Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2734(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0580/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/06/2015 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0231

Приети текстове
PDF 469kWORD 84k
Четвъртък, 11 юни 2015 г. - Страсбург
Положението в Непал след земетресенията
P8_TA(2015)0231RC-B8-0580/2015

Резолюция на Европейския парламент от 11 юни 2015 г. относно положението в Непал след земетресенията (2015/2734(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Непал,

—  като взе предвид съвместното изявление от 25 април 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, Федерика Могерини, члена на Комисията, отговарящ за развитието, Невен Мимица, и члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно земетресението в Азия, и други официални изявления,

—  като взе предвид изявлението от 30 април 2015 г. относно земетресението в Непал на председателя на делегацията за връзки с държавите от Южна Азия;

—  като взе предвид посещението на своята делегация за връзки със страните от Южна Азия в Непал по повод на 9-ата междупарламентарна среща ЕП/Камбоджа от 8 до 10 април 2015 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 15 май 2015 г. относно укрепването на спешната помощ, възстановяването и реконструкцията в отговор на опустошителни последици от земетресението в Непал,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за икономическите, социални и културни права от 1966 г.,

—  като има предвид непалските инициативи в периода след земетресението като плана за национално възстановяване и реконструкция и оценката на потребностите след бедствието,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че хуманитарното положение в Непал и околния регион след разрушителното земетресение от 25 април 2015 г. и последващото земетресение на 12 май 2015 г. продължава да бъде изключително сериозно, като според приблизителните оценки са загинали над 8800 души и много други са били ранени, като най-малко половин милион къщи са били унищожени, 2,8 милиона души са били разселени и милиони се нуждаят от спешна хуманитарна помощ;

Б.  като има предвид, че 1,7 милиона деца са засегнати също от разселване, смърт на единия или на двамата родители или разрушаване на техните къщи или училища; като има предвид, че деца са изложени на все по-голям риск от глад, болести, злоупотреби, липса на грижи и трафик; като има предвид, че непалската полиция е докладвала случаи на групи от деца, взети от несвързани с тях възрастни; като има предвид, че е обявена забрана за пътуване за непридружените малолетни и непълнолетни лица, а международните осиновявания са преустановени;

В.  като има предвид, че в допълнение към ужасната загуба на човешки животи и многобройните пострадали земетресението е нанесло тежки щети на културното, религиозното и историческото наследство на страната, включително четири от седемте обекта на световното културно наследство и хиляди паметници, храмове и манастири, което представлява удар върху националната идентичност, както и върху незаменими източници на приходи;

Г.  като има предвид, че има данни за повече от 500 големи сухи свлачища в планинските региони, които често блокират потока на реките с риск от наводнения или наводнения от преливане на ледникови езера; като има предвид, че рисковете от по-нататъшна опасност от свлачища, наводнения и преливания на езерата са много високи с оглед на наближаващия период на мусони;

Д.  като има предвид, че са налице сериозни опасения по отношение на риска от епидемии от заразни болести, по-специално в пренаселени области и в области, където водоснабдяването, системите на канализация и хигиена са били нарушени;

Е.  като има предвид, че мусонни дъждове се очаква да започнат много скоро и ще засегнат значително усилията за оказване на помощ, по-специално в по‑отдалечените райони;

Ж.  като има предвид, че според оценки на ООН 1,4 милиона души се нуждаят от продоволствена помощ, поради големите щети за селскостопанския поминък; като има предвид, че сезонът за засаждане започва този месец, приблизително 236 000 души се нуждаят от селскостопански суровини, включително ориз и зеленчукови семена, и положението се утежнява от големи загуби на добитък; като има предвид, че земеделските стопани, които пропуснат сезона на засаждане тази година, няма да имат добиви до последните месеци на 2016 г.;

З.  като има предвид, че членът на Комисията г-н Стилианидис посети засегнатите области заедно със заместник-генералния секретар на ООН Валери Амос в периода от 30 април до 2 май 2015 г.;

И.  като има предвид, че Европейският съюз и държавите-членки на ЕС са предоставили значителна финансова помощ в отговор на кризата, с незабавно отпускане на 6 млн. евро за спешни нужди и обща сума до момента в размер на 22,6 милиона евро от Европейската комисия, наред с предоставяне на помощи и екипи за търсене и спасяване по линия на механизма на ЕС за гражданска защита;

Й.  като има предвид, въпреки това, че координаторът на ООН за хуманитарната помощ заяви на 4 юни 2015 г., че международното финансиране в подкрепа на Непал все още е незадоволително и че ООН е получила едва 120 милиона щатски долара от общо 422 милиона щатски долара, които бяха обещани;

К.  като има предвид, че наскоро учреденият център за подпомагане при бедствия и зоната за хуманитарна помощ, които предоставиха хранителни дажби за 200 000 души в продължение на две седмици, подкрепени и с финансиране от ЕС, са управлявани успешно и са добър пример за посоката, в която правителството се е движило преди земетресението;

Л.  като има предвид обаче, че усилията за подпомагане бяха възпрепятствани от ограничена и повредена инфраструктура, но като има предвид, че бяха определени пътища на доставки през съседните държави, по-специално Индия, чрез операцията „Дружба“;

M.  като има предвид, че макар и да са отчасти решени, продължават да съществуват проблеми по отношение на дългите митнически процедури за хуманитарните доставки за Непал от официални и частни донори; като има предвид, че изтече срокът на тридесетдневно мито върху вноса и то е заместено от списък с продукти, които напълно или отчасти са освободени от данъци върху вноса, като в резултат на това мита върху вноса сега се налагат върху някои от продуктите от хуманитарната помощ;

Н.  като има предвид, че хиляди хора, нуждаещи се от помощ вследствие на земетресенията, рискуват да бъдат оставени да се справят сами в контекста на тревожни сигнали, че дискриминация, основана на пол, кастов признак или етнос, спъва усилията за предоставяне на помощ; като има предвид, че повече от половината от общността на далитите в страната все още чакат за подслон и храна;

O.  като има предвид, че според оценка на Министерството на финансите на Непал разходите за възстановяване възлизат на около 10 млрд. щатски долара, което представлява половината от годишния БВП на страната;

П.  като има предвид, че правителството на Непал обяви, че ще организира международна конференция на 25 юни 2015 г. в Катманду с цел да мобилизира международна финансова подкрепа за възстановяване и реконструкция на страната;

Р.  като има предвид, че Непал, която е сред най-бедните страни в света, едва наскоро и бавно излезе от продължилата 10 години гражданска война; като има предвид, че правителството все пак е положило усилия през последните години, за да се подготви за очакваното събитие от голямо земетресение;

1.  Изразява най-дълбоки съболезнования на всички онези, които са били засегнати от ужасната трагедия, включително семействата на повече от 8800 души, които са загубили живота си в Непал, Индия, Китай и Бангладеш;

2.  Приветства усилията на непалските институции и обществото в периода след земетресенията;

3.  Приветства бързата помощ, предоставяна от Европейската комисия и държавите-членки на ЕС в Непал, и призовава международната общност да продължи да оказва съдействие на правителството на Непал с краткосрочна хуманитарна помощ и дългосрочни усилия за възстановяване и реконструкция, като се обърне специално внимание на селскостопанския сектор и труднодостъпни зони, и да изпълни своите обещания;

4.  Подчертава значението на спешни медицински грижи и мерки, насочени към предотвратяване на разпространението на заразни болести; призовава ЕС и международната общност да подкрепят съживяването на здравни заведения и служби в страната, по-специално в отдалечени райони, включително посредством предоставянето на медицински палатки и оборудване за повредени или унищожени здравни заведения;

5.  Призовава правителството на Непал и международната общност да гарантират, че отделените от семействата си деца могат отново да се съберат със семействата си колкото е възможно най-бързо, както и че децата са в основата на хуманитарната намеса; освен това призовава да се обръща специално внимание на особено уязвимото положение на децата, включително многобройните случаи на недохранване и рисковете от малтретиране и трафик; подчертава, че е важно да се върнат децата в училище;

6.  Изразява загриженост във връзка със сведенията за малтретиране и тормоз на жени и деца в импровизирани лагери и призовава правителството на Непал да предприеме допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на уязвимите хора и да гарантира бързо разследване на тези сведения;

7.  Призовава международната общност да подпомогне правителството на Непал със спасяване и възстановяване на повредено културно, религиозно и историческо наследство;

8.  Подчертава оценките на ООН, че допълнителни 298,2 милиона евро са спешно необходими, за да се предостави хуманитарна помощ, по-специално в контекста на наближаващия сезон на мусоните, и призовава за подновяване на усилията в световен мащаб за изпълнение на тези спешни нужди от финансиране;

9.  Настоятелно призовава правителството на Непал за решаване на оставащите проблеми във връзка с митническите процедури за хуманитарни доставки, да премахне всички данъци върху хуманитарни доставки, налагани от местната полиция на границите на Непал, и да работи заедно с агенциите за оказване на помощ, за да гарантира, че помощта бързо стига до места, където тя е необходима;

10.  Изразява загриженост относно сведенията за дискриминация при предоставянето на хуманитарната помощ и призовава правителството на Непал да гарантира, че помощта достига до онези, които се нуждаят от нея, независимо кои са те и независимо от източника на помощта; наред с това призовава ЗП/ВП да предприеме мерки по отношение на този въпрос на възможно най-високо политическо равнище в контактите си в Непал;

11.  Поздравява правителствата в региона, по-специално правителството на Индия, за участието им в международните хуманитарни усилия; призовава Комисията, държавите членки и международните участници да продължат да работят с правителството на Непал и други правителства от региона относно проблема за подобряване на готовността и устойчивостта по отношение на природни бедствия, включително по отношение на строителните норми, инфраструктурата и плановете за действие при извънредни ситуации; подчертава, че националният план за възстановяване и реконструкция следва да обърне внимание и на други ключови въпроси, включително борбата срещу бедността, опазването на околната среда и изменението на климата;

12.  Подчертава, че Непал, като една страна след конфликт, се нуждае от допълнителни усилия във вътрешен план и от международна помощ в прехода си към демокрация; призовава непалските политически сили да работят заедно в дух на конструктивно сътрудничество и търсене на компромис с оглед приемане на нова демократична и приобщаваща конституция, която удовлетворява стремежите на непалския народ, като крайъгълен камък в мирния процес и значителен принос към бързото и успешно възстановяване след бедствия; приветства, във връзка с това, споразумението от 8 юни 2015 г. между основните политически партии в Непал;

13.  Изтъква, че е от основно значение да се организират местните избори, които е трябвало да бъдат организирани отдавна, с оглед на това, че успешните усилия за реконструкция ще зависят от административния капацитет на местните органи;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и законодателното събрание в Непал, на правителствата и парламентите на Асоциацията за регионално сътрудничество в Южна Азия и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност