Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2730(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0548/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0233

Приети текстове
PDF 485kWORD 99k
Четвъртък, 11 юни 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Неотдавнашни разкрития във връзка със случаи на корупция на високо равнище във ФИФА
P8_TA(2015)0233RC-B8-0548/2015

Резолюция на Европейския парламент от 11 юни 2015 г. относно неотдавнашните разкрития за случаи на корупция на високо равнище във ФИФА (2015/2730(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид изготвения от Комисията доклад на ЕС за борбата с корупцията от 3 февруари 2014 г. (COM(2014)0038),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено „Борбата с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM(2011)0012),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта(2),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията за спорта от 11 юли 2007 г. (COM(2007)0391),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 21 май 2014 г. относно работния план на Европейския съюз за спорта за периода 2014 – 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(3),

—  като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 23 април 2015 г. относно реформата на управлението на футбола,

—  като взе предвид новата спортна програма в рамките на „Еразъм+“, и по-специално нейната цел да се справи с трансграничните заплахи за почтеността в спорта, като употребата на допинг, уговарянето на мачове и насилието, както и всички видове прояви на нетърпимост и дискриминация, и да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта,

—  като взе предвид „Стокхолмската програма – Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“,

—  като взе предвид член 2 от Устава на ФИФА, който постановява, че целите на ФИФА включват: насърчаване на почтеност, етика и честна игра с цел предотвратяване на методи или практики, като например корупция, употреба на допинг или уреждане на мачове, които биха могли да застрашат почтеността на мачове, състезания, играчи, длъжностни лица и членове или да доведат до злоупотреба с футболната федерация,

—  като взе предвид доклада на Майкъл Гарсия относно спорната процедура за определяне на домакинството на Световното първенство по футбол през 2018 и 2022 г., който ФИФА се съгласи да публикува през декември 2014 г.,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че 14 длъжностни лица на ФИФА, включително нейният заместник-президент, бяха задържани на 27 май 2015 г. от швейцарските органи в Цюрих; като има предвид, че задържанията са извършени по искане на Министерството на правосъдието на САЩ по обвинения в изпиране на пари, рекет, измама и подкупи за над 150 милиона щатски долара;

Б.  като има предвид, че швейцарските органи и органите на САЩ започнаха също така отделно наказателно разследване на начина, по който на Русия и Катар е възложено домакинството на световните първенства по футбол съответно през 2018 и 2022 г.;

В.  като има предвид, че от много години ФИФА функционира като неподлежаща на отчетност, непрозрачна и изключително корумпирана организация; като има предвид, че неотдавнашните задържания потвърждават, че измамите и корупцията във ФИФА са системни, широко разпространени и трайни проблеми, а не се отнасят до изолирани случаи на лошо администриране, както твърди бившият президент на ФИФА Йозеф Блатер;

Г.  като има предвид, че въпреки задържанията на ръководни кадри на ФИФА и повдигнатите срещу тях обвинения, и въпреки кризата, в която изпадна организацията, на 29 май 2015 г. Йозеф Блатер беше отново избран за президент на ФИФА за пети пореден мандат; като има предвид, че преизбирането на Йозеф Блатер за президент на ФИФА и решението да не се публикуват констатациите от доклада „Гарсия“ относно избора на Русия и Катар за домакини на световните първенства по футбол съответно през 2018 и 2022 г. показват, че ФИФА е действала по безотговорен и безотчетен начин и е продължила да не проявява готовност за реформи или за предприемане на необходимите промени за подобряване на управлението на международния футбол;

Д.  като има предвид, че оставката на Йозеф Блатер и задържането на длъжностни лица на ФИФА създадоха условия за радикална реформа в структурите и практиките на ФИФА с цел да се подобри нейното управление и да се води борба с корупцията в организацията, като реформата е спешно необходима;

Е.  като има предвид, че почтеността на спортните организации е от голямо значение, тъй като както професионалният, така и любителският спорт играят ключова роля в световен мащаб за насърчаване на мира, зачитане на правата на човека и солидарността, носят здраве и икономически ползи за обществата и имат важна роля за изтъкване на основните образователни и културни ценности и за насърчаване на социалното приобщаване;

Ж.  като има предвид, че в своето изявление от 3 юни 2015 г. Тибор Наврачич, член на Комисията, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, осъди последните събития във ФИФА и призова за възстановяване на доверието и за създаването на стабилна система на добро управление във ФИФА;

З.  като има предвид, че Комисията и Съветът признаха необходимостта от сътрудничество между ръководните органи в областта на футбола и публичните органи с цел добро управление на играта, което зачита саморегулиращия се характер на професионалния спорт и което доведе до структурирания диалог по въпросите на спорта;

И.  като има предвид, че прозрачността, отчетността и демокрацията — с други думи, доброто управление — в спортните организации са предпоставки за такъв саморегулиращ се режим и за способността на спортното движение да предотвратява и да води борба с измамите и корупцията в спорта ефективно и на структурно равнище;

Й.  като има предвид, че Парламентът вече призова футболните ръководни органи да установят по-голяма демокрация, прозрачност, легитимност, отчетност (т.е. финансов одит от независим одитен орган) и добро управление и изиска от Комисията да предостави насоки за това как да бъде подкрепяно законното и подобаващо саморегулиране;

К.  като има предвид, че ако не се предприемат незабавни и целесъобразни мерки, корупцията може да подкопае доверието в спортните институции и да застраши почтеността на спорта като цяло;

Л.  като има предвид, че борбата срещу корупцията е един от приоритетите на Стокхолмската програма, която ръководи действията на Комисията в областта на правосъдието и вътрешните работи;

М.  като има предвид, че спортът е също така голям и бързо разрастващ се сектор от икономиката на ЕС с важен принос за икономическия растеж и създаването на работни места и с добавена стойност и въздействие върху заетостта, превишаващи средните темпове на растеж;

1.  Осъжда системната и низка корупция, разкрита във ФИФА, и изразява своето становище, че тези твърдения далеч не са изненадващи;

2.  Призовава спортните организации, държавите членки и ЕС да сътрудничат напълно във връзка с всички текущи и бъдещи разследвания на твърдения за корупционни практики в рамките на ФИФА;

3.  Подчертава изключителното значение на разследването от страна на съдебните органи на Швейцария и на САЩ на решението на изпълнителния комитет на ФИФА да възложи домакинството на Световното първенство по футбол през 1998, 2010, 2018 и 2022 г. съответно на Франция, Южна Африка, Русия и Катар;

4.  Подчертава, че е важно да се гарантира, че последващите действия по разследването на предишни корупционни практики във ФИФА включват, когато това е обосновано, отстраняването на всички длъжностни лица, участвали във финансови злоупотреби, както и преразглеждане на решенията, свързани с корупционна или престъпна дейност; призовава ЕС да наблюдава отблизо този процес и да създаде необходимите условия за безпристрастно външно разследване; приветства изявлението на ръководителя на Комитета по одит и съответствие на ФИФА, че възлагането на домакинството на Световното първенство по футбол през 2018 и 2022 г. би могло да бъде анулирано, ако бъдат открити доказателства, че решенията са били взети единствено в резултат на корупционна дейност;

5.  Осъжда факта, че ФИФА не публикува пълния текст на доклада „Гарсия“, за което даде съгласие през декември 2014 г., без до момента да е спазила ангажимента си, и призовава ФИФА да го оповести незабавно;

6.  Припомня, че е важно да има ясни и прозрачни правила за възлагането на домакинството на световните първенства по футбол, както и да се осигури установяването на подходящи механизми за информация и надзор, за да се обезпечи, че тази процедура гарантира равенство между кандидатстващите държави и окончателно решение, основаващо се стриктно на достойнствата на техните проекти;

7.  Призовава всички международни спортни организации да гарантират, че всяка държава, кандидатстваща за домакинство на голямо спортно мероприятие, се задължава, по отношение на всички дейности, свързани с организирането и провеждането на събитието, да спазва международните стандарти в областта на основните права;

8.  Изразява загриженост във връзка с положението на работниците мигранти в Катар, които изграждат инфраструктурата за Световното първенство по футбол на ФИФА през 2022 г., включително: системата „кафала“, която представлява принудителен труд, опасните условия на труд, принудата да работят при извънредно високи температури шест дни седмично и принудата да живеят в пренаселени и мизерни трудови лагери; призовава Катар да ратифицира, да приеме съответни законодателни актове и да прилага основните трудови права и Международната конвенция на ООН за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

9.  Подчертава, че корупцията и изпирането на пари са неразривно свързани и че голям брой държави членки са били засегнати от уреждането на изхода от спортни срещи и други финансови престъпления, често свързани с престъпни организации, които функционират в международен мащаб;

10.  Приветства разследващата журналистика, която изрази сериозни опасения за корупция в рамките на ФИФА и в процедурата за определяне на домакинството на Световното първенство по футбол; насърчава в това отношение всички спортни организации да установят ефективна регулаторна рамка с цел улесняване и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

11.  Изразява своето становище, поддържано от дълго време, че корупцията във ФИФА е системна и дълбоко вкоренена, и счита, че организацията сериозно накърни почтеността на световния футбол, като оказва разрушително въздействие от висшите ешелони на професионалния футбол до обикновените любителски клубове;

12.  Подчертава категорично, че футболът, като най-популярният спорт в света, не трябва да бъде опетнен от тази култура на корупция и че следва да бъде защитен, а не стигматизиран, от настоящите събития във ФИФА;

13.  Посочва отново дълбокото положително социално въздействие на футбола и спорта изобщо върху ежедневието на милиони граждани, и по-специално младите хора;

14.  Приветства оттеглянето на Йозеф Блатер от поста президент на ФИФА и провежданите в момента наказателни разследвания; настоятелно призовава изпълнителния комитет на ФИФА да извърши структурни реформи, за да се осигури прозрачност и отчетност и да се гарантират отворени, балансирани и демократични процеси на вземане на решения във федерацията, включително в процедурата за избор на новия президент, и политика на нулева толерантност към корупцията в спорта;

15.  Изразява при все това сериозна загриженост, че доверието във ФИФА в качеството ѝ на ръководен орган на световния футбол не може да бъде истински възстановено и не могат да бъдат предприети по подобаващ начин необходимите спешни реформи до назначаването на ново ръководство, което, съгласно правилата на ФИФА, може да не се случи през следващите девет месеца; призовава по тази причина ФИФА да избере, по прозрачен и приобщаващ начин, подходящ временен ръководител, който незабавно да замести Йозеф Блатер;

16.  Припомня, че доброто управление в спорта е предпоставка за независимостта и саморегулирането на спортните организации, в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и демокрация, и подчертава необходимостта от политика на нулева толерантност към корупцията в спорта; подчертава необходимостта от подходящо представителство на всички заинтересовани страни в процеса на вземане на решения и отбелязва, че могат да бъдат възприети най-добри практики от други спортни организации;

17.  Призовава ФИФА да поеме неограничен ангажимент за извършване на цялостен преглед на минали и текущи решения, както и за пълна прозрачност занапред, включително по отношение на възнаграждението на изпълнителните директори и на висшето ръководство, с оглед на създаването на вътрешни процедури за саморегулиране и ефективни механизми за установяване, разследване и налагане на санкции;

18.  Счита, че този преглед следва да обхваща устава, структурата, кодексите и оперативните политики и практики на ФИФА, въвеждането на ограничение на мандата и на независима надлежна проверка на членовете на изпълнителния комитет, включително президента, и външен и напълно независим финансов одит за оценка на надеждността на финансовите отчети на федерацията;

19.  Призовава настоятелно ФИФА да въведе строги етични стандарти и кодекс за поведение за ръководството и изпълнителния комитет под надзора на независим контролен орган;

20.  Призовава всички ръководни органи в спорта да се обвързват с практики на добро управление и нарастваща прозрачност с цел намаляване на риска те да станат жертва на корупция; във връзка с това препоръчва по-добро съблюдаване на баланса между половете при назначаването на членове в управителните органи и изпълнителните комитети на всички организации, особено с цел да се припомни, че спортът, и по-специално футболът, не представлява само затворен прерогатив на мъжете; счита, че отварянето би означавало повишаване на прозрачността;

21.  Призовава всички спонсори и излъчващи оператори, с които има сключени договори, да изискат и да подкрепят процеса на реформа на ФИФА чрез публични изявления срещу корупцията в спорта и да придружат думите си с оказване на постоянен натиск;

22.  Изисква от УЕФА и от националните футболни асоциации да увеличат своите усилия за насърчаване на прилагането на мерки за дълбоки реформи във ФИФА, и по-специално препоръките в настоящата резолюция, както пряко, така и с посредничеството на своите представители в изпълнителния комитет на ФИФА и националните футболни асоциации, до края на 2016 г.;

23.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят и да дадат приоритет на работата и действията за добро управление в рамките на работния план на ЕС за спорта и да се уверят, че националните асоциации участват пълноценно в действията за по-добро управление на европейско и международно равнище;

24.  Призовава Комисията, в координация с държавите членки и в сътрудничество с Интерпол, Европол и Евроюст, да предприеме всички подходящи мерки, включително ефективно прилагане, за справяне с всички признаци на корупция от страна на длъжностни лица на ФИФА и на националните футболни асоциации на територията на ЕС, и да задълбочи сътрудничеството в областта на правоприлагането на европейско равнище чрез съвместни екипи за разследване и сътрудничество между органите на прокуратурата;

25.  Подчертава, че с оглед на транснационалния характер на корупцията в спорта усилията за борба срещу нея изискват по-ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни, включително публичните органи, правоприлагащите служби, спортната индустрия, спортистите и поддръжниците, като същевременно следва да се постави също акцент върху действията в областта на образованието и превенцията в тази област;

26.  Приветства новата спортна програма в рамките на „Еразъм+“, която подкрепя транснационални образователни проекти за справяне с трансграничните заплахи за почтеността и етиката в спорта, като употребата на допинг, уговарянето на мачове и насилието, както и всички видове прояви на нетърпимост и дискриминация, и цели да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта;

27.  Призовава държавите членки и спортните федерации да информират и образоват по подходящ начин спортистите и потребителите, от ранна възраст и на всички равнища на участие в спорта — както на любителско, така и на професионално равнище; насърчава спортните организации да установят всеобхватни програми за превенция и образование и да проявяват постоянство във връзка с прилагането им, като определят ясни задължения за клубовете, лигите и федерациите, по-специално по отношение на малолетните и непълнолетните лица;

28.  Приветства постигнатото наскоро споразумение за Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари и подкрепя проактивното използване на всички средства, предвидени в рамките на новото законодателство, с цел справяне с този проблем; призовава Комисията да следи редовно законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари, за да се увери, че е достатъчно за борбата с корупцията в спорта, и да гарантира контрол над регистрираните в ЕС спортни ръководни органи и техните длъжностни лица;

29.  Настоява, че борбата срещу корупцията във връзка с управлението на ФИФА трябва също така да бъде придружена от ясни ангажименти и мерки от страна на ФИФА, ЕС, държавите членки и други заинтересовани страни срещу други засягащи спортните организации престъпления, и по-специално уреждането на мачове, които често са свързани с организираната престъпност, която функционира в световен мащаб;

30.  Подчертава необходимостта всички бъдещи реформи в професионалния спорт, и във футбола в частност, да включват разпоредби по същество за защита на правата на спортистите, треньорите и отборите; подчертава във връзка с това, че е важно да се обърне внимание на „притежаването“ на европейски спортисти от трети лица;

31.  Подкрепя призива на кампанията „Нова ФИФА сега“ за създаването на независима неправителствена комисия за реформи на ФИФА, която да подлежи на надзор от независим международен орган;

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Международната футболна федерация (ФИФА), Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), националните футболни асоциации, Асоциацията на европейските професионални футболни лиги (EPFL), Европейската клубна асоциация (ЕКА) и Международната федерация на професионалните футболисти (ФИФПро).

(1) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(2) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 46.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0098.

Правна информация - Политика за поверителност