Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0575/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2015 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0229

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 104k
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
Συρία: η κατάσταση στην Παλμύρα και η υπόθεση του Mazen Darwish
P8_TA(2015)0229RC-B8-0575/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την Συρία: η κατάσταση στην Παλμύρα και η υπόθεση του Mazen Darwish (2015/2732(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 30ής Απριλίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «στοιχεία σχετικά με μια περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και για την απειλή που συνιστά το ΙΚ/Da’esh»,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις και τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ σχετικά με τη σύγκρουση στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 1998, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ix), το οποίο ορίζει ότι η σκόπιμη εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον ιστορικών μνημείων αποτελεί έγκλημα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την καταστροφή πολιτιστικών αγαθών από το ΙΚ/Da’esh(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον πολιτιστικό τομέα»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη δημιουργία ενός ανεπίσημου δικτύου αρχών επιβολής του νόμου και εμπειρογνωμοσύνης αρμόδιου στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών (EUCULNET),

–  έχοντας υπόψη το Δεύτερο Πρωτόκολλο (1999) στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Παλμύρα, και έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου, Catherine Ashton, της 17ης Φεβρουαρίου 2012 με την οποία καταδικάζεται η σύλληψη του Mazen Darwish, καθώς και την τοπική δήλωση της ΕΕ της 3ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη συνεχιζόμενη κράτηση, χωρίς απαγγελία κατηγορίας, του Mazen Darwish και επτά άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2222 (2015),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 220 000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης στη Συρία το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Συρία έχουν διαπραχθεί εκτεταμένες και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το καθεστώς Assad, το ΙΚ/Da’esh, την al Nusra και τα άλλα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση· ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτά τα εγκλήματα παραμένουν μέχρι στιγμής ατιμώρητα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια, οι μαζικές συλλήψεις και οι εκτεταμένες καταστροφές κατοικημένων περιοχών έχουν κλιμακωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες· και ότι μεγάλος αριθμός Σύριων εκτοπίζονται, ορισμένοι δε αναγκάζονται να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν ανάγκη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ/Da’esh έχει δολοφονήσει τουλάχιστον 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, στην Παλμύρα από τότε που κυρίευσε αυτή την αρχαία συριακή πόλη, ενώ σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκτελέσει τουλάχιστον 217 ανθρώπους και έχει φυλακίσει άλλους 600, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συναλλαγές με τις δυνάμεις του καθεστώτος και έκρυβαν στα σπίτια τους μέλη του καθεστώτος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάληψη της πόλης της Παλμύρας ακολουθήθηκε από λυσσαλέες αεροπορικές επιθέσεις από δυνάμεις φιλικές προς τον Assad, από τις οποίες βρήκαν το θάνατο περισσότεροι από δέκα άμαχοι, ενώ πολλοί από τους εναπομένοντες κατοίκους εγκατέλειψαν την πόλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από μια νέα επίθεση τον Απρίλιο-Μάιο του 2015 το ΙΚ/Da’esh κυρίευσε το Ramadi στις 17 Μαΐου 2015 και την Παλμύρα στις 21 Μαΐου 2015, αποκτώντας έτσι τον έλεγχο του 50 % του εδάφους της Συρίας· ότι ο διεθνικός χαρακτήρας του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους, το οποίο διαθέτει αξιόλογους οικονομικούς πόρους και γύρω στους 200 000 μαθητές σύμφωνα με ορισμένες πηγές, αποτελεί κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και πολίτες της ΕΕ, εκτιμάται ότι μάχονται ως μέλη αυτών των ένοπλων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του ΙΚ/Da’esh έχει επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση, κυρίως με μαζικό εκτοπισμό αμάχων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουνίου 2015 τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την άνοδο των βιαιοτήτων και για όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Συρία και καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράττονται από το ΙΚ/Da’esh, το μέτωπο Al Nusra και άλλες τρομοκρατικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Συρία·

Z.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παλμύρα βρίσκεται μεταξύ της Δαμασκού και της ανατολικής πόλης Deir al-Zour και ότι κοντά της βρίσκονται σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου και ορυχεία φωσφορικών αλάτων· ότι η κατάληψη της Παλμύρας συνέπεσε με την κατάληψη, από το ΙΚ/Da’esh της πόλης Ramadi στην επαρχία Anbar του Ιράκ, αλλά ότι είχαν προηγηθεί εδαφικές απώλειες του ΙΚ/Da’esh γύρω από την Tikrit·

Η.  υπενθυμίζοντας ότι αυτή η πόλη, που έχει ηλικία μεγαλύτερη των 2000 ετών, αποτελεί πολιτιστικό θησαυρό που έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO· ότι στις 21 Μαΐου 2015 η Γενική Διευθύντρια της UNESCO ζήτησε την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Παλμύρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παλμύρα αποτελεί σύμβολο της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας, δεδομένου ότι περιέχει τα μεγαλειώδη ερείπια μιας μεγάλης πόλης που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά κέντρα του αρχαίου κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαζικές δολοφονίες και οι πράξεις καταστροφής της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν διαπραχθεί από το ΙΚ/Da’esh, έχουν θεωρηθεί, υπό ορισμένες συνθήκες, ότι αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και «πολιτισμική κάθαρση», ενώ ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· ότι οι εν λόγω συστηματικές επιθέσεις κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς χαρακτηρίστηκαν από την γενική διευθύντρια της UNESCO Ιρίνα Μπόκοβα, ως «πολιτισμική κάθαρση»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ/Da’esh επιτίθεται συστηματικά και καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά τόσο του Ιράκ όσο και της Συρίας στο πλαίσιο της πολεμικής του τακτικής για εξάπλωση του τρόμου και του μίσους· ότι, εξαιτίας της κατάληψης της Παλμύρας από το ΙΚ/Da’esh, η ιστορική κληρονομιά της πόλης αυτής διατρέχει κίνδυνο καταστροφής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και για την απειλή του ΙΚ/Da’esh, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Μαρτίου 2015, η ΕΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τη σκόπιμη καταστροφή της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παρατηρεί ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να αποτελούν έγκλημα πολέμου κατά την έννοια του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO και άλλοι εταίροι έχουν δρομολογήσει το σχέδιο με την ονομασία «επείγουσα διαφύλαξη της συριακής κληρονομιάς», διάρκειας τριών ετών, με σκοπό να εξασφαλιστεί επείγουσα προστασία της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών αποτελεί πλέον το τρίτο σημαντικότερο παράνομο εμπόριο μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σ' αυτό το παράνομο εμπόριο κυριαρχούν τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινοί εθνικοί και διεθνείς μηχανισμοί δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένοι ούτε λαμβάνουν στήριξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με την απόφαση 2199 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της σύγκρουσης στη Συρία τον Μάρτιο 2011, υπήρξαν εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως η σκόπιμη στόχευση, οι αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και ιατρικού προσωπικού, οι οποίοι υφίστανται απειλές, βία, αυθαίρετες συλλήψεις και εξαφάνιση στη Συρία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mazen Darwish, Σύριος δημοσιογράφος και ακτιβιστής, πρόεδρος του Συριακού Κέντρου μέσων ενημέρωσης και ελευθερίας της έκφρασης έχει φυλακιστεί από το 2012, καθώς και οι Hani Al-Zaitani και Hussain Ghrer, για τη δράση τους στην προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης· ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Mazen Darwish υπέστη σοβαρά βασανιστήρια και κακή μεταχείριση και στις 6 Μαΐου 2015 μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία· ότι ο Mazen Darwish έχει τιμηθεί με το Βραβείο ελευθερίας του τύπου της UNESCO για το 2015, καθώς και με άλλα σημαντικά διεθνή βραβεία, όπως το Preis der Lutherstädte – «Das unerschrockene Wort» 2015, το Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte 2013, και το PEN-Pinter Prize 2014· ότι η συνεχιζόμενη φυλάκιση των Mazen Darwish, Hani Al-Zaitani και Hussain Ghrer αποτελεί άλλη μια απόδειξη του καταπιεστικού χαρακτήρα του καθεστώτος του Bashar al-Assad στη Συρία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 67/262 της 15ης Μαΐου 2013, το οποίο απαιτεί από τις συριακές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως όλους όσοι κρατούνται αυθαίρετα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συριακού Κέντρου μέσων ενημέρωσης και ελευθερίας της έκφρασης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein ζήτησε επιμόνως στις 19 Φεβρουαρίου 2015 από τις συριακές αρχές να απελευθερώσουν όλα τα πρόσωπα που κρατούνται επειδή εξέφρασαν ειρηνικά τις απόψεις τους, και ιδίως τον Marzen Darwish·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν υποστεί απειλές, βία, αυθαίρετες συλλήψεις και εξαφάνιση στη Συρία· ότι αυτό εδώ περιλαμβάνεται η δικηγόρος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2011 Razan Zeitouneh, η οποία απήχθη στη Duma στις 9 Δεκεμβρίου 2013·

1.  καταδικάζει σθεναρά τις βάρβαρες, συστηματικές και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από το καθεστώς al-Assad, τους τρομοκράτες που ανήκουν στο ΙΚ/Da’esh και σε άλλες ομάδες τζιχαντιστών στη Συρία, καθώς και τις ποινές και τις κατηγορίες εναντίον πολιτικών ακτιβιστών και αγωνιστών για τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα, υπεύθυνων ιστολογίων και δημοσιογράφων· επαναλαμβάνει την απερίφραστη καταδίκη του στα βασανιστήρια, την εντατικοποίηση των βομβαρδισμών και τη χρήση αεροπορικών βομβαρδισμών, περιλαμβανομένων βομβών τύπου «βαρελιού», από την κυβέρνηση της Συρίας· εκφράζει τη βαθιά συμπάθειά του προς τα θύματα· παραμένει βαθιά συγκλονισμένο από το τρομακτικό επίπεδο ανθρώπινης οδύνης και απώλειας ζωών στη σύγκρουση της Συρίας και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στη Συρία·

2.  καταδικάζει το γεγονός ότι το ΙΚ κατέλαβε την Παλμύρα στις 21 Μαΐου 2015, ύστερα από αιματηρή επίθεση εννέα ημερών και εκφράζει τη λύπη του διότι στη συνέχεια το ΙΚ εκτέλεσε τουλάχιστον 217 άτομα στην πόλη και τα περίχωρά της και πολλαπλασίασε τις βιαιότητες και τις ωμότητες στο «χαλιφάτο» που έχει ανακηρύξει στις περιοχές που ελέγχει μεταξύ Συρίας και Ιράκ·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση επιτόπου στην Παλμύρα και για τις χιλιάδες κατοίκων της Παλμύρας που βρίσκονται μέσα στην πόλη, καθώς και για όσους έχουν εκτοπισθεί ως αποτέλεσμα της προέλασης του ΙΚ/Da’esh, όπως και για τις γυναίκες και τα παιδιά της Παλμύρας, δεδομένου ότι το ΙΚ/Da’esh έχει εφαρμόσει σε άλλες περιοχές τακτική απαγωγών, εκμετάλλευσης και κακοποίησης γυναικών και παιδιών, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, τους καταναγκαστικού γάμου και της καταναγκαστικής στρατολόγησης παιδιών·

4.  ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρωπιστικούς πόρους για τη βοήθεια των προσφύγων·

5.  χαιρετίζει τη δέσμευση για αναβάθμιση των συλλογικών προσπαθειών προκειμένου να κατανικηθεί το ΙΚ/Da’esh, η οποία ανελήφθη κατά την υπουργική σύνοδο της διεθνούς συμμαχίας κατά του ΙΚ/Da’esh στο Παρίσι στις 2 Ιουνίου 2015· καλεί τη συμμαχία να εντείνει τις προσπάθειες για την εφαρμογή μιας κοινής, πολυδιάστατης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής προκειμένου να εξασθενίσει και τελικά να εξαλειφθεί το ΙΚ/Da’esh· υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπληρωθεί η στρατηγική αυτή με ενισχυμένη συνεργασία με όλους τους περιφερειακούς κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες που έχουν δεσμευτεί στην καταπολέμηση του ΙΚ/Da’esh·

6.  παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αποτελεσματικός διακανονισμός της σύγκρουσης ούτε βιώσιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

7.  υπενθυμίζει ότι μια βιώσιμη λύση στη συριακή κρίση δεν μπορεί να είναι παρά μια πολιτική λύση χωρίς αποκλεισμούς, που να βασίζεται στο ανακοινωθέν της Γενεύης της 30ής Ιουνίου 2012 και να στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα· καλεί τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ Staffan de Mistura να συνεργαστεί με όλα τα μέρη για την επίτευξη μιας γνήσιας πολιτικής μετάβασης που να ικανοποιεί τις θεμιτές φιλοδοξίες του συριακού λαού και να του επιτρέπει να καθορίσει ανεξάρτητα και δημοκρατικά το μέλλον του·

8.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης για τις εκκλήσεις του ΟΗΕ το 2014, πράγμα που οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της βοήθειας του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων προς τους πρόσφυγες της Συρίας· κατά συνέπεια, ζητεί επιμόνως από τη διεθνή κοινότητα να αναβαθμίσει τη χρηματοδότηση και τη βοήθειά της ως απάντηση σε επικείμενες εκκλήσεις·

9.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων προκειμένου να μετριασθούν οι επιπτώσεις της κρίσης και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Συρία και υποστηρίζει τους παράγοντες που συμμετέχουν στην πάλη κατά του ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ· καλεί τις περιφερειακές κυβερνήσεις να συνεργαστούν σε αυτή την πάλη, διότι μόνο η στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας θα επιτρέψει να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή·

10.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και τη διαφύλαξη της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Παλμύρας και καλεί όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες στην Παλμύρα και να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση των αμάχων που προσπαθούν να διαφύγουν από τη βία·

11.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας και του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών τόπων ή αντικειμένων· τονίζει ότι καμιά από αυτές τις πράξεις που έχουν διαπραχθεί από το ΙΚ/Da’esh ή από άλλα πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες δεν είναι δυνατό να γίνει ανεκτή, και ζητά επίσης τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ με τη προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών αγαθών και τόπων σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

12.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αποθάρρυνση των παράνομων αγοραπωλησιών πολιτιστικών αγαθών από τις περιοχές των συγκρούσεων·

13.  επαναλαμβάνει την υψηλή αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για ολόκληρη την ανθρωπότητα και, ως εκ τούτου, φρονεί ότι η καταστροφή της πρέπει να θεωρείται ασυγχώρητο έγκλημα πολέμου·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών τεχνουργημάτων, που συμβάλλει στη χρηματοδότηση του ΙΚ/Da’esh·

15.  υποστηρίζει τις δηλώσεις της γενικής διευθύντριας της UNESCO, καθώς και κάθε άλλο έκτακτο μέτρο που έχει ληφθεί από τον ΟΗΕ ή την UNESCO για την υπεράσπιση της Παλμύρας ή οποιουδήποτε άλλου πολιτιστικού και ιστορικού τόπου που απειλείται·

16.  ζητεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να εγκριθεί απόφαση για την υπεράσπιση όλων των πολιτιστικών τόπων που απειλούνται από τρομοκρατικές ομάδες και το ΙΚ/Da’esh·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύνδεση με τα Ηνωμένα Έθνη, να λάβουν απτά μέτρα για την υπεράσπιση των απειλούμενων πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών και αρχαιολογικών τόπων, της Παλμύρας και γενικότερα της Μέσης Ανατολής·

18.  χαιρετίζει και τονίζει την κρίσιμη σημασία του έργου των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και άλλων παραβιάσεων· εκφράζει το βαθύτατο θαυμασμό του και την αλληλεγγύη του για όλους τους Σύριους ακτιβιστές που συνεχίζουν ακούραστα να παρακολουθούν, να τεκμηριώνουν και να ενημερώνουν σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα τους, με κίνδυνο της ζωής τους·

19.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση της ανθρωπιστικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστή η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επιτελούν το έργο τους, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Συρίας· υπενθυμίζει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, και ότι πρόκειται για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και τις πράξεις βίας θύματα των οποίων είναι οι δημοσιογράφοι στη Συρία·

20.  καλεί τις συριακές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους και να άρουν όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Mazen Darwish και όσοι κρατούνται, έχουν καταδικαστεί και/ή τους έχει απαγγελθεί ποινή επειδή άσκησαν ειρηνικά τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ακτιβιστές των πολιτικών δικαιωμάτων που έχουν αυθαίρετα στερηθεί την ελευθερία τους λόγω των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  ζητεί επιμόνως από τις συριακές αρχές να αποκαλύψουν αμέσως την τύχη και τον τόπο στον οποίο βρίσκονται οι τρεις άνδρες, και να εξασφαλίσουν την προστασία τους από βασανιστήρια και κακομεταχείριση, να επιτρέψουν την άμεση επαφή με τις οικογένειές τους και τους δικηγόρους τους, και να τους προσφέρουν οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα χρειαστούν·

22.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, ως θέμα προτεραιότητας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καθολική κύρωση και την εφαρμογή αυτού του βασικού μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποστηρίξουν το έργο της Επιτροπής Βίαιων Εξαφανίσεων του ΟΗΕ, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της σύμβασης αυτής·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0187.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0179.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου