Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2733(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0547/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/06/2015 - 5.2

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0230

Texte adoptate
PDF 269kWORD 91k
Joi, 11 iunie 2015 - Strasbourg
Paraguay: aspectele juridice ale sarcinii în rândul minorelor
P8_TA(2015)0230RC-B8-0547/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2015 referitoare la Paraguay: aspecte juridice legate de sarcina în rândul minorelor (2015/2733(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul-cadru de cooperare interregională încheiat de UE și Mercosur în 1999,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1567/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind ajutorul pentru politicile și acțiunile privind sănătatea reproductivă și sexuală și drepturile aferente în țările în curs de dezvoltare(2),

–  având în vedere Codul Penal al Republicii Paraguay (Legea nr. 1160/97) din 26 noiembrie 1997, în special articolul 109 alineatul (4),

–  având în vedere Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (îmbunătățirea sănătății materne),

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile copilului, în special articolul 3,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere declarația din 11 mai 2015 a grupului de lucru al Organizației Națiunilor Unite pentru aspecte juridice și practice legate de discriminarea față de femei,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii, care a intrat în vigoare la 26 iunie 1987,

–  având în vedere solicitarea din martie 2015 a Comitetului pentru drepturile economice, sociale și culturale ca Paraguay să revizuiască și să modifice legislația privind avortul pentru a garanta compatibilitatea acesteia cu alte drepturi, de exemplu, cu dreptul la sănătate și cu dreptul la viață,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit datelor recente ale ONU, 19 % dintre fetele însărcinate din Paraguay sunt minore, două fete cu vârsta de sub 14 ani nasc zilnic, iar 2,13 % dintre decesele în rândul mamelor se înregistrează în cazul fetelor cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani; întrucât, în fiecare an, aproximativ 600 de fete cu vârsta de cel mult 14 ani rămân însărcinate în Paraguay, o țară cu 6,8 milioane de locuitori; întrucât numărul de sarcini în rândul minorelor este de zece ori mai mare decât în alte țări din regiune;

B.  întrucât, în America Latină, riscul de deces în rândul mamelor este de patru ori mai mare la adolescentele cu vârsta de până la 16 ani, 65 % dintre cazurile de fistulă obstetrică survenind în cazul sarcinilor adolescentelor și având consecințe grave asupra vieții lor, cum ar fi probleme de sănătate și excluziune socială; întrucât sarcinile în rândul minorelor sunt în egală măsură periculoase pentru nou-născuți, în cazul cărora se înregistrează o rată a mortalității cu 50 % mai mare decât media; întrucât aproximativ 40 % dintre femeile din regiune au fost victime ale violenței sexuale și întrucât 95 % dintre avorturile din America Latină nu sunt efectuate în condiții de siguranță;

C.  întrucât, la 21 aprilie 2015, o fată cu vârsta de 10 ani s-a prezentat la Maternitatea și spitalul de copii Trinidad, din Asunción, unde s-a depistat că este însărcinată în 21 de săptămâni; întrucât după consultarea fetei, directorul spitalului a recunoscut public că sarcina este cu risc ridicat; întrucât tatăl vitreg al fetei, care fugise, a fost arestat la 9 mai 2015 și a fost acuzat de violul comis împotriva acesteia; întrucât, din ianuarie 2015, fata mersese la o serie de centre medicale, acuzând dureri de stomac, însă sarcina a fost confirmată tocmai la 21 aprilie;

D.  întrucât, la 28 aprilie 2015, mama fetei a solicitat întreruperea voluntară a sarcinii fiicei sale, dată fiind vârsta fragedă a fetei și riscurile grave la adresa sănătății și vieții ei; întrucât mama fetei se află în detenție, fiind acuzată că nu și-a protejat fiica de abuzul sexual care a avut drept rezultat sarcina; întrucât, conform celor mai recente informații, fata de 10 ani a fost trimisă la un centru pentru mame tinere, fiind despărțită de mama sa;

E.  întrucât, în ianuarie 2014, mama fetei depusese o plângere privind abuzul sexual comis asupra fiicei sale de către tatăl vitreg al minorei, însă procurorii nu au luat nicio măsură, nu au demarat nicio anchetă și nu i-au oferit măsuri de protecție, deoarece au considerat că nu este în pericol;

F.  întrucât acesta este doar unul dintre numeroasele cazuri de acest fel din Paraguay și din alte țări din America Latină; întrucât Paraguay continuă să invoce religia ca motiv pentru a-i refuza fetei accesul la un avort legal, efectuat în condiții de siguranță, încălcându-i astfel dreptul la sănătate, la viață și la integritate fizică și psihică; întrucât, dată fiind vârsta fragedă a fetei și circumstanțele în care a rămas însărcinată, în cazul în care copilul se va naște, minora se va confrunta cu probleme psihologice, iar sănătatea sa va fi în pericol; întrucât, la 7 mai 2015, a fost înființat un grup interdisciplinar de experți, format din trei specialiști propuși de organizațiile locale, trei membri ai Ministerului Sănătății și trei membri ai Curții Supreme, care să monitorizeze starea de sănătate a fetei;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 109 alineatul (4) din Legea sănătății din Paraguay, avortul este interzis în toate cazurile, unica excepție fiind cel în care se ivesc complicații în timpul sarcinii care amenință viața femeii sau fetei și neexistând alte excepții, nici măcar în caz de viol, incest sau făt neviabil; întrucât, autoritățile susțin că nu există riscuri la adresa sănătății fetei; întrucât supraviețuitoarea în vârsta de 10 ani a violului este prin urmare forțată să ducă la bun sfârșit o sarcină nedorită și să dea naștere copilului;

H.  întrucât experții Națiunilor Unite au atras atenția asupra faptului că decizia autorităților din Paraguay reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fetei la viață, la sănătate și la integritate fizică și psihică, precum și a dreptului său la educație, periclitând astfel oportunitățile economice și sociale ale minorei;

I.  întrucât, conform articolului 3 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în cadrul tuturor acțiunilor care vizează copiii, indiferent dacă acestea sunt întreprinse de instituții de asistență socială publice sau private, instanțe de judecată, autorități administrative sau organe legislative, trebuie să se țină cont întotdeauna în primul rând de interesele copiilor și întrucât statele au obligația de a asigura accesul la avortul legal și în condiții de siguranță atunci când viața unei femei însărcinate este în pericol;

J.  întrucât, în martie 2015, Comitetul Națiunilor Unite pentru drepturile economice, sociale și culturale a solicitat ca Paraguay să revizuiască și să modifice legislația privind avortul pentru a garanta compatibilitatea acesteia cu alte drepturi, de exemplu, cu dreptul la sănătate și cu dreptul la viață; întrucât violența fizică, sexuală sau psihologică împotriva femeilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului;

K.  întrucât Paraguay a participat activ la cea de a 59-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeii și întrucât toate părțile ar trebui să continue să promoveze Platforma pentru acțiune de la Beijing a ONU în ceea ce privește, printre altele, accesul la educație și sănătate ca drept fundamental al omului și drepturile sexuale și reproductive;

L.  întrucât organismele ONU de monitorizare a tratatelor, inclusiv Comitetul pentru drepturile omului și Comitetul privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) au invitat statele din America Latină să introducă derogări la legile restrictive în materie de avort în cazul în care o sarcină prezintă riscuri pentru sănătatea sau viața unei femei, în cazul în care fătul suferă de malformații grave și în cazul în care sarcina este rezultatul unui viol sau al incestului;

M.  întrucât, în urma acestei acțiuni inumane, sănătatea fizică a fetei de 10 ani care, înainte de sarcină, cântărea doar 34 de kilograme, este acum în pericol; întrucât Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a semnalat riscurile legate de sarcina la minore, al căror corp nu este pe deplin dezvoltat; întrucât OMS a definit sănătatea ca o stare generală de bine din punct de vedere fizic, mintal și social, și nu simpla absență a unei boli sau a unei infirmități;

N.  întrucât Comitetul împotriva torturii a constatat că o serie de restricții privind accesul la serviciile de sănătate a reproducerii, împreună cu abuzurile care au loc atunci când femeile apelează la aceste servicii, pot constitui încălcări ale Convenției ONU împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care a fost ratificată de Paraguay și de toate statele membre ale UE, pe motiv că acestea periclitează sănătatea și viețile femeilor sau le pot provoca de asemenea suferințe fizice ori psihice;

O.  întrucât violența împotriva femeilor și fetelor, fie că este de natură fizică, sexuală sau psihologică, rămâne cea mai răspândită formă de încălcare a drepturilor omului, afectând toate straturile societății, dar este în același timp una dintre infracțiunile cel mai puțin semnalate,

1.  condamnă din nou toate tipurile de abuz și violență împotriva femeilor și fetelor, în special utilizarea violenței sexuale ca armă de război și violența domestică; invită Paraguayul să ia măsuri pentru ca femeile și fetele să aibă acces la avortul legal și în condiții de siguranță atunci când sănătatea și viața lor sunt în pericol, în cazul în care fătul suferă de malformații grave și în cazul în care sarcina este rezultatul unui viol sau al incestului;

2.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu numărul mare de sarcini în rândul minorelor în Paraguay; îndeamnă autoritățile din Paraguay să își îndeplinească obligațiile internaționale și să protejeze drepturile omului, luând măsuri care au drept scop ca toate fetele să aibă acces la toate informațiile disponibile și la servicii medicale pentru a gestiona sarcinile cu risc ridicat care sunt rezultatul unui viol;

3.  îndeamnă autoritățile din Paraguay să desfășoare o anchetă independentă și imparțială privind violul menționat anterior și să-l aducă pe autorul acestuia în fața justiției; invită autoritățile din Paraguay să o elibereze pe mama fetei fără întârziere; salută propunerea membrilor Congresului paraguayan de a majora de la 10 la 30 de ani de închisoare pedeapsa maximă pentru violul comis asupra unui minor;

4.  ia act de înființarea unui grup interdisciplinar de experți și se așteaptă ca acesta să evalueze în mod cuprinzător starea fetei și să se asigure că acesteia îi sunt respectate toate drepturile omului, în special dreptul la viață, la sănătate și la integritate fizică și psihică;

5.  consideră regretabil faptul că, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și drepturile reproductive, corpul femeilor și fetelor rămâne în continuare subiect de luptă ideologică, și invită Paraguayul să recunoască dreptul inalienabil al femeilor și fetelor la integritate corporală și la decizii autonome în ceea ce privește, printre altele, dreptul de acces la panificarea familială voluntară și la un avort legal și în condiții de siguranță; consideră că interdicția generală privind întreruperea terapeutică a sarcinii și avortul în cazul sarcinilor care sunt rezultatul unui viol sau al incestului, precum și refuzul de a oferi asigurare medicală gratuită în caz de viol, pot fi considerate forme de tortură;

6.  recunoaște că violența obstetrică reprezintă întrepătrunderea violenței instituționale cu violența împotriva femeilor, constituind o încălcare gravă a drepturilor omului, precum dreptul la egalitate, dreptul de a nu fi discriminat, dreptul la informare, la integritate, la sănătate și la autonomia reproductivă, ale cărei consecințe sunt nașterea degradantă și inumană, probleme de sănătate, tulburări psihologice grave, traume și chiar moartea;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că guvernele ignoră cazurile inumane de sarcini în rândul minorelor și de abuz sexual împotriva femeilor, în condițiile în care una din trei femei din lume este supusă violenței pe parcursul vieții;

8.  subliniază că nicio fată în vârstă de 10 ani nu este pregătită să devină mamă și că fetele în cauză trăiesc constant cu amintirea violului la care au fost supuse, care le cauzează traume psihologice grave, ele riscând să aibă probleme psihice pe termen lung;

9.  îndeamnă Comisia să elaboreze mai rapid o propunere destinată Parlamentului European și Consiliului pentru ca UE să poată ratifica și pune în aplicare Convenția de la Istanbul cu scopul de a asigura coerența între acțiunile UE la nivel intern și extern în materie de violență împotriva copiilor, femeilor și fetelor;

10.  invită Consiliul să includă problema avortului legal și în condiții de siguranță în orientările UE privind violul și violența împotriva femeilor și a fetelor; solicită Comisiei să garanteze că la baza cooperării europene pentru dezvoltare se află o abordare axată pe drepturile omului, care acordă o atenție deosebită egalității de gen și combaterii tuturor formelor de violență sexuală împotriva femeilor și a fetelor; evidențiază că accesul universal la sănătate, în special la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, este un drept fundamental al omului și subliniază dreptul la accesul la servicii de planificare familială voluntară, inclusiv la îngrijiri legale și sigure în cazul avortului, precum și nevoia de informare și educație pentru a reduce mortalitatea maternă și infantilă și pentru a pune capăt tuturor formelor de violență bazată pe gen, printre care se numără mutilarea genitală a femeilor, căsătoriile copiilor, cele precoce și cele forțate, genicidul, sterilizarea forțată și violul conjugal;

11.  încurajează Comisia și Consiliul să creeze indicatori și metode de colectare a datelor cu privire la acest fenomen și încurajează Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să includă această chestiune în dezvoltarea și implementarea strategiilor de țară privind drepturile omului; de asemenea, îndeamnă SEAE să elaboreze bune practici pentru combaterea violului și a violenței sexuale împotriva femeilor în țările terțe pentru a soluționa cauzele profunde ale acestei probleme; solicită ca acordarea ajutorului umanitar al UE și al statelor sale membre să nu facă obiectul unor restricții impuse de alți donatori parteneri în ceea ce privește tratamentul medical necesar, inclusiv accesul la avort în condiții de siguranță pentru femeile și fetele care sunt victime ale violurilor sau incestului;

12.  solicită ca, în cadrul celui de-al doilea summit UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene), șefii de stat sau de guvern să extindă capitolul privind violența de gen din Planul de acțiune UE-CELAC pentru 2013-2015, adoptat la primul lor summit de la Santiago de Chile din ianuarie 2013, în vederea stabilirii unui calendar clar de acțiune și a unor măsuri de punere în aplicare menite să garanteze îndeplinirea tuturor obligațiilor în ceea ce privește prevenirea, investigarea și sancționarea tuturor actelor de violență împotriva femeilor și compensarea adecvată a victimelor;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezența rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Guvernului și Congresului Republicii Paraguay, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Parlasur, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0076.
(2) JO L 224, 6.9.2003, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate