luând în considerare diferitele situații de consum din statele membre, ar trebui să se ofere statelor membre participante posibilitatea de a alege dacă doresc să distribuie toate sau doar unul dintre produsele eligibile pentru a le furniza copiilor din instituțiile de învățământ.
(3)   Din analizarea diferitor opțiuni de politică reiese că o abordare unitară într-un cadru juridic și financiar comun este mai adecvată și mai eficace pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de politica agricolă comună prin intermediul programelor pentru școli. Acest lucru ar permite statelor membre să obțină un impact maxim al distribuirii în limitele unui buget constant și să crească eficiența gestionării. Cu toate acestea, pentru a ține seama de diferențele dintre fructe și legume, inclusiv banane, și produsele lactate și lanțurile lor de aprovizionare, anumite elemente, precum pachetele financiare respective, ar trebui să rămână separate. Ținând seama de experiența acumulată cu schemele actuale, participarea la schemă ar trebui să fie în continuare voluntară pentru statele membre. Luând în considerare diferitele situații de consum din statele membre, ar trebui să se ofere statelor membre participante posibilitatea de a alege, de comun acord cu regiunile interesate, dacă doresc să distribuie toate sau doar unul dintre produsele eligibile pentru a le furniza copiilor din instituțiile de învățământ. Statele membre ar putea lua în considerare și introducerea unor măsuri specifice în vederea abordării scăderii consumului de lapte în rândul adolescenților.
Or.it
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)   S-a identificat o tendință de scădere a consumului în special de fructe și legume proaspete, inclusiv banane, și de lapte de consum. Prin urmare, este oportună concentrarea pe aceste produse a distribuirii din cadrul programelor pentru școli. La rândul său, acest lucru ar contribui și la reducerea sarcinii organizaționale pentru școli, ar crește impactul distribuirii în cadrul unui buget limitat și ar fi în conformitate cu practica actuală, dat fiind faptul că aceste produse sunt cel mai frecvent distribuite.
(4)   S-a identificat o tendință de scădere a consumului în special de fructe și legume proaspete, inclusiv banane, și de lapte de consum. Prin urmare, este oportună concentrarea prioritară pe aceste produse a distribuirii din cadrul programelor pentru școli. La rândul său, acest lucru ar contribui și la reducerea sarcinii organizaționale pentru școli, ar crește impactul distribuirii în cadrul unui buget limitat și ar fi în conformitate cu practica actuală, dat fiind faptul că aceste produse sunt cele mai frecvent distribuite. Cu toate acestea, pentru a respecta recomandările nutriționale cu privire la absorbția calciului și având în vedere problemele tot mai numeroase legate de intoleranța la lactoza din lapte, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să distribuie și alte produse lactate, cum ar fi iaurtul și brânzeturile, care au efecte benefice necontestate asupra sănătății copiilor. De asemenea, ar trebui să se depună eforturi pentru a se asigura distribuirea de produse locale și regionale.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 1 - partea 3 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)   Sunt necesare măsuri educative care să sprijine distribuirea în scopul de a eficientiza schema pentru ca aceasta să își realizeze obiectivele pe termen scurt și lung de creștere a consumului de produse agricole selectate și de formare a unei alimentații mai sănătoase. Având în vedere importanța lor, măsurile respective ar trebui să sprijine atât distribuirea de fructe și legume, inclusiv banane, cât și distribuirea de lapte. Ele ar trebui să fie eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii. Întrucât măsurile de sprijin reprezintă un instrument esențial pentru restabilirea unei legături între copii, pe de o parte, și agricultură și diferitele produse agricole, pe de altă parte, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de schemă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include o varietate mai largă de produse agricole în măsurile lor tematice. Cu toate acestea, pentru a se promova obiceiuri alimentare sănătoase, autoritățile naționale din domeniul sănătății ar trebui să fie implicate în acest proces și să aprobe lista acestor produse, precum și cele două grupuri de produse eligibile pentru distribuire și să decidă asupra aspectelor lor nutriționale.
(5)   Sunt necesare măsuri educative conexe care să sprijine distribuirea în scopul de a eficientiza schema pentru ca aceasta să își realizeze obiectivele pe termen scurt și lung de creștere a consumului de produse agricole selectate și de formare a unei alimentații mai sănătoase. Având în vedere importanța lor, măsurile respective ar trebui să sprijine atât distribuirea de fructe și legume, inclusiv banane, cât și distribuirea de lapte și de produse lactate. Ele ar trebui să fie eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii. Întrucât măsurile educative conexe reprezintă un instrument esențial pentru restabilirea unei legături între copii, pe de o parte, și, pe de altă parte, agricultură și varietatea de produse agricole din Uniune, îndeosebi cele provenite din regiunea lor, cu ajutorul, de exemplu, al experților în nutriție și al fermierilor, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de schemă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include în măsurile lor tematice o varietate mai largă de produse agricole, precum fructe și legume prelucrate fără adaos de zahăr, sare, grăsimi sau îndulcitori și alte specialități locale, regionale sau naționale, precum mierea, măslinele de masă, uleiul de măsline și fructele uscate. Cu toate acestea, pentru a se promova obiceiuri alimentare sănătoase, autoritățile naționale responsabile din domeniul nutriției și/sau al sănătății ar trebui să fie implicate în acest proces și ar trebui valideze lista acestor produse, precum și cele două grupuri de produse eligibile pentru distribuire, precum și să decidă asupra aspectelor lor nutriționale.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 2 - partea 5 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)   Pentru a asigura o bună gestiune financiară, ar trebui prevăzut un plafon fix al ajutorului din partea Uniunii pentru distribuirea de fructe și legume, inclusiv banane, și de lapte, pentru măsurile educative de sprijin și pentru costurile aferente. Acest plafon ar trebui să reflecte situația actuală. Ținând seama de experiența dobândită și pentru a simplifica gestionarea, modelele de finanțare ar trebui să fie apropiate și să se bazeze pe o abordare unică în ceea ce privește nivelul finanțării din partea Uniunii. Prin urmare, este oportun ca nivelul ajutorului din partea Uniunii pentru prețul produselor să fie limitat printr-un ajutor maxim din partea Uniunii pe porție atât pentru fructe și legume, inclusiv banane, cât și pentru lapte, și să se elimine principiul cofinanțării obligatorii pentru fructe și legume, inclusiv banane. Având în vedere volatilitatea prețurilor produselor în cauză, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind măsurile de stabilire a nivelurilor ajutorului din partea Uniunii pentru prețul unei porții de produse și de stabilire a definiției unei porții.
(6)   Pentru a asigura o bună gestiune financiară, ar trebui prevăzut un plafon fix al ajutorului din partea Uniunii pentru distribuirea de fructe și legume, inclusiv banane, și de lapte, pentru măsurile educative conexe și pentru costurile aferente. Acest plafon ar trebui să reflecte situația actuală. Ținând seama de experiența dobândită și pentru a simplifica gestionarea, modelele de finanțare ar trebui să fie apropiate și să se bazeze pe o abordare unică în ceea ce privește nivelul finanțării din partea Uniunii. Prin urmare, este oportun ca nivelul ajutorului din partea Uniunii pentru prețul produselor să fie limitat printr-un plafon al ajutorului Uniunii pe copil și pe operațiune de distribuție atât pentru fructe și legume, inclusiv banane, cât și pentru lapte, și să se elimine principiul cofinanțării obligatorii pentru fructe și legume, inclusiv banane. Având în vedere volatilitatea prețurilor produselor în cauză, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește măsurile de stabilire a plafonului ajutorului din partea Uniunii.
Or.de
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)   Pentru a se asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind măsurile de fixare a repartizărilor indicative ale ajutorului acordat de Uniune fiecărui stat membru și metodele de realocare a ajutorului între statele membre pe baza cererilor de ajutoare primite. Repartizările indicative ar trebui fixate separat pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte, în conformitate cu abordarea voluntară a distribuirii. Principiul de bază al alocării pentru fructe și legume, inclusiv banane, ar trebui să reflecte alocările actuale efectuate de statele membre, pe baza criteriilor obiective bazate pe numărul de copii din grupa de vârstă cuprinsă între șase și zece ani ca proporție din populație, luând în considerare și stadiul de dezvoltare a regiunilor în cauză. Pentru a permite statelor membre să mențină scara programelor lor actuale și pentru a încuraja alte state membre să adopte programul de distribuire a laptelui, este oportun să se utilizeze combinarea a două principii de bază ale alocării fondurilor pentru lapte, și anume utilizarea anterioară a fondurilor de către statele membre în cadrul programului de distribuire a laptelui în școli și criteriile obiective bazate pe numărul de copii din grupa de vârstă cuprinsă între șase și zece ani utilizat pentru fructe și legume, inclusiv banane, ca proporție din populație. Pentru a se identifica proporția corectă dintre aceste două principii de bază, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind adoptarea unor norme suplimentare referitoare la echilibrul dintre cele două criterii. În plus, având în vedere modificările periodice ale situației demografice sau a dezvoltării regiunilor din statele membre, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind evaluarea, o dată la trei ani, a caracterului încă actual al alocărilor statelor membre realizate pe baza criteriilor respective.
(7)   Pentru a se asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește măsurile de fixare a repartizărilor indicative ale ajutorului acordat de Uniune fiecărui stat membru și metodele de realocare a ajutorului între statele membre pe baza cererilor de ajutoare primite. Repartizările indicative ar trebui fixate separat pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte, în conformitate cu abordarea voluntară a distribuirii. Principiul de bază al alocării pentru fructe și legume, inclusiv banane, ar trebui să reflecte alocările actuale efectuate de statele membre, pe baza criteriilor obiective bazate pe numărul de copii din grupa de vârstă cuprinsă între șase și zece ani ca proporție din populație, luând în considerare și stadiul de dezvoltare a regiunilor în cauză. Pentru a permite statelor membre să mențină scara programelor lor actuale și pentru a încuraja alte state membre să adopte programul de distribuire a laptelui, este oportun să se utilizeze combinarea a patru principii de bază ale alocării fondurilor pentru lapte, și anume utilizarea anterioară a fondurilor de către statele membre în cadrul programului de distribuire a laptelui în școli – cu excepția Croației, în cazul căreia trebuie stabilită o sumă fixă specifică pe baza prezentului regulament –, criteriile obiective bazate pe numărul de copii din grupa de vârstă cuprinsă între șase și zece ani utilizat pentru fructe și legume, inclusiv banane, ca proporție din populație, gradul de dezvoltare al regiunilor dintr-un stat membru și stabilirea unui nivel minim de cheltuieli din ajutorul din partea Uniunii pe copil și pe an. Pentru a se identifica proporția corectă dintre aceste patru principii de bază, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind adoptarea unor norme suplimentare referitoare la echilibrul dintre cele patru criterii. În plus, având în vedere modificările periodice ale situației demografice sau a dezvoltării regiunilor din statele membre, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește evaluarea, o dată la trei ani, a caracterului încă actual al alocărilor statelor membre realizate pe baza criteriilor respective. La punerea în aplicare a acestui program în regiunile ultraperiferice, ajutorul din partea Uniunii ar trebui să crească cu 5 %, având în vedere diversificarea agricolă limitată a acestor regiuni și imposibilitatea frecventă de a găsi anumite produse în regiunea vizată, ceea ce implică costuri mai mari de transport și de depozitare.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 4 - partea 3 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)   Pentru a permite statelor membre cu o dimensiune demografică limitată să pună în aplicare o schemă rentabilă, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind stabilirea sumei minime a ajutorului Uniunii pe care au dreptul să îl primească statele membre pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte.
(8)   Pentru a permite statelor membre cu o dimensiune demografică limitată să pună în aplicare o schemă rentabilă, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește stabilirea sumei minime a ajutorului Uniunii pe care au dreptul să îl primească statele membre pentru fructe și legume, inclusiv banane, pentru lapte și pentru produse lactate.
Or.en
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)   În scopul unei bune administrări și gestiuni financiare, statele membre care doresc să participe la distribuirea de fructe și legume, inclusiv banane, și/sau de lapte ar trebui să depună în fiecare an o cerere pentru ajutor din partea Uniunii. În vederea simplificării procedurilor și a gestionării, această cerere ar trebui să fie întocmită pe baza unor cereri de ajutor separate. Ca urmare a solicitărilor statelor membre, Comisia ar trebui să decidă asupra alocărilor definitive pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte în limita creditelor disponibile în buget și după luarea în considerare a transferurilor limitate între alocările lor, ceea ce încurajează stabilirea priorităților de distribuire în funcție de nevoile nutriționale. Ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind măsurile de stabilire a condițiilor și a limitelor referitoare la aceste transferuri.
(9)   În scopul unei bune administrări și gestiuni financiare, statele membre care doresc să participe la distribuirea de fructe și legume, inclusiv banane, și/sau de lapte și produse lactate ar trebui să depună în fiecare an o cerere pentru ajutor din partea Uniunii. În vederea simplificării procedurilor și a gestionării, aceste cereri ar trebui să fie întocmite pe baza unor cereri de ajutor separate. În urma primirii solicitărilor statelor membre, Comisia ar trebui să decidă asupra alocărilor definitive pentru fructe și legume, inclusiv banane, și/sau pentru lapte și produse lactate în limita creditelor disponibile în buget și după luarea în considerare a transferurilor limitate între alocările lor, ceea ce încurajează stabilirea priorităților de distribuire în funcție de nevoile nutriționale. Ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește măsurile de stabilire a condițiilor și a limitelor referitoare la transferurile respective.
Or.es
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Pentru a simplifica procedurile administrative și organizaționale pentru școlile care participă la cele două programe, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește instituirea unor proceduri unice pentru depunerea cererilor de participare a școlilor și pentru monitorizare.
Or.fr
Justificare
Este important să se reducă birocrația care descurajează școlile să participe la programe, în special astfel încât școlile care doresc să participe la ambele programe să nu fie obligate să completeze două seturi separate de formulare sau să fie supuse mai multor proceduri de monitorizare.
Amendamentele 10 și 57
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)   Strategia națională ar trebui considerată o condiție pentru participarea statului membru la schemă și un document strategic multianual, care stabilește obiective ce trebuie atinse de statele membre, precum și prioritățile acestora. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a le actualiza în mod regulat, în special în lumina evaluărilor și a reevaluărilor priorităților sau ale obiectivelor.
(10)   Strategia națională ar trebui considerată o condiție pentru participarea unui stat membru la schemă. Statelor membre care doresc să participe la schemă ar trebui să li se solicite să prezinte un document strategic pentru o perioadă de șase ani, cuantificând problema existentă și stabilind obiectivele ce trebuie atinse de acestea, metodologiile privind chestiunea prezentată, precum și prioritățile lor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a le actualiza în mod regulat, în special în lumina evaluărilor și a reevaluărilor priorităților sau ale obiectivelor și a succesului înregistrat de programele lor. Atunci când își actualizează strategia națională, statele membre ar trebui să aibă obligația de a consulta formal părțile interesate din statul membru vizat.
Or.pt
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Pentru a asigura vizibilitatea programului față de beneficiarii săi din întreaga Uniune, ar trebui creată o identitate comună și un logo al Uniunii, care să fie obligatoriu aplicat pe afișele referitoare la participarea școlilor la programe și pe materialul de informare pus la dispoziția elevilor în cadrul măsurilor educative conexe. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a stabili criteriile specifice în ceea ce privește prezentarea, conținutul, dimensiunea și aspectul identității comune și ale logoului Uniunii.
Or.fr
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 5 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)   Pentru a garanta că prețul produselor furnizate copiilor în cadrul schemei reflectă pe deplin suma ajutorului acordat, precum și că produsele subvenționate nu sunt deviate de la utilizarea prevăzută, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind stabilirea unei monitorizări a prețurilor în cadrul schemei.
(12)   Pentru a garanta că prețul produselor furnizate copiilor în cadrul schemei reflectă pe deplin suma ajutorului acordat, precum și că produsele subvenționate nu sunt deviate de la utilizarea prevăzută, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru stabilirea unei monitorizări a prețurilor în cadrul schemei. Actele respective nu ar trebui să descurajeze statele membre să promoveze aprovizionarea cu produse locale.
Or.en
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 5 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Pentru a verifica eficiența programelor în statele membre, este indicat să fie finanțate acțiuni de monitorizare și de evaluare a rezultatelor obținute, acordându-se o atenție specială schimbării consumului pe termen mediu.
Or.en
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere repartizării competențelor regionale sau locale în cadrul statelor membre, inclusiv autonomiei regionale și locale.
Or.en
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – titlu
Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, cu banane și lapte, pentru măsurile educative de sprijin și pentru costurile aferente
Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, cu banane, cu lapte și cu anumite produse lactate, pentru măsurile educative conexe și pentru costurile aferente
Or.de
Justificare
Amendamentul de compromis 1 - partea 1 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a
(a)   pentru aprovizionarea cu fructe, legume, banane și lapte;
(a)   pentru aprovizionarea cu fructe, legume, inclusiv banane, lapte și produsele lactate menționate la alineatul (2);
Or.en
Justificare
Amendamentul de compromis 1 - partea 1 al Comisiei AGRI. Prezentul compromis sprijină propunerea Comisiei potrivit căreia statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a distribui produse proaspete. Formularea „fructe și legume” include produsele proaspete și refrigerate și porțiile gata de consum (precum morcovi curățați/tăiați în bucăți și ambalați în pungi mici) și, de asemenea, le oferă școlilor posibilitatea de a stoarce produsele pentru a face suc proaspăt. Rămâne la latitudinea statelor membre să decidă ce produse proaspete ar trebui distribuite (și sub ce formă) și să le includă în strategia lor în consecință.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b
(b)   pentru măsurile educative de sprijin; precum și
(b)   pentru măsurile educative conexe; precum și
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 2 - partea 1 al Comisiei AGRI. Înlocuirea termenului „de sprijin” cu „conexe” are drept scop să clarifice faptul că măsurile educative sprijinite de UE din cadrul programelor pentru școli nu reprezintă responsabilitatea cadrelor didactice din școală, ci a unor actori externi, precum nutriționiști, fermieri etc.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 1 – litera c
(c)   pentru acoperirea anumitor costuri legate de logistică, distribuție, echipamente, publicitate, monitorizare și evaluare.
(c)   pentru acoperirea costurilor legate de logistică, distribuție, echipamente, comunicare și publicitate, monitorizare, evaluare și alte activități legate direct de punerea în aplicare a programului.
Or.hu
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 2
2.   Statele membre care doresc să participe la schema de ajutoare stabilită la alineatul (1) («programul pentru școli») pot distribui fie fructe și legume, inclusiv banane, fie lapte care se încadrează la codul NC 0401, fie și una și alta.
2.   Statele membre care doresc să participe la schema de ajutoare stabilită la alineatul (1) (programul pentru școli) pot distribui:
(a)  fructe și legume, inclusiv banane, și/sau
(b)  lapte și produse lactate care fac parte din următoarele categorii („produse lactate”):
(i)  lapte și smântână prevăzute de codul NC 0401;
(ii)  lapte acidulat, lapte covăsit, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite prevăzute de codul NC 0403, cu excepția celor care conțin arome sau adaosuri care nu provin din lapte prevăzute în codurile NC 0403 10 51 până la 99 și NC 0403 90 71 până la 99;
(iii)  brânză și caș prevăzute în codul NC 0406;
(iv)  lapte fără lactoză provenit din lapte natural a cărui compoziție a fost modificată în privința conținutului de lactoză și care nu conține alte substanțe care nu provin din lapte prevăzute în codul NC 0404 90.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 1 - partea 2 al Comisiei AGRI. Scopul acestor programe este de a încuraja consumul de produse agricole și de a promova obiceiuri alimentare sănătoase. În plus, există argumente concrete pentru a justifica faptul că laptele de consum este consumat în cantități din ce în ce mai reduse; brânzeturile și iaurturile naturale constituie cea de a doua alternativă optimă, dată fiind intoleranța la lactoză.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 3
3.  Ca o condiție a participării lor la acest program pentru școli, statele membre întocmesc, înainte de participarea lor la programul pentru școli și, ulterior, din șase în șase ani, la nivel național sau regional, o strategie pentru punerea în aplicare a programului. Strategia poate fi modificată de un stat membru, în special în lumina monitorizării și a evaluării. Strategia include cel puțin identificarea nevoilor care trebuie satisfăcute, clasificarea necesităților în funcție de priorități, populația-țintă, rezultatele preconizate și obiectivele cuantificate care trebuie atinse în raport cu situația inițială și stabilește cele mai adecvate instrumente și acțiuni pentru realizarea obiectivelor respective.
3.  Ca o condiție a participării lor la acest program pentru școli, statele membre întocmesc, înainte de participarea lor la programul pentru școli și, ulterior, din trei în trei ani, la nivel național sau regional, o strategie pentru punerea în aplicare a programului. Strategia poate fi modificată de un stat membru sau de o autoritate regională, în special în lumina monitorizării și a evaluării, precum și a rezultatelor realizate, utilizând în mod eficient fondurile Uniunii. Strategia identifică, ca o cerință minimă, nevoile care trebuie satisfăcute, clasificarea necesităților în funcție de priorități, populația-țintă, rezultatele preconizate și obiectivele cuantificate care trebuie atinse în raport cu situația inițială și stabilește cele mai adecvate instrumente și acțiuni pentru realizarea obiectivelor respective.
Or.en
Justificare
Permite mai multe posibilități de controlare a programului de către autoritățile de la nivel subnațional în conformitate cu repartizarea constituțională a competențelor în cadrul statelor membre. Prezentul amendament reflectă, de asemenea, avizul Comitetului Regiunilor.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 4
4.  Pentru eficientizarea programului pentru școli, statele membre prevăd de asemenea măsurile educative de sprijin, care pot include măsuri și activități care vizează conectarea copiilor cu agricultura și cu o mai mare varietate de produse agricole, educarea cu privire la aspecte conexe, cum ar fi obiceiurile alimentare sănătoase, lupta împotriva risipei de alimente, lanțurile alimentare locale sau agricultura ecologică.
4.  Pentru eficientizarea programului pentru școli, statele membre prevăd, de asemenea, măsurile educative de însoțire, care pot include măsuri și activități care vizează conectarea copiilor cu agricultura, cum ar fi vizitele la ferme, și distribuirea unei mai mari varietăți de produse agricole, precum fructele și legumele prelucrate și alte specialități locale, regionale sau naționale, cum ar fi mierea, măslinele și uleiul de măsline și fructele uscate. Acest lucru va contribui la educarea cu privire la aspecte conexe, cum ar fi obiceiurile alimentare sănătoase, lupta împotriva risipei de alimente, lanțurile alimentare locale, agricultura ecologică și producția durabilă.
Or.en
Justificare
Amendamentul de compromis 2 - partea 2 al Comisiei AGRI. Luând în considerare de faptul că măsurile educative permit distribuția ocazională a altor produse, compromisul include aici amendamente referitoare la specialitățile locale, regionale și naționale, cum ar fi mierea, măslinele, uleiul de măsline și fructele uscate.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 5
5.   Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre stabilesc o listă a produselor agricole, în plus față de fructe și legume, banane și lapte, care pot fi incluse ocazional în măsurile educative de sprijin.
5.   Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre stabilesc o listă a produselor agricole, în plus față de fructe și legume, banane, lapte și produse lactate, care pot fi incluse ocazional în măsurile educative de însoțire pentru a fi distribuite. În cazul fructelor și legumelor prelucrate, nu se permit produsele care conțin adaos de zahăr, de grăsimi, de sare și/sau de îndulcitori și/sau adaos de potențatori de aromă (aditivi alimentari artificiali, coduri E620 - E650).
Justificare
Aditivii alimentari E620 - E650 au efecte nocive asupra sănătății consumatorilor dacă sunt consumați în cantități mai mari. Întrucât scopul programului este promovarea alimentelor sănătoase, includerea aditivilor cu efect îndoielnic asupra sănătății ar fi contrară obiectivelor acestuia.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 6
6.  Statele membre trebuie să aleagă produsele care urmează să facă obiectul distribuirii sau urmează să fie incluse în măsurile educative de sprijin pe baza unor criterii obiective, care pot include considerente de sănătate și de mediu, caracterul sezonier, soiul sau disponibilitatea produselor locale, acordând prioritate, pe cât posibil, produselor originare din Uniune, în special achizițiilor locale, produselor ecologice, lanțurilor de aprovizionare scurte sau beneficiilor pentru mediu.
6.  Statele membre aleg produsele care urmează să facă obiectul distribuirii sau urmează să fie incluse în măsurile educative de însoțire pe baza unor criterii obiective, care includ considerente de sănătate, de mediu și etice, caracterul sezonier, soiul sau disponibilitatea produselor locale, acordând prioritate, pe cât posibil, produselor originare din Uniune, în special producției și achizițiilor locale sau regionale, lanțurilor de aprovizionare scurte, produselor ecologice sau beneficiilor pentru mediu și produselor de calitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. . În cazul bananelor, se poate acorda prioritate produselor care provin din comerțul echitabil din țări terțe doar dacă nu sunt disponibile produse echivalente originare din Uniune.
Or.de
Justificare
Amendamentul de compromis 3 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 7
7.  În scopul promovării unor obiceiuri alimentare sănătoase, statele membre asigură faptul că autoritățile lor competente din sectorul sănătății aprobă lista tuturor produselor furnizate în cadrul programului pentru școli și decid cu privire la aspectele nutriționale ale acestora.
7.  În scopul promovării unor obiceiuri alimentare sănătoase, inclusiv în rândul copiilor cu intoleranță la lactoză, statele membre asigură faptul că autoritățile lor responsabile din sectorul sănătății și/sau al nutriției aprobă lista produselor furnizate în cadrul programului pentru școli și decid cu privire la aspectele nutriționale ale acestora.
Or.de
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 1 – paragraful 1– partea introductivă
1.  Ajutorul din cadrul programului pentru școli alocat pentru distribuirea de produse, pentru măsurile educative de sprijin și pentru costurile aferente menționate la articolul 23 alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (4), nu trebuie să depășească:
1.  Ajutorul din cadrul programului pentru școli alocat pentru distribuirea de produse, pentru măsurile educative de însoțire și pentru costurile aferente menționate la articolul 23 alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (4) din prezentul articol, nu trebuie să depășească:
Or.de
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 2 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 1 – paragraful 1– litera b
(b)  pentru lapte: 80 de milioane de euro pe an școlar.
(b)  pentru lapte și produse lactate: 100 de milioane de euro pe an școlar.
Or.ro
Justificare
Amendamentul de compromis 4 - partea 4 al Comisiei AGRI. Se prevede o creștere de 20 milioane EUR pentru pachetul de lapte cu obiectivul de a permite introducerea unui nivel minim al cheltuielilor pentru fiecare copil pe an pentru toate statele membre și de a se asigura că nici un stat membru nu este în pierdere ca urmare a introducerii noilor criterii.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 1 – paragraful 2
Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 227, să adopte acte delegate prin care să se stabilească nivelul ajutorului din partea Uniunii care poate fi plătit pentru prețul porției de fructe și legume, inclusiv banane, și de lapte distribuit și prin care să se stabilească definiția unei porții. Comisia este, de asemenea, împuternicită, în conformitate cu articolul 227, să adopte acte delegate prin care să se fixeze o sumă minimă și o sumă maximă pentru finanțarea măsurilor educative de sprijin din alocările anuale definitive ale statelor membre.
eliminat
Or.fr
Justificare
Pentru a păstra coerența textului, aceste competențe au fost deplasate la articolul 24 alineatul (1a).
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1– litera a
(a)  pentru fructe și legume, inclusiv banane: criteriile obiective bazate pe:
(a)  pentru fructe și legume, inclusiv banane: criterii obiective bazate pe:
(i)  numărul de copii cu vârsta cuprinsă între șase și zece ani ca proporție din populație,
(i)  numărul de copii cu vârsta cuprinsă între șase și zece ani ca proporție din populația statului membru respectiv,
(ii)  gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-un stat membru astfel încât să se asigure un ajutor mai mare pentru regiunile mai puțin dezvoltate în sensul articolului 3 alineatul (5) din prezentul regulament, pentru regiunile ultraperiferice enumerate la articolul 349 din tratat și pentru insulele mici din Marea Egee în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 și
(ii)  gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-un stat membru astfel încât să se asigure furnizarea unui ajutor mai mare pentru regiunile mai puțin dezvoltate în sensul articolului 3 alineatul (5) din prezentul regulament, pentru regiunile ultraperiferice enumerate la articolul 349 din TFUE și/sau pentru insulele mici din Marea Egee în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 și
(iii)  o majorare suplimentară de 5% a ajutorului din partea Uniunii pentru regiunile ultraperiferice și o altă majorare de 5 % dacă aceste regiuni importă produse din alte regiuni ultraperiferice din apropiere; și
Or.pt
Justificare
Amendamentul de compromis 4 - partea 1 al Comisiei AGRI. Ar trebui să se păstreze criteriile obiective bazate pe numărul de copii cu vârsta cuprinsă între șase și zece ani ca proporție din populație și pe gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-un stat membru, dat fiind că acest sistem pare să fie un sistem echitabil, care corespunde nevoilor statelor membre.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1– litera b
(b)  pentru lapte: utilizarea anterioară a fondurilor în cadrul programelor anterioare pentru furnizarea de lapte și produse lactate către copii, precum și criteriile obiective bazate pe proporția copiilor cu vârste cuprinse între șase și zece ani în aceste programe.
(b)  pentru lapte și produsele lactate: o combinație a următoarelor criterii, care se aplică pentru o perioadă tranzitorie de șase ani de la data punerii în funcțiune a noului program:
(i)  numărul de copii cu vârsta cuprinsă între șase și zece ani ca proporție din populația statului membru respectiv;
(ii)   gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-un stat membru astfel încât să se asigure furnizarea unui ajutor mai mare pentru regiunile mai puțin dezvoltate în sensul articolului 3 alineatul (5) din prezentul regulament, pentru regiunile ultraperiferice enumerate la articolul 349 din TFUE și/sau pentru insulele mici din Marea Egee în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013;
(iii)  utilizarea anterioară a fondurilor în cadrul programelor precedente pentru furnizarea de lapte și produse lactate către copii, cu excepția Croației, pentru care se introduce un sistem de plată forfetar; pentru a asigura o distribuție echitabilă a fondurilor între statele membre, acest criteriu este compensat de introducerea unui ajutor minim anual din partea Uniunii pentru fiecare copil din grupa de vârstă menționată la punctul (i), stabilit pe baza utilizării medii a fondurilor pentru fiecare copil pe stat membru;
(iv)  o majorare suplimentară de 5% a ajutorului din partea Uniunii pentru regiunile ultraperiferice și o altă majorare de 5% dacă aceste regiuni importă produse din alte regiuni ultraperiferice din apropiere;
Or.en
Justificare
Amendamentul de compromis 4 - partea 2 al Comisiei AGRI. Luând în considerare amendamentele depuse, în special cele care elimină criteriile anterioare pentru lapte, obiectivul prezentului compromis este de a stabili un sistem mai echitabil de alocare fără a penaliza statele membre care au utilizat în mod eficient programul de distribuire a laptelui în școli până în prezent și au primit ajutoare cu o valoare mai mare. Prezentul compromis se bazează pe calculele realizate de DG AGRI la cererea raportorului.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
După încheierea perioadei tranzitorii menționate la litera (b), laptele și produsele lactate fac obiectul criteriilor stabilite la litera (a) punctele (i) și (ii).
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 4 - partea 2 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia evaluează cel puțin o dată la trei ani dacă repartizările indicative pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte continuă să respecte criteriile obiective menționate la prezentul alineat.
Comisia evaluează cel puțin o dată la trei ani dacă repartizările indicative pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte și produse lactate continuă să respecte criteriile obiective menționate la prezentul alineat.
Or.en
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 1 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 2 a (nou)
2a.  statele membre se asigură că un procentaj de cel puțin 10% și cel mult 20% din fondurile care le sunt alocate anual în cadrul programului pentru școli este consacrat măsurilor educative de însoțire.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 2 - partea 4 al Comisiei AGRI. Luând în considerare importanța fundamentală a măsurilor educative în cadrul noului program și amendamentele depuse, compromisul stabilește un procentaj de cel puțin 10% și cel mult 20% pentru finanțarea măsurilor educative.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 4
4.  Fără a depăși plafonul global de 230 de milioane de euro rezultat din sumele menționate la literele (a) și (b) de la alineatul (1), statele membre pot transfera până la 15 % din repartizările lor indicative pentru fructe și legume, inclusiv banane, sau pentru lapte către celălalt sector, în condiții care urmează să fie stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 227.
4.  Fără a depăși plafonul global de 250 de milioane de euro rezultat din sumele menționate la literele (a) și (b) de la alineatul (1), statele membre pot transfera până la 10 % din repartizările lor indicative pentru fructe și legume, inclusiv banane, sau pentru lapte și produse lactate către celălalt sector, iar acest transfer poate fi majorat până la 20% în cazul regiunilor ultraperiferice, în condiții care urmează să fie stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 227.
Or.pt
Justificare
Amendamentul de compromis 4 - partea 5 al Comisiei AGRI. Se prevede o creștere de 20 milioane EUR pentru pachetul de lapte cu obiectivul de a permite introducerea unui nivel minim al cheltuielilor pentru fiecare copil pe an pentru toate statele membre și de a se asigura că nici un stat membru nu este în pierdere ca urmare a introducerii noilor criterii. Cu privire la transferurile bugetare, compromisul este o cale de mijloc între amendamentele depuse cu privire la această chestiune.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 5 a (nou)
5a.  Ajutorul din partea Uniunii furnizat în conformitate cu alineatul (1) nu se utilizează pentru a înlocui finanțarea acordată programelor naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe sau lapte în școli, care furnizează fructe și legume, fructe și legume prelucrate, banane, lapte și produse lactate sau altor programe de distribuire în școli care includ astfel de produse. Ajutorul din partea Uniunii vine în completarea finanțării naționale.
Or.en
Justificare
Reintroduce articolul 23 alineatul (6) din Regulamentul privind OCP unică: fondurile UE ar trebui să fie cu adevărat complementare finanțării naționale, pentru a evita un efect de balast.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 6 a (nou)
6a.  Statele membre pot decide, în conformitate cu strategiile lor respective, să nu acorde ajutorul solicitat în cazul în care suma ajutorului solicitat nu depășește suma minimă stabilită de statul membru în cauză.
Or.fr
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 7
7.  Uniunea poate finanța, de asemenea, în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul pentru școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri conexe privind crearea de rețele la nivelul acestuia.
7.  Uniunea poate finanța, de asemenea, în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, măsuri de informare, comunicare, publicitate, monitorizare și evaluare legate de programul pentru școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la obiectivele sale, vizând în special părinții și formatorii, precum și măsuri conexe privind crearea de rețele și alte activități legate direct de punerea în aplicare a programului pentru școli.
Or.ro
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 a – alineatul 8
8.  Statele membre care participă la programul pentru școli aduc la cunoștința publicului, în locurile în care sunt distribuite produsele alimentare, implicarea lor în program și faptul că acesta este subvenționat de Uniune. Statele membre garantează valoarea adăugată și vizibilitatea programului Uniunii pentru școli în raport cu furnizarea altor mese oferite în instituțiile de învățământ.
8.  Statele membre care participă la programul pentru școli aduc la cunoștința publicului, în locurile în care sunt distribuite produsele alimentare, implicarea lor în program și faptul că acesta este subvenționat de Uniune, prin intermediul afișării la intrarea instituțiilor de învățământ. În plus, statele membre pot folosi orice mijloc de comunicare adecvat, cum ar fi situri de internet dedicate, materiale grafice informative, precum și campanii de sensibilizare a publicului. O identitate comună și un logo al Uniunii sunt utilizate pe toate materialele de informare destinate beneficiarilor. Statele membre garantează valoarea adăugată și vizibilitatea programului Uniunii pentru școli în raport cu furnizarea altor mese oferite în instituțiile de învățământ.
Or.pt
Justificare
Amendamentul de compromis 5 - partea 1 al Comisiei AGRI. Statele membre care distribuie ajutorul UE ar trebui să utilizeze afișarea la intrările instituțiilor de învățământ pentru a asigura o mai bună vizibilitate a acțiunii UE, astfel cum se prevede în regulamentele de punere în aplicare existente pentru programe. Luând în considerare valoarea adăugată la nivelul UE a programului, este important să se consolideze vizibilitatea acestuia și să se sensibilizeze mai mult opinia publică, în special într-un moment în care cetățenii sunt tot mai dezamăgiți de Europa.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c
(c)  elaborarea de strategii naționale sau regionale și de măsuri educative de sprijin.
(c)  elaborarea de strategii naționale sau regionale și de măsuri educative însoțitoare.
Or.fr
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 2 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Pentru a asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor europene, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate articolul 227, acte delegate privind:
2.  Pentru a asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor Uniunii și o repartizare echitabilă a acestor fonduri între statele membre, precum și pentru a limita sarcina administrativă a instituțiilor de învățământ care participă la program și a statelor membre, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate articolul 227, acte delegate privind:
Or.fr
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 2 – litera -a (nouă)
(-a)  plafonul ajutorului Uniunii care poate fi acordat pentru fiecare copil și fiecare operațiune de distribuire ca și contribuție la prețul fructelor și legumelor, inclusiv al bananelor, laptelui și produselor lactate distribuite;
Or.fr
Justificare
Pentru a păstra coerența textului, competențele delegate au fost deplasate de la articolul 23a alineatul (1). Pentru buna gestionare bugetară a programului, ar fi mai adecvată stabilirea unui ajutor maxim pe operațiune de distribuire, în loc de un ajutor pe porție dificil de controlat - a se vedea amendamentul la considerentul (6).
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 2 – litera a
a)  repartizarea indicativă a ajutorului între statele membre pentru fructe și legume, inclusiv banane, și pentru lapte și, dacă este cazul, revizuirea acesteia în urma evaluării menționate la articolul 23a alineatul (2) al doilea paragraf, sumele minime ale ajutorului din partea Uniunii pentru fiecare stat membru, metoda de realocare a ajutorului alocat între statele membre pe baza cererilor de ajutor primite, precum și normele suplimentare privind modul în care sunt luate în considerare criteriile menționate la articolul 23a alineatul (2) primul paragraf la alocarea fondurilor,
a)  repartizarea indicativă a ajutorului între statele membre pentru fructe și legume, inclusiv banane, lapte și produse lactate, suma minimă a ajutorului Uniunii cheltuit pentru fiecare copil menționat la articolul 23a alineatul (2) litera (b), sumele minime ale ajutorului din partea Uniunii pentru fiecare stat membru, metoda de realocare a ajutorului alocat între statele membre pe baza cererilor de ajutor primite, precum și normele suplimentare privind modul în care trebuie luate în considerare criteriile menționate la articolul 23a alineatul (2) primul paragraf la alocarea fondurilor;
Or.fr
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b
(b)  condițiile privind transferurile dintre alocările pentru fructe și legume, inclusiv banane, și lapte;
(b)  condițiile privind transferurile dintre alocările pentru fructe și legume, inclusiv banane, lapte și produse lactate;
Or.en
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 1 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c
(c)  costurile și/sau măsurile care sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii și posibilitatea de a fixa sume minime și sume maxime pentru costuri specifice;
(c)  costurile și/sau măsurile care sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii și posibilitatea de a fixa sume maxime pentru costuri specifice;
Or.fr
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  punerea în aplicare a unor proceduri unice pentru introducerea cererilor de participare a instituțiilor de învățământ și pentru controale;
Or.fr
Justificare
În afara criteriilor tehnice definite prin act de punere în aplicare în temeiul articolului 25 litera (c), ar fi util să se stabilească pentru fiecare act delegat proceduri unice pentru introducerea cererilor de participare a instituțiilor de învățământ și pentru controale, cu scopul de a reduce sarcina administrativă care împiedică participarea școlilor la programe, în special a școlilor care doresc să participe la ambele programe.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la programul pentru școli, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate care să impună statelor membre ce desfășoară un program pentru școli să aducă la cunoștința publicului caracterul de subvenționare al ajutorului din partea Uniunii.
3.  Pentru a promova și a crește gradul de sensibilizare cu privire la programul pentru școli și a mări vizibilitatea ajutorului Uniunii, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate care să impună statelor membre ce desfășoară un program pentru școli să aducă în mod clar la cunoștința publicului faptul că primesc sprijin din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a programului, în ceea ce privește:
(a)  criteriile specifice legate de utilizarea afișelor și a altor materiale informative;
(b)  stabilirea de criterii specifice în ceea ce privește prezentarea, componența, dimensiunea și aspectul identității comune și a logoului Uniunii.
Or.fr
Justificare
Amendamentul de compromis 5 - partea 2 al Comisiei AGRI. Competențe delegate în conformitate cu amendamentul la articolul 23a alineatul (8).
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 25 – litera a
(a)  alocarea definitivă a ajutorului pentru fructe și legume, inclusiv banane, și/sau pentru lapte între statele membre participante, în limitele stabilite la articolul 23a alineatul (1), ținând seama de transferurile menționate la articolul 23a alineatul (4);
(a)  alocarea definitivă a ajutorului pentru fructe și legume, inclusiv banane, și/sau pentru lapte și produse lactate între statele membre participante, în limitele stabilite la articolul 23a alineatul (1), ținând seama de transferurile menționate la articolul 23a alineatul (4);
Or.en
Justificare
Amendament în conformitate cu amendamentul de compromis 1 al Comisiei AGRI.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 25 – litera fa (nouă)
(fa)  metodele de soluționare a deficiențelor apărute în procesul de implementare, în scopul de a evita blocajele provocate de sarcinile birocratice excesive;
Or.ro
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 217 – paragraful 1
Pe lângă ajutorul din partea Uniunii prevăzut la articolul 23, statele membre pot efectua plăți naționale pentru furnizarea produselor către copiii din instituțiile de învățământ sau pentru costurile aferente, menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (c).
Pe lângă primirea și utilizarea ajutorului din partea Uniunii prevăzut la articolul 23, statele membre pot efectua plăți naționale sau regionale pentru furnizarea produselor către copii și pot adopta măsuri educative de însoțire în instituțiile de învățământ sau pentru a acoperi costurile aferente, menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (c).
Or.fr
Notă juridică - Politica de confidențialitate