Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0151(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0166/2015

Teksty złożone :

A8-0166/2015

Debaty :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Głosowanie :

PV 10/06/2015 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0222

Teksty przyjęte
PDF 317kWORD 62k
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg
Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto ***
P8_TA(2015)0222A8-0166/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10883/2014),

–  uwzględniając Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (10941/2014);

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0088/2015),

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0166/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Islandii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności