Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0202/2015

Texte depuse :

A8-0202/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2015 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0241

Texte adoptate
PDF 326kWORD 64k
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg
Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale ***I
P8_TA(2015)0241A8-0202/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0605),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0171/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0202/2015),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iulie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (text codificat)
P8_TC1-COD(2014)0280

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1035.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate