Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0190/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0190/2015

Συζήτηση :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0238

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 538kWORD 155k
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες
Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις
P8_TA(2015)0238A8-0190/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (2014/2145(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 3ης Ιουλίου 2013, του τότε αντιπροέδρου της Επιτροπής, Olli Rehn, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης – Έκθεση για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 και 473/2013» (COM(2014)0905),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, της 23ης Ιουλίου 2014 (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole στις 22 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ειδικό έγγραφο (Occasional Paper) αριθ. 157 της ΕΚΤ, του Νοεμβρίου του 2014, με τίτλο «The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under the strengthened EU governance framework» (Ο προσδιορισμός των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών ανισορροπιών – αναξιοποίητες συνέργειες υπό το ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 163 του ΟΟΣΑ για την κοινωνία, την απασχόληση και τη μετανάστευση, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο: «Trends in income inequality and its impact on economic growth» (Τάσεις όσον αφορά την εισοδηματική ανισότητα και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού (staff discussion note) του ΔΝΤ του Σεπτεμβρίου του 2013 με τίτλο: «Towards a fiscal union for the euro area» (Προς μια δημοσιονομική ένωση για τη ζώνη του ευρώ),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, της 10ης Ιουνίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0190/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή των μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, ξεκίνησε με το ΣΣΑ, το οποίο αποτελείτο από δύο απλούς κανόνες που αποσκοπούσαν στην αποφυγή των επιβλαβών συνεπειών για την ΟΝΕ στο σύνολό της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά την εισαγωγή του ευρώ άρχισαν να διαφαίνονται ενδείξεις κόπωσης στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, με αποτέλεσμα να προλειανθεί το έδαφος για έναν από τους παράγοντες της τρέχουσας κρίσης στην ΟΝΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 πραγματοποιήθηκε η μεταρρύθμιση του αρχικού ΣΣΑ η οποία επέφερε ορισμένες βελτιώσεις και αύξησε την ευελιξία, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίσει επαρκώς τα προβλήματα των ανεπαρκών διατάξεων επιβολής της νομοθεσίας και του ελλιπούς συντονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν διάφορες χώρες κινδύνευαν από αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους τους που θα είχε ως αποτέλεσμα την παγκόσμια εξάπλωση της κρίσης και της ύφεσης, η κατάσταση μπόρεσε να αποτραπεί με τη δημιουργία ad-hoc μηχανισμών όπως το ΕΤΧΣ και ο ΕΜΧΣ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μην επαναληφθεί ανάλογη κρίση ούτε και η εξάπλωση της κρίσης σε άλλες χώρες μέσω του τραπεζικού τομέα, ελήφθησαν ορισμένα μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, ο ΕΜΣ, η βελτίωση της νομοθεσίας για την οικονομική διακυβέρνηση με τη μορφή του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου», η ΣΣΣΔ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα οποία πρέπει να εκλαμβάνονται στο σύνολό τους ως δέσμη μέτρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, μετά από δύο συνεχόμενα έτη αρνητικής ανάπτυξης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία αρχίζει αργά-αργά να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης και ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς το παραγωγικό χάσμα θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους δείκτες του χρέους και του ελλείμματος, τα επίπεδα ανεργίας, τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, ακόμη και μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τις διαφορές όσον αφορά τα αίτια της κρίσης και το σημείο αφετηρίας της, καθώς και τη φιλοδοξία, τον αντίκτυπο και τον εθνικό ενστερνισμό κατά την εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση και παραμένουν ασθενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η έλλειψη μακρόπνοων επενδύσεων που προωθούν την ανάπτυξη όσο και το μη βιώσιμο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα τις μελλοντικές γενιές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίζεται ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο ως σημαντικό μέσο τόνωσης κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων για την κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις κατά την επόμενη τριετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν επιτευχθούν οι προτεινόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι, αυτό το σχέδιο θα αποτελέσει ένα μόνο από τα στοιχεία που προορίζονται για την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου επενδυτικού χάσματος, μαζί με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τους επενδυτές περιβάλλοντος στα κράτη μέλη·

Ανασκόπηση του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής παρέχει μια εικόνα του τρόπου και του βαθμού στον οποίο έχουν εφαρμοστεί και αξιοποιηθεί τα διάφορα εργαλεία και οι διαδικασίες·

2.  τονίζει ότι στο επίκεντρο του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκεται η πρόληψη υπερβολικά υψηλών επιπέδων ελλείμματος και χρέους και υπέρμετρων μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι το βασικό ζήτημα στην επανεξέταση είναι εάν η ΟΝΕ έγινε περισσότερο ανθεκτική με το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, κυρίως όσον αφορά την ικανότητά της να αποτρέπει τον κίνδυνο να περιέλθει ένα κράτος μέλος σε αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους του, συμβάλλοντας παράλληλα στον στενότερο συντονισμό και στη μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο διαφάνειας, αξιοπιστίας και δημοκρατικής λογοδοσίας·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση του επιπέδου του χρέους ή την έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος·

4.  συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι παρόλο που τμήματα του νέου πλαισίου έχουν αποδώσει αποτελέσματα, η ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κανονισμών υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες είναι περιορισμένη·

5.  αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου» στο παρόν στάδιο παραμένει μερική και δεν μπορεί να απομονωθεί από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τη ΣΛΕΕ και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την προσθήκη διαδικασιών για την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός και μεταξύ των κρατών μελών και τη μετατόπιση της προσοχής από την υπέρμετρη εξάρτηση από το κριτήριο του ελλείμματος στο έλλειμμα και στο συνολικό χρέος μαζί, καθώς με τον τρόπο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν ενδεχόμενα προβλήματα και να προληφθεί η εμφάνιση κρίσεων σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ευελιξία υπό μορφή ρητρών για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και συνθήκες δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας· υπενθυμίζει ότι η ευελιξία δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον προληπτικό χαρακτήρα του Συμφώνου·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα αποτελεσμάτων προκειμένου να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς και τη σημασία των βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης μακροοικονομικών ανισορροπιών·

8.  τονίζει ότι η συνεπής και ορθή εφαρμογή του πλαισίου μεταξύ των χωρών και σε βάθος χρόνου συμβάλλει στην αξιοπιστία· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις που επέφεραν στο ΣΣΑ το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» και να ενεργούν σύμφωνα με αυτό το πνεύμα, ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις περί επιβολής της νομοθεσίας·

9.  πιστεύει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εύθραυστη ανάπτυξη και υψηλή ανεργία χρήζει επειγόντων, συνολικών και αποφασιστικών μέτρων στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης που θα βασίζεται στη φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση, σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην τόνωση των επενδύσεων, προκειμένου να αποκατασταθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί η καινοτομία, να καταπολεμηθεί η ανεργία και συγχρόνως να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του συνεχιζόμενου χαμηλού πληθωρισμού ή η πιθανή απειλή αποπληθωριστικών πιέσεων, καθώς και οι επίμονες μακροοικονομικές ανισορροπίες· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο της εν λόγω ολιστικής προσέγγισης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις·

10.  συμφωνεί με τη δήλωση της Επιτρόπου Thyssen ότι οι χώρες που παρέχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και καλύτερη κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ανθεκτικότερες στις οικονομικές κρίσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την τοποθέτηση αυτή κατά τη διαμόρφωση όλων των πολιτικών του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

11.  επισημαίνει το γεγονός ότι το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να εφαρμοστεί και, εάν είναι απαραίτητο, να βελτιωθεί προκειμένου να επιτευχθεί δημοσιονομική σταθερότητα, να διευκολυνθεί η πραγματική συζήτηση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση ολόκληρης της ζώνης του ευρώ που επιτρέπει μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική ευθύνη, να βελτιωθεί η προοπτική οικονομικής σύγκλισης της ζώνης του ευρώ και να αντιμετωπιστούν επί ίσοις όροις οι διαφορετικές οικονομικές και δημοσιονομικές καταστάσεις των κρατών μελών· επιμένει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πάσχει από έλλειψη ενστερνισμού σε εθνικό επίπεδο και από την ανεπαρκή προσοχή που αποδίδεται στη διεθνή οικονομική προοπτική και στη δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού δημοκρατικής λογοδοσίας·

12.  τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί ενισχυμένο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό συντονισμό, στο πλαίσιο του οποίου η ζώνη του ευρώ θα αντιμετωπίζεται ως σύνολο και θα βελτιωθούν ο εθνικός ενστερνισμός και η δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων (προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να προωθηθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, να προωθηθούν βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τονωθούν οι επενδύσεις), καθώς και όσον αφορά την ταχεία αντίδραση για τη διόρθωση των πλέον εμφανών σφαλμάτων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και την εξασφάλιση της συνεπούς και ορθής εφαρμογής του πλαισίου τόσο μεταξύ των χωρών όσο και σε βάθος χρόνου·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία των απλών και διαφανών διαδικασιών για την οικονομική διακυβέρνηση και προειδοποιεί ότι η υφιστάμενη πολυπλοκότητα του πλαισίου καθώς και η μη εφαρμογή και ο μη ενστερνισμός έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του από τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες στα κράτη μέλη·

14.  αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις συζητήσεις για τον μεσοπρόθεσμο στόχο και όσον αφορά τον καλύτερο ενστερνισμό για τις συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων χάρη στη συμβολή των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων, τα οποία λειτουργούν ως ανεξάρτητοι φορείς που παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις μακροοικονομικές προβλέψεις· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει επισκόπηση σχετικά με τη διάρθρωση και τη λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συμβούλια αυτά μπορούν να βελτιώσουν τον ενστερνισμό σε εθνικό επίπεδο·

15.  θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική πολιτική πρωτοβουλία που στηρίζει τα θεμέλια των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση των αναξιοποίητων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι με την απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν ευκολότερα τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης· επιπλέον, θεωρεί ότι οι κύριοι παράγοντες στην ενιαία αγορά είναι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις·

Ποια είναι η καλύτερη εφαρμογή της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων;

16.  αναγνωρίζει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο θεσπίστηκε για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να ακολουθούν αντικυκλική πολιτική όταν κρίνεται αναγκαίο, ενώ παρέχει παράλληλα τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι αυτόματοι σταθεροποιητές· υπογραμμίζει ότι δεν επέτυχαν όλα τα κράτη μέλη πλεόνασμα ενόσω η οικονομία ήταν σε πλήρη άνθιση και ότι ορισμένες από τις υφιστάμενες ρήτρες ευελιξίας που προβλέπονται στη νομοθεσία δεν τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία κατά τα προηγούμενα έτη·

17.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ερμηνευτικής ανακοίνωσής της για την ευελιξία, αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες είναι ένα στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ καθώς και στην διευκόλυνση της υλοποίησης βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη· σημειώνει ότι, ενώ η ανακοίνωση δεν προβαίνει σε αλλαγές όσον αφορά τον υπολογισμό του ελλείμματος, ορισμένες επενδύσεις μπορούν να δικαιολογούν την προσωρινή απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του στόχου αυτού·

18.  στηρίζει όλα τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κυρίως μέτρα με τα οποία οι εθνικές εισφορές στο Ταμείο καθίστανται δημοσιονομικά ουδέτερες όσον αφορά την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου και τις απαιτούμενες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς αυτές να τροποποιούνται στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να μην κινήσει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος εάν το έλλειμμα κράτους μέλους υπερβεί ελάχιστα και προσωρινά το όριο του 3% λόγω της πρόσθετης συνεισφοράς στο ΕΤΣΕ· εφιστά την προσοχή στην καίρια συμβολή του ΣΣΑ ως προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης κατά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων· τονίζει τη σημασία της προσθετικότητας της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικατασταθούν οι ήδη σχεδιασμένες επενδύσεις από έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ και ότι, αντιθέτως, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το ύψος των καθαρών επενδύσεων·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας επενδύσεων, παρέχοντας ορισμένο βαθμό προσωρινής ευελιξίας στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ με τη μορφή προσωρινής παρέκκλισης από τον μεσοπρόθεσμο στόχο, υπό τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή δεν οδηγεί στην υπέρβαση της τιμής αναφοράς του ελλείμματος του 3% και αφήνει κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα επενδυτικά προγράμματα των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες για έργα που εντάσσονται στη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», αλλά και τη συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ·

20.  πιστεύει ότι η εφαρμογή της ρήτρας περί διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που περιλαμβάνεται στο προληπτικό σκέλος και η εξέταση των σχεδίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο διορθωτικό σκέλος προϋποθέτουν την επίσημη έγκριση μιας μεταρρύθμισης από τα εθνικά κοινοβούλια και την πραγματική εφαρμογή της, καθώς έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενστερνισμός· τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία μεταρρύθμισης σε όλα τα στάδια·

21.  απευθύνει έκκληση για ενισχυμένο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν από την Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, θα είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο, θα λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση κόστους/ωφελείας, την αξιολόγηση με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων και τον αντίκτυπο του χρονοδιαγράμματος και θα συμβάλλουν στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου·

22.  ενθαρρύνει τις επιτροπές οικονομικών των εθνικών κοινοβουλίων να καλούν συστηματικά τους αρμόδιους για την οικονομική διακυβέρνηση Επιτρόπους σε δημόσια συζήτηση στα κοινοβούλια πριν από την έγκριση των σχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών·

23.  πιστεύει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων θα πρέπει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να παράγουν θετικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών ικανοτήτων·

24.  επισημαίνει ότι η ανακοίνωση, επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει στη διατύπωση κάθε είδους υποθέσεων με κίνδυνο ωστόσο να μην περιλάβει αυτήν που θα επαληθευτεί τελικά, δεν αναφέρεται στη φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους μέλους και που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να αποκλίνει προσωρινά από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπίζονται παρόμοιες καταστάσεις με παρόμοιο τρόπο·

25.  ζητεί μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα, μέσω της στήριξης μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, προκειμένου να επιτευχθεί η δημόσια αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

27.  σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης· σημειώνει επίσης ότι η αύξηση αυτή ήταν ακόμη υψηλότερη στους ανειδίκευτους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

28.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξέχουσα σημασία στα αυξανόμενα επίπεδα ανισοτήτων στην Ευρώπη εντός του οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· πιστεύει ότι η αύξηση των προσπαθειών για τη δημιουργία περισσότερο ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτών των αυξανόμενων ανισοτήτων·

Στενότερος συντονισμός, οικονομική σύγκλιση και εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

29.  προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως το ΣΣΑ και να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου» και σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με την ευελιξία· πιστεύει ότι, εφόσον είναι αναγκαίο και δυνατόν, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να ενισχυθεί εντός του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου· τονίζει ότι οποιοσδήποτε τέτοιος μελλοντικός εξορθολογισμός και οποιεσδήποτε ενισχύσεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα·

30.  θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής διευκρινίζει τα σημεία όπου υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας· επιδοκιμάζει την προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια στον σύνθετο αυτό τομέα και αναμένει ότι η Επιτροπή θα κάνει χρήση του μέσου ευελιξίας που είναι ενσωματωμένο στους υπάρχοντες κανόνες σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

31.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν καλύτερα τα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά πλαίσια, ώστε να καταστεί δυνατόν να γίνεται σε νωρίτερο στάδιο και με μεγαλύτερη συνέπεια ο διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα που εξυπηρετούν αυτά τα πλαίσια, την ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, τη διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών αρχών όσον αφορά τον ενστερνισμό βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

32.  επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα (CSR) πρέπει να υλοποιηθούν καλύτερα και να λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών προοπτικών τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή η γενική επισκόπηση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να συζητείται στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας και την Επιτροπή, πριν από το εαρινό Συμβούλιο, και να υλοποιείται κατάλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

33.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει καταστεί σημαντικό μέσο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του για την έλλειψη ενστερνισμού που οδηγεί σε μη ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

34.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να ενισχυθεί, χωρίς τροποποίηση του τρέχοντος νομικού πλαισίου, και ότι τα έγγραφα που σχετίζονται με το Εξάμηνο θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα, για μεγαλύτερη επικέντρωση, αποτελεσματικότητα και ενστερνισμό, ώστε να επιτυγχάνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι ορθής οικονομικής διακυβέρνησης·

35.  ζητεί τον καλύτερο συντονισμό, όπου είναι σκόπιμο, των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (CSR) με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP), προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής·

36.  τάσσεται υπέρ μιας ενισχυμένης διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εκπόνηση, την επακολούθηση, τη στήριξη και την παρακολούθηση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, που να επιτρέπει επίσης τον έλεγχο της πρακτικής εφαρμογής τους και την εκτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων·

37.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία επιβάλλει στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τους στόχους του 2020 στην κατάρτιση των συστάσεών της και παγιώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία «το Συμβούλιο αναμένεται να ακολουθεί κατά κανόνα τις συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής ή να εξηγεί δημόσια τις θέσεις του»·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του χρέους σε χώρες που έχουν ήδη υψηλό επίπεδο χρέους, που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τον κανόνα του 1/20 για τη μείωση του χρέους· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει πώς προτίθεται να άρει την αντίφαση αυτή και να εξασφαλίσει ότι το κλάσμα του χρέους θα μειώνεται σε βιώσιμα επίπεδα σύμφωνα με το ΣΣΑ·

39.  υποστηρίζει τη στρατηγική τριών πυλώνων της Επιτροπής (αναπτυξιακές επενδύσεις, δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), που παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 και ζητεί τη μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίησή της στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών προοπτικών στη ζώνη του ευρώ και στις CSR·

40.  αναγνωρίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη και πλουραλιστική ανάλυση των οικονομικών προοπτικών των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί περαιτέρω η μονάδα της Επιτροπής που είναι γνωστή ως επικεφαλής οικονομικός αναλυτής ώστε να παρέχει αντικειμενική, ανεξάρτητη και διαφανή ανάλυση των σχετικών δεδομένων, η οποία να δημοσιεύεται και να χρησιμεύει ως βάση για καλά τεκμηριωμένη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί να διαβιβαστούν εγκαίρως στον επικεφαλής οικονομικό αναλυτή όλα τα σχετικά έγγραφα ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του· υπογραμμίζει τον χρήσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ και παροτρύνει για τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου·

41.  υπενθυμίζει ότι η ΔΜΑ έχει ως στόχο την αποφυγή κρίσεων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των επιζήμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών με βάση την αντικειμενική αξιολόγηση της εξέλιξης των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών· θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο η ανάπτυξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, τόσο στις ελλειμματικές όσο και στις πλεονασματικές χώρες, ιδίως για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να ληφθεί καλύτερα υπόψη το σύνολο της ζώνης του ευρώ, περιλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι η μακροοικονομική εποπτεία έχει επίσης ως στόχο τον εντοπισμό των χωρών που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μια μελλοντική ανισορροπία και την αποφυγή της ανισορροπίας αυτής με την έγκαιρη έναρξη βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όταν υπάρχουν ακόμη περιθώρια για δράση·

42.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ όσον αφορά τις επενδύσεις, επιτρέποντας μια προσωρινή απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του, στο πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο προληπτικό σκέλος· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν τη θέση στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες όσον αφορά τον κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στις αναλύσεις της, όταν αξιολογεί οικονομικές και δημοσιονομικές καταστάσεις κρατών μελών, όλους τους σημαντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της πραγματικής ανάπτυξης, του πληθωρισμού, των μακροπρόθεσμων δημόσιων επενδύσεων και των ποσοστών ανεργίας, και να καλύψει επειγόντως το επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ, στρέφοντας τις δαπάνες προς τις πλέον παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση·

44.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη αποτελεσματικές δράσεις στο πλαίσιο της EDP θα βασίζεται σε σαφή, αριθμητικά ποσοτικοποιήσιμα και ποιοτικά κριτήρια·

45.  επιμένει ότι η εστίαση στα διαρθρωτικά ελλείμματα μετά τη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ το 2005, από κοινού με την εισαγωγή κανόνα για τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση του 2011, καθώς και η έννοια του παραγωγικού κενού που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, δημιουργούν αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και περιθώρια για ευελιξία και, επομένως, έχουν ως αποτέλεσμα να επαφίεται η εφαρμογή του ΣΣΑ στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε φορέα· εκφράζει φόβο ότι ο υπολογισμός της δυνητικής ανάπτυξης και παραγωγής, στον οποίο στηρίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων, και ο υπολογισμός του κανόνα για τις δαπάνες υπόκεινται σε αρκετές αμφιλεγόμενες υποθέσεις που οδηγούν σε ουσιαστικές αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών και των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες αξιολογήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΣΑ·

46.  καλεί την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημοσιονομικών θέσεων των κρατών μελών, να εξετάσει τις πρακτικές συνέπειες των δημοσιονομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια προβλέψιμη και συνεκτική χάραξη πολιτικής, να βασίσει την ανάλυσή της σε συγκεκριμένα στοιχεία και αξιόπιστα δεδομένα και να επιδείξει μέγιστη προσοχή και σύνεση κατά τη χρήση των εκτιμήσεων σε έννοιες όπως εκτιμώμενο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης για το ΑΕΠ και παραγωγικά κενά·

47.  υπογραμμίζει τη σημασία της νέας ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για την αποδοχή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης από το κοινό και ζητεί, για τον λόγο αυτό, από την Επιτροπή να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη υποστήριξης των ΜΜΕ ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση και σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ινδία·

Δημοκρατική λογοδοσία και μελλοντικές προκλήσεις στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της οικονομικής διακυβέρνησης

48.  πιστεύει ότι μια βαθύτερη και πιο ανθεκτική ΟΝΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται οπωσδήποτε από λιγότερη περιπλοκότητα, μεγαλύτερο ενστερνισμό και περισσότερη διαφάνεια παρά από την απλή προσθήκη νέων σειρών κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· υπογραμμίζει ότι, καθώς οι αρμοδιότητες στον τομέα της ΟΝΕ είναι επιμερισμένες μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της συνοχής και της λογοδοσίας της οικονομικής διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει επίσης ότι τα όργανα που υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρκή κοινοβουλευτική συμμετοχή, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμοδιότητες πρέπει να αναλαμβάνονται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται ή υλοποιούνται οι αποφάσεις·

49.  αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να απλουστευθεί, να εφαρμοστεί καλύτερα και, όπου χρειάζεται, να διορθωθεί και να ολοκληρωθεί ώστε η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης, της ευημερίας των πολιτών, της ανταγωνιστικότητας, των υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, των μακροχρόνιων και μακρόπνοων επενδύσεων που αποδίδουν υψηλά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, καθώς και της εμπιστοσύνης·

50.  πιστεύει ότι, καθώς η κοινοβουλευτική συμβολή στις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής αποτελεί σημαντική πτυχή κάθε δημοκρατικού συστήματος, η αύξηση της νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να εξασφαλιστεί με την έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών για τη σύγκλιση που θα περιλαμβάνουν στοχευμένες προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·

51.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισημαίνουν ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση («δημοσιονομικό σύμφωνο») εκτός της δομής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αποτελεί οπισθοδρόμηση στην πολιτική ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί να ενσωματωθούν πλήρως ο ΕΜΣ και το δημοσιονομικό σύμφωνο στο κοινοτικό πλαίσιο βάσει εκτίμησης της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί κατά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και, κατά συνέπεια, να λογοδοτούν επίσημα στο Κοινοβούλιο·

52.  υπενθυμίζει το αίτημά του για ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά ένα νέο νομικό πλαίσιο για μελλοντικά προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, προς αντικατάσταση της Τρόικας, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο ενστερνισμός των εν λόγω προγραμμάτων και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΕ λαμβάνονται, στο μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου· πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της φύσης του χρησιμοποιούμενου μηχανισμού σταθερότητας και του οργάνου που είναι αρμόδιο για την ενεργοποίησή του, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι, επειδή η οικονομική στήριξη διασφαλίζεται από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τα κράτη μέλη πρέπει να εκφράζουν τη θέση τους όσον αφορά την παροχή αυτής της στήριξης·

53.  ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα δημοκρατική λογοδοσία· επιδοκιμάζει την τακτική συμμετοχή του προέδρου της Ευρωομάδας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής όπως και του προέδρου του Συμβουλίου Ecofin, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται παρόμοιος βαθμός δημοκρατικής λογοδοσίας·

54.  υπενθυμίζει ότι το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» βασίζονται στον ενισχυμένο ρόλο ενός ανεξάρτητου Επιτρόπου ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή των κανόνων, πιστεύει ότι η λήψη περαιτέρω μέτρων στον τομέα του θεσμικού πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης, όπως η ενίσχυση του ρόλου του αρμόδιου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επιτρόπου ή η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να σέβεται τον διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και να συνδέεται με κατάλληλα μέσα δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμότητας, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

55.  υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης για να αποφευχθεί η επανάληψη μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζών και κρατών και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις που απορρέουν από μια κρίση δημόσιου χρέους, και ότι απαιτείται η ίδια βούληση για να επιτευχθεί μια βαθύτερη ΟΝΕ·

56.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας βαθύτερης οικονομικής και νομισματικής ένωσης που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που παρατίθενται στο παρόν ψήφισμα, βασίζεται στην εντολή που δόθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την «προετοιμασία των επόμενων βημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ» καθώς και σε προηγούμενες εργασίες όπως το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»(13), η ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (COM(2012)0777) και η τελική έκθεση των τεσσάρων Προέδρων της 5ης Δεκεμβρίου 2012·

57.  καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτό το αναγκαίο επόμενο βήμα για την ΟΝΕ να λάβουν υπόψη την προβλεπόμενη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ και να εξετάσουν όλες τις επιλογές για την εμβάθυνση και ενίσχυση της ΟΝΕ και να την καταστήσουν περισσότερο ανθεκτική και συμβάλλουσα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη σταθερότητα, όπως:

   α) ενισχυμένους μηχανισμούς δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου οι ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και βάσει της έγκρισης κατευθυντηρίων γραμμών για τη σύγκλιση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, ενώ πρέπει να επισημοποιηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο πλαίσιο μιας διοργανικής συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ζώνης του ευρώ ακολουθούν κάθε στάδιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
   β) μια κοινωνική διάσταση που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της Ευρώπης, στον σεβασμό του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο της οποίας θα διασφαλίζεται ο συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων ένας ελάχιστος μισθός ή ένας μηχανισμός εισοδήματος που θα είναι κατάλληλος για κάθε κράτος μέλος και θα αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος και η στήριξη της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, η εθελοντική κινητικότητα και η ευελιξία μεταξύ επαγγελμάτων και κρατών μελών·
   γ) μια δημοσιονομική ικανότητα στη ζώνη του ευρώ με βάση ειδικούς ίδιους πόρους που θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης και με ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό έλεγχο, να βοηθά τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των συμφωνημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της ομάδας της ΕΕ για τους ίδιους πόρους υπό την προεδρία του Mario Monti·
   δ) αύξηση της ανθεκτικότητας της ΟΝΕ για την αντιμετώπιση οικονομικών κλυδωνισμών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που συνδέονται άμεσα με τη νομισματική ένωση και, παράλληλα, αποφυγή κάθε μορφής μόνιμων δημοσιονομικών μεταβιβάσεων·
   ε) όσον αφορά τη φορολόγηση, δέσμευση για τη λήψη πανευρωπαϊκών μέτρων κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού σχεδιασμού φορολογίας εταιρειών, για συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φορολογική απάτη, μέτρα για την επίτευξη σύγκλισης των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών, μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, απλούστερα και διαφανέστερα φορολογικά συστήματα και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των ΜΜΕ·
   στ) ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης βήμα προς βήμα·
   ζ) ενσωμάτωση του ΕΜΣ και της ΣΣΣΔ στην ενωσιακή νομοθεσία σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την πραγματική σύγκλιση, την επιβολή κοινών κανόνων και μια σαφή δέσμευση για την εφαρμογή οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·
   η) διόρθωση των αδυναμιών του τρέχοντος πλαισίου το οποίο επιτρέπει να ελέγχονται από το Δικαστήριο ορισμένα τμήματα της Συνθήκης, ενώ άλλα τμήματα δεν καλύπτονται από τον έλεγχο αυτό·
   θ) ενισχυμένο εξωτερικό ρόλο της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης της εκπροσώπησής της,

58.  ζητεί να καταρτιστούν ενδεχόμενα περαιτέρω βήματα στην ΟΝΕ βάσει της προσέγγισης «4+1 Πρόεδροι», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεται πρόσκληση για όλες τις συνεδριάσεις, να παρέχεται πλήρης πληροφόρηση καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις· επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει την πρόθεσή του να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σκεπτικό του κατά την προετοιμασία των εκθέσεων των τεσσάρων Προέδρων·

59.  ζητεί από τον Πρόεδρό του να προβεί στον εκ των προτέρων συντονισμό με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων ή τα μέλη που έχουν οριστεί για αυτόν τον σκοπό από τις ομάδες τους ή από το Κοινοβούλιο, να εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτής της επικείμενης αποστολής βάσει της εντολής που δίδεται με το παρόν ψήφισμα, μεταξύ άλλων για τα ζητήματα του αναλυτικού σημειώματος των τεσσάρων Προέδρων με τίτλο «Προετοιμασία των επόμενων βημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ»·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(7) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(8) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(9) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0239.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0598.
(11) ΕΕ C 165 Ε της 11.6.2013, σ. 24.
(12) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 140.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0430.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου