Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2015(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0191/2015

Předložené texty :

A8-0191/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/06/2015 - 23.1
CRE 24/06/2015 - 23.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0234

Přijaté texty
PDF 354kWORD 71k
Středa, 24. června 2015 - Brusel Konečné znění
Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity
P8_TA(2015)0234A8-0191/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. června 2015 o žádosti, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (2015/2015(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity, kterou dne 8. prosince 2014 předložil zástupce státního zástupce při Nejvyšším soudu v Řecku v souvislosti s řízením probíhajícím před třetím samosoudcem trestního soudu v Soluni (sp. zn. G2010-1744) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 13. ledna 2015,

–  poté, co Sotirios Zarianopoulos dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0191/2015),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce Nejvyššího soudu v Řecku požádal o to, aby byl Sotirios Zarianopoulos, poslanec Evropského parlamentu, zbaven imunity v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, který byl údajně spáchán;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č.7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nesmí být poslanec v průběhu volebního období bez souhlasu parlamentu stíhán, zatčen ani uvězněn, ani jiným způsobem omezován ve své svobodě;

D.  vzhledem k tomu, že Sotirios Zarianopoulos je obviněn z toho, že dne 4. března 2010 nezákonně vnikl pod pohrůžkou použití fyzického násilí do sídla řecké veřejnoprávní televizní stanice ERT-3, kde narušil polední vysílání zpráv a nařídil, aby bylo v živém vysílání přečteno prohlášení;

E.  vzhledem k tomu, že tento domnělý trestný čin zjevně nemá žádnou spojitost s výkonem poslaneckého mandátu Sotiriose Zarianopoulose v Evropském parlamentu, neboť souvisí s činností řecké odborové organizace PAME a Sotirios Zarianopoulos v  době spáchání skutku nebyl poslancem Evropského parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a judikatury Soudního dvora Evropské Unie je názor vyjádřený při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu definován jako subjektivní hodnocení vyjádřené v přímé a zjevné souvislosti s výkonem poslaneckých funkcí, ale že údajné jednání Sotiriose Zarianopoulose neodpovídá této definici;

G.  vzhledem k tomu, že dané trestní řízení se tedy netýká ani názoru vyjádřeného při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, ani hlasování během výkonu této funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č.7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 7 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti nesmí za žádných okolností vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu;

I.  vzhledem k tvrzení Sotiriose Zarianopoulose, podle něhož je obvinění politicky motivováno, výbor po slyšení dotčeného poslance a prostudování dokumentace, kterou mu poslanec předložil, přezkoumal i výpovědi, jež před vyšetřujícími orgány učinili v roce 2010 svědci a na nichž se zakládá obvinění;

J.  vzhledem k tomu, že tyto výpovědi byly učiněny v průběhu soudního řízení se Sotiriosem Zarianopoulosem a že úkolem výboru ovšem není vyšetřit daný čin, nebo rozhodovat o vině či nevině poslance Evropského parlamentu, s nímž je vedeno soudní řízení;

K.  vzhledem k tomu, že z informací, jež má výbor k dispozici, nevyplývá žádný důvod k předpokladům, že dotčené trestní řízení bylo vedeno se záměrem poškodit politickou činnost poslance (fumus persecutionis), a to i vzhledem ke skutečnosti, že řízení bylo zahájeno několik let před zahájením výkonu funkce dotčeným poslancem;

1.  rozhodl, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru státnímu zástupci Nejvyššího soudu Řecka a Sotiriosovi Zarianopoulosovi.

(1)1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v.Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí