Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0151(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0166/2015

Indgivne tekster :

A8-0166/2015

Forhandlinger :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Afstemninger :

PV 10/06/2015 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0222

Vedtagne tekster
PDF 243kWORD 60k
Onsdag den 10. juni 2015 - Strasbourg
Aftale mellem EU og Island om Islands deltagelse i den anden forpligtelsesperiode, der er fastsat i Kyotoprotokollen ***
P8_TA(2015)0222A8-0166/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juni 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10883/2014),

–  der henviser til aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers Rammekonvention om klimaændringer (10941/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0088/2015),

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0166/2015),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Islands regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik