Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2700(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0532/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/06/2015 - 8.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0227

Usvojeni tekstovi
PDF 257kWORD 83k
Srijeda, 10. lipnja 2015. - Strasbourg
Stanje u Mađarskoj
P8_TA(2015)0227RC-B8-0532/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj (2015/2700(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugo pozivanje te pozivanja od četvrtog do sedmog,

–  uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugi podstavak te članak 6. i članak 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima od 7. prosinca 2000. koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu te je stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009. godine,

–  uzimajući u obzir članke 1., 2. i 19. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 13 uz Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te konvencije, preporuke, rezolucije i izvješća Parlamentarne skupštine, Odbora ministara, povjerenika za ljudska prava i Venecijanske komisije Vijeća Europe,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj (u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 16. veljače 2012.)(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2012.)(2),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir izvješće povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 16. prosinca 2014. nakon njegova posjeta Mađarskoj od 1. do 4. srpnja 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća Europske unije i država članica sa sastanka u Vijeću održanog 16. prosinca 2014. o jamčenju poštovanja vladavine prava,

–  uzimajući u obzir saslušanje o stanju ljudskih prava u Mađarskoj održano 22. siječnja 2015. u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije na raspravi na plenarnoj sjednici o okviru EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava održanoj 11. veljače 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir razmjenu stajališta od 7. svibnja 2015. koja je održana u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove slijedom odluke Konferencije predsjednika od 30. travnja 2015. o mogućim posljedicama odluke države članice da ponovno uvede smrtnu kaznu, uključujući i na njezina prava i status kao članice Europske unije,

–  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije na raspravi na plenarnoj sjednici o stanju u Mađarskoj održanoj 19. svibnja 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca (članak 2. UEU-a);

B.  budući da je Poveljom o temeljnim pravima Europske unije zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije;

C.  budući da je ukidanje smrtne kazne jedan od preduvjeta za članstvo u EU-u i da EU ima čvrsto i principijelno stajalište protiv smrtne kazne, čije je ukidanje ključni cilj njegove politike ljudskih prava;

D.  budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s UEU-om i UFEU-om;

E.  budući da su Povelja Europske unije o temeljnim pravima i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava u potpunosti ugrađene u mađarski Ustav; budući da su, međutim, nedavni događaji u Mađarskoj izazvali zabrinutost zbog situacije u toj zemlji;

F.  budući da je 28. travnja 2015., nakon nedavnih događaja u Mađarskoj, mađarski predsjednik vlade Viktor Orbán dao izjavu o potrebi javne rasprave o smrtnoj kazni; budući da je 30. travnja 2015. predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz izdao priopćenje za tisak u kojemu je naveo da ga je Viktor Orbán uvjerio da mađarska vlada nema namjeru poduzeti mjere ponovnog uvođenja smrtne kazne te da će poštovati sve europske ugovore i zakonodavstvo; budući da je Viktor Orbán slične izjave ponovio 1. svibnja 2015., ali je u intervjuu na nacionalnom javnom radiju dodao da bi odluka o ponovnom uvođenju smrtne kazne trebala biti u isključivoj nadležnosti država članica, što odstupa od odredbi ugovorâ Europske unije;

G.  budući da je u svibnju 2015. mađarska vlada pokrenula javnu raspravu o migraciji te da je u prošlosti održala nekoliko sličnih savjetovanja o drugim temama; budući da za vlade javna savjetovanja mogu biti važno i vrijedno sredstvo za izradu politika s kojom mogu računati na potporu stanovništva; budući da su pitanja naišla na kritike zbog svoje sugestivne i retoričke prirode i zbog toga što se njima uspostavlja izravna veza između migracija i sigurnosnih prijetnji;

H.  budući da je tijekom razmjene mišljenja u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove većina klubova zastupnika iznijela mišljenje da su ponovno uvođenje smrtne kazne i pitanja postavljena tijekom javnog savjetovanja neprihvatljivi;

I.  budući da je u svojoj izjavi na raspravi na plenarnoj sjednici o stanju u Mađarskoj održanoj 19. svibnja 2015. u Europskom parlamentu predsjedništvo Vijeća Europske unije izjavilo da Vijeće nije raspravljalo o stanju u Mađarskoj i da stoga o tom pitanju nije zauzelo službeno stajalište;

J.  budući da napori za rješavanje trenutačnog stanja u Mađarskoj ne bi trebali biti usmjereni na izdvajanje određene države članice ili vlade, nego bi se njima trebala ispuniti kolektivna obveza svih institucija EU-a, a posebno Komisije kao čuvarice ugovorâ Europske unije, da se diljem Unije i u svakoj državi članici zajamči primjena ugovorâ i Povelje i njihovo poštovanje;

1.  ustraje u tome da je smrtna kazna nespojiva s vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava na kojima je Unija utemeljena te da bi stoga svaka država članica koja bi ponovno uvela smrtnu kaznu prekršila ugovore Europske unije i njezinu Povelju o temeljnim pravima; odlučno ponavlja da je ukidanje smrtne kazne vrlo važan korak u razvoju temeljnih prava u Europi;

2.  podsjeća na to da bi se u slučaju da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. UEU-a pokrenuo postupak iz članka 7.;

3.  osuđuje opetovane izjave mađarskog premijera Viktora Orbána kojima je pokrenuta rasprava o mogućem ponovnom uvođenju smrtne kazne u Mađarskoj, čime se institucionalizira i potkrepljuje ideja kojom se krše vrijednosti na kojima je utemeljena Unija; stoga ukazuje na izjavu mađarskog premijera Viktora Orbána da neće ponovno uvesti smrtnu kaznu u Mađarskoj te ističe odgovornost premijera kao šefa vlade da promiče vrijednosti EU-a te da bude primjer drugima;

4.  napominje da države članice imaju suvereno pravo da pokreću nacionalna savjetovanja, podsjeća, međutim, da bi savjetovanja trebala odražavati spremnost vlada na odgovorno upravljanje u cilju jamčenja donošenja demokratskih političkih rješenja i poštovanja temeljnih europskih vrijednosti;

5.  osuđuje javnu raspravu o migraciji i s njom povezanu kampanju reklamnim plakatima širom zemlje koju je pokrenula mađarska vlada i ističe da su sadržaj i rječnik iz te rasprave o imigraciji i terorizmu pokrenute u Mađarskoj izuzetno obmanjujući, pristrani i neuravnoteženi te da uspostavljaju neobjektivnu i izravnu vezu između migracija i sigurnosnih prijetnji; ističe da odgovore na pitanja na internetu treba dopuniti osobnim podacima, čime se otkrivaju politički stavovi ispitanika, što je u suprotnosti s pravilima o zaštiti podataka; stoga poziva na prekid te javne rasprave;

6.  izražava žaljenje zbog činjenice da se u javnoj raspravi okrivljuju institucije EU-a i njihove politike, ali se ne priznaje odgovornost država članica u tim područjima; podsjeća na to da su države članice u potpunosti uključene u zakonodavni postupak EU-a;

7.  poziva sve države članice da konstruktivno sudjeluju u aktualnoj raspravi o Europskom programu za migracije, koji jednako utječe na unutarnje, vanjske i razvojne politike koje treba provesti u EU-u;

8.  smatra da sve države članice u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi moraju u potpunosti poštovati pravo EU-a te da sve zakonodavstvo, uključujući primarno zakonodavstvo svake države članice ili države kandidatkinje mora odražavati osnovne europske vrijednosti, prije svega demokratska načela, vladavinu prava i temeljna prava, odnosno biti s njima u skladu;

9.  žali zbog izostanka reakcije Vijeća na najnovija zbivanja u Mađarskoj i osuđuje nedostatak predanosti država članica da zajamče poštovanje vladavine prava kao što je navedeno u zaključcima Vijeća Europske Unije od 16. prosinca 2014.; poziva Vijeće Europske unije i Europsko vijeće da održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj;

10.  napominje da su najnovija zbivanja izazvala zabrinutost u pogledu načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u Mađarskoj tijekom protekle godine što bi, gledano kao skup povezanih događaja, moglo predstavljati početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici;

11.  apelira na Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava te da stoga odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj kojim bi se ocijenila moguća sustavna teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a, uključujući utjecaj niza mjera kojima se pogoršavaju stanje demokracije, vladavina prava i temeljna prava, te da ocijeni nastajanje sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici koja bi se mogla razviti u jasan rizik teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a; traži od Komisije da prije rujna 2015. o tom pitanju obavijesti Parlament i Vijeće;

12.  poziva Komisiju da predstavi prijedlog za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kao instrumenta za provedbu Povelje i ugovorâ i njihovo poštovanje, na što su se države članice obvezale potpisom, oslanjajući se na jedinstvene i objektivne pokazatelje, te da jednom godišnje na neselektivan način i na ravnopravnoj osnovi provede nepristranu procjenu stanja u vezi s temeljnim pravima, demokracijom i vladavinom prava u svim državama članicama, uz ocjenu koju će provesti Agencija Europske unije za temeljna prava te uz primjenu odgovarajućih obvezujućih i korektivnih mehanizama, kako bi se popunile postojeće praznine i kako bi se omogućio automatski i postupni odgovor na kršenja vladavine prava i temeljnih prava na razini države članice; nalaže svojem Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da zakonodavnim izvješćem o vlastitoj inicijativi koje treba donijeti do kraja godine doprinese sastavljanju i razradi tog zakonodavnog prijedloga;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0315.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0173.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti