Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0321(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0156/2015

Teksty złożone :

A8-0156/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/06/2015 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0223

Teksty przyjęte
PDF 313kWORD 61k
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych *
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz do protokołu do niej z dnia 16 października 2001 r. (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2014)0685),

–  uwzględniając art. 3 ust. 4 i 5 aktu przystąpienia Chorwacji, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0275/2014),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0156/2015),

1.  zatwierdza zalecenie Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności