Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2730(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0548/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0233

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 423kWORD 102k
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
Πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλόβαθμων στελεχών στην FIFA
P8_TA(2015)0233RC-B8-0548/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA (2015/2730(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό(2),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό, της 11ης Ιουλίου 2007 (COM(2007)0391),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου στις 21 Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό 2014-2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 23ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου,

–  έχοντας υπόψη το νέο πρόγραμμα για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus+, ένας από τους στόχους του οποίου είναι η αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων και η βία, καθώς και η κάθε μορφής μισαλλοδοξία και διακριτική μεταχείριση, καθώς και η προώθηση και υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού,

–  έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του καταστατικού της FIFA, που ορίζει ότι οι στόχοι της FIFA περιλαμβάνουν τα εξής: «την προώθηση της ακεραιότητας, της ηθικής και της ευγενούς άμιλλας με σκοπό την πρόληψη κάθε μεθόδου ή πρακτικής, όπως η δωροδοκία, η φαρμακοδιέγερση ή το «στήσιμο» αγώνων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, των διοργανώσεων, των παικτών, των υπαλλήλων και των μελών ή να οδηγήσει σε χειραγώγηση του ποδοσφαίρου»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Michael Garcia σχετικά με την αμφιλεγόμενη διαδικασία διεκδίκησης των διοργανώσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2018 και του 2022, που η FIFA συμφώνησε να δημοσιεύσει τον Δεκέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαΐου 2015 οι ελβετικές αρχές συνέλαβαν στη Ζυρίχη 14 στελέχη της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επί τη βάσει κατηγοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αθέμιτη προστασία έναντι χρημάτων, δωροδοκία και απάτη ύψους άνω των 150 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ελβετίας και των ΗΠΑ έχουν κινήσει χωριστή ποινική έρευνα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανατεθεί τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022 στη Ρωσία και το Κατάρ αντίστοιχα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλά χρόνια η FIFA λειτουργεί ως μια ανεξέλεγκτη, αδιαφανής και διαβόητη για τη διαφθορά της οργάνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι η απάτη και η διαφθορά αποτελούν συστημικό, εκτεταμένο και μόνιμο φαινόμενο στη FIFA και ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Joseph Blatter·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις συλλήψεις και τις κατηγορίες κατά στελεχών της FIFA και την κρίση που διέρχεται ο εν λόγω οργανισμός, στις 29 Μαΐου 2015 ο Joseph Blatter επανεξελέγη για πέμπτη φορά πρόεδρος της FIFA· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεκλογή του Joseph Blatter ως προέδρου και η απόφαση να μην δημοσιευτούν τα πορίσματα της έκθεσης Garcia σχετικά με την εσωτερική έρευνα για την επιλογή της Ρωσίας και του Κατάρ ως διοργανώτριων χωρών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 και του 2022 δείχνει ότι η FIFA ενεργεί κατά τρόπο ανεύθυνο και ανεξέλεγκτο και παραμένει απρόθυμη να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και να επιφέρει τις αλλαγές που απαιτούνται για τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραίτηση του Joseph Blatter και η σύλληψη στελεχών της FIFA έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ριζικές μεταρρυθμίσεις των δομών και των πρακτικών της FIFA, οι οποίες πρέπει να γίνουν επειγόντως, προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνησή της και να καταπολεμηθεί η διαφθορά στους κόλπους της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακεραιότητα των αθλητικών οργανισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τόσο ο επαγγελματικός όσο και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αλληλεγγύη, αποφέρουν οφέλη για την υγεία και την οικονομία των κοινωνιών, και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη των θεμελιωδών παιδαγωγικών και πολιτιστικών αξιών καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στη δήλωσή του στις 3 Ιουνίου 2015 καταδίκασε τις τελευταίες εξελίξεις στη FIFA και απηύθυνε έκκληση για την «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και δημιουργία ακέραιου συστήματος χρηστής διακυβέρνησης στη FIFA»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου και των δημοσίων αρχών, για τη χρηστή διαχείριση του αθλήματος, που σέβεται τον αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα του επαγγελματικού αθλητισμού και έχει οδηγήσει σε διαρθρωμένο διάλογο για τον αθλητισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατία -με άλλα λόγια, η χρηστή διακυβέρνηση- στις αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν προαπαιτούμενα ενός καθεστώτος αυτορρύθμισης και για να γίνει δυνατή για το αθλητικό κίνημα η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στον αθλητισμό, αποτελεσματικά και σε διαρθρωτικό επίπεδο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να καθιερώσουν μεγαλύτερη δημοκρατία, διαφάνεια, νομιμότητα και λογοδοσία (δηλ. οικονομικό έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή ελέγχου) και χρηστή διακυβέρνηση, και ζήτησε από την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστηριχτεί η νόμιμη και κατάλληλη αυτορρύθμιση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά, αν δεν αντιμετωπιστεί επειγόντως και κατάλληλα, μπορεί να εξακολουθήσει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αθλητισμού και να απειλεί την ακεραιότητα του αθλητισμού στο σύνολό του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος της Στοκχόλμης, που διέπει τις ενέργειες της Επιτροπής στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας της ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με επιπτώσεις στην προστιθέμενη αξία και στην απασχόληση που υπερβαίνουν τον μέσο όρο των ποσοστών ανάπτυξης·

1.  καταδικάζει τη συστηματική και απαράδεκτη απάτη που αποκαλύφθηκε στη FIFA και καταθέτει την άποψή του ότι οι κατηγορίες αυτές ήταν κάθε άλλο παρά απροσδόκητες·

2.  καλεί τους αθλητικούς φορείς, τα κράτη μέλη και την ΕΕ να συνεργαστούν πλήρως σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές έρευνες καταγγελιών για πρακτικές διαφθοράς στη FIFA·

3.  υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της διεξαγόμενης έρευνας από τις δικαστικές αρχές της Ελβετίας και των ΗΠΑ σχετικά με την απόφαση που έλαβε η εκτελεστική επιτροπή της FIFA για την ανάθεση της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 1998, 2010, 2018 και 2022 αντιστοίχως στη Γαλλία, τη Νότιο Αφρική, τη Ρωσία και το Κατάρ·

4.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πως η επακολούθηση παλαιότερων ερευνών για πρακτικές διαφθοράς στη FIFA θα περιλαμβάνει, όπου κρίνεται δικαιολογημένο, την απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που ενέχονται σε οικονομικές ατασθαλίες, καθώς και την αναθεώρηση των αποφάσεων σχετικά με διαφθορά ή εγκληματικές δραστηριότητες· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί στενά τις διαδικασία αυτή και να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για αμερόληπτη εξωτερική έρευνα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του επικεφαλής της επιτροπής ελέγχου και συμμόρφωσης της FIFA, ότι η ανάθεση των διοργανώσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2018 και του 2022 θα μπορούσε να ακυρωθεί αν προκύψουν στοιχεία ότι ήταν προϊόν διαφθοράς·

5.  καταδικάζει το γεγονός ότι η FIFA δεν έχει δημοσιεύει ακόμα το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης Garcia, όπως είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2014, και την καλεί να το πράξει αμέσως·

6.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς κανόνες για την ανάθεση της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου και να εξασφαλίζεται η θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών πληροφόρησης και εποπτείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα εγγυάται την ίση μεταχείριση των υποψήφιων χωρών και τη λήψη τελικής απόφασης με βάση αποκλειστικά και μόνο την αξία των σχεδίων τους·

7.  καλεί όλες τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις να διασφαλίσουν ότι, κάθε χώρα που υποβάλλει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, δεσμεύεται, σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, ότι θα συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των μεταναστών εργαζομένων στο Κατάρ, που κατασκευάζουν την υποδομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022, όσον αφορά, μεταξύ άλλων: το σύστημα Καφάλα, που συνιστά καταναγκαστική εργασία, σε επικίνδυνες εργασιακές συνθήκες, με υποχρέωση εργασίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έξι ημέρες την εβδομάδα, και εξαναγκασμό σε διαβίωση σε συνωστισμένα και άθλια στρατόπεδα εργασίας· καλεί το Κατάρ να κυρώσει τη διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών της οικογενείας τους, να θεσπίσει σχετική νομοθεσία, και να επιβάλει τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα·

9.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνδέονται από τη φύση τους, και πολλά κράτη μέλη έχουν ζημιωθεί από στήσιμο αγώνων και άλλα οικονομικά εγκλήματα τα οποία συνδέονται συχνά με εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα·

10.  συγχαίρει τους δημοσιογράφους που πραγματοποίησαν την έρευνα η οποία προκάλεσε τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με διαφθορά στους κόλπους της FIFA και στη διαδικασία ανάθεσης της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει όλους τους φορείς του αθλητισμού να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την προστασία των καταγγελτών·

11.  εκφράζει την πάγια θέση του ότι η διαφθορά στους κόλπους της FIFA είναι ανεξέλεγκτη, συστημική και βαθιά ριζωμένη, και πιστεύει ότι η οργάνωση έχει πλήξει σοβαρά την ακεραιότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με καταστροφικές συνέπειες που εκτείνονται από την κορυφή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έως τους τοπικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους·

12.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι το ποδόσφαιρο, ως το δημοφιλέστερο άθλημα παγκοσμίως, δεν πρέπει να ταυτίζεται με την κουλτούρα της διαφθοράς και θα πρέπει να προστατευτεί και όχι να στιγματιστεί από τις τρέχουσες εξελίξεις στη FIFA·

13.  επαναλαμβάνει ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα έχουν βαθύ θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών και, ειδικότερα, των νέων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραίτηση του Joseph Blatter από τη θέση του προέδρου της FIFA, και για τις διεξαγόμενες ποινικές έρευνες· καλεί την εκτελεστική επιτροπή της FIFA να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και τη διασφάλιση ανοιχτών, ισόρροπων και δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη FIFA, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για την εκλογή νέου προέδρου, και πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη διαφθορά στον αθλητισμό·

15.  εκφράζει, ωστόσο, σοβαρή ανησυχία για την αξιοπιστία της FIFA ως παγκόσμιου οργάνου διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου, δεδομένου ότι οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, δεν είναι δυνατόν να αρχίσουν πριν διοριστεί νέα ηγεσία, κάτι που, με βάση τους κανονισμούς της FIFA, μπορεί να πάρει έως και εννέα μήνες· καλεί, συνεπώς, τη FIFA να επιλέξει με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς, κατάλληλο προσωρινό ηγέτη για την άμεση αντικατάσταση του Joseph Blatter·

16.  υπενθυμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημοκρατίας και τονίζει την ανάγκη μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής στο θέμα της διαφθοράς στον αθλητισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη κατάλληλης εκπροσώπησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επισημαίνει ότι για τούτο μπορεί να υιοθετηθεί η βέλτιστη πρακτική οργανωτικών φορέων άλλων αθλημάτων·

17.  καλεί τη FIFA να δεσμευτεί απόλυτα όσον αφορά τον διεξοδικό έλεγχο προηγούμενων και τρεχουσών αποφάσεων και την απόλυτη διαφάνεια στο εξής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών και των διοικητικών στελεχών, με σκοπό την καθιέρωση εσωτερικών διαδικασιών αυτορρύθμισης και αποτελεσματικών μηχανισμών εντοπισμού, έρευνας και κυρώσεων·

18.  πιστεύει ότι η αναθεώρηση αυτή θα καλύπτει το καταστατικό, τη διάρθρωση, τους κώδικες, και τις πολιτικές και πρακτικές της λειτουργίας της FIFA, την καθιέρωση ορίων στο χρόνο θητείας και ανεξάρτητης δέουσας επιμέλειας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, καθώς και εξωτερικό και πλήρως ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των οικονομικών της καταστάσεων·

19.  καλεί τη FIFA να εφαρμόσει αυστηρότερα πρότυπα και έναν κώδικα δεοντολογίας για τη διαχειριστική και την εκτελεστική επιτροπή της, οι οποίες θα πρέπει να επιβλέπονται από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου·

20.  καλεί όλες τις αθλητικές αρχές να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόζουν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης και αύξησης της διαφάνειας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διαφθοράς· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να επιδιώκεται πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό μελών στα διοικητικά συμβούλια και τις εκτελεστικές επιτροπές όλων των οργανισμών, έτσι ώστε να γίνεται σαφές ότι ο αθλητισμός, και ιδίως το ποδόσφαιρο, δεν αποτελεί προνόμιο των ανδρών· θεωρεί ότι το άνοιγμα θα οδηγήσει σε ενίσχυση της διαφάνειας·

21.  καλεί όλους τους συμβεβλημένους χορηγούς και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να ζητήσουν και να υποστηρίξουν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στη FIFA με δημόσιες δηλώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό και να δώσουν συνέχεια στις δηλώσεις τους ασκώντας συνεχή πίεση·

22.  καλεί την UEFA και τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των θεμελιωδών μεταρρυθμιστικών μέτρων στη FIFA, και ειδικότερα των συστάσεων που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα, τόσο άμεσα όσο και μέσω των εκπροσώπων τους στην εκτελεστική επιτροπή της FIFA και στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, έως το τέλος του 2016·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν και να επισπεύσουν το έργο και τη δράση τους σε σχέση με τη χρηστή διακυβέρνηση στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό, και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών τους στη δράση για καλύτερη διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

24.  καλεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε συνεργασία με την Ιντερπόλ, την Ευρωπόλ, και τη Eurojust, να λάβει και να επιβάλει αποτελεσματικά όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής ένδειξης διαφθοράς από υπαλλήλους της FIFA στο έδαφος της ΕΕ, και να βελτιώσει τη συνεργασία για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω μικτών ομάδων ερευνών και συνεργασίας μεταξύ των εισαγγελικών αρχών·

25.  τονίζει ότι, λόγω του διακρατικού χαρακτήρα της διαφθοράς στον αθλητισμό, η πάταξή της απαιτεί αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, του κλάδου του αθλητισμού, των αθλητών και των φιλάθλων, ενώ θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση σε ενέργειες εκπαίδευσης και πρόληψης στον συγκεκριμένο τομέα·

26.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το νέο αθλητικό πρόγραμμα του Erasmus+, που υποστηρίζει διακρατικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της ακεραιότητας και της δεοντολογίας του αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων και η βία, καθώς και κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακριτικής μεταχείρισης, και για την προώθηση και υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού·

27.  καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν επαρκώς τους ανθρώπους του αθλητισμού και τους καταναλωτές, ξεκινώντας από τις νεαρές ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού, τόσο του ερασιτεχνικού όσο και του επαγγελματικού· παροτρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης που να περιλαμβάνουν σαφείς υποχρεώσεις για τους συλλόγους, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ανήλικους·

28.  χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία για την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και υποστηρίζει την ενεργή χρήση όλων των μέσων που παρέχει η νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να εξασφαλίζει την επάρκειά της για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό και να εξασφαλίζει τον έλεγχο των φορέων διακυβέρνησης του αθλητισμού που είναι καταχωρημένοι στην ΕΕ και των υπαλλήλων τους·

29.  επιμένει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς όσον αφορά τη διακυβέρνηση της FIFA πρέπει να συνοδεύεται και από σαφείς δεσμεύσεις και μέτρα εκ μέρους της FIFA, της ΕΕ και των κρατών μελών της, και των άλλων ενδιαφερομένων, για την καταπολέμηση άλλων εγκλημάτων που βλάπτουν τους οργανωτικούς φορείς του αθλητισμού, ιδίως δε του «στησίματος» αγώνων, τα οποία συνδέονται συχνά με οργανωμένο έγκλημα που δραστηριοποιείται σε διεθνή κλίμακα·

30.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο όλες οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό, και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, να περιλαμβάνουν ουσιαστικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών, των προπονητών και των ομάδων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό·

31.  υποστηρίζει το αίτημα της εκστρατείας «Νέα FIFA Τώρα» (New FIFA Now) για την ίδρυση μιας ανεξάρτητης, μη κυβερνητικής Επιτροπής Μεταρρύθμισης της FIFA, το έργο της οποίας θα επιβλέπεται από ανεξάρτητη διεθνή αρχή·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA), στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, στην Ένωση Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Ομίλων (EPFL), στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA), και στη Διεθνή Ομοσπονδία Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (FIFPro).

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(2) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 46.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0098.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου