Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0070(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0174/2015

Indgivne tekster :

A8-0174/2015

Forhandlinger :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Afstemninger :

PV 09/06/2015 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0217

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 61k
Tirsdag den 9. juni 2015 - Strasbourg
Tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 ***I
P8_TA(2015)0217A8-0174/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juni 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0141),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0083/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0174/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Udtalelse af 22.4.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. juni 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015
P8_TC1-COD(2015)0070

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/1146).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik