Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0575/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/06/2015 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0229

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 79k
Torsdag den 11. juni 2015 - Strasbourg
Syrien: situationen i Palmyra og sagen om Mazen Darwish
P8_TA(2015)0229RC-B8-0575/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2015 om Syrien: situationen i Palmyra og sagen med Mazen Darwish (2015/2732(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, bl.a. beslutningen af 30. april 2015(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2015 om elementer til en regional EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra Da’esh,

–  der henviser til erklæringerne og rapporterne fra FN’s generalsekretær og FN’s højkommissær for menneskerettigheder om konflikten i Syrien,

–  der henviser til rapporter fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Syrien, der er nedsat af FN’s Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, som blev vedtaget den 17. juli 1998, navnlig artikel 8, stk. 2, litra b), nr. ix), hvorefter forsætlige angreb på historiske monumenter skal betragtes som en krigsforbrydelse,

–  der henviser til sin beslutning af 30. april 2015 om ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Da’esh(2),

–  der henviser til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der fastlægger, at "Unionen og dens medlemsstater fremmer samarbejdet med tredjelande og med de internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturelle forhold",

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder,

–  der henviser til resolutionen om oprettelse af et uformelt netværk for retshåndhævelsesmyndigheder og eksperter inden for kulturgoder (EU CULTNET), der vedtoges af Rådet på sit møde den 25.-26. oktober 2012,

–  der henviser til anden protokol (1999) til Haagkonventionen af 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt,

–  der henviser til erklæring af 21. maj 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om situationen i Palmyra, og til erklæring af 17. februar 2012 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Catherine Ashton, der fordømmer anholdelsen af Mazen Darwish, og til den lokale EU-erklæring af 3. april 2012 om den fortsatte tilbageholdelse uden sigtelse af Mazen Darwish og syv andre menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, der vedtoges i juni 2004 og ajourførtes i 2008,

–  der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 2222 (2015),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5 og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at over 220 000 personer, fortrinsvis civile, har mistet livet siden begyndelsen af konflikten i Syrien i 2011; der henviser til, at Assad-regimet, IS/Da’esh, Al Nusra og de andre parter i konflikten har begået grove og gentagne krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret; der henviser til, at et overvældende flertal af disse forbrydelser hidtil er forblevet ustraffede;

B.  der henviser til, at tilfældene af tortur, masseanholdelser og omfattende ødelæggelser af befolkede områder er steget dramatisk i de seneste måneder; og at mange syrere er fordrevet, nogle endda tvunget til at bevæge sig længere væk fra den humanitære bistand, de har behov for;

C.  der henviser til, at IS/Da’esh har dræbt mindst 400 mennesker, herunder kvinder og børn, i den syriske oldtidsby Palmyra, siden de indtog den, og at de ifølge det syriske observationsorgan for menneskerettigheder har henrettet mindst 217 personer og tilbageholdt andre 600, herunder kvinder og børn, under anklage for at have samarbejdet med regimets styrker og skjult dets medlemmer i deres hjem;

D.  der henviser til, at indtagelsen af Palmyra blev efterfulgt af voldsomme luftangreb fra Assad-tro styrker, der kostede mere end en halv snes civile livet og tvang mange af de tilbageværende indbyggere på flugt;

E.  der henviser til, at IS/Da’esh ved en ny offensiv i april-maj 2015 indtog Ramadi den 17. maj 2015 og Palmyra den 21. maj 2015 og nu kontrollerer 50 % af syrisk territorium; der påpeger, at den såkaldte Islamisk Stat med sin transnationale karakter, betydelige finansielle ressourcer og, ifølge visse kilder, ca. 200 000 krigere udgør en trussel mod hele regionen; der henviser til, at tusinder af udlændinge, herunder borgere fra EU, skønnes at kæmpe på disse væbnede gruppers side; der påpeger, at IS' fremgang har forværret den humanitære krise, navnlig gennem en massiv fordrivelse af civilbefolkningen;

F.  der henviser til, at medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd den 5. juni 2015 udtrykte forfærdelse over det høje voldsniveau og alle angrebene på civile i Syrien og fordømte de terrorangreb, der er begået af IS/Da'esh, Al Nusra og andre terrorgrupper, der opererer i Syrien;

G.  der henviser til, Palmyra ligger mellem Damaskus og den østlige by Deir al-Zour og i nærheden af vigtige gasfelter og fosfatminer; der henviser til, at indtagelsen af Palmyra faldt sammen med IS/Da’eshs erobring af Ramadi i Iraks Anbar-provins, men også skete kort efter IS’ tab af territorier omkring Tikrit;

H.  der påpeger, at Palmyra, der er over 2000 år gammel, udgør et ekstremt vigtigt kulturmindesmærke og er opført på UNESCO's verdensarvsliste; der henviser til, at UNESCO’s generaldirektør den 21. maj 2015 opfordrede til en øjeblikkelig indstilling af fjendtlighederne i Palmyra;

I.  der påpeger, Palmyra er et symbol på Syriens rige kulturarv og indeholder de monumentale ruiner af en stor by, som var et af oldtidens vigtigste kulturcentre; der påpeger, at IS/Da’eshs massedrab og destruktion af arkæologisk og kulturel arv i visse tilfælde er blevet vurderet at udgøre forbrydelser mod menneskeheden, “kulturel udrensning” og en krigsforbrydelse i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; der henviser til, at disse systematiske angreb på kulturarven af UNESCO’s generaldirektør, Irina Bokova, er blevet betegnet som ”kulturel udrensning”;

J.  der henviser til, at IS/Da’esh systematisk angriber og ødelægger kulturarven i både Irak og Syrien som led i en krigstaktik, der har til formål at sprede terror og had; der henviser til, at den historiske arv i Palmyra efter IS/Da’eshs indtagelse af byen er truet af ødelæggelse;

K.  der henviser til, at EU i sin regionale strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra IS/Da'esh, som blev vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender den 16. marts 2015, kraftigt fordømmer IS/Da'eshs forsætlige ødelæggelse af den arkæologiske arv og kulturarven i Syrien og Irak og bemærker, at sådanne handlinger kan udgøre en krigsforbrydelse i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol(ICC);

L.  der henviser til, at UNESCO og andre partnere har iværksat et treårigt ”hasteprojekt for bevarelse af Syriens arv”, som skal sikre beskyttelsen af landets kulturarv;

M.  der henviser til, at ulovlig handel med kulturgoder nu er den tredje mest betydningsfulde form for ulovlig handel efter narkotika og våben, at denne ulovlige handel er domineret af organiserede kriminelle netværk, og at de eksisterende nationale og internationale mekanismer hverken har tilstrækkeligt udstyr eller den fornødne støtte til at håndtere problemet; der henviser til, at EU har truffet alle de fornødne foranstaltninger i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 2199 til at forhindre ulovlig handel med kulturgenstande;

N.  der henviser til, at der siden begyndelsen af den syriske konflikt i marts 2011 er sket omfattende og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder især målrettede angreb på, vilkårlige tilbageholdelser af og forsvindinger af uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere, humanitære hjælpearbejdere og sundhedspersonale, der er ofre for trusler, vold, vilkårlige arrestationer og forsvindinger i Syrien;

O.  der henviser til, at Mazen Darwish, syrisk journalist og aktivist og formand for Det Syriske Center for Medie- og Ytringsfrihed, samt Hani al-Zaitani og Hussain Ghrer siden 2012 har siddet fængslet på grund af deres arbejde til forsvar af ytringsfriheden; der henviser til, at Mazen Darwish angiveligt har været udsat for alvorlig tortur og mishandling og den 6. maj 2015 blev flyttet til et ukendt sted; der henviser til, at Mazen Darwish er blevet tildelt Unescos Pressefrihedspris 2015 samt andre vigtige internationale priser såsom ”Preis der Lutherstädte — Das unerschrockene Wort” 2015, Bruno Kreisky-Prisen for Menneskerettighedsfortjenester 2013 samt PEN/Pinter-Prisen 2014; der henviser til, at den fortsatte fængsling af Mazen Darwish, Hani al-Zaitani og Hussain Ghrer er endnu et bevis på den repressive karakter af Bashar Assads styre i Syrien;

P.  der henviser til, at FN's Generalforsamling i sin resolution 67/262 af 15. maj 2013 krævede, at de syriske myndigheder øjeblikkeligt løslod alle personer, der tilbageholdtes på vilkårlig vis, herunder medlemmerne af Det Syriske Center for Medie- og Ytringsfrihed;

Q.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, den 19. februar 2015 rettede en indtrængende opfordring til de syriske myndigheder om at løslade alle dem, ´der sad i fængsel, fordi de på fredelig vis havde givet udtryk for deres synspunkter, heriblandt Marzen Darwish;

R.  der henviser til, at hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere har været offer for trusler, vold, vilkårlige arrestationer og forsvindinger i Syrien; der henviser til, at dette omfatter Razan Zeitoune, menneskerettighedsadvokat og Sakharovprismodtager 2011, som blev bortført i Duma den 9. december 2013;

1.  fordømmer på det kraftigste de grufulde, systematiske og omfattende menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, der er begået af Assad-regimet, IS/Da’esh-terroristerne og andre jihad-grupper i Syrien, samt dommene og anklagerne mod forkæmpere for politiske og civile rettigheder og menneskerettigheder samt bloggere og journalister; gentager sin absolutte fordømmelse af torturen, de intensiverede granatbeskydninger og brugen af luftbombardementer, herunder med tøndebomber, fra den syriske regerings side; udtrykker sin dybe medfølelse med ofrene; er fortsat dybt forfærdet over de store menneskelige lidelser og tab af menneskeliv i den syriske konflikt og nærer stærke betænkeligheder ved forværringen af den humanitære og sikkerhedsmæssige situation i Syrien;

2.  fordømmer IS/Da’eshs indtagelse af Palmyra den 21. maj 2015 efter ni dage med angreb, der kostede mange menneskeliv, og det faktum, at IS siden da har myrdet mindst 217 personer i og omkring byen og er fortsat med at begå omfattende overgreb og grusomheder i det "kalifat", det har udråbt i de områder, det kontrollerer i Syrien og Irak;

3.  udtrykker sin bekymring for situationen i Palmyra og de tusindvis af beboere, der befinder sig inde i byen, for dem, der er blevet fordrevet som følge af IS/Da’eshs fremrykning, og for kvinderne og børnene i Palmyra, og bemærker det mønster af bortførelse, udnyttelse og mishandling af kvinder og børn, som har karakteriseret IS/Da’eshs fremfærd andetsteds, herunder i form af voldtægt, seksuelt misbrug, tvangsægteskaber og tvangsrekruttering af børn;

4.  opfordrer Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant til at stille alle nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed for at hjælpe flygtningene;

5.  glæder sig over viljen til at intensivere de kollektive bestræbelser på at besejre IS/Da’esh, som kom til udtryk på ministermødet i den internationale koalition mod IS/Da’esh i Paris den 2. juni 2015; opfordrer koalitionen til at intensivere indsatsen for at gennemføre en fælles, flerdimensionel og langsigtet strategi for at svække og i sidste ende udslette IS/Da’esh; understreger behovet for at supplere denne strategi med et styrket samarbejde med alle regionale, statslige og ikke-statslige aktører, der er engageret i kampen mod IS/Da’esh;

6.  er fortsat overbevist om, at hverken effektiv konfliktløsning eller varig fred i Syrien vil være mulig uden en retsforfølgning for de forbrydelser, der er begået af alle parter under konflikten;

7.  erindrer om, at en holdbar løsning på krisen i Syrien kun kan opnås gennem en inklusiv politisk aftale, der er baseret på Genèvekommunikéet af 30. juni 2012 og har det internationale samfunds støtte; opfordrer FN’s særlige udsending, Staffan de Mistura, til at arbejde sammen med alle parter om en ægte politisk reform, der kan opfylde det syriske folks legitime ønsker og give dem mulighed for at bestemme deres egen fremtid på uafhængig og demokratisk vis;

8.  udtrykker dyb bekymring over den alvorlige mangel på midler til FN's appeller for 2014, der har ført til en midlertidig suspension af bistanden under Verdensfødevareprogrammet til syriske flygtninge; opfordrer derfor indtrængende det internationale samfund til at intensivere sin finansiering og bistand for at imødekomme de kommende appeller;

9.  opfordrer det international samfund til at gøre en forstærket indsats for at finde løsninger, der kan afbøde krisen og bringe krigen i Syrien til ophør, og støtter de aktører, der er engageret i kampen mod IS/Da’esh i Syrien og Irak; opfordrer regeringerne i regionen til at samarbejde, eftersom kun et tættere sikkerhedssamarbejde vil give mulighed for at genoprette freden og sikkerheden i regionen;

10.  opfordrer det internationale samfund til at gøre alt, hvad der står i dets magt, for at beskytte civilbefolkningen og sikre den enestående kulturarv i Palmyra, og opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at indstille fjendtlighederne i Palmyra og give sikker passage for civile, der flygter fra voldshandlingerne;

11.  kræver et øjeblikkeligt stop for ødelæggelsen af kulturarven i Syrien og Irak, herunder religiøse steder og genstande, understreger, at sådanne handlinger begået af IS/Da’esh eller andre personer, grupper, foretagender og enheder under ingen omstændigheder kan tolereres, og opfordrer endvidere til bevarelse af kulturarven i Irak ved at beskytte kulturelle og religiøse genstande og lokaliteter i overensstemmelse med den humanitære folkeret;

12.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at iværksætte oplysningskampagner med henblik på at modvirke ulovligt køb og salg af kulturgoder fra de konfliktramte områder;

13.  understreger på ny, at kulturarven er af stor værdi for hele menneskeheden, og at ødelæggelse heraf derfor bør betragtes som en utilgivelig krigsforbrydelse;

14.  understreger behovet for, at det internationale samfund gør en fælles indsats for at forhindre den ulovlige handel med og smugling af kulturgenstande, som bidrager til finansieringen af IS/Da’esh;

15.  støtter forslagene fra UNESCO's generaldirektør og alle ekstraordinære foranstaltninger, som FN og UNESCO har truffet for at beskytte Palmyra og andre truede historiske og kulturelle mindesmærker;

16.  opfordrer FN's generalsekretær til at forelægge Sikkerhedsrådet spørgsmålet om beskyttelse af alle kulturelle mindesmærker, der trues af terrorgrupper, heriblandt IS/Da’esh, med henblik på vedtagelse af en resolution herom;

17.  opfordrer medlemsstaterne og EU’s institutioner til sammen med FN at tage konkrete skridt til beskyttelse af truede kulturelle, historiske, religiøse og arkæologiske mindesmærker i Palmyra samt i Mellemøsten som helhed;

18.  påskønner, og understreger den afgørende betydning af, det arbejde, der gøres af lokale og internationale civilsamfundsorganisationer for at dokumentere menneskerettighedskrænkelser, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og andre krænkelser; udtrykker sin dybeste beundring for og solidaritet med alle de syriske aktivister, som utrætteligt fortsætter med at overvåge, dokumentere og rapportere om menneskerettighedssituationen i de krigshærgede lande med risiko for deres eget liv;

19.  er dybt bekymret over den stadige forringelse af den humanitære situation og menneskerettighedssituationen i Syrien og understreger behovet for at respektere ytringsfriheden og menneskerettighedsforkæmpernes frihed til at udføre deres arbejde, i overensstemmelse med Syriens internationale forpligtelser; minder om, at enhver har ret til menings- og ytringsfrihed, og at det er en grundlæggende menneskerettighed; fordømmer alle krænkelser af pressefriheden og alle voldshandlinger mod journalister i Syrien;

20.  opfordrer de syriske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive og frafalde alle anklager mod Mazen Darwish og alle andre, der er tilbageholdt, domfældt og/eller idømt straf for fredeligt at have udøvet deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed, samt alle menneskerettighedsforkæmpere og politiske aktivister, der vilkårligt er frihedsberøvet på grund af deres menneskerettighedsaktiviteter;

21.  opfordrer indtrængende de syriske myndigheder til straks at oplyse om de tre mænds skæbne og opholdssted og sikre, at de beskyttes mod tortur og mishandling, sættes i øjeblikkelig kontakt med deres familier og advokater og sikres adgang til enhver lægebehandling, de måtte have brug for;

22.  opfordrer indtrængende alle EU’s medlemsstater til snarest muligt at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at fremme en universel ratifikation og gennemførelse af dette centrale menneskerettighedsinstrument og til at støtte arbejdet i FN’s Komité om Tvungne Forsvindinger, der er nedsat i henhold til denne konvention.

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, FN’s og Den Arabiske Ligas særlige udsending til Syrien samt alle de parter, der er involveret i konflikten i Syrien.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0187.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0179.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik