Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2015

Texte depuse :

A8-0174/2015

Dezbateri :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Voturi :

PV 09/06/2015 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0217

Texte adoptate
PDF 339kWORD 66k
Marţi, 9 iunie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Rata de ajustare pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 ***I
P8_TA(2015)0217A8-0174/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iunie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0141),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0083/2015),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 1 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0174/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Avizul din 22.4.2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iunie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015
P8_TC1-COD(2015)0070

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/1146.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate