Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0252

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 581kWORD 195k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)
P8_TA(2015)0252A8-0175/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (2014/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2013(1) και αποχαρακτηρίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 έως 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως την αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 26 Μαρτίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 20ής Μαρτίου 2015, της Επιτρόπου Cecilia Malmström και του Αντιπροσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ Michael Froman σχετικά με τον αποκλεισμό των δημόσιων υπηρεσιών από τις εμπορικές συμφωνίες ΕΕ και ΗΠΑ·

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2015, σχετικά με την TTIP,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την TTIP(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 16ης Νοεμβρίου 2014, του Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama, του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου David Cameron, της γερμανίδας Καγκελάριου Angela Merkel, του Προέδρου της Γαλλίας François Hollande, του ιταλού Πρωθυπουργού Matteo Renzi και του ισπανού Πρωθυπουργού Mariano Rajoy, μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου των G20 στο Brisbane της Αυστραλίας(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014(5),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου Juncker, της 15ης Ιουλίου 2014, που απευθύνονται στην επόμενη Επιτροπή και φέρουν τον τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή»(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Σώμα των Επιτρόπων, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την TTIP (C(2014)9052)(7), τις αποφάσεις της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2014 για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ Μελών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (C(2014)9051) και για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (C(2014)9048), τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-350/12 P, 2/13, 1/09) σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων και την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή της 6ης Ιανουαρίου 2015 για την περάτωση της ιδία πρωτοβουλία έρευνας (OI/10/2014/RA) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών και πρόσβαση σε έγγραφα (Διαφάνεια),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ, της 3ης Δεκεμβρίου 2014(8),

–  έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων («από το αγρόκτημα στο τραπέζι»), η οποία υιοθετήθηκε το 2004(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS) στο πλαίσιο της TTIP (SWD(2015)0003),

–  έχοντας υπόψη τα προτεινόμενα κείμενα της ΕΕ που υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ στους γύρους των διαπραγματεύσεων για την TTIP, και συγκεκριμένα αυτά που έχουν αποχαρακτηριστεί και δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο «TTIP regulatory issues - engineering industries»(10) (Ζητήματα ρυθμιστικού χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές βιομηχανίες), «Test–case on functional equivalence: proposed methodology for automotive regulatory equivalence»(11) (Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην αυτοκινητοβιομηχανία), και «Trade and sustainable development chapter/labour and environment: EU paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP»(12) (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία των διατάξεων της TTIP), και τα προτεινόμενα κείμενα σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)(13), τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (ΥΦΠ)(14), τα τελωνεία και τη διευκόλυνση του εμπορίου(15), τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)(16), ενδεχόμενες διατάξεις για τον ανταγωνισμό(17), ενδεχόμενες διατάξεις για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων ή προνομίων(18), ενδεχόμενες διατάξεις σχετικά με τις επιδοτήσεις(19) και την επίλυση των διαφορών(20) και αρχικές διατάξεις για την κανονιστική συνεργασία(21),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση για τη «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)» της Επιτροπής των Περιφερειών (ECOS-V-063), που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 110ης συνόδου της ολομέλειας (11-13 Φεβρουαρίου 2015), και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2014 με θέμα «Οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και οι απόψεις της ΕΟΚΕ σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας και την ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ»,

–  έχοντας υπόψη την αρχική έκθεση της ECORYS προς την Επιτροπή, στην τελική της μορφή, της 28ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of negotiations of a comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the United States of America»(22) (Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις (COM(2015)0127)(23),

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή αποτίμηση της αξιολόγησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ («Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact Assessment on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership»), που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) για το Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματά του, ιδίως τα ψηφίσματα της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ(24), της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(25), και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013(26),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0175/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές μέσω του εμπορίου και η μεγέθυνση μέσω των επενδύσεων αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης για τις οποίες δεν απαιτούνται κρατικές επενδύσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ της ΕΕ εξαρτάται κατά μέγα μέρος από το εμπόριο και τις εξαγωγές και τα οφέλη από το εμπόριο και τις επενδύσεις βάσει κανόνων, και ότι μια φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίζει την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 2020 για αύξηση του ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη βιομηχανία από 15% σε 20%, μέσω της ενίσχυσης του διατλαντικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τα δίκτυα επιχειρήσεων, που πλήττονται δυσανάλογα από τους μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν οικονομίες κλίμακας που τους εξασφαλίζουν ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών συνασπισμών στον κόσμο παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πρότυπα, προδιαγραφές και κανόνες - που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο - που θα είναι προς όφελος και τρίτων χωρών και αναμένεται ότι θα επιτρέψουν να αποφευχθεί ένας περαιτέρω κατακερματισμός του παγκόσμιου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχόμενη αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία θα επιτρέψει σε άλλες τρίτες χώρες με διαφορετικά πρότυπα και αξίες να αναλάβουν τον ρόλο αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη υπογράψει διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να εμπνευστεί από τις βέλτιστες πρακτικές και να επιτρέψει μια ευχερέστερη αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν τα εν λόγω κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες κρίσεις στα σύνορα της ΕΕ και οι εξελίξεις ανά τον κόσμο καταδεικνύουν την ανάγκη να επενδύσουμε στην παγκόσμια διακυβέρνηση και σε ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες και αξίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη διασύνδεση των παγκόσμιων αγορών επιτάσσει στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να διαμορφώσουν και να προωθήσουν την αλληλεπίδραση των αγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και η άρση των περιττών εμποδίων έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, με παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη μιας εύρωστης, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των καταναλωτών είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό κανονιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, που συνοδευόταν από υψηλές τιμές των ενεργειακών πρώτων υλών και της ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντες οι οποίοι - αν δεν αντιμετωπιστούν στην ΤΤΙΡ - μπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία μετεγκατάστασης, αποβιομηχάνισης και απώλειας θέσεων εργασίας, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να απειληθούν οι στόχοι όσον αφορά την αναβιομηχάνιση και την απασχόληση στην ΕΕ και να υπονομευθούν ακόμη και οι στόχοι πολιτικής που επιδιώκονται μέσω των κανονισμών της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλοσχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία δεν θα πρέπει απλώς να εστιάζει στη μείωση των δασμών και των ΜΔΦ αλλά θα πρέπει να αποτελεί επίσης εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου μέσω της ενίσχυσης των ρυθμίσεων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις κοινές αξίες μας, ούτως ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, με δεδομένο τον κοινό στόχο για ανοικτό και επί ίσοις όροις ανταγωνισμό·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι προς όφελος των καταναλωτών, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η σύγκλιση έχει νόημα και για τις επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης αντιστάθμισης του υψηλότερου κόστους που απορρέει από τα υψηλότερα πρότυπα μέσω των αυξημένων οικονομιών κλίμακας σε μια δυνητική αγορά 850 εκατομμυρίων καταναλωτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες έχουν αποδειχθεί σημαντικά επωφελείς για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο πραγματικός αντίκτυπος της ΤΤΙΡ τόσο στην οικονομία της ΕΕ όσο και στην οικονομία των ΗΠΑ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να προβλεφθεί όταν οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι μελέτες καταλήγουν σε αντιφατικά αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα επιλύσει τα χρόνια διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα και τα υποκείμενα αίτιά τους στην ΕΕ, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, παράγοντας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μεγέθυνσης, και οι προσδοκίες για την ΤΤΙΡ θα πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο της φιλοδοξίας που θα επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών κατέδειξαν με σαφήνεια τη διαρκή γεωπολιτική σημασία της γεωργίας, τη σημασία της πρόσβασης σε ένα φάσμα διαφορετικών γεωργικών αγορών και την ανάγκη για ισχυρές και στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες με αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ευρωπαϊκή γεωργία είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια αμοιβαίως επωφελής εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να διακυβεύονται ούτε τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων ούτε η μελλοντική βελτίωση των προτύπων αυτών, και παράλληλα να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές ροές δεν αποτελούν αυτοσκοπό και ότι η ευημερία των απλών πολιτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς και οι αυξημένες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ως κινητήριες δυνάμεις της μεγέθυνσης και της απασχόλησης, αποτελούν τα κριτήρια αναφοράς για μια εμπορική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο μιας καλής εμπορικής συμφωνίας που ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, προκειμένου να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις μας με άλλες χώρες εταίρους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό εμπιστευτικότητας προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας, και ότι ο περιορισμένος βαθμός διαφάνειας που χαρακτήριζε τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων στο παρελθόν δημιούργησε προβλήματα σε σχέση με τον δημοκρατικό έλεγχο της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές κατευθύνσεις του ότι επιθυμεί μια ισορροπημένη και λογική εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι –ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προόδου εάν προχωρήσουν στην αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων τους όσον αφορά τα προϊόντα και εργαστούν για τη θέσπιση διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την ασφάλεια (τροφίμων), την υγεία, την υγεία των ζώων, την κοινωνική προστασία, το περιβάλλον και την προστασία των δεδομένων ή την πολιτισμική πολυμορφία· υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουμε, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ευρωπαίων πολιτών και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν είναι διαπραγματεύσιμες, παρά μόνον αν ο στόχος είναι η επίτευξη ακόμη μεγαλύτερου βαθμού προστασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να διασφαλιστεί μια ικανοποιητική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον «ασφαλή λιμένα» και η γενική συμφωνία προστασίας των δεδομένων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί περιορισμό της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά καθεστώτα για τις διαφορές στον τομέα των επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα που είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την προστασία των επενδυτών και την ISDS στο πλαίσιο της TTIP, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προβληματισμού – που λαμβάνει υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις – εντός και μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, με παράλληλη ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολιτών και τον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία έχει ως αντικείμενο τον βέλτιστο τρόπο εξασφάλισης προστασίας στις επενδύσεις και ίσης μεταχείρισης στους επενδυτές, χωρίς να θίγεται το προνόμιο των κρατών να επιβάλλουν ρυθμίσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει απόλυτα τόσο την απόφαση του Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, όσο και την πρωτοβουλία της Επιτροπής για διαφάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ζωηρός δημόσιος διάλογος σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την TTIP καταδεικνύει ότι οι διαπραγματεύσεις για την TTIP πρέπει να διενεργούνται με περισσότερη διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες και να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013, αλλά ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα κοινό κείμενο·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP αναμένεται ότι θα είναι μια μικτή συμφωνία η οποία θα πρέπει να κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ·

1.  πιστεύει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι βασικοί στρατηγικοί εταίροι· τονίζει ότι η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) είναι η πιο σημαντική πρόσφατη πρωτοβουλία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη διατλαντική εταιρική σχέση στο σύνολό της, πέρα από τις εμπορικές πτυχές της· τονίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωσή της έχει μεγάλη πολιτική σημασία·

2.  απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το ευρύτερο πλαίσιο:
   i) να εξασφαλίσει ότι οι διαφανείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ θα οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και υψηλής ποιότητας συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις, που θα προαγάγει την αειφόρο ανάπτυξη με επιμερισμένα οφέλη για όλα τα κράτη μέλη, με αμοιβαία οφέλη και προς το αμοιβαίο συμφέρον των εταίρων, θα αυξήσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ, θα υποστηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, θα είναι άμεσα επωφελής για τους ευρωπαίους καταναλωτές· το περιεχόμενο και η εκτέλεση της συμφωνίας έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·
   ii) να υπογραμμίσει ότι, αν και οι διαπραγματεύσεις για την TTIP συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που αφορούν τρεις βασικούς τομείς – φιλόδοξη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και ενίσχυση της συμβατότητας των ρυθμιστικών καθεστώτων καθώς και ανάπτυξη κοινών κανόνων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου – όλοι αυτοί οι τομείς είναι εξίσου σημαντικοί και πρέπει να περιληφθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η TTIP θα πρέπει να είναι μακρόπνοη και δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε αμοιβαία βάση και επί τόπου διευκόλυνση του εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε διαρθρωτικά μέτρα με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με παράλληλη διατήρηση των ρυθμιστικών προτύπων και της προστασίας των καταναλωτών, και πρόληψη του κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·
   iii) να συνεκτιμήσει τη στρατηγική σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ άλλων ως δυνατότητας για την προώθηση των αρχών και των αξιών, στη βάση ενός πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, που θα μοιράζονται και θα προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ, με κοινές προσεγγίσεις και οράματα σε ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου εμπορίου, των επενδύσεων και των εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά πρότυπα, κανόνες και ρυθμίσεις, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη στρατηγικών στόχων· να έχει υπόψη ότι, δεδομένου του μεγέθους της διατλαντικής αγοράς, η ΤΤΙΡ αποτελεί ευκαιρία για τη διαμόρφωση και τη ρύθμιση της παγκόσμιας εμπορικής τάξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευημερία και των δύο οικονομιών σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο·
   iv) να εξασφαλίσει, με δεδομένες ιδίως τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων και δεν θα προκαταλαμβάνει ή θα αντιβαίνει στις διεργασίες του ΠΟΕ· οι διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει γενικότερα να θεωρούνται ως δεύτερη καλύτερη λύση, και δεν πρέπει να αποτρέπουν οποιεσδήποτε προσπάθειες με στόχο την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων σε πολυμερές επίπεδο· η ΤΤΙΡ πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες με άλλες εμπορικές συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση·
   v) να έχει υπόψη ότι η ΣΛΕΕ ορίζει την εμπορική πολιτική της ΕΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης και, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει τις συνέπειες της τελικής συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες, όπως η ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά λόγω των κοινών διατλαντικών προτύπων, και τους κινδύνους, όπως η εκτροπή του εμπορίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω διάβρωσης των δασμολογικών προτιμήσεων·
   vi) να διασφαλίσει ότι η συμφωνία εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συμπερίληψης μιας νομικώς δεσμευτικής και ανασταλτικής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πάγιου στοιχείου των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες·
   β) όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά:
   i) να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στην αγορά στους διάφορους τομείς είναι αμοιβαία, εξίσου μακρόπνοη και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες αμφοτέρων των μερών, και να υπογραμμίσει ότι χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω τομείς·
   ii) να θέσει ως στόχο την εξάλειψη όλων των δασμών, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα αμφότερων των πλευρών, για τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν λεπτομερείς κατάλογοι κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία· να προβλέψει για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα κατάλληλες μεταβατικές περιόδους και ποσοστώσεις και σε λίγες περιπτώσεις την εξαίρεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις το κόστος παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι υψηλότερο στην ΕΕ λόγω των κανόνων της ΕΕ·
   iii) να ενσωματώσει, όπως προβλέπεται σαφώς στη διαπραγματευτική εντολή, προστατευτική ρήτρα στη συμφωνία, η οποία θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αύξηση των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου προϊόντος απειλεί να προκαλέσει ουσιαστική ζημία στην εγχώρια παραγωγή, με ειδική μνεία στους τομείς παραγωγής τροφίμων, έντασης ενέργειας, διαρροής άνθρακα, χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και χάλυβα στην ΕΕ·
   iv) να λάβει υπόψη ότι δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, υπάρχουν σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα για την ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης, για παράδειγμα στους τομείς της μηχανικής και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις υπηρεσίες μεταφορών·
   v) να αυξήσει την πρόσβαση στην αγορά για υπηρεσίες σύμφωνα με την «προσέγγιση υβριδικού καταλόγου», χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στην αγορά «θετικούς καταλόγους», βάσει των οποίων θα αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε αλλοδαπές εταιρείες και θα αποκλείονται νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης και μη αναστρεψιμότητας θα ισχύουν μόνο για διατάξεις περί απαγόρευσης των διακρίσεων και θα παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να επιστρέψουν υπό δημόσιο έλεγχο, και συγχρόνως να λάβει υπόψη την ανάδυση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας «προσέγγιση αρνητικού καταλόγου» για την «εθνική μεταχείριση»·
   vi) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να εξετάσουν ουσιαστικά και να καταργήσουν τους ισχύοντες περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίοι οφείλονται σε αμερικανικές νομοθετικές πράξεις όπως οι νόμοι Jones Act, Foreign Dredging Act, Federal Aviation Act και US Air Cabotage Law, καθώς και σε σχέση με τους περιορισμούς κεφαλαίων στην ξένη ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι παρακωλύουν σημαντικά την πρόσβαση εταιρειών της ΕΕ στην αγορά καθώς και την καινοτομία αυτή καθαυτή στις ΗΠΑ·
   vii) να αξιοποιήσει την κοινή δήλωση που αποτυπώνει τη σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να αποκλείσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής της ΤΤΙΡ, (που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ύδρευση, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και εκπαίδευσης), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές και κατά περίπτωση τοπικές αρχές διατηρούν πλήρως το δικαίωμα να εισάγουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν μέτρα που αφορούν την θέση σε λειτουργία, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες, καθώς και στη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ· η εξαίρεση αυτή πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες παρέχονται και χρηματοδοτούνται·
   viii) να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, κυρίως μέσω της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου με ομοσπονδιακά κράτη που έχουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να είναι σε θέση οι επαγγελματίες της ΕΕ και των ΗΠΑ να εργάζονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και να διευκολύνει την κινητικότητα των επενδυτών, των επαγγελματιών, των εργαζομένων και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους τομείς που καλύπτει η TTIP·
   ix) να λάβει υπόψη ότι η διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων για τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και αγαθών αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιοποίηση της συμφωνίας και να αυξήσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, την πολιτική πίεση προς τις ΗΠΑ για να διασφαλισθούν η πλήρης αμοιβαιότητα και η ισότιμη μεταχείριση στον τομέα των θεωρήσεων για όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ χωρίς διακρίσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στις ΗΠΑ·
   x) να συνδυάσει τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων στο υψηλότερο επίπεδο, με σκοπό την εισαγωγή και συμβατότητα των αναγκαίων ρυθμίσεων για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη των εν εξελίξει προσπαθειών συνεργασίας σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας· να διασφαλίσει ότι αυτές οι προσπάθειες συνεργασίας δεν περιορίζουν τη ρυθμιστική και εποπτική κυριαρχία της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να επιβάλλουν απαγορεύσεις σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και δραστηριότητες·
   xi) να καθιερώσει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών για την πιο αποτελεσματική διεθνή συνεργασία, με στόχο να θεσπιστούν υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως κατά του χρηματοοικονομικού και φορολογικού εγκλήματος και της διαφθοράς·
   xii) να διασφαλίσει ότι το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ροή των δεδομένων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του διατλαντικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας· να ενσωματώσει, ως βασική παράμετρο, μια ολοκληρωμένη και σαφή οριζόντια αυτοδύναμη διάταξη, βασιζόμενη στο άρθρο XIV της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), η οποία να εξαιρεί πλήρως από τη συμφωνία το υφιστάμενο και μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς την υποχρέωση να είναι αυτή σε συνάφεια με άλλα στοιχεία της TTIP· να διαπραγματευθεί διατάξεις οι οποίες άπτονται του ζητήματος των ροών προσωπικών δεδομένων μόνον υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται και γίνεται σεβαστή η πλήρης εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, και να υπάρξει συνεργασία με τις ΗΠΑ με στόχο την ενθάρρυνση των τρίτων χωρών να καθιερώσουν παρόμοια υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων σε όλο τον κόσμο·
   xiii) να λάβει υπόψη ότι η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελική συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να μην δοθεί ενόσω δεν θα έχουν εντελώς εγκαταλειφθεί οι δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης των ΗΠΑ και δεν έχει εξευρεθεί η κατάλληλη λύση για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 74 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014(27)·
   xiv) να διασφαλίσει ότι θα αποκατασταθεί ταχέως και πλήρως η εμπιστοσύνη μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία είχε υπονομευτεί ως αποτέλεσμα των σκανδάλων μαζικής παρακολούθησης·
   xv) να συμπεριλάβει ένα μακρόπνοο κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό που θα διασφαλίζει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο· να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις κρατικές επιχειρήσεις ή τις εταιρείες που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο· να διασφαλίσει ότι οι κρατικές επιδοτήσεις προς τις ιδιωτικές εταιρείες θα ρυθμίζονται και θα υπόκεινται σε διαφανές σύστημα ελέγχου·
   xvi) να ζητήσει το άνοιγμα του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η οποία είναι εκ φύσεως παγκόσμια αλλά έχει τις βάσεις της κυρίως στην ΕΕ και στις ΗΠΑ· να τονίσει στις διαπραγματεύσεις ότι η ψηφιακή οικονομία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη διατλαντική αγορά, με μόχλευση στην παγκόσμια οικονομία και στο περαιτέρω άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών·
   xvii) να λάβει υπόψη, όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, ότι η TTIP πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών της ΕΕ ίσους όρους ανταγωνισμού και ισότιμη και διαφανή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ βασισμένη στην αμοιβαιότητα, καθώς και να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών των ΗΠΑ να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, με τα πρότυπα για την ασφάλεια των προϊόντων και με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη ή σε ευρωπαίους πελάτες·
   xviii) να διασφαλίσει μέσω μιας νομικά δεσμευτικής γενικής ρήτρας που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη συμφωνία και σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο (ιδίως δε ρυθμιστικού ή/και δημοσιονομικού χαρακτήρα) σχετικό με την προστασία ή την προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα όπως ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή την πλατφόρμα διανομής και έχοντας υπόψη ότι η εντολή που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη, εξαιρεί ρητά τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·
   xix) να προσδιορίσει ότι τίποτε στη συμφωνία δεν επηρεάζει την δυνατότητα της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη σε βιομηχανίες πολιτιστικών αγαθών και σε υπηρεσίες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και οπτικοακουστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες τύπου·
   xx) να επιβεβαιώσει ότι τα συστήματα σταθερής τιμής βιβλίου, καθώς και ο καθορισμός της τιμής εφημερίδων και περιοδικών δεν θα απειληθούν από τις υποχρεώσεις που θα ανακύψουν βάσει της συμφωνίας TTIP·
   xxi) να εξασφαλίσει μέσω γενικής ρήτρας το δικαίωμα των κρατών μελών της ΕΕ να εγκρίνουν ή να διατηρούν οποιοδήποτε μέτρο όσον αφορά την παροχή όλων των υπηρεσιών στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού που λειτουργούν επί μη κερδοσκοπικής βάσης και/ή που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση οποιουδήποτε βαθμού ή κρατική επιχορήγηση ανεξαρτήτως μορφής και να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτούμενοι από ιδιωτικά κεφάλαια ξένοι πάροχοι συμμορφώνονται προς τις ίδιες υποχρεώσεις ποιότητας και πιστοποίησης με εκείνες που ισχύουν για τους εγχώριους παρόχους·
   xxii) με δεδομένο το τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στην απόκτηση μιας χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο, για παράδειγμα στον κατασκευαστικό τομέα, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τις μεταφορές και τις ενεργειακές υποδομές και τον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών, να ακολουθήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση του κεφαλαίου προς τις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις, με σκοπό την επίλυση, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει επί του παρόντος ως προς τον βαθμό ανοίγματος των δύο αγορών δημοσίων συμβάσεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, με σημαντική διεύρυνση της αγοράς των ΗΠΑ, (που εξακολουθεί να υπόκειται στον νόμο Buy American Act του 1933), τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο, βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ), και με στόχο την εξάλειψη των περιορισμών που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό και διοικητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο πολιτειών· και να καταρτίσει μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ θα τηρηθούν σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα·
   xxiii) να διασφαλίσει, με στόχο να καθιερωθούν ανταγωνιστικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις προβλέψιμες διαδικαστικές απαιτήσεις για την ισότιμη πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδίως των ΜΜΕ, στην υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη διαφάνεια της ισχύουσας διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων στην επικράτειά τους·
   xxiv) να προωθήσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή κοινών προτύπων βιωσιμότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, σε όλα τα ομοσπονδιακά και υπο-ομοσπονδιακά διοικητικά επίπεδα, μεταξύ άλλων κατά την υλοποίηση της πρόσφατα αναθεωρημένης συμφωνίας για τις κρατικές προμήθειες, και την έγκριση και την τήρηση των κανόνων κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)·
   xxv) να διασφαλίσει ότι οι πολιτείες των ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη διαπραγματευτική διεργασία προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα από το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών στις ΗΠΑ σε εταιρείες από την ΕΕ·
   xxvi) να ενημερωθεί όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για τον ευαίσθητο χαρακτήρα των τομέων της άμυνας και της ασφάλειας και να λάβει υπόψη τους στόχους που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Άμυνα του 2013 σχετικά με την προώθηση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς άμυνας και ασφάλειας και μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (EDTIB)·
   xxvii) να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής θα στοχεύουν στον συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και ΗΠΑ και στην κατάρτιση αποτελεσματικών κανόνων καταγωγής, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των κανόνων καταγωγής μέσω άλλων συμφωνιών, να θεωρήσει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ευκαιρία για την επίτευξη υψηλών κοινών προτύπων στον τομέα της υποχρεωτικής ένδειξης καταγωγής των προϊόντων· με δεδομένη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά και τη δυνητική αναβάθμιση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο εφαρμογής αυτής· να λάβει εντούτοις υπόψη ότι σκοπός της TTIP είναι να διευκολύνει το εμπόριο προϊόντων που παρήχθησαν πραγματικά στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και όχι να επιτρέπει εισαγωγές από τρίτες χώρες, ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να εξετασθούν κατά περίπτωση εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα και να χορηγηθούν εξαιρέσεις από κάθε είδους σώρευση για ευαίσθητους τομείς·
   xxviii) να διασφαλίσει ότι η TTIP αποτελεί ανοικτή συμφωνία και να εξετάσει τρόπους με τους οποίους πολύτιμοι εταίροι, οι οποίοι έχουν συμφέρον επί των διαπραγματεύσεων για την TTIP λόγω συμφωνιών τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ ή τις ΗΠΑ, μπορούν να ενημερώνονται πιο ενεργά για τις εξελίξεις·
   γ) όσον αφορά τον πυλώνα της ρυθμιστικής συνεργασίας και συνοχής και τους ΜΔΦ:
   i) να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο περί ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα διαφανές, αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω του εντοπισμού και της αποτροπής πιθανών μελλοντικών μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, και διευκολύνει το εμπόριο και τις επενδύσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα και εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα προστασίας της υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζει το άρθρο 191 ΣΛΕΕ, τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της υγείας των ζώων, καθώς και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· να στηρίξει, σεβόμενη πλήρως την κανονιστική αυτονομία, τη θέσπιση ενός δομημένου διαλόγου και τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών με όσο το δυνατό πιο διαφανή τρόπο και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· να περιλάβει εγκάρσιες διατάξεις σχετικά με τη ρυθμιστική συνοχή και τη διαφάνεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών, αποδοτικών από άποψη κόστους και πιο συμβατών κανονισμών για αγαθά και υπηρεσίες· οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές πρέπει να προσδιορίσουν, και να είναι ιδιαίτερα σαφείς, ποιες είναι οι τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να διακυβευθούν, ποιες είναι οι διαδικασίες και τα πρότυπα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής προσέγγισης, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους είναι επιθυμητή η αμοιβαία αναγνώριση βάσει κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, βάσει της εμπειρίας συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πολλά έτη σε διάφορα φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και του Φόρουμ Ρυθμιστικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, και να εξασφαλίσουν ομοίως ότι η συμφωνία δεν θα επηρεάσει πρότυπα που δεν έχουν ακόμα καταρτιστεί σε τομείς όπου η νομοθεσία ή τα πρότυπα διαφέρουν πολύ στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πλαισίου (π.χ. REACH), ή την έγκριση νέων νόμων (π.χ. κλωνοποίηση), ή μελλοντικούς ορισμούς σχετικά με το επίπεδο προστασίας (π.χ. ενδοκρινικοί διαταράκτες)· να εξασφαλίσει ότι τυχόν διατάξεις για ρυθμιστική συνεργασία στην ΤΤΙΡ δεν θα εισαγάγουν διαδικαστική απαίτηση για την έγκριση των αντίστοιχων ενωσιακών πράξεων και δεν θα οδηγούν σε δεσμευτικά δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό·
   ii) να χρησιμοποιήσει ως βάση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ τις κύριες αρχές των πολυμερών συμφωνιών για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ και να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και διαδικασίες για τα ΥΦΜ· να στοχεύσει καταρχήν στην εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση των υπερβολικά επαχθών μέτρων ΥΦΜ, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις διαδικασίες εισαγωγών· ειδικότερα να διασφαλίσει ότι οι προ-εγκρίσεις, τα υποχρεωτικά πρωτόκολλα ή οι εκ των προτέρων έλεγχοι των τελωνειακών διασαφήσεων δεν εφαρμόζονται ως μόνιμα μέτρα στις εισαγωγές· να επιτύχει αύξηση της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, αμοιβαία αναγνώριση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και ενδιαφερομένων μερών, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού προτύπων· να διασφαλίσει, κατά τις διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ, ότι τα υψηλά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της ασφάλειας τροφίμων, της ζωής και της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών στην ΕΕ, δεν θα τεθούν σε αμφισβήτηση καθοιονδήποτε τρόπο·
   iii) να αναγνωρίσει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία στους τομείς όπου η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν πολύ διαφορετικούς κανόνες, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, οι ΓΤΟ, η χρήση ορμονών στον τομέα των βοοειδών, το REACH και η εφαρμογή του και η κλωνοποίηση ζώων για κτηνοτροφικούς σκοπούς, και κατά συνέπεια να μη διαπραγματευτεί για τα ζητήματα αυτά·
   iv) να προτρέψει την αμερικανική πλευρά να άρει την απαγόρευση των εισαγωγών βοείου κρέατος από την ΕΕ·
   v) όσον αφορά το κεφάλαιο της οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να προωθήσει τη διμερή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων, για την αποφυγή περιττών αποκλίσεων, ιδίως όσον αφορά νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, προς όφελος της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής ανταγωνιστικότητας και των επιλογών των καταναλωτών· να υλοποιήσει τον στόχο αυτό μέσω της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και να βελτιώσει τις διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής διεθνών μέσων, με ταυτόχρονο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, στη βάση επιτυχημένων εμπειριών όπως τα πρότυπα ISO ή το παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα (WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)· να υπενθυμίσει ότι η αναγνώριση της ισοδυναμίας του μέγιστου δυνατού αριθμού κανονισμών για την ασφάλεια των οχημάτων, στη βάση ενός πραγματικά ισοδύναμου επιπέδου προστασίας, θα αποτελέσει μία από τις πλέον σημαντικές επιτεύξεις της συμφωνίας· να εξασφαλίσει ότι η εκ των προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου κάθε κανονιστικής πράξης θα πρέπει να υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της στους καταναλωτές και το περιβάλλον παράλληλα με τον αντίκτυπό της στο εμπόριο και στις επενδύσεις· να προωθήσει τη ρυθμιστική συμβατότητα μόνον εφόσον δεν θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και στόχοι πολιτικής και οι αρμοδιότητες των νομοθετών της ΕΕ και των ΗΠΑ·
   vi) να θέσει ως στόχο τη διατήρηση της εγγύησης για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων εντός της Ένωσης, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις περιττές επικαλύψεις δοκιμών που προκαλούν σπατάλη πόρων, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου·
   vii) να εξετάσει τελωνειακά ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του ΠΟΕ και να τονίσει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική εξάλειψη του διοικητικού φόρτου, χρειάζεται οπωσδήποτε να επιτευχθεί υψίστου βαθμού ρυθμιστική ευθυγράμμιση των πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τα τελωνεία και τα σύνορα·
   viii) να ορίσει σαφώς, στο πλαίσιο της μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις επικαλυπτόμενες ή περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και ποια συνδέονται με θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς, ή διαδικασίες που εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιου συμφέροντος·
   ix) να μεριμνήσει για την απόλυτη τήρηση των εδραιωμένων ρυθμιστικών συστημάτων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, καθώς και τον σεβασμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και του δημοκρατικού του ελέγχου επί των κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη μελλοντική συνεργασία, με ταυτόχρονη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και εγρήγορσης όσον αφορά την ισορροπημένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης, και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία· να προσδιορίσει τον ρόλο, τη σύνθεση και το νομικό καθεστώς του Ρυθμιστικού Οργάνου Συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή των συστάσεών του θα συνεπαγόταν παραβίαση των διαδικασιών για τη θέσπιση νομοθεσίας που ορίζονται από τις συνθήκες· να παρακολουθεί επίσης ότι διατηρείται η ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να θεσπίζουν τις δικές τους πολιτικές, ιδίως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές·
   δ) όσον αφορά τους κανόνες:
   i) να συνδυάσει τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση μακρόπνοων κανόνων και αρχών, έχοντας υπόψη ότι κάθε πυλώνας έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, σε ζητήματα όπως, μεταξύ άλλων, η αειφόρος ανάπτυξη, η ενέργεια, οι ΜΜΕ, οι επενδύσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις·
   ii) να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη είναι δεσμευτικού και εκτελεστού χαρακτήρα και να θέσει ως στόχο την πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, εφαρμογή και επιβολή των οκτώ θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των βασικών διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και έναν σαφώς διαρθρωμένο διάλογο με την επονομαζόμενη κοινωνία των πολιτών·
   iii) να διασφαλίσει ότι τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους τομείς της συμφωνίας, όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες συμβάσεις·
   iv) να διασφαλίσει την εκτελεστότητα των εργασιακών και των περιβαλλοντικών προτύπων, βάσει όλων των εμπειριών που αξιολογήθηκαν θετικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη ή τα εθνικά κοινοβούλια· να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων και η συμμόρφωση προς αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματική διεργασία παρακολούθησης, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που ισχύει για τη συμφωνία στο σύνολό της·
   v) να διασφαλίσει, με απόλυτη τήρηση της εθνικής νομοθεσίας, ότι οι υπάλληλοι των διατλαντικών εταιρειών, οι οποίες είναι καταχωρισμένες δυνάμει του δικαίου κράτους μέλους της ΕΕ, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων·
   vi) να διασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος της TTIP στην οικονομία, στην απασχόληση, στην κοινωνία και στο περιβάλλον εξετάζεται και μέσω ενδελεχούς και αντικειμενικής εκ των προτέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου (αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία), τηρουμένων πλήρως των διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία, με σαφή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει συγκριτικές, εμπεριστατωμένες μελέτες αντίκτυπου για κάθε κράτος μέλος και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της ΕΕ και των ομολόγων τους στις ΗΠΑ με σκοπό να καταρτιστούν προβλέψεις για απώλειες θέσεων εργασίας και κερδών στους τομείς που επηρεάζονται σε κάθε κράτος μέλος, μέσω των οποίων το κόστος προσαρμογής θα μπορούσε εν μέρει να καλυφθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ και των κρατών μελών·
   vii) να διατηρήσει τον στόχο της θέσπισης ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανικές πρώτες ύλες να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση των εξαγωγών ενέργειας, ούτως ώστε η TTIP να καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό ή εμπόδιο στις εξαγωγές καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ και του αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς ενέργειας χωρίς διακρίσεις, υποστηρίζοντας έτσι τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και καταλήγοντας σε χαμηλότερες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι το εν λόγω ειδικό κεφάλαιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς διασφαλίσεις ώστε τα ενωσιακά περιβαλλοντικά πρότυπα και οι στόχοι της δράσης για το κλίμα να μην υπονομεύονται· να ενθαρρύνει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ με σκοπό να τεθεί τέλος στις φορολογικές απαλλαγές στα καύσιμα για τις εμπορικές πτήσεις σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του G20 για σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·
   viii) να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα εκάστου εταίρου να διαχειρίζεται και να ρυθμίζει τη διερεύνηση, εκμετάλλευση και παραγωγή ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από καμιά συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση σχετικά με την εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων· να λάβει υπόψη ότι καμία από τις διατάξεις της συμφωνίας δεν πρέπει να υπονομεύει τις θεμιτές δημοκρατικές και χωρίς διακρίσεις αποφάσεις όσον αφορά την ενεργειακή παραγωγή, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης· να εξασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σε ενέργεια θα πρέπει επίσης να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να γίνονται σεβαστά, περιλαμβανομένων των προτύπων για ενεργειακά προϊόντα σχετικά με τον αντίκτυπό τους στις εκπομπές CO2 όπως εκείνα που κατοχυρώνονται στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων·
   ix) να διασφαλίσει ότι η TTIP στηρίζει τη χρήση και την προώθηση πράσινων αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την ανάπτυξή τους, και απλοποιεί τις εξαγωγές και εισαγωγές των προϊόντων αυτών αξιοποιώντας έτσι το σημαντικό δυναμικό τόσο για περιβαλλοντικά όσο και για οικονομικά οφέλη, που παρέχει η διατλαντική οικονομία και συμπληρώνοντας τις υπό εξέλιξη πολυμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τα πράσινα αγαθά με σκοπό να συμβάλει στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην «πράσινη οικονομία»·
   x) να διασφαλίσει ότι η TTIP χρησιμεύει ως βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη φιλόδοξων και δεσμευτικών κοινών προτύπων αειφορίας για την ενεργειακή παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα σε αμφότερες τις πλευρές όπως οι οδηγίες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό σχεδιασμό, και να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και τις καινοτομίες στον τομέα της ενέργειας, καθώς και την προώθηση καθαρότερης τεχνολογίας·
   xi) να διασφαλίσει ότι η ΤΤΙΡ συμβάλλει στη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ)·
   xii) να διασφαλίσει ότι η TTIP περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ βάσει κοινής δέσμευσης των δύο διαπραγματευομένων μερών και στοχεύει στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (περιλαμβανομένων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων), με βάση τις εμπειρίες των εξαγωγικών ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες κανονιστικές ρυθμίσεις και βέλτιστες πρακτικές, της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε καθεστώτα στήριξης για ΜΜΕ, της καθιέρωσης ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη συνεργασία αμφότερων των πλευρών προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, για παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ, με την ανάληψη εκ μέρους των ενδιαφερόμενων ΜΜΕ βασικού ρόλου στην κατάρτιση αυτής της υπηρεσίας, η οποία θα παρέχει τις αναγκαίες ειδικές πληροφορίες για εξαγωγές, εισαγωγές ή επενδύσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δασμούς, τους φόρους, τους κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις ευκαιρίες της αγοράς·
   xiii) να διασφαλίσει ότι η TTIP περιέχει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις, που θα περιλαμβάνει διατάξεις τόσο για την πρόσβαση στην αγορά όσο και για την προστασία των επενδύσεων, αναγνωρίζοντας ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε κεφάλαια μπορεί να προαγάγει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση· το κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών τομέων· στόχος των ανωτέρω θα πρέπει να είναι η προβολή της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού, η αύξηση της εμπιστοσύνης για την πραγματοποίηση επενδύσεων της ΕΕ στις ΗΠΑ, και θα πρέπει να εξετάζει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επενδυτών παραπέμποντας, μεταξύ άλλων, στις αρχές του ΟΑΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κριτήρια αναφορά·
   xiv) να διασφαλίσει ότι η προστασία των επενδύσεων περιορίζεται σε διατάξεις που αφορούν το διάστημα μετά την εγκατάσταση και εστιάζουν στην εθνική μεταχείριση, στο μάλλον ευνοούμενο κράτος και στην προστασία έναντι της άμεσης και έμμεσης απαλλοτρίωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για ταχεία, επαρκή και ουσιαστική αποζημίωση· τα πρότυπα προστασίας και οι ορισμοί του επενδυτή και της επένδυσης θα πρέπει να διατυπωθούν με νομική ακρίβεια ώστε να προστατεύεται το δικαίωμα εισαγωγής ρυθμίσεων προς το δημόσιο συμφέρον, να αποσαφηνίζεται η σημασία της έμμεσης απαλλοτρίωσης και να αποτρέπονται αβάσιμες ή επουσιώδεις αξιώσεις· η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ και να περιλαμβάνει προληπτική εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό για την περίπτωση χρηματοπιστωτικών κρίσεων·
   xv) να διασφαλίσει ότι οι αλλοδαποί επενδυτές απολαύουν μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν περισσότερα δικαιώματα σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές, και να αντικαταστήσει τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) με ένα νέο μηχανισμό για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που θα υπόκειται σε δημοκρατικές αρχές και έλεγχο, στο πλαίσιο της οποίας οι ενδεχόμενες υποθέσεις θα εξετάζονται με διαφάνεια από δημόσια διορισμένους, ανεξάρτητους επαγγελματίες δικαστές σε δημόσιες δίκες, και η οποία θα περιλαμβάνει μηχανισμό άσκησης έφεσης που θα διασφαλίζει τη συνέπεια των δικαστικών αποφάσεων και τον σεβασμό της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της ΕΕ και των κρατών μελών, όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν θα μπορούν να υπονομεύσουν τους στόχους της κρατικής πολιτικής·
   xvi) να διασφαλίσει ότι η TTIP περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο, ισόρροπο και επικαιροποιημένο κεφάλαιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και επακριβώς καθορισμένους τομείς των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και της ενισχυμένης προστασίας των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και ότι προβλέπει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, χωρίς να υπεισέρχεται στην ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος της ΕΕ για τα δικαιώματα δημιουργού και διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των ΔΔΙ και του δημόσιου συμφέροντος, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να διατηρηθεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, μέσω της συνέχισης της στήριξης των ευελιξιών της TRIPS·
   xvii) να θεωρήσει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ να δεσμεύονται και να συμμετέχουν σε παγκόσμιες πολυμερείς συζητήσεις για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω των υφιστάμενων διεθνών φορέων, και εκφράζει, κατά συνέπεια, επιφυλάξεις όσον αφορά την απόπειρα ενσωμάτωσης διατάξεων σχετικά με το ουσιαστικό δίκαιο ευρεσιτεχνίας στην ΤΤΙΡ, ιδίως για ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και τις περιόδους χάριτος·
   xviii) να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο για τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων του Διαδικτύου ούτε ποινικές κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει απορριφθεί στο παρελθόν από το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης συνθήκης ACTA·
   xix) να διασφαλίσει πλήρη αναγνώριση και ισχυρή νομική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ και μέτρα για την αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης τους και των παραπλανητικών πληροφοριών και πρακτικών· να διασφαλίσει την επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και τη γνήσια προέλευση των προϊόντων αυτών για τους καταναλωτές και την προστασία της τεχνογνωσίας των παραγωγών, ως ζωτικού στοιχείου μιας ισορροπημένης συμφωνίας·
   ε) όσον αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την πρόσβαση του κοινού και των πολιτικών ιθυνόντων:
   i) να συνεχίσει τις εν εξελίξει προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, καθιστώντας περισσότερες διαπραγματευτικές προτάσεις γνωστές στο ευρύ κοινό, να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα·
   ii) να μεταφράσει αυτές τις προσπάθειες για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της επίτευξης διακανονισμού με την αμερικανική πλευρά για τη βελτίωση της διαφάνειας, που θα καλύπτει μεταξύ άλλων την πρόσβαση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων εγγράφων, με παράλληλη τήρηση της δέουσας εμπιστευτικότητας, προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του Κοινοβουλίου και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να έχουν εποικοδομητικές συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό· να διασφαλίσει ότι αμφότερα τα διαπραγματευόμενα μέρη θα καλούνται να αιτιολογήσουν ενδεχόμενη άρνησή τους να αποκαλύψουν διαπραγματευτικές προτάσεις·
   iii) να προωθήσει μια ακόμα στενότερη συμμετοχή των κρατών μελών, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη διαπραγματευτική εντολή που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα δυνητικά οφέλη της συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες, σύμφωνα με τη δέσμευση που διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία εγκρίθηκαν στις 20 Μαρτίου 2015, και με σκοπό να διεξαχθεί στην Ευρώπη ευρύς και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος σχετικά με την TTIP, που θα αποσκοπεί στη διερεύνηση των γνήσιων προβληματισμών γύρω από τη συμφωνία·
   iv) να ενισχύσει τη συνεχή και διαφανή συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων· παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις·
   v) να παρακινήσει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους υποχρεώσεις, να παράσχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή αυτή και να ενισχύσει την πρόσβαση στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου αυτά να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή την κατάλληλη ενημέρωση όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·
   vi) να αξιοποιήσει τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και να επιδιώξει ακόμη στενότερο, δομημένο διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαπραγματευτική διαδικασία και να συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και με το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη εκατέρωθεν του Ατλαντικού, με σκοπό τη διασφάλιση ενός αποτελέσματος που θα είναι προς όφελος των πολιτών στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και όχι μόνο·
   vii) να διασφαλίσει ότι η TTIP και η μελλοντική εφαρμογή της θα συνοδεύεται από εμβάθυνση της διατλαντικής κοινοβουλευτικής συνεργασίας, με βάση και με την αξιοποίηση της εμπειρίας του Διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου, η οποία θα οδηγήσει στο μέλλον σε ένα ευρύτερο και ενισχυμένο πολιτικό πλαίσιο ώστε να αναπτυχθούν κοινές προσεγγίσεις, να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση και να βελτιωθεί η συνολική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
(5) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/en/pdf
(6) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf
(7) http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
(9)http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
(10) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
(12) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
(13) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
(14) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
(15) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
(17) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
(18) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
(19) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
(20) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
(21) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf
(22) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
(23) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf
(24) ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 53.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0009.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου