Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0321(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2015

Ingivna texter :

A8-0156/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0223

Antagna texter
PDF 238kWORD 288k
Onsdagen den 10 juni 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kroatiens anslutning till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål *
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juni 2015 om rekommendationen till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater jämte protokollet av den 16 oktober 2001 (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (COM(2014)0685),

–  med beaktande av artikel 3.4 och 3.5 i Kroatiens anslutningsakt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0275/2014),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0156/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens rekommendation.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och till kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy