Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0174/2015

Predkladané texty :

A8-0174/2015

Rozpravy :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 09/06/2015 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0217

Prijaté texty
PDF 342kWORD 62k
Utorok, 9. júna 2015 - Štrasburg
Miera úpravy priamych platieb, pokiaľ ide o rok 2015 ***I
P8_TA(2015)0217A8-0174/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0141),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0083/2015),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. júna 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0174/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Stanovisko z 22.4.2015 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. júna 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2015
P8_TC1-COD(2015)0070

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/1146.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia