Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2152(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0163/2015

Testi mressqa :

A8-0163/2015

Dibattiti :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Votazzjonijiet :

PV 09/06/2015 - 4.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0218

Testi adottati
PDF 466kWORD 219k
It-Tlieta, 9 ta' Ġunju 2015 - Strasburgu
L-istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-2015
P8_TA(2015)0218A8-0163/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar l-istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-2015 (2014/2152(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (ECHR),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1949 dwar is-Soppressjoni tat-Traffikar tal-Bnedmin u l-Isfruttament tal-Prostituzzjoni ta' Oħrajn,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin adottati mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995 u d-dokumenti riżultanti sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Pekin +5 (2000), Pekin +10 (2005) u Pekin +15 (2010) u dwar id-dokument riżultanti tal-konferenza ta' reviżjoni Pekin +20,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1567/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 dwar l-għajnuna għal strateġiji u azzjonijiet dwar ir-riproduttività u s-saħħa sesswali u d-drittijiet fil-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-ordni Ewropea ta' protezzjoni(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-principju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010, li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-liv tal-ġenituri konkluż minn BusinessEurope, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid)(8),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (l-għaxar Direttiva partikolari fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(9),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi(10) u s-sentenza relatata tal-1 ta' Marzu 2011 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża Test-Achats (C-236/09)(11),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul),

–  wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020), adottat mill-Kunsill Ewropew f'Marzu 2011(12),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2010 bl-isem "Impenn imsaħħaħ għall-ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel: Karta f’Isem il-Mara" (COM(2010)0078),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 intitolata "Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015" (COM(2010)0491),

–  Wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 intitolata "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2011 bit-titolu "Insostnu t-tkabbir u l-impjiegi – aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa" (COM(2011)0567),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-16 ta' Settembru 2013 intitolat "Mid-term review of the Strategy for equality between women and men (2010-2015)" (SWD(2013)0339),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2010 intitolat "EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Development (2010-2015)" (SWD(2010)0265),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur tad-19-20 ta' Ġunju 2014,

–  wara li kkunsidra l-istudju mid-Dipartiment C tal-Politika tal-Parlament Ewropew intitolat "Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action", ippubblikat fl-2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bl-isem "Violence against women – an EU-wide survey. Main results" ippubblikat f'Marzu 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bl-isem "Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States", li ġie ppubblikat f'Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bl-isem "Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data", li ġie ppubblikat f'Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Ġunju 1995 dwar ir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa f'Pekin: "Ugwaljanza, Żvilupp u Paċi"(13), tal-10 ta' Marzu 2005 dwar is-segwitu għar-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa – Pjattaforma ta' Azzjoni, Pekin +10(14), u tal-25 ta' Frar 2010 dwar Pekin +15 – Pjattaforma ta' Azzjoni tan-NU għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2009(16), tat-8 ta' Marzu 2011 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2010(17),u tat-13 ta' Marzu 2012 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2011(18), u tal-10 ta' Marzu 2015 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – fl-2013(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali(20),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE(21),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja(22) u tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa(23),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2013 dwar is-57 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) tan-NU: l-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet(24),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali(25),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2013, dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati(26).

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Frar 2014 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-Vjolenza Fuq in-Nisa(27).

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-25 ta' Frar 2014 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014(28),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0163/2015),

A.  billi d-dritt għal trattament ugwali huwa dritt fundamentali deċiżiv rikonoxxut fit-Trattati tal-Unjoni Ewropea fermament stabbilit fis-soċjetà Ewropea u huwa indispensabbli għall-iżvilupp ulterjuri ta' din is-soċjetà u għandu japplika fil-leġiżlazzjoni, fil-prattika, fil-ġurisprudenza kif ukoll fil-ħajja reali;

B.  billi l-UE storikament ħadet passi importanti biex issaħħaħ id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, iżda kien hemm tnaqqis fl-azzjoni politika u r-riforma għall-ugwaljanza bejn is-sessi matul l-aħħar għaxar snin fil-livell tal-UE; billi l-istrateġija preċedenti tal-Kummissjoni kienet wisq dgħajfa u ma rriżultatx f'azzjoni suffiċjenti għall-ugwaljanza bejn is-sessi; billi strateġija ġdida jeħtiġilha tagħti spinta ġdida u twassal għal azzjoni konkreta biex id-drittijiet tan-nisa jissaħħu u tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi;

C.  billi wħud mill-għanijiet stabbiliti ntlaħqu permezz tal-istrateġija preċedenti tal-Kummissjoni, iżda ma nkisbitx ugwaljanza sħiħa, filwaqt li evidenza ta' interazzjoni bejn forom differenti ta' diskriminazzjoni, miri preċiżi u miżuri ta' analiżi effettivi spiss kienu nieqsa u l-integrazzjoni taż-żewġ sessi baqgħet tiġi implimentata sa punt limitat biss;

D.  billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija valur bażiku tal-UE rikonoxxut fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-UE assumiet il-kompitu speċifiku li tintegra dan fl-attivitajiet kollha tagħha; billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija essenzjali bħala objettiv strateġiku sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali tal-UE, bħall-mira tar-rata tal-impjieg fi ħdan l-istrateġija Ewropa 2020 u assi ekonomiku essenzjali għall-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku ekwu u inklussiv; billi t-tnaqqis tal-inugwaljanza okkupazzjonali mhuwiex biss għan f'termini ta' trattament ugwali, iżda wkoll f'termini ta' effiċjenza u fluwidità fis-suq tax-xogħol;

E.  billi d-distakk fl-edukazzjoni, l-impjiegi, is-saħħa u d-diskriminazzjoni bejn ir-Roma u s-soċjetà ġenerali jibqa' wiesa', u s-sitwazzjoni tan-nisa Roma fl-UE hija saħansitra agħar bħala riżultat ta' diskriminazzjoni multipla bbażata kemm fuq l-etniċità kif ukoll is-sess;

F.  billi l-pożizzjoni ekonomika u politika tal-Ewropa tista' biss titjieb u l-konsegwenzi tal-bidla demografika jistgħu jiġu evitati jekk it-talenti u l-potenzjal tan-nisa u l-irġiel kollha jiġu sfruttati;

G.  billi ma nistgħux nibqgħu marbuta ma' mudelli ekonomiċi skaduti u ambjentalment mhux sostenibbli li huma bbażati fuq sistema ta' distribuzzjoni tax-xogħol ibbażata fuq is-sess li skadiet u li issa ġiet superata mill-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; billi għandna bżonn ta' mudell ġdid u soċjalment sostenibbli bbażat fuq l-għarfien u l-innovazzjoni, li jinkorpora fih il-firxa sħiħa tat-talenti tan-nisa fin-nisġa produttiva, inkluż billi jinxteħet dubju dwar xi normi industrijali u l-fatturi li jassenjaw l-irġiel u n-nisa kompiti differenti, li jirrimedja l-bilanċ tar-responsabbiltà bejn l-irġiel u n-nisa fl-isfera pubblika u privata u li jarmonizza l-ħajja personali u professjonali tal-ħaddiema taż-żewġ sessi;

H.  billi l-possibilità ta' aċċess għal servizzi ta' kura tat-tfal u ta' appoġġ għall-anzjani bi prezz raġonevoli u ta' kwalità għolja kif ukoll għal persuni oħra dipendenti huwa essenzjali biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali tal-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol, fl-edukazzjoni u t-taħriġ;

I.  billi l-Pjattaforma ta' Peking għall-Azzjoni din is-sena tagħlaq għoxrin sena u l-għanijiet u l-implimentazzjoni sħiħa tagħha huma aktar rilevanti minn qatt qabel;

J.  billi l-vjolenza kontra n-nisa, kemm jekk hi fiżika, sesswali jew psikoloġika, hija ostaklu ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u tibqa' l-vjolazzjoni l-aktar mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem li taffettwa l-livelli kollha tas-soċjetà, iżda waħda mid-delitti l-anqas rappurtati; billi, minkejja l-miżuri kollha meħuda kontra l-fastidju sesswali, skont l-istħarriġ tal-FRA li sar f'Marzu 2014, 55 % tan-nisa esperjenzaw forma waħda jew aktar ta' fastidju sesswali matul ħajjithom u 33 % tan-nisa esperjenzaw vjolenza fiżika u/jew sesswali sa mill-età ta' 15-il sena; billi ħajja ħielsa mill-vjolenza hija prerekwiżit għal parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà, u għandhom jiġu introdotti miżuri b'saħħithom biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa;

K.  billi l-prostituzzjoni furzata hija vjolenza li taffettwa b'mod partikolari lil dawk l-aktar vulnerabbli, hija l-aktar relatata ma' netwerks tal- kriminalità organizzata u t-traffikar tal-bnedmin u hija ostaklu għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

L.  billi n-nisa, minħabba strutturi tradizzjonali u diżinċentivi fiskali, ġie impost fuqhom status ta' persuna sekondarja li taħdem bi qligħ fil-familja, fil-forma ta' segregazzjoni kemm vertikali kif ukoll orizzontali fis-suq tax-xogħol, karriera b'lakuni u inugwaljanza fil-paga rilevanti għas-sess, u billi, barra minn hekk, ix-xogħol ta' kura bla ħlas, il-kura tat-tfal, il-kura tal-anzjani u ta' dipendenti oħra u x-xogħol domestiku huma konsiderevolment imwettqa aktar spiss min-nisa, u għalhekk in-nisa jkollhom anqas ħin disponibbli biex isegwu attività bi qligħ, u, min-naħa l-oħra, dan iwassal għal pensjoni ħafna iktar baxxa, u għaldaqstant ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, anki biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, għandha tiġi promossa permezz ta' miżuri konkreti, fejn l-irġiel, b'mod partikolari, għandhom ikunu involuti aktar mill-qrib;

M.  billi r-rata ta' impjieg tan-nisa hija ta' 63 %, jew 53.5 % jekk l-impjiegi jitkejlu f'ekwivalenti ta' full-time(29); billi d-distakk fil-paga bejn is-sessi huwa ta' 16.4 % u d-distakk tal-pensjonijiet bejn is-sessi huwa f'medja ta' 39 %; billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol mhux dejjem tissarraf f'influwenza, pożizzjonijiet ta' poter u teħid ta' deċiżjonijiet li spiss huma okkupati mill-irġiel, li jillimita lin-nisa fil-kapaċità tagħhom li jkunu influwenti u jirrappreżenta defiċit demokratiku fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, minħabba li n-nisa jagħmlu nofs il-popolazzjoni; billi l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi tmur lil hinn mill-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, u azzjoni pożittiva b'appoġġ għan-nisa tat prova tal-fatt li hija essenzjali għall-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-suq tax-xogħol, fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi u s-soċjetà b'mod ġenerali; billi l-esklużjoni tan-nisa minn pożizzjonijiet ta' poter u l-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet għandha effett ħażin fuq il-kapaċità tagħhom li jinfluwenzaw kemm l-iżvilupp u l-emanċipazzjoni tagħhom stessu l-iżvilupp tas-soċjetà;

N.  billi l-kwoti tas-sessi u ż-zipped lists fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi ddimostraw li huma għodod effettivi ħafna biex jindirizzaw id-diskriminazzjoni u żbilanċi ta' poter bejn is-sessi u biex titjieb ir-rappreżentanza demokratika f'korpi tat-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi;

O.  billi n-nuqqas ta' promozzjoni tal-politiki ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, il-promozzjoni insuffiċjenti ta' sigħat tax-xogħol flessibbli, speċjalment fost l-irġiel, u r-rata baxxa tal-użu ta' liv tal-ġenituri u tal-paternità jippreżentaw ostakli kbar għall-indipendenza ekonomika tan-nisa u l-kondiviżjoni ugwali tar-responsabilitajiet tal-familja u dawk domestiċi;

P.  billi l-wiċċ tal-faqar fl-Ewropa huwa sproporzjonatament wieħed femminili, u dan jinkludi b'mod partikolari l-ommijiet waħedhom, in-nisa b'diżabilità, in-nisa żgħażagħ, in-nisa anzjani, nisa migranti u nisa minn minoritajiet etniċi, li kollha huma milquta mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali, sitwazzjoni aggravata mill-kriżi ekonomika u l-miżuri ta' awsterità speċifiċi, li ma għandux jiġġustifika li jsir inqas xogħol għall-ugwaljanza, kif ukoll in-nuqqas ta' sikurezza tal-impjieg, impjieg part-time, pagi u pensjonijiet baxxi, id-diffikultà ta' aċċess għal servizzi soċjali u tas-saħħa, u l-fatt li huma partikolarment l-impjiegi fis-settur pubbliku u s-servizzi fis-settur tal-kura li qed jiġu eliminati, li jagħmel il-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi anki aktar importanti;

Q.  billi n-nisa li jgħixu f'żoni rurali huma aktar vittmi tad-diskriminazzjoni multipla u tal-istereotipi tas-sess min-nisa li jgħixu fiż-żoni urbani, u r-rata ta' impjieg tan-nisa li jgħixu fiż-żoni rurali hija ħafna inqas minn dik tan-nisa li jgħixu fil-bliet; billi ż-żoni rurali huma milquta min-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjieg ta' kwalità għolja; billi, barra minn hekk, għadd kbir ta' nisa qatt ma huma attivi fis-suq uffiċjali tax-xogħol u, għalhekk, mhumiex reġistrati bħala qiegħda jew inklużi fl-istatistiki ta' dawk qiegħda, ħaġa li tikkawża problemi finanzjarji u legali partikolari fir-rigward tad-drittijiet tal-maternità u l-liv tal-mard, l-akkwist tad-drittijiet tal-pensjoni u l-aċċess għas-sigurtà soċjali, kif ukoll problemi fil-każ ta' divorzju;

R.  billi r-rwoli tradizzjonali tas-sessi u l-istereotipi għadhom jeżerċitaw influwenza kbira ħafna fuq id-diviżjoni tax-xogħol fid-dar, fl-edukazzjoni, fil-karrieri, fuq il-post tax-xogħol u fis-soċjetà b'mod ġenerali;

S.  billi l-istereotipi tas-sessi u strutturi tradizzjonali għandhom impatt negattiv fuq is-saħħa, u billi l-aċċess universali għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet assoċjati huma drittijiet fundamentali tal-bniedem u għalhekk ma għandhomx jiġu limitati; billi d-dritt li wieħed jikkontrolla ġismu stess u d-dritt tal-awtodeterminazzjoni huma prerekwiżiti fundamentali għall-ugwaljanza universali;

T.  billi wieħed minn kull sitt koppji madwar id-dinja jesperjenzaw xi forma ta' problema ta' infertilità; billi l-Kummissjoni għandha tressaq Analiżi Komparattiva ġdida ta' Riproduzzjoni Assistita Medikament fl-UE, peress li l-istudju tal-2008 (SANCO/2008/C6/051), li dak iż-żmien uriet inugwaljanza sinifikanti ta' aċċess għat-trattament tal-fertilità, huwa skadut;

U.  billi għad hemm istituzzjonijiet edukattivi li jipprattikaw is-segregazzjoni tas-sessi, u materjali edukattivi spiss ikun fihom stereotipi li jgħinu biex jipperpetwaw ir-rwoli tradizzjonali separati assenjati lill-bniet u s-subien, li għandu impatt negattiv fuq l-għażliet tagħhom; billi dawn il-patterns tar-rwoli huma msaħħa aktar speċjalment minn rappreżentazzjonijiet u immaġni tan-nisa trażmessi mill-mezzi tax-xandir, materjal disponibbli fuq l-internet u r-reklamar;

V.  billi l-persuni transsesswali frekwentement jiffaċċjaw diskriminazzjoni, fastidju u vjolenza madwar l-UE llum minħabba l-identità tal-ġeneru jew l-espressjoni tal-ġeneru tagħhom;

W.  billi l-UE għandha responsabilità u rwol bħala mudell għall-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa, li għandhom isiru kwistjoni ta' tħassib ewlenija fl-azzjonijiet esterni tagħha; billi l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tas-sess u l-għoti tas-setgħa lin-nisa huma essenzjali jekk il-miri internazzjonali tal-iżvilupp għandhom jintlaħqu u għas-suċċess tal-politiki tal-UE dwar l-affarijiet barranin, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-politiki tal-kummerċ internazzjonali; billi n-nisa mhux biss huma aktar vulnerabbli għall-effetti tal-enerġija, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, iżda huma wkoll atturi effettivi f'dak li għandu x'jaqsam ma' strateġiji ta' mitigazzjoni u adattament, kif ukoll bħala mutur għal mudell ta' tkabbir ekwu u sostenibbli;

X.  billi l-mekkaniżmi istituzzjonali jiffurmaw bażi neċessarja għall-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi; billi l-ugwaljanza bejn is-sessi jeħtiġilha tiġi trattata bħala aspett importanti u trasversali tal-oqsma kollha tal-politika fl-UE u l-Istati Membri tagħha, flimkien mal-kunċetti ta' integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-ibbaġitjar fuq il-bażi tal-ġeneru u l-valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneru;

Y.  billi l-analiżi sistematika tad-dejta skont is-sess hija għodda vitali biex jinkiseb progress ġenwin u sabiex ir-riżultati jiġu valutati b'mod effiċjenti;

Z.  billi f’dawn l-aħħar snin il-movimenti kontra l-ugwaljanza bejn is-sessi għamlu avvanz fil-qasam pubbliku f'għadd ta' Stati Membri, billi ppruvaw isaħħu r-rwoli tradizzjonali tas-sessi u sfidaw il-kisbiet eżistenti fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

AA.  billi l-isfidi attwali u l-esperjenza miksuba juru li n-nuqqas ta' politika koerenti bejn l-oqsma differenti għamlitha diffiċli biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-passat, u li proporzjon xieraq ta' fondi u koordinazzjoni aħjar, it-tixrid u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa huma meħtieġa, filwaqt li jitqiesu s-sitwazzjonijiet differenti;

Rakkomandazzjonijiet ġenerali

1.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal u tadotta strateġija separata ġdida għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-Ewropa mmirata lejn il-ħolqien ta' opportunitajiet indaqs u bbażata fuq l-oqsma ta' prijorità tal-istrateġija preċedenti bil-ħsieb li ttemm kull forma ta' diskriminazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħha n-nisa fis-suq tax-xogħol, fir-rigward tal-pagi, il-pensjonijiet, it-teħid ta' deċiżjonijiet, l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi, ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol u l-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u biex tneħħi l-istrutturi u l-prattiki diskriminatorji relatati mal-ġeneru; jenfasizza li l-Istrateġija l-ġdida tad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jeħtieġ li tqis il-forom multipli u intersezzjonali ta' diskriminazzjoni kif imsemmi fl- Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li għandhom fatturi sottostanti komuni iżda li jaffettwaw lin-nisa b'mod differenti, u jeħtieġ li tiżviluppa azzjonijiet speċifiċi li jsaħħu d-drittijiet ta' gruppi differenti ta' nisa, inklużi n-nisa b'diżabilità, in-nisa migranti u ta' minoranza etnika, in-nisa Roma, in-nisa aktar anzjani, ommijiet waħedhom u l-LGBTI;

2.  Jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tiżviluppa miżuri maħsuba biex jeliminaw id-diskriminazzjoni kontra n-nisa kollha fid-diversità tagħhom taħt strateġija usa' ta' antidiskriminazzjoni u pjan direzzjonali LGBTI distint u separat; għal dak il-għan, iħeġġeġ lill-Kunsill biex jilħaq pożizzjoni komuni malajr kemm jista' jkun dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età, il-ġeneru jew orjentazzjoni sesswali, li ilha imblukkata minn mindu ġiet adottata mill-Parlament f'April 2009;

3.  Jiddispjaċih li l-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 ma tindirizzax b'mod speċifiku d-diżabilità, minkejja l-fatt li n-nisa b'diżabilità ta' spiss huma f’sitwazzjoni inqas favorevoli mill-irġiel b'diżabilità u huma aktar esposti għar-riskji tal-faqar u l-esklużjoni soċjali; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tindirizza l-bżonnijiet tan-nisa b'diżabilità sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni akbar tagħhom fis-suq tax-xogħol; f'dan is-sens jiddispjaċih ukoll li l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020 ma tinkludix ukoll perspettiva integrata dwar il-ġeneru jew kapitolu separat iddedikat għall-politiki tad-diżabilità b'konċentrazzjoni speċjali fuq il-ġeneru;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi lis-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali b'mod strutturat fl-iżvilupp u l-evalwazzjoni kontinwa tal-istrateġija;

5.  Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu u jinfurzaw l-eżerċizzju sħiħ ta' negozjar kollettiv fis-settur privat u dak pubbliku, bħala għodda indispensabbli għar-regolazzjoni tar-relazzjonijiet tax-xogħol, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-paga u l-promozzjoni tal-ugwaljanza;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni, meta tkun qed tevalwa l-applikazzjoni tad- Direttiva 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi, biex tikkunsidra l-każijiet ta' diskriminazzjoni

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara r-rwol li hija tixtieq li l-UE jkollha fid-dinja u fil-ħidma tagħha mal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-rigward tal-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kemm fi ħdan kif ukoll barra l-fruntieri tal-Unjoni, u ssegwi dawn l-għanijiet kemm permezz tal-kunċett tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha kif ukoll permezz ta' miżuri speċifiċi, immirati u konkreti; jenfasizza l-ħtieġa li l-perspettiva tal-ġeneru u l-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru jiġu integrati fil-politika barranija tal-UE, il-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-politika tal-kummerċ internazzjonali u li jiġu ssalvagwardjati l-istrumenti finanzjarji u r-riżorsi umani neċessarji;

8.  Jiddispjaċih għal darb'oħra dwar il-fatt li l-istrateġija Ewropa 2020 ma inkludietx b'mod sodisfaċenti l-perspettiva tal-ġeneru, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi inkorporata fil-programmi, l-azzjonijiet u l-inizjattivi kollha mnedija fil-qafas ta' dik l-istrateġija u biex jintroduċu pilastru speċifiku għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fi ħdan l-istrateġija, biex jikkunsidraw l-objettivi tal-istrateġija futura bħala aspett tas-Semestru Ewropew, u biex idaħħlu l-perspettiva tal-ġeneru fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi u l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġbru, janalizzaw u jippubblikaw dejta statistika affidabbli mqassma skont is-sess u indikaturi tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha tal-politika u fil-livelli kollha ta' governanza, li tibni fuq il-ħidma tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, sabiex jagħmluha possibbli li d-disinn u l-applikazzjoni tal-istrateġiji għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE u l-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu analizzati, sabiex dawk l-istrateġiji jiġu aġġornati u l-applikazzjoni tal-inklużjoni ta' kwistjonijiet dwar is-sessi fl-oqsma kollha tal-politika nazzjonali u tal-Unjoni tiġi analizzata, u, fejn possibbli, tali dejta tkompli tiġi diżaggregata fuq il-bażi tar-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin u d-diżabilità, biex issir possibbli analiżi intersezzjonali għall-oqsma kollha tal-politika, u b'hekk tiġi dokumentata d-diskriminazzjoni multipla li jġarrbu ċerti gruppi ta' nisa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħtu bidu għal valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-ġeneri fil-politiki tal-Istati Membri, speċjalment meta jipproponu riformi tal-pensjonijiet u tax-xogħol;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal l-istrateġija fil-forma ta' pjan ta' azzjoni prattiku b'indikazzjoni ċara tal-partijiet responsabbli interessati, filwaqt li tiżgura li tikkunsidra b'mod partikolari s-suġġerimenti speċifiċi stipulati hawn isfel, li jkopru l-oqsma tal-vjolenza kontra n-nisa, ix-xogħol u l-ħinijiet tax-xogħol, in-nisa fil-poter u t-teħid ta' deċiżjonijiet, ir-riżorsi finanzjarji, is-saħħa, l-għarfien, l-edukazzjoni u l-midja, id-dinja minn perspettiva usa' kif ukoll il-mekkaniżmi istituzzjonali u l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu introdotti, fejn applikabbli u b'rispett sħiħ tal-kompetenzi tal-UE, inputs leġiżlattivi bil-għan li jissaħħaħ il-qafas legali għall-ugwaljanza bejn is-sessi;

Il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza bbażata fuq is-sess

11.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni, magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu tal- 25 ta' Frar 2014, li tinkludi rakkomandazzjonijiet biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa, biex tippreżenta att legali li jipprovdi kemm sistema konsistenti għall-ġbir ta' dejta statistika kif ukoll approċċ imsaħħaħ mill-Istati Membri għall-prevenzjoni u t-trażżin tal-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u tal-vjolenza bbażata fuq is-sess u sabiex l-aċċess għall-ġustizzja jiġi ffaċilitat ;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi definizzjoni ta' vjolenza bbażata fuq is-sess f'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2012/29/UE fl-istrateġija futura u biex tippreżenta strateġija komprensiva dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru li tinkludi att leġiżlattiv vinkolanti mill-aktar fis possibbli; jistieden lill-Kunsill biex jattiva l-klawsola passerelle, billi jadotta deċiżjoni unanima sabiex mal-oqsma tal-kriminalità elenkati fl- Artikolu 83(1) tiżdied il-vjolenza bbażata fuq is-sess;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-possibbiltà ta' adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni ta' Istanbul u biex tibda din il-proċedura mill-aktar fis possibbli, kif ukoll biex tippromwovi r-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul mill-Istati Membri permezz tal-istrateġija l-ġdida u biex taħdem b'mod attiv biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jistieden lill-Istati Membri biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul kemm jista' jkun malajr;

14.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex is-sena 2016 tiġi ddikjarata s-Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, fejn matulha għandha tingħata prijorità lill-promozzjoni ta' strateġiji fuq firxa wiesgħa u effettivi sabiex titnaqqas b'mod sinifikanti l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet;

15.  Jitlob lill-UE tappoġġa lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta' kampanji u strateġiji kontra l-fastidju ta' kuljum fil-konfront tan-nisa fil-pubbliku, u fil-proċess tgħaddi l-aħjar prattiki lill-Istati Membri;

16.  Iqis bħala neċessarji u urġenti l-monitoraġġ ulterjuri tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-direttiva li tistabilixxi standards minimi dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' atti kriminali, ir-regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili, u d-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni sa u lil hinn mill-2015;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi fermament kampanji ta' "tolleranza żero" fl-istrateġija u tappoġġja lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jagħmlu s-soċjetà aktar konxja tal-problema tal-vjolenza kontra n-nisa u fil-promozzjoni tagħhom ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni annwali dwar l-oriġini tal-vjolenza u l-abbuż u fir-rigward tal-prevenzjoni, l-aċċess għall-ġustizzja, u l-appoġġ għall-vittmi; jenfasizza l-importanza tal-inklużjoni tas-soċjetà kollha kemm hi, u b'mod partikolari l-irġiel u s-subien b'mod aktar speċifiku, fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tkompli taħdem fuq l-inizjattivi tagħha fil-ġlieda kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili;

18.  Jenfasizza li biex wieħed jiġġieled b'mod effettiv kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-impunità, tinħtieġ bidla fl-attitudni lejn in-nisa u l-bniet fis-soċjetà, fejn in-nisa huma ta' spiss rappreżentati fi rwoli subordinati u l-vjolenza kontrihom hi ħafna drabi ttollerata jew ma tingħatax importanza; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-azzjoni biex jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-vjolenza fil-ħafna forom tagħha u l-kawżi fl-għeruq u fil-protezzjoni tan-nisa abbużati, u biex jadottaw miżuri speċifiċi għall-aspetti differenti, inkluż aktar appoġġ għall-postijiet ta' kenn għan-nisa u l-organizzazzjonijiet li jaħdmu biex jappoġġjaw lin-nisa li huma vittmi ta’ vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u azzjonijiet preventivi bħalma huma l-ġlieda kontra l-istereotipi tas-sessi u attitudnijiet soċjokulturali diskriminatorji minn età żgħira 'l quddiem, kif ukoll li jiġu kkastigati dawk li jinsabu ħatja;

19.  Jinnota li l-femminizzazzjoni tal-faqar tista' twassal għal żieda fit-traffikar tan-nisa, l-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni furzata, ħaġa li tirreduċi lin-nisa għal dipendenza finanzjarja akbar; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jesploraw ir-raġunijiet għalfejn in-nisa jirrikorru għall-prostituzzjoni u modi biex tiġi skoraġġita d-domanda; jissottolinja l-importanza ta' programmi għall-ħruġ mill-prostituzzjoni;

20.  Jinnota l-importanza ta' taħriġ sistematiku għal persunal kwalifikat li jieħu ħsieb lin-nisa vittmi ta' vjolenza fiżika, sesswali jew psikoloġika; iqis li dan it-taħriġ huwa essenzjali għal dawk li jipprovdu kura tal-ewwel u t-tieni linja, inklużi s-servizzi ta' emerġenza soċjali, il-protezzjoni medika u ċivili, u servizzi tal-pulizija;

21.  Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa u tissorvelja l-implimentazzjoni u tidentifika l-aħjar prattiki biex jiġu kondiviżi mill-Istati Membri bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' strateġija ġdida għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin wara li l-istrateġija attwali tiskadi fl-2016, li għandha tinkorpora perspettiva dwar is-sessi u tagħti prijorità lid-drittijiet tal-vittmi tat-traffikar, b'pilastru speċifiku dwar it-traffikar tal-bnedmin għal finijiet ta' sfruttament sesswali u b'enfasi partikolari fuq metodi ġodda ta' traffikar li qed jiżviluppaw filwaqt li metodi oħra aktar stabbiliti qed jieqfu, kif ukoll biex tiżgura li l-politiki tal-Istati Membri, il-baġits u l-eżiti kollha fi ħdan l-iżvilupp tal-istrateġija jkunu trasparenti u aċċessibbli;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri billi tiżgura li l-vittmi tal-istalking ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-protezzjoni mogħtija minn miżuri eżistenti bħall-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni, ir-regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili, u d-direttiva tal-UE dwar il-vittmi meta dawn jiċċaqalqu minn Stat Membru għal ieħor, u biex tikkunsidra aktar miżuri biex ittejjeb il-protezzjoni tal-vittmi tal-istalking, meta wieħed iqis li ċ-ċifri juru li 18 % tan-nisa fl-UE esperjenzaw l-istalking sa mill-età ta' 15-il sena, u wieħed minn kull ħames vittmi tal-istalking qalu li l-imġiba abużiva kompliet għal sentejn jew aktar(30);

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tassisti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fit-tfassil tal-programmi ta' azzjoni tagħhom għall-ugwaljanza bejn is-sessi u biex tagħti attenzjoni partikolari għall-forom ġodda ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, bħall-fastidju ċibernetiku, is-cyberstalking(31) u l-bullying ċibernetiku, u kif ukoll tagħmel evalwazzjonijiet kontinwi; jenfasizza wkoll, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-kooperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili sabiex jiġu identifikati problemi fi stadju aktar bikri u biex jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri kollha jagħmluha possbbli li l-ġeneru ppreferit ta' persuna jiġi rikonoxxut legalment bis-sħiħ, inkluż il-bdil tal-isem, in-numru tas-sigurtà soċjali u indikaturi oħra tas-sess fuq id-dokumenti ta' identità;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni, għal darb'oħra, tistabbilixxi mill-aktar fis possibbli Osservatorju Ewropew dwar il-Vjolenza kontra n-Nisa, fil-bini tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u dirett minn Koordinatur tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet;

Ix-xogħol u l-ħinijiet

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali fl-istrateġija l-ġdida għad-diversi modi li jirrikonċiljaw il-ħajja tal-familja u x-xogħol; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, dwar il-falliment tan-negozjati dwar l-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-liv tal-maternità, u jtenni r-rieda mingħajr limitu tal-Parlament li jikkoopera; jitlob sadattant lill-Istati Membri jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-maternità tagħhom, biex jieħdu miżuri biex jipprevjenu t-tkeċċija inġusta tal-impjegati matul it-tqala u jipproteġu n-nisa u l-irġiel b'responsabilitajiet ta' kura mit-tkeċċija inġusta;

27.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, minkejja l-finanzjament tal-UE disponibbli, uħud mill-Istati Membri għamlu tnaqqis fil-baġits li qed jaffettwaw id-disponibilità, il-kwalità u l-ispejjeż tas-servizzi ta' kura tat-tfal, b'impatt negattiv sussegwenti fuq ir-rikonċiljazzjoni tal-familja u l-ħajja tax-xogħol, li taffettwa b'mod partikolari lin-nisa; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-ilħuq tal-objettivi ta' Barċellona u biex tkompli tappoġġja lill-Istati Membri fil-ħolqien servizzi ta' kura tat-tfal ta' kwalità għolja u bi prezz raġonevoli u b'sigħat ta' attendenza sensibbli u biex suċċessivament jiżviluppaw miri ġodda fil-qasam tal-istrutturi għall-kura tat-tfal; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' żieda fid-disponibilità, il-kwalità u l-aċċessibilità ta' kura tas-saħħa u servizzi ta' kura għat-tfal, l-anzjani, u persuni li jeħtieġu kura speċjali bi prezzijiet raġonevoli, inkluża l-għajnuna lil persuni dipendenti, u sadattant jiġi żgurat li d-disponibilità ta' dawn is-servizzi tkun kompatibbli mas-sigħat tax-xogħol full-time kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel; jinnota żieda fl-assistenza ta' kuljum u l-faċilitajiet tan-nurseries ma tiddependix biss fuq il-politiki pubbliċi meħtieġa, iżda wkoll fuq inċentivi għal min jimpjega l-ħaddiema sabiex jipprovdi dawn is-soluzzjonijiet;

28.  Jenfasizza l-importanza ta' forom flessibbli ta' xogħol biex jippermettu lin-nisa u l-irġiel jirrikonċiljaw ix-xogħol u l-ħajja tal-familja, bil-kondizzjoni li l-ħaddiem ikun liberu li jagħmel l-għażla, u jagħti istruzzjonijiet lill-Kummissjoni biex tikkoordina u tippromwovi l-iskambji tal-aħjar prattiki; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa għal kampanji ta' sensibilizzazzjoni għal qsim indaqs tax-xogħol domestiku u l-kura kif ukoll il-kura tas-saħħa, investiment aħjar fl-infrastruttura tal-kura, u l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni tal-irġiel u l-introduzzjoni ta' liv tal-paternità ta' mill-inqas 10 ijiem u l-liv tal-ġenituri disponibbli għaż-żewġ ġenituri, imma b'inċentivi qawwijin għall-missirijiet, bħal liv tal-ġenituri mhux trasferibbli; jenfasizza li liv tal-ġenituri ugwali huwa ta' benefiċċju għall-membri kollha tal-familja kollha u jista' jservi bħala inċentiv biex titnaqqas id-diskriminazzjoni assoċjata mal-liv tal-ġenituri;

29.  Jitlob li jiġu adottati l-miżuri meħtieġa biex jiġu promossi rati ogħla ta' impjieg fost in-nisa, bħall-kura u l-kura tat-tfal bi prezzijiet raġonevoli, skemi adegwati ta' maternità, paternità u liv tal-ġenituri u flessibbiltà fil-ħinijiet tax-xogħol u l-postijiet tax-xogħol; jenfasizza l-importanza ta' kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u sikuri li jippermettu kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel jirrikonċiljaw ix-xogħol u l-ħajja privata, u jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina u tippromwovi t-tisħiħ tad-drittijiet tax-xogħol għal iktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jenfasizza li titjib fil-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja, il-ħajja personali u l-ħajja professjonali huwa element importanti għall-irkupru ekonomiku, id-demografija sostenibbli u l-benesseri personali u soċjali u jinnota li parteċipazzjoni ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol tista' żżid b'mod sinifikanti l-potenzjal ekonomiku tal-UE, filwaqt li tikkonferma n-natura ekwa u inklużiva tagħha; jinnota li skont it-tbassir tal-OECD, konverġenza sħiħa tar-rati ta' parteċipazzjoni tirriżulta f'żieda ta' 12,4 % tal-PDG per capita sal-2030; jinnota li għalkemm ix-xogħol part-time, li jsir fil-biċċa l-kbira min-nisa, jista' jagħmilha aktar faċli sabiex wieħed jirrikonċilja l-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol, huwa daqstant minnu wkoll li dan jinvolvi inqas opportunitajiet ta' karriera, pagi u pensjonijiet aktar baxxi, użu insuffiċjenti tal-kapital uman u, konsegwentement, inqas tkabbir ekonomiku u prosperità;

30.  Jenfasizza l-importanza li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jintalab jiġbor dejta b'mod komprensiv, speċifika għas-sessi fil-qasam tal-allokazzjoni tal-ħin dedikat għall-kura tal-familja, il-kura tas-saħħa u x-xogħol domestiku u l-ħin liberu, bil-għan li ssir evalwazzjoni regolari;

31.  Jirrakomanda li, peress li l-kompożizzjoni u d-definizzjoni tal-familji jinbidlu maż-żmien, il-leġiżlazzjoni dwar il-familja u x-xogħol għandha ssir aktar komprensiva fir-rigward ta' familji b'ġenitur waħdu u ġenituri LGBT;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-vuċi tan-nisa fid-djalogu soċjali u r-rappreżentanza tan-nisa fit-trade unions fis-setturi kollha;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni, bħala parti mill-istrateġija, tħeġġeġ lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni 189 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, biex jissaħħu d-drittijiet tal-persuni inkarigati mix-xogħol domestiku u l-kura tal-familja;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni tassisti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex jinħolqu inċentivi għall-impjegati biex jittrasformaw xogħol informali f'impjiegi uffiċjali; jenfasizza l-livell għoli ta' xogħol mhux iddikjarat li jista' jiġi osservat speċjalment f'setturi ddominati min-nisa, bħalma huwa x-xogħol fi djar privati; jistieden lill-Istati Membri jiġġieldu kontra x-xogħol prekarju u l-impjieg mhux iddikjarat tan-nisa, li jikkontribwixxu għad-deregolamentazzjoni sħiħa tal-istrutturi ta' ħlas tan-nisa u jikkawżaw aktar faqar fost in-nisa, speċjalment aktar tard fil-ħajja, u dan għandu impatt negattiv kemm fuq is-sigurtà soċjali tan-nisa kif ukoll fuq il-livelli tal-PDG tal-UE, u biex jiżguraw li l-ħaddiema jgawdu protezzjoni soċjali adegwata; jitlob li tiġi stabbilita malajr Pjattaforma Ewropea biex issir prevenzjoni aħjar tax-xogħol mhux dikjarat u anki biex dan jiġi mxekkel;

35.  Jenfasizza li l-feminizzazzjoni tal-faqar hija r-riżultat ta' bosta fatturi li jinkludu l-waqfien fil-karriera tan-nisa, id-distakk bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa (16,4 %), id-distakk fil-pensjonijiet bejn is-sessi (39 %), l-inugwaljanzi bejn is-sessi fil-progress tal-karriera, il-fatt li spiss in-nisa jiġu impjegati b'kuntratti mhux standard (bħal xogħol part-time furzat, kuntratti interim jew ta' "sigħat żero") u l-assenza ta' status ta' sigurtà soċjali għal sħab li jassistu lil persuni li jaħdmu għal rashom, u faqar fil-familji mmexxija minn ommijiet waħedhom; jissottolinja li t-tnaqqis fil-faqar b'20 miljun ruħ sal-2020 jista' jintlaħaq permezz ta' politiki kontra l-faqar u kontra d-diskriminazzjoni li huma msejsa fuq integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, programmi ta' azzjoni li jiddedikaw attenzjoni partikolari lil nisa żvantaġġati u li huma appoġġjati minn azzjonijiet li jimmiraw lejn il-faqar fost in-nisa, u minn titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol f'setturi bi dħul baxx li fihom in-nisa huma eċċessivament rappreżentati; jissottolinja li d-diskriminazzjoni multipla li jħabbtu wiċċhom magħha n-nisa abbażi ta' diżabilità, sfond razzjali u etniku, status soċjoekonomiku, l-identità tal-ġeneru u fatturi oħra, tikkontribwixxi għall-feminizzazzjoni tal-faqar; jenfasizza l-importanza tal-monitoraġġ tal-effetti tal-ġeneru fuq l-effetti tat-tassazzjoni u l-mudelli tal-ħinijiet tax-xogħol fuq in-nisa u l-familji;

36.  Jistenna li l-Kummissjoni tadotta l-miżuri kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha u ssaħħaħ l-aspetti kollha tad-direttivi tal-UE dwar it-trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa, inklużi s-sħab soċjali li jinnegozjaw ftehimiet kollettivi, u li tħeġġeġ id-djalogu mas-sħab soċjali biex jiġu eżaminati kwistjonijiet bħat-trasparenza tal-ħlas, il-kundizzjonijiet ta' kuntratt ta' xogħol part-time jew għal terminu fiss għan-nisa, filwaqt li tħeġġeġ ukoll il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-setturi "ħodor" u innovattivi; jenfasizza li l-pensjonijiet huma fattur determinanti importanti tal-indipendenza ekonomika tal-benefiċjarji tagħhom u li d-distakki fil-pensjonijiet jirriflettu l-iżvantaġġi akkumulati ta' karriera mgħoddija f'suq tax-xogħol bi preġudizzju bbażat fuq il-ġeneru; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri adegwati biex jitnaqqas id-distakk fil-pensjonijiet bejn is-sessi, li huwa konsegwenza diretta tad-distakk fil-pagi bejn is-sessi, u biex jivvalutaw l-impatt tas-sistemi tal-pensjoni fuq in-nisa, b'attenzjoni partikolari għall-kuntratti part-time u l-kuntratti atipiċi;

37.  Jenfasizza l-importanza li titqajjem kuxjenza dwar il-kunċett ta' sjieda kondiviża fil-livell tal-UE sabiex jiġi żgurat rikonoxximent sħiħ tad-drittijiet tan-nisa fis-settur agrikolu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' strateġija li twassal għall-ħolqien ta' impjiegi għan-nisa f'żoni rurali u, b'mod impliċitu, biex jiżguraw pensjonijiet deċenti għal nisa rtirati fl-UE li jgħixu f'kundizzjonijiet prekarji, u jitlob appoġġ għal sforzi politiċi sabiex jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fl-agrikoltura u għal rappreżentanza xierqa tagħhom fil-fora politiċi, ekonomiċi u soċjali kollha tas-settur agrikolu;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu kont tal-ostakli soċjoekonomiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa f'ċirkustanzi speċifiċi bħal f'żoni rurali, f'setturi ddominati mill-irġiel, f'età aktar avvanzata u n-nisa b'diżabilità; jenfasizza li n-nisa qed ikomplu jesperjenzaw nuqqas ta' sikurezza fl-impjieg aktar mill-irġiel u li n-nuqqas ta' sikurezza żdied bħala riżultat tal-kriżi, u jesprimi tħassib dwar in-numru u l-proporzjon ta' nisa li jbatu l-faqar fost dawk li jaħdmu; huwa tal-fehma li l-għajnuna għan-nisa biex jirritornaw lura fis-suq tax-xogħol tirrikjedi soluzzjonijiet multidimensjonali ta' politika li jinkludu t-taħriġ tul il-ħajja u azzjoni għall-ġlieda kontra x-xogħol prekarju u li jippromwovu x-xogħol bi drittijiet u prattiki differenzjati ta' organizzazzjoni tax-xogħol; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-perspettiva tal-ġeneru fil-programmi kollha għall-ħolqien tal-impjiegi, joħolqu impjiegi ta' kwalità għolja skont l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO;

39.  Jenfasizza li t-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fl-UE jiddipendu fuq il-possibilità jingħalaq id-distakk bejn dak li n-nisa jiksbu fl-edukazzjoni tagħhom (60 % ta' dawk li jiggradwaw mill-università fl-Ewropa huma nisa) u s-sehem u l-pożizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa tal-ġlieda kontra l-aspetti kollha ta' segregazzjoni vertikali u orizzontali, peress li tali segregazzjoni tillimita l-impjieg tan-nisa għal ċerti setturi u teskludihom minn livelli ogħla fil-ġerarkija tal-kumpaniji; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni eżistenti li fiha azzjoni pożittiva, b'mod partikolari fis-settur pubbliku ta' xi Stati Membri, tejbet l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell ta' dħul, iżda li jeħtieġ li tiġi estiża għal-livelli kollha tal-karriera;

Parteċipazzjoni fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-intraprenditorija femminili

40.  Jirrimarka li l-akbar żieda minn issa fil-proporzjon ta' nisa fil-bordijiet korporattivi seħħet f'pajjiżi li diġà adottaw leġiżlazzjoni dwar kwoti obbligatorji, u li fl-Istati Membri fejn l-ebda miżuri obbligatorji ma ġew implimentati l-kumpaniji għadhom 'il bogħod milli jilħqu bilanċ aċċettabbli bejn is-sessi; jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ għall-proċeduri trasparenti għall-ħatra ta' nisa bħala membri mhux eżekuttivi f'bordijiet ta' kumpaniji elenkati fil-boroż; iħeġġeġ lis-settur pubbliku u dak privat biex jipprevedu skemi volontarji li jippromwovu lin-nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fl-istrateġija miżuri speċifiċi sabiex tippromwovi rappreżentanza ugwali tan-nisa u l-irġiel f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u biex tappoġġja lill-Kunsill fin-negozjati għall-adozzjoni tad-direttiva għal rappreżentanza bbilanċjata ta' rġiel u nisa f'bordijiet mhux eżekuttivi; jitlob lill-Kunsill biex jilħaq pożizzjoni komuni malajr kemm jista' jkun dwar dan l-abbozz ta' direttiva;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq inċentivi għall-Istati Membri biex joħolqu rappreżentanza aktar bilanċjata tan-nisa u l-irġiel fil-kunsilli muniċipali, fil-parlamenti reġjonali u nazzjonali u l-Parlament Ewropew, u jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' listi elettorali bbilanċjati fir-rigward tas-sess immexxija b'mod alternat minn raġel u mara; jenfasizza l-importanza ta' kwoti biex tiżdied il-preżenza tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi; jitlob lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE jieħdu miżuri interni biex tiżdied l-ugwaljanza fi ħdan korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom stess, billi jipproponu kemm kandidat femminili u kemm maskili għal pożizzjonijiet ta' livell għoli tal-UE; jemmen li l-ugwaljanza għandha tkun rekwiżit għall-Kummissjoni u li l-ħatra ta' Kummissjoni abbażi tal-ugwaljanza hija indikatur importanti għal xogħol ta' ugwaljanza fil-futur;

42.  Jiġbed l-attenzjoni lejn l-iżbilanċ eżistenti fil-parteċipazzjoni tal-irġiel u n-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-politika, fil-gvern u fl-ekonomija, u lejn il-fatt li l-ostakli għall-parteċipazzjoni tan-nisa jistgħu jiġu attribwiti għal taħlita ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, imġiba stereotipata li għandha tendenza li tippersisti fin-negozju, il-politika u s-soċjetà; jinnota li n-nisa jirrappreżentaw 60 % tal-gradwati l-ġodda, iżda mhumiex rappreżentati biżżejjed, pereżempju, fis-settur tax-xjenza u r-riċerka; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri iżidu s-sensibilizzazzjoni tan-nisa dwar opportunitajiet ta' taħriġ f'dan il-qasam u biex tiżgura li jkollhom l-istess possibilitajiet daqs l-irġiel biex jibdew il-professjonijiet korrispondenti u minnhom jagħmlu karriera; jinnota li n-nisa b'mod ġenerali għandhom karrieri li ma jippermettulhomx jagħmlu progress sinifikanti; jistieden lill-Istati Membri joffru l-inkoraġġiment u l-appoġġ tagħhom lin-nisa sabiex ikun jista' jkollhom karrieri ta' suċċess, inkluż permezz ta' azzjonijiet pożittivi bħal programmi ta' networking u ta' mentoring, kif ukoll billi joħolqu kundizzjonijiet adegwati u jiżguraw opportunitajiet indaqs mal-irġiel fl-etajiet kollha għat-taħriġ, l-avvanz, il-prattika ta' ħiliet mill-ġdid u t-taħriġ mill-ġdid; jenfasizza l-importanza ta' politiki mmirati lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-impjiegi waqt li jiġu rikonoxxuti l-vulnerabilitajiet potenzjali tan-nisa fl-ogħla professjonijiet; jenfasizza li, b'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tippromwovi politiki kontra l-fastidju fuq il-post tax-xogħol(32);

43.  Jisħaq fuq il-fatt li n-nisa jikkostitwixxu 52 % tal-popolazzjoni totali Ewropea, iżda terz biss ta' dawk li jaħdmu għal rashom jew dawk li jibdew negozju fl-UE; jenfasizza l-importanza ta' programmi ta' appoġġ għal intraprendituri nisa u għal nisa fix-xjenza, u jħeġġeġ lill-UE biex tappoġġja tali programmi b'mod aktar tanġibbli. jistieden lill-Kummissjoni tanalizza u tiżviluppa proposti għal modi biex in-nisa jinteressaw ruħhom fl-istabbiliment ta' impriżi; jenfasizza li nisa imprendituri, xjenzati u akkademiċi potenzjali għandhom ikunu magħmula konxji ta' programmi ta' appoġġ u opportunitajiet ta' finanzjament; jinkoraġixxi lill-Istati Membri biex jippromwovu politiki u azzjonijiet ta' assistenza u pariri għal dawk in-nisa li jiddeċiedu li jsiru imprendituri u biex jinkoraġġixxu l-intraprenditorija tan-nisa, jiffaċilitaw u jissimplifikaw l-aċċess għall-finanzjament u appoġġ ieħor, u jnaqqsu l-burokrazija u ostakoli oħra għall-ftuħ ta' negozji min-nisa;

Riżorsi Finanzjarji

44.  Għal darb'oħra jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għad hemm distakk fil-pagi bejn is-sessi li bilkemm ġie mnaqqas f'dawn l-aħħar snin; jenfasizza li d-distakk bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa huwa kkawżat min-nuqqas ta' parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, mis-segregazzjoni vertikali u orizzontali, u mill-fatt li s-setturi fejn in-nisa huma rrappreżentati żżejjed spiss huma kkaratterizzati minn salarji iktar baxxi; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tad- Direttiva 2006/54/KE u biex tippreżenta miżuri speċifiċi li jqisu d-differenzi strutturali fil-pagi, kemm leġiżlattivi kif ukoll mhux leġiżlattivi, sabiex tiżgura trasparenza tal-pagi u tapplika sanzjonijiet, biex b'hekk jitnaqqas id-distakk fil-pagi bejn is-sessi, u biex tissottometti rapport ta' progress annwali dwar dan is-suġġett; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħrfu l-potenzjal tal-aħħar direttiva dwar l-akkwist pubbliku bħala għodda għall-promozzjoni u t-tisħiħ tal-politika tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, billi tikkonsidra l-istabbiliment ta' rekwiżiti bbażati fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti dwar it-trattament ugwali u l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala prerekwiżiti għall-kuntratti tal-akkwist pubbliku fejn ikun applikabbli; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw jekk klawżoli soċjali fl-akkwist pubbliku jistgħux jintużaw bħala għodda potenzjali biex jissaħħu l-politiki ta' inklużjoni soċjali; jirrikonoxxi li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kompetizzjoni għandha tiġi rrispettata fl-iżvilupp ta' din l-idea;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex iqisu l-iżviluppi demografiċi u l-bidliet fid-daqs u l-kompożizzjoni tal-unitajiet domestiċi fit-tfassil tal-politiki fiskali tagħhom, l-arranġamenti tas-sigurtà soċjali u s-servizzi pubbliċi;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-faqar, li taffettwa b'mod partikolari l-ommijiet waħedhom u li żdiedet minħabba l-kriżi, ħaġa li wasslet għall-esklużjoni soċjali;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-użu tal-Fondi Strutturali għall-investiment fis-servizz pubbliku tal-kura tat-tfal u l-kura tal-anzjani, bħala strateġija essenzjali biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol;

48.  Itenni li d-Direttiva 2006/54/KE fil-forma attwali tagħha mhijiex effettiva biżżejjed biex jiġi indirizzat id-distakk bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u jinkiseb l-objettiv tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-impjiegi u l-okkupazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrevedi din id-direttiva mingħajr dewmien;

49.  Iqis li l-politiki u l-istrumenti maħsuba biex jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ, bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi għal irġiel u nisa żgħażagħ sabiex jippermettulhom li jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol; jinnota li l-proporzjon ta' nisa żgħażagħ li jinsabu barra mill-impjieg, l-edukazzjoni jew taħriġ (NEET) huwa ogħla minn dak tal-irġiel żgħażagħ; jitlob ukoll il-ġbir ta' dejta diżaggregata skont is-sess fil-qasam tal-qgħad fost iż-żgħażagħ sabiex jiġu żviluppati politiki mfassla b'mod immirat u bbażati fuq l-evidenza;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal kemm il-pakkett ta' investimenti adottat fl-2014 kif ukoll il-Garanzija għaż-Żgħażagħ b'mod aktar mill-qrib lejn is-sitwazzjoni speċifika u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-bniet u tan-nisa;

51.  Jenfasizza l-importanza tal-iskambju tal-aħjar prattika u inizjattivi sabiex tiġi kkombattuta t-tendenza lejn id-dekwalifikazzjoni tan-nisa, sabiex jiġu żviluppati ħiliethom, jew jingħataw taħriġ li jippermettilhom jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol wara żmien iddedikat esklussivament biex jieħdu ħsieb uliedhom jew persuni dipendenti oħra; jenfasizza wkoll l-importanza li jittejjeb u jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent ta' diplomi u kwalifiki, sabiex jiġi evitat li l-ħiliet tan-nisa kkwalifikati tajjeb ma jintilfux, li spiss huwa l-każ fir-rigward ta' migranti nisa;

Is-Saħħa

52.  Jistieden lill-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri biex jiżguraw servizzi ta' kwalità għolja, aċċessibbli ġeografikament u finanzjarjament fil-qasam tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, l-abort sikur u legali u mezzi ta' kontraċezzjoni kif ukoll il-kura tas-saħħa ġenerali;

53.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi (SRHRs) fl-Istrateġija tas-Saħħa tal-UE li jmiss, sabiex tiżgura ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u biex tikkomplementa l-politiki nazzjonali SRHR;

54.  Jistieden lill-Istati Membri jiffukaw fuq il-prevenzjoni ta' mard trażmess sesswalment u metodi ta' prevenzjoni, kif ukoll dwar il-prevenzjoni u r-riċerka sabiex itejjeb l-iskoperta bikrija ta' mard bħall-kanċer tan-nisa (kanċer tas-sider, tal-għonq tal-utru, u tal-ovarji) permezz ta' kontrolli u analiżijiet ġinekoloġiċi regolari;

55.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex ineħħu d-disturbi tal-identità tal-ġeneru mil-lista ta' disturbi mentali u tal-imġiba, u biex tiżgura riklassifikazzjoni li ma tqishomx bħala patoloġiji fin-negozjati relatati dwar il-ħdax-il verżjoni tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Mard (ICD-11), u biex jiġi żgurat li d-diversità tal-ġeneru fit-tfulija ma titqiesx bħala patoloġija;

56.  Filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-importanza tad-drittijiet sesswali u riproduttivi, jistieden lill-Kummissjoni toħloq mudelli tal-aħjar prattika ta' edukazzjoni dwar is-sess u r-relazzjonijiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa;

57.  Jenfasizza li l-Kummissjoni jeħtieġ li twettaq il-verifika skont is-sessi sabiex jiġi żgurat li l-politiki tas-saħħa tal-UE u r-riċerka ffinanzjata mill-UE jindirizzaw dejjem aktar l-istatus u d-dijanjożi tas-saħħa tan-nisa;

58.  Jenfasizza l-importanza ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni dwar sintomi ta' mard relatat mas-sess kif ukoll dwar rwoli u stereotipi speċifiċi għas-sess, li għandhom impatt fuq is-saħħa, u jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-programmi ta' riċerka relatati mas-sessi;

59.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jippromwovu appoġġ (mediku) għall-fertilità u biex ittemm id-diskriminazzjoni fl-aċċess għat-trattament tal-fertilità u r-riproduzzjoni assistita; jinnota wkoll f'dan ir-rigward l-importanza ta' appoġġ għall-adozzjoni;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni biex jimplimentaw programmi ta' edukazzjoni sesswali fl-iskejjel u jiżguraw pariri u aċċess għall-kontraċezzjoni għaż-żgħażagħ;

L-għarfien, l-edukazzjoni u l-midja

61.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq inċentivi fl-Istati Membri għal edukazzjoni kompetenti b'imġiba kritika lejn il-midja biex jitpoġġew fid-dubju l-istereotipi u l-istrutturi kif ukoll biex jiskambjaw eżempji tal-aħjar prattika għall-eżami tal-materjal użat fit-tagħlim fil-konfront ta' modi ta' rappreżentazzjoni ta' rwoli stereotipati; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tappoġġja programmi biex tqajjem kuxjenza ta' stereotipi, sessiżmu u rwoli tradizzjonali tas-sessi fis-settur tal-edukazzjoni u tal-mezzi tax-xandir kif ukoll biex twettaq kampanji għal role models pożittivi femminili u maskili; jenfasizza f'dan ir-rigward il-fatt li l-ġlieda kontra l-bullying u l-preġudizzju kontra persuni LGBTI fl-iskejjel, kemm ta' studenti, ġenituri jew għalliema, għandhom ikunu parti mill-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-istereotipi tas-sessi; jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza ta' pedagoġija ta' ekwità bejn is-sessi għall-għalliema, sabiex ikunu jistgħu jispjegaw b'mod ċar il-benefiċċji tal-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll ta' soċjetà diversa;

62.  Jistieden lill-Istati Membri, u speċjalment ir-regolaturi tal-midja, biex iqisu l-pożizzjoni mogħtija – kemm f'termini kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi – lin-nisa u biex jippromwovu immaġini bilanċjata u mhux stereotipata tan-nisa, b'mod li jirrispetta d-dinjità tan-nisa, ir-rwoli differenti u l-identità tagħhom, u biex jiżguraw li l-midja awdjoviżiva kummerċjali ma jkun fiha ebda diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess jew rappreżentazzjoni umiljanti tan-nisa, b'mod partikolari b'referenza għall-midja bbażata fuq l-internet li ta' spiss tkun immirata fuq in-nisa u l-bniet; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom itejbu wkoll l-aċċess tan-nisa għal opportunitajiet ta' xogħol fil-midja u, b'mod partikolari, għal pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tissensibilizza l-Istati Membri favur il-ħtieġa li l-midja pubblika u dik legali jaġixxu bħala role model fil-preżentazzjoni tad-diversità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom b'aktar konvinzjoni biex itemmu l-istereotipi tas-sessi trażmessi mill-mezzi tax-xandir u jiġbed l-attenzjoni lejn il-miżuri importanti li huma inklużi fir-rapport tal-Parlament dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi, li ġie adottat fl-2013;

63.  Jiġbed l-attenzjoni lejn ir-rwol deċiżiv li l-edukazzjoni u l-għoti tas-setgħa għandhom fil-ġlieda kontra l-istereotipi tas-sessi u biex itemmu d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, u lejn l-impatt pożittiv għan-nisa kif ukoll għas-soċjetà u l-ekonomija b'mod ġenerali; jissottolinja li huwa estremament importanti li dawn il-valuri jiġu inkulkati minn età bikrija, u biex jitwettqu kampanji ta' sensibilizzazzjoni fil-postijiet tax-xogħol u fil-mezzi tax-xandir, li jenfasizzaw ir-rwol tal-irġiel fil-promozzjoni tal-ugwaljanza, id-distribuzzjoni ugwali tar-responsabilitajiet tal-familja u l-kisba ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

64.  Jenfasizza li l-konformità mal-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi kkunsidrata bħala kriterju għall-programmi ta' kultura, ta' edukazzjoni u ta' riċerka ffinanzjati mill-UE, u jitlob lill-Kummissjoni tinkludi qasam speċifiku ta' riċerka dwar is-sessi fi ħdan il-programm Orizzont 2020;

65.  Jagħti istruzzjonijiet lill-Kummissjoni biex twettaq studju tal-impatt ta' kuljum ta' rappreżentazzjoni tal-ġeneru fil-ħajja pubblika, fil-mezzi tax-xandir u l-istituzzjonijiet edukattivi, li tiffoka b'mod partikolari fuq il-bullying fl-iskejjel, id-diskors ta' mibegħda u l-vjolenza bbażata fuq is-sess;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja kampanji u inizjattivi għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fis-soċjetà, speċjalment għan-nisa u l-irġiel migranti;

Perspettiva globali usa'

67.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-kooperazzjoni Ewropea għall-iżvilupp issegwi approċċ li jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, u b'mod partikolari tenfasizza l-ugwaljanza bejn is-sessi, it-taħriġ għan-nisa, il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa, u l-qerda tat-tħaddim tat-tfal; jenfasizza li l-aċċess universali għas-saħħa, partikolarment is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet assoċjati, hija dritt fundamentali tal-bniedem, u jenfasizza d-dritt ta' aċċess volontarju għas-servizz tal-ippjanar tal-familja, inkluża l-kura relatata mal-abort sikur u legali, u informazzjoni u edukazzjoni biex titnaqqas il-mortalità tal-ommijiet u tat-trabi u l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' vjolenza bbażata fuq is-sess, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ tat-tfal, bikri u furzat, il-ġeneriċidju, l-isterilizzazzjoni furzata u l-istupru fiż-żwieġ;

68.  Jenfasizza li huwa assolutament meħtieġ li l-perspettiva tal-ġeneru tiġi integrata fl-elementi kollha tal-programmazzjoni għas-sikurezza tal-ikel, peress li n-nisa huma responsabbli għal 80 % tal-agrikoltura fl-Afrika;

69.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fit-tkabbir u l-Politika tal-viċinat u fl-oqsma tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-kummerċ u r-relazzjonijiet diplomatiċi, taħdem għall-introduzzjoni ta' standard li jiddefinixxi d-drittijiet tan-nisa bħala dritt tal-bniedem u li jirrendi r-rispett ta' dan id-dritt obbligatorju u parti mid-djalogi strutturati fis-sħubijiet kollha u n-negozjati bilaterali tal-UE ; jenfasizza l-importanza ta' kollaborazzjoni parteċipattiva mal-partijiet interessati kollha, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-assoċjazzjonijiet tal-gvern lokali u reġjonali fil-kuntest tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrikonoxxi li t-tqegħid tal-bniet fuq quddiem nett fl-iżvilupp dinji jagħti qafas biex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem li għandhom igawdu l-bniet jiġu rispettati, promossi u mwettqa, u jitlob l-inklużjoni ta' "Dikjarazzjoni tal-Bniet" u l-għanijiet tagħha fil-qalba ta' strateġija dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi wara l- 2015; jenfasizza l-importanza li jitmexxew kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni fil-komunitajiet fejn huma pprattikati vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru;

70.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-istabbiliment ta' pjan ta' azzjoni bbażat fuq ir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1325 u 1820 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, mill-Istati Membri; ifakkar lill-komunità internazzjonali dwar is-salvagwardji meħtieġa għan-nisa u l-bniet, b'mod partikolari l-protezzjoni kontra l-istupru bħala arma ta' gwerra u prostituzzjoni furzata; jikkundanna bil-qawwa l-użu kontinwu tal-vjolenza sesswali kontra n-nisa bħala arma ta' gwerra; jenfasizza li jrid isir aktar biex ikun żgurat ir-rispett għal-liġi internazzjonali, il-protezzjoni tal-vittmi, u l-aċċess għas-servizzi mediċi u l-appoġġ psikoloġiku għan-nisa u l-bniet abbużati fil-kunflitti;

71.  Jisħaq fuq il-fatt li l-provvista tal-għajnuna umanitarja min-naħa tal-UE u l-Istati Membri m'għandhiex tkun soġġetta għal restrizzjonijiet imposti minn donaturi sħab oħra fir-rigward ta' kura medika neċessarja, inkluż l-aċċess għal abort sikur għal nisa u bniet vittmi ta' stupru f'kunflitti armati.

72.  Jenfasizza l-importanza ta' politika tal-asil u tal-migrazzjoni sensittiva għall-ugwaljanza bejn is-sessi, ir-rikonoxximent tat-theddida għall-mutilazzjoni ġenitali bħala raġuni għall-asil, u l-iżvilupp ta' linji gwida xierqa u koordinazzjoni ta' eżempji tal-aħjar prattika; jenfasizza f'dan ir-rigward l-indispensabilità ta' dritt individwali ta' permanenza, għax inkella jkun hemm żbilanċ ta' poter, b'referenza partikolari għan-nisa migranti f'każijiet ta' vjolenza domestika; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u tidentifika azzjonijiet speċifiċi li jistgħu jiżguraw li d-drittijiet tan-nisa li jfittxu asil jissaħħu u jkunu rispettati bis-sħiħ matul il-proċedura tal-asil;

73.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor data speċifika għas-sessi bil-ħsieb li twettaq valutazzjoni tal-impatt għan-nisa fl-oqsma tal-politika dwar il-klima, l-ambjent u l-enerġija;

74.  Jirrimarka li għalkemm hemm konsulenti dwar is-sess kemm fil-missjoni ta' ġestjoni ta' kriżi ċivili kif ukoll militari li l-UE tieħu sehem fihom, in-numru ta' nisa involuti f'operazzjonijiet u missjonijiet fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet u fin-negozjati għall-paċi u l-proċessi ta' rikostruzzjoni għad irid jiżdied; jinsisti li għandu jkun hemm strateġija ddedikata rigward id-drittijiet tan-nisa u l-bniet u l-ugwaljanza bejn is-sessi għal kull missjoni; iqis ukoll li kapitolu speċifiku dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi jeħtieġ li jiġi integrat fil-Pjan ta' Azzjoni li jmiss tad-drittijiet tal-bniedem tas-SEAE; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' kooperazzjoni kontinwa u intensiva bejn il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u s-SEAE;

Mekkaniżmi istituzzjonali u l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi

75.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-użu tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-ibbaġittjar skont is-sessi u l-valutazzjoni tal-impatt fuq il-sessi fl-oqsma kollha u għal kull proposta leġiżlattiva fil-livell kollha ta' governanza, u b'hekk tiżgura objettivi speċifiċi fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jitlob lill-Qorti tal-Awdituri wkoll biex tinkorpora l-perspettiva tal-ġeneru meta tkun qed tivvaluta l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Unjoni; jitlob lill-Istati Membri biex bl-istess mod jintroduċu d-dimensjoni tal-ġeneru fil-baġits tagħhom sabiex janalizzaw il-programmi u l-politiki tal-gvern, l-impatt tagħhom fuq l-allokazzjoni tar-riżorsi u l-kontribut tagħhom għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa;

76.  Jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa u s-sħab soċjali;

77.  Jenfasizza l-importanza ta' finanzjament adegwat ta' korpi nazzjonali tal-ugwaljanza bejn is-sessi u korpi kontra d-diskriminazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-effettività ta' korpi nazzjonali ta' lment u proċeduri fl-implimentazzjoni ta' direttivi għall-ugwaljanza bejn is-sessi; jistieden f'dan ir-rigward lill-Kummissjoni wkoll biex tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Karta Ewropea għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-ħajja lokali u l-kontinwità ta' NGOs, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa u organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi, permezz ta' assistenza finanzjarja adegwata u prevedibbli; isejjaħ f'dan il-kuntest ukoll għal appoġġ finanzjarju kontinwu għall-programm Daphne, u sabiex il-profil tiegħu jinżamm sabiex b'mod partikolari ikompli jagħti l-possibilità lill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa lokalment fl-Istati Membri li jaħdmu kontra l-vjolenza kontra n-nisa;

78.  Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni f'forma ta' sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Parlament, u għalhekk jipproponi li l-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tippreżenta rapport ta' progress annwali f'forma orali u bil-miktub lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, kemm mill-perspettiva tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati Membri u tadotta approċċ speċifiku għall-pajjiż fir-rappurtar b'informazzjoni speċifika dwar kull Stat Membru, dwar l-objettivi stabbiliti fl-istrateġija;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkollabora mal-Parlament u mal-Kunsill u biex issejjaħ summit annwali tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa, sabiex tidentifika l-progress li sar, u biex tagħmel impenji mġedda;

o
o   o

80.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 181, 29.6.2013, p. 4.
(2) ĠU L 224, 6.9.2003, p. 1.
(3) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(4) ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.
(5) ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
(6) ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1.
(7) ĠU L 68, 18.3.2010, p. 13.
(8) ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
(9) ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1.
(10) ĠU C 373, 21.12.2004, p. 37.
(11) ĠU C 130, 30.4.2011, p. 4.
(12) Anness tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2011.
(13) ĠU C 166, 3.7.1995, p. 92.
(14) ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
(15) ĠU C 348 E, 21.12.2010, p. 11.
(16) ĠU C 341E, 16.12.2010, p. 35
(17) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 65.
(18) ĠU C 251 E, 31.8.2013, p. 1.
(19) Testi adottati, P8_TA(2015)0050.
(20) Testi adottati, P7_TA(2013)0375.
(21) Testi adottati, P7_TA(2013)0074.
(22) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 79.
(23) Testi adottati, P7_TA(2013)0073.
(24) Testi adottati, P7_TA(2013)0045.
(25) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 75.
(26) Testi adottati, P7_TA(2013)0488.
(27) Testi adottati, P7_TA(2014)0126.
(28) Testi adottati, P7_TA(2014)0128.
(29) Commission report on progress on equality between women and men 2012 (SWD(2013)0171), p. 8.
(30) Violence against women: an EU-wide survey. Main results - rapport mill-FRA, pp. 83-84 u 92-93.
(31) Violence against women: an EU-wide survey. Main results - rapport mill-FRA, p. 87.
(32) Violence against women: an EU-wide survey. Main results - rapport mill-FRA, p. 96.

Avviż legali - Politika tal-privatezza