Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2077(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0219/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0219/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2015 - 5.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0243

Elfogadott szövegek
PDF 257kWORD 73k
2015. július 7., Kedd - Strasbourg
3/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2014-es pénzügyi évből származó többlet
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Az Európai Parlament 2015. július 7-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2014-es pénzügyi év többletének bevezetése – szóló tanácsi álláspontról (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az 1/2015. számú költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító, 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(6),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(7),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. április 15-én elfogadott, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0160),

–  tekintettel a Tanács által 2015. június 19-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09765/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0219/2015),

A.  mivel a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2014-es pénzügyi évből származó 1 435 millió EUR összegű többletnek a 2015-ös költségvetésbe történő beállítása;

B.  mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 1 183 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 142 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 110 millió eurós egyenlege;

C.  mivel a bevételi oldalon a két fő összetevő a késedelmi kamatok és pénzbírságok (634 millió EUR) és a saját források pozitív eredménye (479 millió EUR);

D.  mivel a kiadási oldalon a fel nem használt előirányzatok mértéke a III. szakasz esetében különösen alacsony – 2014-re vonatkozóan 29 millió euró, a 2013-as áthozatokra vonatkozóan pedig 6 millió euró –, a többi intézmény vonatkozásában azonban 101 millió euróra emelkedett;

E.  mivel a III. szakasz vonatkozásában a fel nem használt előirányzatok nagyon alacsony mértéke kihangsúlyozza a kifizetési előirányzatok folyamatos elégtelenségét, amely a 2015-ös költségvetés végrehajtását illetően is az egyik legfőbb kihívást fogja jelenteni;

1.  tudomásul veszi a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2014. évi 1 435 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.  emlékeztet arra, hogy a 2015-ös költségvetési tárgyalások keretében a Tanács kitartott az 5/2014. és a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételéhez kapcsolódó kifizetések 2015-ös költségvetésre való átvitele mellett, összesen 126,7 millió euró értékben;

3.  úgy véli, hogy tekintettel a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő többletre, az említett két 2014-es költségvetés-módosítási tervezetben szereplő összegeket, amelyek összesen 7 EUSZA-kifizetést fednek le, könnyen ki lehetett volna fizetni a 2014-es költségvetésből;

4.  sajnálatát fejezi ki általában amiatt a tendencia miatt, hogy a Tanács nem úgy tartja be az EUSZA igénybevételére vonatkozó feltételeket teljesítő segítségre szoruló országok felé tett kötelezettségvállalásait, hogy a különleges eszközök által előirányzott többletforrásokat mozgósít, hanem inkább úgy, hogy a létező programoktól vesz el pénzeket; üdvözli ugyanakkor, hogy a Tanács nem követte ezt a megközelítést a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet vonatkozásában;

5.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt egy másik költségvetés-módosítási tervezetet is benyújtott (a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet), amely az EUSZA Románia, Bulgária és Olaszország általi igénybevételéhez kapcsolódik, összesen 66,5 millió euró összegben;

6.  emlékeztet arra, hogy a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása 1 435 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe érkező, a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulás összegét, ezért bőven ellentételezi a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet finanszírozásához nyújtott hozzájárulásukat; ezért hangsúlyozza, hogy mivel politikai szempontból egymáshoz szorosan kötődnek, a két költségvetés-módosítási tervezetet ugyanakkor kell majd elfogadni;

7.  hangsúlyozza, hogy hajlandó mind a 3/2015. számú, mind a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájukban mielőbb elfogadni;

8.  jóváhagyja a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

9.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 69., 2015.3.13.
(3) HL L 190., 2015.7.17.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(5) HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
(6) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(7) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat