Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0151(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0166/2015

Внесени текстове :

A8-0166/2015

Разисквания :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Гласувания :

PV 10/06/2015 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0222

Приети текстове
PDF 454kWORD 63k
Сряда, 10 юни 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение между ЕС и Исландия относно участието на Исландия във втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото ***
P8_TA(2015)0222A8-0166/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (10883/2014 – C8‑0088/2015 – 2014/0151(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекторешението на Съвета (10883/2014),

—  като взе предвид споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, за участието на Исландия в съвместното изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия през втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (10941/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0088/2015),

—  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0166/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Исландия.

Правна информация - Политика за поверителност