Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2699(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0539/2015

Rasprave :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Glasovanja :

PV 10/06/2015 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0226

Usvojeni tekstovi
PDF 263kWORD 84k
Srijeda, 10. lipnja 2015. - Strasbourg
Godišnje izvješće Nadzornog odbora OLAF-a za 2014.
P8_TA(2015)0226RC-B8-0539/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. o Godišnjem izvješću Nadzornog odbora OLAF-a za 2014. godinu (2015/2699(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999(1),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015. o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio III. ‒ Komisija i izvršne agencije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 3. travnja 2014. o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., dio III. ‒ Komisija i izvršne agencije(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o godišnjem izvješću za 2011. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o godišnjem izvješću za 2013. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara(5),

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora OLAF-a za 2014. godinu,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Nadzornog odbora br. 4/2014 naslovljeno „Provjera trajanja istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara”,

–  uzimajući u obzir odgovor OLAF-a na Mišljenje Nadzornog odbora br. 4/2014,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Nadzornog odbora br. 5/2014 naslovljeno „Vanjsko izvještavanje OLAF-a o trajanju istraga”,

–  uzimajući u obzir odgovor OLAF-a na Mišljenje Nadzornog odbora br. 5/2014,

–  uzimajući u obzir Izvješće Nadzornog odbora br. 1/2014 naslovljeno „Jamčenje neovisnosti OLAF-a u provođenju istraga”,

–  uzimajući u obzir Izvješće Nadzornog odbora br. 2/2014 naslovljeno „Provedba preporuka Nadzornog odbora od strane OLAF-a”,

–  uzimajući u obzir Izvješće Nadzornog odbora br. 3/2014 naslovljeno „Otvaranje predmeta u OLAF-u 2012.”,

–  uzimajući u obzir odgovor OLAF-a na mišljenje Nadzornog odbora br. 3/2014,

–  uzimajući u obzir bilješku Nadzornog odbora o analizi nacrta prioriteta istražne politike OLAF-a za 2015. koju je izvršio Nadzorni odbor,

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće Nadzornog odbora o radu za 2013.,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Nadzornog odbora br. 2/2013 naslovljeno „Uspostavljanje internog postupka za obradu pritužbi u OLAF-u”,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Nadzornog odbora br. 1/2014 naslovljeno „Prioriteti istražne politike OLAF-a”,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Nadzornog odbora br. 2/2014 naslovljeno „Odabir predmeta u OLAF-u”,

–  uzimajući u obzir zapažanja Nadzornog odbora o istražnim postupcima u OLAF-u,

–  uzimajući u obzir preporuke Nadzornog odbora za 2012.,

–  uzimajući u obzir dokument Nadzornog odbora naslovljen „Misija, nadležnosti i ciljevi Nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara – srednjoročna strategija (2014. – 2015.)”,

–  uzimajući u obzir Dogovor o načinu rada između Nadzornog odbora i OLAF-a,

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji i Vijeću o Godišnjem izvješću Nadzornog odbora OLAF-a za 2014. godinu (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 i O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je u svojem Godišnjem izvješću o radu za 2014. Nadzorni odbor OLAF-a napomenuo da su jedinstvenom odlukom glavnog direktora OLAF-a za vrijeme reorganizacije OLAF-a (1. veljače 2012.) u istom danu otvorena 423 predmeta; budući da je na temelju vlastite analize Nadzorni odbor zaključio (i.) da OLAF nije proveo odgovarajuću procjenu dolaznih informacija ni za jedan od predmeta koje je Nadzorni odbor analizirao, (ii.) da za većinu predmeta ne postoje ni naznake provedbe procjene i (iii.) da je glavni direktor OLAF-a otvorio sve razmatrane predmete, a da prethodno nije utvrđeno da postoji dovoljno ozbiljna sumnja da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja bi ugrozila financijske interese Unije – što je u suprotnosti s tadašnjim važećim pravnim uvjetom za otvaranje predmeta u OLAF-u;

B.  budući da je Nadzorni odbor u svojoj komunikaciji s institucijama EU-a istaknuo činjenicu da, unatoč jasnoj obvezi utvrđenoj u članku 17. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013, glavni direktor OLAF-a nije 2014. podnio izvješće Nadzornom odboru o preporukama koje su dane OLAF-u, a koje nisu provedene;

C.  budući da je Nadzorni odbor u prvoj polovici mandata izdao 50 preporuka OLAF-u od kojih je samo osam provedeno u potpunosti, šest ih je djelomično provedeno, jedna se tek treba provesti, a 20 ih nije provedeno te budući da u 15 predmeta Nadzorni odbor nije uspio provjeriti status provedbe zbog nedostatka konkretnih informacija;

D.  budući da je Nadzorni odbor u svojoj bilješci o analizi nacrta prioriteta istražne politike OLAF-a za 2015. primijetio da OLAF nije uzeo u obzir tri preporuke dane u Mišljenju Nadzornog odbora br. 1/2014: (i.) glavni direktor OLAF-a nije donio smjernice o primjeni načela odabira koja proizlaze iz Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 (učinkovito korištenje resursima, proporcionalnost/supsidijarnost, dodana vrijednost) te ih je, umjesto da provede reviziju financijskih pokazatelja kako bi ih se prilagodilo stvarnom stanju programa potrošnje, u potpunosti ukinuo; (ii.) u nacrtu prioriteta istražne politike za 2015. u obzir je naizgled uzeto nekoliko dokumenata dionika, ali čini se da nije održan dijalog s dionicima o financijskim pokazateljima ni o mogućim daljnjim koracima povezanim s predmetima u kojima postoji osnovana sumnja da je počinjena prijevara, a koji su odbačeni na temelju prioriteta istražne politike ili načela odabira; (iii.) glavni direktor OLAF-a Nadzornom odboru nije proslijedio procjenu primjene prethodnih prioriteta istražne politike ni sažetak povratnih informacija dobivenih od dionika unatoč tomu što se prethodno obvezao da će to učiniti;

E.  budući da Nadzorni odbor kontinuirano ističe svoju nemogućnost nadziranja neovisnosti OLAF-a, njegove istražne uloge, primjene postupovnih jamstava i trajanja istraga zbog nemogućnosti pristupa potrebnim informacijama;

F.  budući da je Nadzorni odbor naglasio da glavni problem u vezi s učinkovitošću njegove nadzorne uloge nije loša provedba Dogovora o načinu rada, nego temeljna razlika u stajalištima Nadzornog odbora i glavnog direktora OLAF-a u pogledu uloge Nadzornog odbora;

G.  budući da je Parlament u svojim navedenim rezolucijama o godišnjim izvješćima za 2011. i 2013. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara pozvao na poboljšanje sposobnosti Nadzornog odbora da ispunjava svoju ulogu;

H.  budući da je Nadzorni odbor u više navrata pozvao institucije EU-a da povećaju njegove ovlasti, posebno omogućavanjem punog pristupa spisima predmeta OLAF-a, ili da poduzmu druge mjere kako bi se osigurala odgovornost OLAF-a;

I.  budući da se u ožujku 2014. glavni direktor OLAF-a obvezao da će jednom godišnje podnositi izvješće Nadzornom odboru o broju primljenih pritužbi, vremenskom okviru njihove obrade i njihovoj klasifikaciji s obzirom na to jesu li opravdane ili ne; budući da, međutim, Nadzorni odbor tvrdi da nije primio nikakve informacije tog tipa;

J.  budući da je Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 ojačana uloga Nadzornog odbora u nadziranju trajanja istraga OLAF-a; budući da je Nadzorni odbor, neovisno o službenom poštovanju obveze OLAF-a da mu redovito podnosi izvješća o istragama koje traju duže od 12 mjeseci, u svojem Mišljenju br. 4/2014 naslovljenom „Provjera trajanja istraga koje provodi OLAF” zaključio da su podaci koje je primio od OLAF-a nedovoljni za odgovarajući i učinkoviti nadzor nad trajanjem njegovih istraga;

K.  budući da je u svom Mišljenju br. 5/2014 naslovljenom „Vanjsko izvještavanje OLAF-a o trajanju istraga” Nadzorni odbor zaključio da izvještavanjem o trajanju istraga OLAF-a nije omogućen sveobuhvatni pregled rezultata njegovih istraga; budući da je, iako je OLAF u svojem godišnjem izvješću napomenuo da se „istrage provode sve brže”, Nadzorni odbor zaključio da su poboljšanja u ishodima istraga OLAF-a rezultat uvođenja novih metoda izračuna;

L.  budući da je Nadzorni odbor u svojem Izvješću br. 1/2014 naslovljenom „Jamčenje neovisnosti OLAF-a” zatražio pojašnjenje uloge OLAF-a u provedbi politike Komisije za borbu protiv prijevara u duhanskoj industriji;

M.  budući da je Nadzorni odbor u svojim godišnjim izvješćima dvije godine zaredom izrazio zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti u sudjelovanju OLAF-a na informativnim sastancima koje organizira Komisija (Clearing House) te zbog svojstvenih rizika povezanih s neovisnošću OLAF-a u provođenju istraga;

N.  budući da je Nadzorni odbor skrenuo pažnju institucija EU-a na potrebu za provedbom uvjeta iz Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o neovisnom funkcioniranju tajništva Nadzornog odbora;

O.  budući da je Nadzorni odbor izdvojio četiri temeljna uvjeta za jamčenje neovisnog funkcioniranja tajništva: (i.) zapošljavanje, ocjenjivanje i promaknuće voditelja tajništva na temelju odluka Nadzornog odbora; (ii.) reklasificiranje voditelja tajništva u višeg rukovoditelja; (iii.) odgovornost voditelja tajništva za zapošljavanje, ocjenjivanje i promaknuće osoblja tajništva; (iv.) daljnje delegiranje izvršenja proračuna tajništva voditelju tajništva;

P.  budući da je Parlament razmotrio odgovore OLAF-a na izvješća i mišljenja Nadzornog odbora koji su mu dostavljeni;

1.  snažno naglašava odgovornost OLAF-a da poštuje pravne uvjete za pokretanje istraga; podsjeća da su u pogledu 423 predmeta otvorena istoga dana iz samo 8,4 % ukupnog broja zaključenih proizašle preporuke; poziva Nadzorni odbor da redovito prati poštovanje pravnih uvjeta;

2.  upućuje na svoju navedenu Rezoluciju od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013. te poziva OLAF da bez odgode dostavi opravdanje za predmete u kojima nije primijenio preporuke Nadzornog odbora;

3.  žali što Nadzorni odbor nije uspio zaključiti jesu li prioriteti istražne politike pravilno utvrđeni te je li njihova primjena imala pozitivne ili negativne posljedice na borbu protiv prijevare i korupcije;

4.  žali što Nadzorni odbor nije uspio u potpunosti provesti svoj mandat; upućuje na svoje navedene rezolucije o godišnjim izvješćima za 2011. i 2013. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara te zahtijeva od Komisije da poduzme mjere u cilju poboljšanja sposobnosti Nadzornog odbora da nadzire neovisnost OLAF-a, njegovu istražnu funkciju, primjenu provedbenih jamstava i trajanje istraga, ne ugrožavajući pritom neovisnost OLAF-a;

5.  poziva Komisiju da olakša pregovore između OLAF-a i Nadzornog odbora sastavljanjem akcijskog plana do 31. prosinca 2015. u cilju izmjene Dogovora o načinu rada kako bi se stvorilo radno okružje u kojem Nadzorni odbor može obavljati svoj mandat; stajališta je da bi se izmijenjenim Dogovorom o načinu rada svim dionicima trebala pojasniti uloga Nadzornog odbora; konstatira da se tajništvo nadzornog tijela nalazi pod (administrativnom) kontrolom nadziranog tijela;

6.  poziva glavnog direktora OLAF-a na izvršavanje obveze da Nadzornom odboru dostavi broj primljenih pritužbi, vremenski okvir njihove obrade i njihovu klasifikaciju s obzirom na to jesu li opravdane ili ne;

7.  poziva OLAF da poštuje pravne uvjete kako bi Nadzorni odbor mogao izvršavati jednu od svojih temeljnih funkcija u pogledu nadziranja trajanja istraga koje provodi OLAF;

8.  pozdravlja, međutim, činjenicu da su OLAF i Nadzorni odbor počeli surađivati u cilju unapređenja informacija koje OLAF dostavlja Nadzornom odboru te u cilju obogaćivanja sadržaja izvješća o istragama koje traju duže od 12 mjeseci;

9.  napominje da je od 134 istražitelja njih 13 (10 %) krajem 2014. bilo raspoređeno u odjel za duhan i krivotvorenje, a 44 (33 %) u odjele za poljoprivredne i strukturne fondove, koji su činili 86 % relevantnih financijskih interesa (EUR 1,9 milijardi); stoga preporučuje OLAF-u da ponovno razmotri raspodjelu svojih resursa;

10.  izražava zabrinutost u pogledu transparentnosti sudjelovanja OLAF-a na informativnim sastancima koje organizira Komisija (Clearing House);

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, nacionalnim parlamentima i Nadzornom odboru OLAF-a.

(1) SL L 248, 18.9.2013., str. 1.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0118.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0287.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0318.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0062.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti