Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0321(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0156/2015

Ingediende teksten :

A8-0156/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/06/2015 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0223

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 59k
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken *
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en tot het daarbij behorende protocol van 16 oktober 2001 (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie aan de de Raad (COM(2014)0685),

–  gezien artikel 3, leden 4 en 5, van de Akte van toetreding van Kroatië, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0275/2014),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0156/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid