Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0321(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2015

Внесени текстове :

A8-0156/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/06/2015 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0223

Приети текстове
PDF 452kWORD 61k
Сряда, 10 юни 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Присъединяване на Хърватия към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси *
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 29 май 2000 г., съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз, и към Протокола от 16 октомври 2001 г. към нея (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Комисията до Съвета (COM(2014)0685),

—  като взе предвид член 3, параграфи 4 и 5 от Акта за присъединяване на Хърватия, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0275/2014),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8‑0156/2015),

1.  Одобрява препоръката на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира последния;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност