Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0547/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/06/2015 - 5.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0230

Приети текстове
PDF 474kWORD 91k
Четвъртък, 11 юни 2015 г. - Страсбург
Парагвай: правни аспекти, свързани с детската бременност
P8_TA(2015)0230RC-B8-0547/2015

Резолюция на Европейския парламент от 11 юни 2015 г. относно Парагвай: правни аспекти, свързани с детската бременност (2015/2733(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество между ЕС и Меркосур, сключено през 1999 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС по въпроса(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1567/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно помощите за политиките и дейностите за репродуктивно и сексуално здраве и права в развиващите се страни(2),

—  като взе предвид парагвайския Наказателен кодекс (Закон № 1160/97) от 26 ноември 1997 г., по-специално член 109, параграф 4 от него,

—  като взе предвид Петата цел на хилядолетието за развитие (подобряване на здравословното състояние на майките),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално член 3 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

—  като взе предвид изявлението на работната група на ООН по въпроса за дискриминацията срещу жените в законодателството и на практика от 11 май 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията, която влезе в сила на 26 юни 1987 г.,

—  като има предвид искането от март 2015 г. от страна на Комитета за икономически, социални и културни права за това Парагвай да преразгледа и да измени своето законодателство относно аборта, за да гарантира съвместимостта му с други права, като например правото на здраве и правото на живот;

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според скорошни данни на ООН 19% от бременните момичета в Парагвай са малолетни или непълнолетни, две раждания дневно са от момичета под 14 години, а момичетата на възраст между 10 и 14 години съставляват 2,13% от смъртните случаи при майките; като има предвид, че около 600 момичета на или под 14-годишна възраст забременяват всяка година в Парагвай, страна с 6,8 милиона жители, и че процентът на детската бременност е цели десет пъти по‑висок, отколкото в другите страни от региона;

Б.  като има предвид, че в Латинска Америка рискът от смъртност при майките е четири пъти по-висок сред подрастващите на възраст под 16 години, и като има предвид, че 65% от случаите на фистула на женските полови органи възникват при бременност на подрастващи, със сериозни последици за техния живот, което води до тежки здравословни проблеми и социално изключване; като има предвид, че ранната бременност е също така опасна за бебето, като смъртността е 50% по‑висока от средната; като има предвид, че 40% от жените в региона са били жертва на сексуално насилие и че 95% от абортите, извършвани в Латинска Америка, не са безопасни;

В.  като има предвид, че на 21 април 2015 г. 10-годишно момиче беше прието в Родилния дом и детска болница на Тринидад в Асунсион и беше установена бременност в 21-ата седмица; като има предвид, че след прегледа на момичето директорът на болницата публично потвърди, че бременността ѝ е високорискова; като има предвид, че укрилият се доведен баща на момичето е бил задържан на 9 май 2015 г. и обвинен, че е изнасилил момичето; като има предвид, че момичето е било в различни медицински центрове от януари 2015 г., като се е оплаквало от стомашни болки, но бременността е била потвърдена едва на 21 април;

Г.  като има предвид, че на 28 април 2015 г. майката на момичето е поискала доброволно прекратяване на бременността на дъщеря си поради нейната ранна възраст и високия риск за нейното здраве и живот; като има предвид, че майката на момичето е задържана по обвинение в това, че не го е защитила от сексуалното насилие, което е довело до бременността; като има предвид, че според последните доклади 10-годишното момиче е било изпратено в център за млади майки и е било разделено от собствената си майка;

Д.  като има предвид, че през януари 2014 г. майката на момичето вече е била подала жалба относно сексуалното насилие върху дъщеря ѝ от страна на доведения баща на момичето, но прокуратурата не е предприела действия, не е извършила разследване и не е осигурила защитни мерки, тъй като според тях момичето не е било изложено на риск;

Е.  като има предвид, че това е само един от много случаи в Парагвай и други страни от Латинска Америка; като има предвид, че поради религиозни причини Парагвай продължава да отказва на момичето достъп до безопасен и законен аборт, нарушавайки по този начин правото ѝ на здраве, живот и физическа и психическа неприкосновеност; като има предвид, че момичето ще бъде изложено на психологически и здравни рискове, ако бебето се роди, поради своята ранна възраст и обстоятелствата, довели до бременността; като има предвид, че на 7 май 2015 г. беше създаден интердисциплинарен комитет от експерти, съставен от трима специалисти, предложени от местни организации, трима представители на Министерство на здравеопазването и трима членове на Върховния съд, за да следи за нейното състояние;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 109, параграф 4 от Здравния кодекс на Парагвай абортът е забранен във всички случаи, освен при бременност с животозастрашаващи усложнения за жената или момичето и без други изключения, включително в случаи на изнасилване, кръвосмешение или нежизнеспособен плод; като има предвид, че органите твърдят, че здравето на момичето не е изложено на риск; като има предвид, че следователно 10-годишната жертва на изнасилване е принудена да продължи своята нежелана бременност и да роди;

З.  като има предвид, че експерти на ООН предупредиха, че решението на парагвайските органи води до тежки нарушения на правата на момичето на живот, здраве и физическа и психическа неприкосновеност, както и на нейното право на образование, като по този начин отслабва нейните икономически и социални възможности;

И.  като има предвид, че в съответствие с член 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето най-висшият интерес на детето трябва винаги да бъде от първостепенно значение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от публични или частни институции за социално подпомагане, съдилища, административни или законодателни органи, и като има предвид, че държавите са задължени да осигурят достъп до безопасен и законен аборт, когато животът на бременна жена е изложен на риск;

Й.  като има предвид, че през март 2015 г. Комитетът на ООН за икономически, социални и културни права поиска от Парагвай да преразгледа и да измени своето законодателство относно аборта, за да гарантира съвместимостта му с други права, като например правото на здраве и правото на живот; като има предвид, че физическото, сексуалното и психологическото насилие срещу жени представлява нарушение на правата на човека;

К.  като има предвид, че Парагвай участва активно в 59-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, и като има предвид, че всички страни следва да продължат да насърчават Пекинската платформа за действие на ООН относно, наред с други аспекти, достъпа до образование и здравеопазване като основни права на човека, както и сексуалните и репродуктивните права;

Л.  като има предвид, че органите на ООН за наблюдение, включително Комитета на ООН по правата на човека и Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, призоваха различни латиноамерикански държави да определят изключения от ограничителните закони за аборта в случаи, когато бременността крие риск за живота или здравето на жената, когато има сериозни увреждания на плода и когато бременността е в резултат на изнасилване или кръвосмешение;

M.  като има предвид, че този нечовешки акт е поставил организма на гореспоменатото 10-годишно момиче, което преди бременността е тежало само 34 кг, в сериозна опасност; като има предвид, че Световната здравна организация (СЗО) определи опасностите, свързани с бременността на млади момичета, чиито организми не са напълно развити; като има предвид, че СЗО определя здравето като състояние на цялостно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на заболявания или физически и психически недостатъци;

Н.  като има предвид, че Комитетът срещу изтезанията установи, че няколко ограничения на достъпа до услуги, свързани с репродуктивното здраве, наред със злоупотребите, възникващи, когато жените търсят тези услуги, могат да съставляват нарушение на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, която е ратифицирана от Парагвай и всички държави – членки на ЕС, на основание, че те излагат здравето и живота на жените на риск или могат да им причинят по друг начин тежки телесни или душевни болки или страдания;

О.  като има предвид, че насилието срещу жени и момичета, независимо дали то е физическо, сексуално или психологическо, продължава да бъде най-широко разпространеното нарушение на правата на човека, което засяга всички равнища на обществото, но е едно от най-рядко сигнализираните престъпления;

1.  Отново осъжда всички форми на принуда и насилие над жени и момичета, по-специално използването на сексуално насилие като средство за водене на войни, както и домашното насилие; призовава Парагвай да гарантира, че жените и момичетата имат достъп до безопасен и законен аборт, най-малко когато животът и здравето им са в опасност, когато има сериозни увреждания на плода и в случаи на изнасилване и кръвосмешение;

2.  Изразява силната си загриженост относно големия брой на случаи на детска бременност в Парагвай; настоятелно призовава органите на Парагвай да изпълнят международните си задължения и да защитят правата на човека, като гарантират, че всички момичета имат достъп до цялата възможна информация и всички медицински услуги за проследяването на високорискови бременности вследствие на изнасилване;

3.  Настоятелно призовава органите на Парагвай да проведат независимо и безпристрастно разследване на гореспоменатото изнасилване и да подведат под отговорност извършителите; призовава органите на Парагвай за незабавно освобождаване на майката на момичето; приветства предложението на парагвайски членове на Конгреса да се повишат максималните наказания лишаване от свобода за изнасилване на малолетно или непълнолетно лице от 10 на 30 години;

4.  Отбелязва създаването на интердисциплинарна група от експерти и очаква тя да извърши всеобхватна оценка на състоянието на момичето и да гарантира спазването на всички негови права на човека, и особено на правата на живот, здраве и физическа и психическа неприкосновеност;

5.  Изразява съжаление, че телата на жените и момичетата, по-конкретно по отношение на сексуалното здраве и репродуктивните им права, все още продължават да бъдат идеологическо бойно поле, и призовава Парагвай да признае неотменимите права на жените и момичетата на телесна цялост и самостоятелно вземане на решения по отношение, наред с другото, на правото на достъп до доброволно семейно планиране и безопасен и законен аборт; счита, че общата забрана за терапевтични аборти и аборти при бременност вследствие на изнасилване и кръвосмешение, както и отказът да се предостави безплатно здравно покритие в случаите на изнасилване се равняват на изтезание;

6.  Признава, че насилието в областта на акушерските грижи е пресечната точка между институционалното насилие и насилието срещу жени, което представлява тежко нарушение на правата на човека, като например правото на равенство, недискриминация, информация, неприкосновеност, здраве и репродуктивна автономност, чиито последици са унизително и нехуманно раждане, здравословни усложнения, тежък психологически стрес, травма и дори смърт;

7.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че правителствата си затварят очите за нехуманни случаи на детска бременност и сексуално насилие над жени във време, когато всяка трета жена в света става жертва на насилие поне веднъж в живота си;

8.  Подчертава, че никое 10-годишно момиче не е готово да стане майка, и подчертава, че на съответните момичетата постоянно им се напомня за извършеното спрямо тях насилие, което предизвиква сериозен травматичен стрес и носи риск от продължителни психологически проблеми;

9.  Настоятелно призовава Комисията да ускори работата си по предложение на Парламента и на Съвета с цел да се даде възможност на ЕС да ратифицира и прилага Истанбулската конвенция, за да се осигури съгласуваност между вътрешната и външната дейност на ЕС по отношение на насилието срещу деца, жени и момичета;

10.  Призовава Съвета да включи въпроса за безопасния и законен аборт в насоките на ЕС относно изнасилването и насилието срещу жени и момичета; призовава Комисията да гарантира, че европейското сътрудничество за развитие следва подход, основан на правата на човека, с акцент по-специално върху равенството между половете и борбата срещу всички форми на сексуално насилие срещу жени и момичета; подчертава факта, че всеобщият достъп до здравеопазване, в частност до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, е основно право на човека, и подчертава правото на доброволен достъп до услугите за семейно планиране, в това число грижи във връзка с безопасни и законни аборти, и нуждата от информация и образование с цел намаляване на майчината и детската смъртност и премахване на всички форми на насилие, основано на пола, включително гениталното осакатяване на жени, детските, ранните и принудителните бракове, убийствата въз основа на пола, насилствената стерилизация и изнасилването в брака;

11.  Насърчава Комисията и Съвета да разработят методи за събиране на данни и показатели за това явление и насърчава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да включи въпроса при разработването и прилагането на стратегиите за правата на човека за отделните държави; освен това настоятелно призовава ЕСВД да утвърди добри практики в борбата срещу изнасилванията и сексуалното насилие над жени и момичета в трети държави с цел справяне с първопричините за проблема; настоятелно призовава предоставянето на хуманитарна помощ от ЕС и от неговите държави членки да не бъде предмет на ограничения, наложени от други донори партньори по отношение на необходимото медицинско лечение, включително достъпа до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на изнасилване или кръвосмешение;

12.  Изисква от държавните или правителствените ръководители на ЕС – CELAC (Общност на латиноамериканските и карибските държави) да подсилят на втората си среща на високо равнище главата относно насилието, основано на пола, в плана за действие на ЕС – CELAC за периода 2013 – 2015 г., приета на тяхната първа среща на високо равнище в Сантяго де Чили през януари 2013 г., с цел определяне на ясен график за действие и мерки за изпълнение, чиято цел е да се гарантира дължима грижа по отношение на предотвратяването, разследването и санкционирането на всички актове на насилие срещу жени и да се предостави подходящо обезщетение на жертвите;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и Конгреса на Република Парагвай, на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, на Централноамериканския парламент (Парласен), на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0076.
(2) ОВ L 224, 6.9.2003 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност