Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0151(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0166/2015

Ingediende teksten :

A8-0166/2015

Debatten :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Stemmingen :

PV 10/06/2015 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0222

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 60k
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg
Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto ***
P8_TA(2015)0222A8-0166/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 over het ontwerp van besluit van de Raad over het sluiten, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10883/2014),

–  gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (10941/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0088/2015),

–  gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0166/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek IJsland.

Juridische mededeling - Privacybeleid