Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0321(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0156/2015

Predkladané texty :

A8-0156/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/06/2015 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0223

Prijaté texty
PDF 242kWORD 60k
Streda, 10. júna 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach *
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu zo 16. októbra 2001 k tomuto dohovoru (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2014)0685),

–  so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0275/2014),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0156/2015),

1.  schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia