Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0202/2015

Predkladané texty :

A8-0202/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0241

Prijaté texty
PDF 330kWORD 62k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg
Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel ***I
P8_TA(2015)0241A8-0202/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0605),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0171/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0202/2015),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie)
P8_TC1-COD(2014)0280

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/1035.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia