Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2699(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0539/2015

Dibattiti :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Votazzjonijiet :

PV 10/06/2015 - 8.7

Testi adottati :

P8_TA(2015)0226

Testi adottati
PDF 271kWORD 89k
L-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2015 - Strasburgu
Rapport annwali tal-2014 tal-Kumitat Superviżorju tal-OLAF
P8_TA(2015)0226RC-B8-0539/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Ġunju 2015 dwar ir-rapport annwali tal-2014 tal-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-OLAF (2015/2699(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999(1),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi(2),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' April 2014 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Lulju 2013 dwar ir-Rapport Annwali 2011 dwar Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali 2013 dwar Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi(5),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Attività 2014 tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF (minn issa 'l quddiem "il-KS"),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 4/2014 tal-KS, bl-isem "Kontroll tad-dewmien tal-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi",

–  wara li kkunsidra r-reazzjoni tal-OLAF għall-Opinjoni Nru 4/2014 tal-KS,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 5/2014 tal-KS, bl-isem " Ir-rappurtar estern tal-OLAF dwar id-dewmien tal-investigazzjonijiet",

–  wara li kkunsidra r-reazzjoni tal-OLAF għall-Opinjoni Nru 5/2014 tal-KS,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Nru 1/2014 tal-KS, bl-isem "Is-salvagwardja tal-indipendenza investigattiva tal-OLAF",

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2014 tal-KS, bl-isem "L-implimentazzjoni mill-OLAF tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Sorveljanza",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Nru 3/2014 tal-KS, bl-isem "Ftuħ ta’ każijiet fl-OLAF fl-2012",

–  wara li kkunsidra r-reazzjoni tal-OLAF għar-Rapport Nru 3/2014 tal-KS,

–  wara li kkunsidra n-Nota tal-KS dwar l-Analiżi tal-Abbozz tal-Prijoritajiet tal-Politika ta’ Investigazzjoni tal-OLAF għall-2015 tal-Kumitat ta' Sorveljanza,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Attività 2013 tal-KS,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2013 tal-KS, bl-isem "It-twaqqif ta’ proċedura interna tal-OLAF għall-ilmenti",

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 1/2014 tal-KS, bl-isem "Il-Prijoritajiet tal-Politika ta’ Investigazzjoni tal-OLAF",

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2014 tal-KS, bl-isem "L-għażla tal-każijiet fl-OLAF",

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet tal-KS dwar il-proċeduri ta’ investigazzjoni fl-OLAF,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjonijiet tal-2012 tal-KS,

–  wara li kkunsidra d-dokument tal-KS bl-isem "Missjoni, kompetenzi u objettivi tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi – Reviżjoni ta' nofs il-perjodu (2014-2015)",

–  wara li kkunsidra l-Arranġamenti ta' Ħidma tal-KS mal-OLAF,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar ir-rapport annwali 2014 tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 u O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 128(5) u l-Artikolu 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fir-Rapport Annwali tal-Attività 2014 tiegħu l-Kumitat ta’ Sorveljanza (KS) tal-OLAF innota li waqt ir-riorganizzazzjoni tal-OLAF (fl-1 ta’ Frar 2012), infetħu 423 każ fl-istess jum permezz ta’ deċiżjoni unika tad-Direttur Ġenerali tal-OLAF (DĠ tal-OLAF); billi, abbażi tal-analiżi tiegħu, il-KS ikkonkluda li (i) l-OLAF ma mexxa l-ebda valutazzjoni xierqa tal-informazzjoni li daħlet għall-ebda wieħed mill-każijiet analizzati mill-KS, (ii) fil-maġġoranza l-kbira tal-każijiet ma kien hemm l-anqas ħjiel ta’ xi attività ta' valutazzjoni, u (iii) id-DĠ tal-OLAF fetaħ il-każijiet kollha inkwistjoni mingħajr ma stabbilixxa minn qabel li kien hemm suspett serju biżżejjed li kienu twettqu frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni – u dan imur kontra r-rekwiżit ġuridiku għall-ftuħ ta' investigazzjoni tal-OLAF li kien fis-seħħ f’dak iż-żmien;

B.  billi l-KS, fil-komunikazzjonijiet tiegħu lill-istituzzjonijiet tal-UE, irrimarka li minkejja l-obbligu ċar stabbilit fl-Artikolu 17(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, id-DĠ tal-OLAF ma rrappurtax lill-KS fl-2014 dwar dawk ir-rakkomandazzjonijiet għall-OLAF li ma ġewx implimentati;

C.  billi fl-ewwel nofs tal-mandat tiegħu l-KS ħareġ 50 rakkomandazzjoni lill-OLAF, li minnhom tmienja biss ġew implimentati għalkollox, sitta ġew implimentati parzjalment, waħda hija pendenti, 20 ma ġewx implimentati, u billi fi 15-il każ il-KS ma kienx f’pożizzjoni li jivverifika l-implimentazzjoni minħabba li ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni sostantiva;

D.  billi l-KS – fin-nota tiegħu dwar l-abbozz tal-Prijoritajiet tal-Politika ta’ Investigazzjoni tal-OLAF għall-2015 – osserva li l-OLAF ma kienx qies it-tliet rakkomandazzjonijiet li saru fl-Opinjoni tal-KS Nru 1/2014: (i) id-DĠ tal-OLAF ma kienx ippubblika linji gwida dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-għażla li jirriżultaw mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 (użu effiċjenti tar-riżorsi, proporzjonalitá, sussidjarjetà/valur miżjud) u, minflok ma eżamina mill-ġdid l-indikaturi finanzjarji biex jadattahom għar-realtà tal-programmi ta’ nfiq, kien abolixxihom kompletament; (ii) l-Abbozz tal-Prijoritajiet tal-Politika ta’ Investigazzjoni għall-2015 deher li kien qed jieħu inkunsiderazzjoni għadd ta' dokumenti minn partijiet ikkonċernati, iżda ma jidher li sar l-ebda djalogu mal-partijiet ikkonċernati fir-rigward tal-indikaturi finanzjarji u rigward is-segwitu possibbli tal-każijiet li juru suspett suffiċjenti ta' frodi, iżda li kienu ġew imwarrba abbażi tal-Prijoritajiet tal-Politika ta’ Investigazzjoni jew il-prinċipji tal-għażla; (iii) id-DĠ tal-OLAF ma għaddiex lill-KS valutazzjoni tal-applikazzjoni tal-Prijoritajiet tal-Politika ta’ Investigazzjoni preċedenti jew sommarju tal-feedback mogħti mill-partijiet ikkonċernati, minkejja impenn preċedenti li jagħmel dan;

E.  billi l-KS kien irrimarka b'mod kostanti l-inabilità tiegħu li jissorvelja l-independenza tal-OLAF, il-funzjoni investigattiva tiegħu, l-applikazzjoni tal-garanziji proċedurali u d-dewmien tal-investigazzjonijiet, minħabba n-nuqqas ta' aċċess għall-informazzjoni neċessarja;

F.  billi l-KS iddikjara li l-qalba tal-problema fir-rigward tal-effettività tar-rwol ta’ sorveljanza tiegħu mhix l-implimentazzjoni fqira tal-Arranġamenti ta’ Ħidma, iżda differenza fundamentali ta’ fehmiet bejn il-KS u d-DĠ tal-OLAF fil-perċezzjonijiet tagħhom tar-rwol tal-KS;

G.  billi l-Parlament, fir-riżoluzzjonijiet imsemmija qabel dwar ir-Rapporti Annwali 2011 u 2013 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE – il-ġlieda kontra l-frodi, talab titjib fl-abilità tal-KS biex iwettaq ir-rwol tiegħu;

H.  billi l-KS f'għadd ta' okkażjonijiet stieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jew isaħħu l-kompetenzi tiegħu, b'mod partikolari permezz ta' aċċess sħiħ għall-fajls tal-każijiet tal-OLAF, jew biex jieħdu miżuri oħra biex jiżguraw l-obbligu ta' rendikont tal-OLAF;

I.  billi f'Marzu 2014 id-DĠ tal-OLAF impenja ruħu li jagħmel rapport lill-KS darba fis-sena dwar il-għadd ta' lmenti li jkunu ntlaqgħu, l-ipproċessar tagħhom kemm sar fil-ħin u l-klassifikazzjoni tagħhom bħala jew ġustifikati jew mhumiex; billi, madankollu, il-KS jirrapporta li huwa ma kien irċieva l-ebda informazzjoni bħal din;

J.  billi r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 saħħaħ ir-rwol tal-KS fis-sorveljanza tad-dewmien tal-investigazzjonijiet tal-OLAF; billi, minkejja r-rispett formali tal-OLAF għall-obbligu li jirrapporta regolarment għand il-KS dwar l-investigazzjonijiet li jieħdu aktar minn 12-il xahar, il-KS ikkonkluda, fl-Opinjoni Nru 4/2014 tiegħu bl-isem "Kontroll tad-dewmien tal-investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF", li l-informazzjoni mogħtija lilu ma kenitx biżżejjed biex ikun jista' jissorvelja kif xieraq u b'mod effettiv id-dewmien tal-investigazzjonijiet tal-OLAF;

K.  billi, fl-Opinjoni Nru 5/2014 tiegħu bl-isem "Ir-rappurtar estern tal-OLAF dwar id-dewmien tal-investigazzjonijiet", il-KS ikkonkluda li r-rappurtar dwar id-dewmien tal-investigazzjonijiet min-naħa tal-OLAF ma kienx ta ħarsa komprensiva tal-prestazzjoni investigattiva tiegħu; billi, filwaqt li l-OLAF iddikjara fir-rapport annwali tiegħu li "l-investigazzjonijiet qed jitlestew f'inqas żmien", il-KS ikkonkluda li t-titjib fir-riżultati tal-investigazzjonijiet tal-OLAF kien dovut għall-introduzzjoni ta' metodi ġodda ta' kalkolu;

L.  billi, fir-Rapport Nru 1/2014 tiegħu bl-isem "Is-salvagwardja tal-indipendenza tal-OLAF", il-KS talab għal kjarifika tar-rwol tal-OLAF fl-implimentazzjoni tal-politika ta' kontra l-frodi tal-Kummissjoni fis-settur tas-sigaretti;

M.  billi għal sentejn wara xulxin il-KS esprima, fir-Rapport Annwali tal-Attività tiegħu, it-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' trasparenza rigward il-parteċipazzjoni tal-OLAF fil-laqgħat tal-"Kamra tal-Ikklirjar" tal-Kummissjoni u r-riskji inerenti fir-rigward tal-indipendenza investigattiva tal-OLAF;

N.  billi l-KS ġibed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE lejn il-ħtieġa li jiġu implimentati r-rekwiżiti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 rigward il-funzjonament indipendenti tas-Segretarjat tal-KS;

O.  billi l-KS identifika erba’ kundizzjonijiet bażiċi li jiżguraw il-funzjonament indipendenti tas-Segretarjat: (i) reklutaġġ, valutazzjoni u promozzjoni tal-Kap tas-Segretarjat abbażi tad-deċiżjonijiet tal-KS; (ii) klassifikazzjoni mill-ġdid tal-Kap tas-Segretarjat bħala maniger anzjan; (iii) reklutaġġ, evalwazzjoni u promozzjoni tal-persunal tas-Segretarjat mill-Kap tiegħu; (iv) sottodelegazzjoni tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-Segretarjat lill-Kap tiegħu;

P.  billi l-Parlament ikkunsidra r-reazzjonijiet tal-OLAF għar-rapporti u l-opinjonijiet tal-KS li ntbagħtu lill-Parlament;

1.  Jenfasizza bil-qawwa r-responsabilità li għandu l-OLAF li jirrispetta r-rekwiżiti ġuridiċi għall-ftuħ ta' investigazzjoni; ifakkar li, fir-rigward tal-423 każ li nfetħu fl-istess jum, 8.4 % biss ta' dawk li ngħalqu rriżultaw f'rakkomandazzjonijiet; jistieden lill-KS jagħti segwitu għar-rispett tar-rekwiżiti ġuridiċi fuq bażi regolari;

2.  Jirreferi għar-riżoluzzjoni tiegħu imsemmija qabel tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, u jħeġġeġ lill-OLAF, mingħajr dewmien, jagħti ġustifikazzjoni għall-każijiet li fihom ma implimentax ir-rakkomandazzjonijiet tal-KS;

3.  Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-KS sabha impossibbli li jikkonkludi jekk il-Prijoritajiet tal-Politika ta' Investigazzjoni kinux identifikati korrettament u jekk l-applikazzjoni tagħhom kellhomx konsegwenzi pożittivi jew negattivi għall-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni;

4.  Jiddeplora l-fatt li l-KS mhuwiex kapaċi jimplimenta l-mandat tiegħu għalkollox; jirreferi għar-riżoluzzjonijiet tiegħu imsemmija qabel dwar ir-Rapporti Annwali tal-2011 u l-2013 dwar Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi, u jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex ittejjeb l-abilità tal-KS li jissorvelja l-indipendenza tal-OLAF, il-funzjoni investigattiva tiegħu, l-applikazzjoni tal-garanziji proċedurali u d-dewmien tal-investigazzjonijiet, mingħajr, madankollu, ma jqiegħed l-indipendenza tal-OLAF f'riskju;

5.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffaċilita n-negozjati bejn l-OLAF u l-KS billi tfassal pjan ta' azzjoni sal-31 ta' Diċembru 2015 bil-ħsieb li temenda l-Arranġamenti ta' Ħidma biex jinħoloq ambjent ta' ħidma li fih il-KS jkun jista' jwettaq il-mandat tiegħu; hu tal-fehma li l-Arranġamenti ta' Ħidma emendati għandhom jiċċaraw ir-rwol tal-KS lill-partijiet ikkonċernati kollha; jinnota li s-segretarjat tal-korp superviżorju jaqa' taħt il-kontroll (amministrattiv) tal-korp issorveljat;

6.  Jitlob li jitwettaq l-impenn li ta d-DĠ tal-OLAF li jagħti lill-KS il-għadd ta' lmenti li jkunu ntlaqgħu, l-ipproċessar tagħhom kemm sar fil-ħin u l-klassifikazzjoni tagħhom bħala jew ġustifikati jew mhumiex;

7.  Iħeġġeġ lill-OLAF jirrispetta r-rekwiżiti ġuridiċi ħalli l-KS jkun jista' jaqdi waħda mill-funzjonijiet ewlenin tiegħu fir-rigward tas-superviżjoni tad-dewmien tal-investigazzjonijiet tal-OLAF;

8.  Jilqa', madankollu, il-fatt li l-OLAF u l-KS bdew jaħdmu flimkien biex itejbu l-informazzjoni li l-OLAF jagħti lill-KS u biex jarrikkixxu l-kontenut tar-rapporti dwar l-investigazzjonijiet li jdumu aktar minn 12-il xahar;

9.  Jinnota li minn 134 investigatur fi tmiem l-2014, 13 (10 %) minnhom ġew assenjati lill-unità tat-tabakk u l-kontrafatti, u 44 (33 %) lill-unitajiet tal-agrikoltura u l-fondi strutturali, li kienu jikkostitwixxu 86 % tal-interessi finanzjarji involuti (EUR 1,9 biljun); jirrakkomanda, għalhekk, li l-OLAF jikkunsidra mill-ġdid l-allokazzjoni tar-riżorsi tiegħu;

10.  Jesprimi tħassib dwar it-trasparenza tal-parteċipazzjoni tal-OLAF fil-laqgħat tal-"Kamra tal-Ikklirjar" tal-Kummissjoni;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali u lill-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-OLAF.

(1) ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0118.
(3) Testi adottati, P7_TA(2014)0287.
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0318.
(5) Testi adottati, P8_TA(2015)0062.

Avviż legali - Politika tal-privatezza