Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0202/2015

Indgivne tekster :

A8-0202/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0241

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 63k
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg
Beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer ***I
P8_TA(2015)0241A8-0202/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (kodifikation) (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0605),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0171/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0202/2015),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juli 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (kodifikation)
P8_TC1-COD(2014)0280

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1035.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik