Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2228(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0175/2015

Testi mressqa :

A8-0175/2015

Dibattiti :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Votazzjonijiet :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0252

Testi adottati
PDF 448kWORD 190k
L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2015 - Strasburgu
Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP)
P8_TA(2015)0252A8-0175/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Lulju 2015 li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) (2014/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-direttivi tal-UE għan-negozjar dwar is-Sħubija Trans-Atlantika għall-Kummerċ u l-Investiment (TTIP) bejn l-UE u l-Istati Uniti adottati b'mod unanimu mill-Kunsill fl-14 ta' Ġunju 2013(1) u li ġew iddeklassifikati u tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-Kunsill fid-9 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 168 sa 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-prinċipju ta' prekawzjoni mnaqqax fl-Artikolu 191(2),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Summit bejn l-UE u l-Istati Uniti tas-26 ta' Marzu 2014(2),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-20 ta' Marzu 2015 mill-Kummissarju Cecilia Malmström u r-Rappreżentant tal-Istati Uniti fil-qasam tal-Kummerċ, Michael Froman, fir-rigward tal-esklużjoni tas-servizzi pubbliċi fil-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti;

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-TTIP tal-20 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-TTIP tal-21 ta' Novembru 2014(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-16 ta' Novembru 2014 mill-President tal-Istati Uniti Barack Obama, il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy, il-Prim Ministru tar-Renju Unit David Cameron, il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, il-President Franċiż François Hollande, il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi u l-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy, b'segwitu għal-laqgħa tagħhom fil-marġini tas-Summit tal-G20 fi Brisbane, l-Awstralja(4),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2014(5),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi tal-President Juncker tal-15 ta' Lulju 2014 indirizzati lill-Kummissjoni li jmiss u intitolati "Bidu ġdid għall-Ewropa: L-Aġenda Tiegħi għall-Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku(6)",

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kulleġġ tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 dwar it-trasparenza fin-negozjati tat-TTIP (C(2014)9052)(7), u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar laqgħat li saru bejn Membri tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom (C(2014)9051) u dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar laqgħat li jsiru bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew persuni li jaħdmu għal rashom (C(2014)9048), is-sentenzi u l-opinjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) dwar aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet u d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-6 ta' Jannar 2015 li tagħlaq l-inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha (OI/10/2014/RA) fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea dwar kif għandha tittratta t-talbiet għal informazzjoni u aċċess għal dokumenti (Trasparenza),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-3 ta' Diċembru 2014 mill-Kunsill tal-Enerġija bejn l-UE u l-Istati Uniti(8),

–  wara li kkunsidra l-approċċ integrat tal-UE fir-rigward tas-sikurezza fl-ikel ("mill-farm sal-furketta"), stabbilit fl-2004(9),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2015 dwar il-konsultazzjoni pubblika fuq l-internet rigward il-protezzjoni tal-investiment u s-soluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u stati (ISDS) fit-TTIP (SWD(2015)0003),

–  wara li kkunsidra l-proposti testwali tal-UE mqiegħda fuq il-mejda għal diskussjoni mal-Istati Uniti fiċ-ċikli tan-negozjati dwar it-TTIP, b'mod partikolari dawk li ġew deklassifikati u mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-Kummissjoni, inter alia d-dokumenti ta' pożizzjoni tal-UE intitolati "Kwistjonijiet regolatorji tat-TTIP - l-industriji tal-inġinerija"(10), "Każ li jservi ta' test rigward l-ekwivalenza funzjonali: metodoloġija proposta għal ekwivalenza regolatorja awtomobilistika"(11), u "Kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli/xogħol u ambjent: dokument tal-UE li jiddeskrivi l-kwistjonijiet u l-elementi ewlenin għad-dispożizzjonijiet fit-TTIP"(12), u l-proposti testwali dwar l-ostakli tekniċi għall-kummerċ (OTK)(13), il-miżuri sanitarji u fitosanitarji (SPS)(14), id-dwani u l-faċilitazzjoni kummerċjali(15), l-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)(16), id-dispożizzjonijiet possibbli rigward il-kompetizzjoni(17), id-dispożizzjonijiet possibbli rigward l-impriżi statali u l-impriżi li jingħataw drittijiet jew privileġġi speċjali jew esklużivi(18), id-dispożizzjonijiet possibbli rigward is-sussidji(19), is-soluzzjoni ta' tilwim(20), u d-dispożizzjonijiet inizjali rigward il-kooperazzjoni regolatorja(21),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni dwar "Is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)" tal-Kumitat tar-Reġjuni (ECOS-V-063) adottata matul il-110 sessjoni plenarja (11-13 ta' Frar 2015), u l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-4 ta' Ġunju 2014 dwar "Ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi kummerċjali u l-fehma tal-KESE dwar kooperazzjoni mtejba u ftehim ta' kummerċ ħieles eventwali bejn l-UE u l-Istati Uniti",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Inizjali Finali tat-28 ta' April 2014 minn ECORYS għall-Kummissjoni, intitolat "Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Sostenibilità tal-Kummerċ (VIS Kummerċ) b'appoġġ għan-negozjati rigward ftehim komprensiv dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika"(22),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-2015 dwar l-Ostakli għall-Kummerċ u l-Investiment (COM(2015)0127)(23),

–  wara li kkunsidra l-"Evalwazzjoni Dettaljata tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment" ippubblikata f'April 2014 minn CEPS għall-Parlament,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dik tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mal-Istati Uniti(24), dik tat-23 ta' Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment(25), u dik tal-15 ta' Jannar 2015 dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013(26),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 108(4) u 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0175/2015),

A.  billi l-esportazzjonijiet permezz tal-kummerċ u t-tkabbir permezz ta' investimenti huma muturi kruċjali għall-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku li ma jirrikjedux investimenti min-naħa tal-gvern;

B.  billi l-PDG tal-UE hu dipendenti ħafna mill-kummerċ u mill-esportazzjonijiet u jibbenefika minn kummerċ u investiment ibbażati fuq ir-regoli u billi ftehim ambizzjuż u bbilanċjat mal-Istati Uniti għandu jkun ta' appoġġ għall-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-Ewropa u jgħin biex jintlaħaq l-objettiv għall-2020 ta' żieda fil-PDG tal-UE ġġenerat mill-industrija minn 15 % għal 20 % billi jsaħħaħ il-kummerċ trans-Atlantiku kemm fil-prodotti, kif ukoll fis-servizzi; billi dan għandu l-potenzjal li joħloq opportunitajiet, speċjalment għall-SMEs, il-mikroimpriżi (bi qbil mad-definizzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE), ir-raggruppamenti u n-netwerks ta' impriżi li jsofru sproporzjonalment aktar minn ostakli nontariffarji (ONT) minn kumpaniji li jkunu akbar, peress li dawn tal-aħħar ikollhom ekonomiji ta' skala li jippermettulhom aċċess aktar faċli għas-swieq fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; billi ftehim bejn l-akbar żewġ blokok ekonomiċi fid-dinja għandu l-potenzjal li joħloq standards, normi u regoli li se jiġu adottati fuq livell globali, li kieku jservu wkoll bħala vantaġġ għall-pajjiżi terzi u li kieku jipprevjenu frammentazzjoni ulterjuri tal-kummerċ dinji; billi, jekk ifallu n-negozjati għal ftehim, pajjiżi terzi oħra bi standards u valuri differenti minflok ikunu jistgħu jassumu dan ir-rwol;

C.  billi disa' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea diġà ffirmaw ftehim bilaterali mal-Istati Uniti, u minħabba f'hekk it-TTIP tista' tiġi ispirata minn prattika tajba u tippermetti li jiġu megħluba l-ostakli li ltaqgħu magħhom dawn l-Istati Membri;

D.  billi l-kriżijiet reċenti fil-fruntieri tal-UE u l-iżviluppi madwar id-dinja juru l-ħtieġa li jsir investiment fil-governanza globali u sistema bbażata fuq regoli u valuri;

E.  billi, minħabba ż-żieda fl-interkonnettività tas-swieq globali - huwa ta' importanza kruċjali li dawk li jfasslu l-politika jsawru u jippromwovu l-interazzjoni tas-swieq; billi regoli kummerċjali xierqa u t-tneħħija tal-ostakli mhux meħtieġa huma fundamentali biex jinħoloq valur miżjud waqt li tinżamm u tiġi żviluppata bażi industrijali b'saħħitha, kompetittiva u diversifikata fl-Ewropa;

F.  billi t-tentattivi tal-UE li tindirizza l-isfidi tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent u s-sikurezza tal-konsumatur rriżultaw fi spejjeż regolatorji għoljin għall-impriżi tal-UE, flimkien ma' prezzijiet għoljin tal-materja prima għall-enerġija u tal-elettriku, li - jekk jibqgħu mhux indirizzati fit-TTIP - jistgħu jħaffu l-proċessi ta' delokalizzazzjoni, deindustrijalizzazzjoni u telf ta' impjiegi u b'hekk jheddu ir-riindustrijalizzazzjoni tal-UE u l-objettivi tagħha fil-qasam tal-impjiegi, u dan se jegħleb ukoll dawk l-objettivi politiki li r-regolamenti tal-UE qed ifittxu speċifikament li jilħqu;

G.  billi ftehim kummerċjali ddisinjat tajjeb jista' jikkontribwixxi biex jiġu utilizzati l-opportunitajiet tal-globalizzazzjoni;billi ftehim kummerċjali b'saħħtu u ambizzjuż m'għandux jiffoka biss fuq it-tnaqqis tat-tariffi u l-ONT, iżda għandu jkun ukoll għodda għall-protezzjoni tal-ħaddiema, tal-konsumaturi u tal-ambjent; billi ftehim kummerċjali b'saħħtu u ambizzjuż jikkostitwixxi opportunità għall-ħolqien ta' qafas billi jsaħħaħ ir-regolamentazzjoni biex tilħaq l-ogħla standards, bi qbil mal-valuri kondiviżi tagħna, biex b'hekk jipprevjeni d-dumping soċjali u ambjentali u jiżgura livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur fid-dawl tal-objettiv kondiviż ta' kompetizzjoni miftuħa fejn il-kundizzjonijiet ikunu l-istess għal kulħadd;

H.  billi, minkejja l-fatt li standards għolja komuni huma fl-interess tal-konsumaturi, għandu jiġi rikonoxxut li l-konverġenza tagħmel sens ukoll għall-impriżi, peress li l-ispejjeż ogħla li joriġinaw minn standards ogħla jistgħu jiġu kkumpensati aħjar minn żieda fl-ekonomiji ta' skala f'suq potenzjali ta' 850 miljun konsumatur;

I.  billi l-ftehimiet kummerċjali preċedenti wrew benefiċċji sinifikanti għall-ekonomija Ewropea, huwa diffiċli li jiġi vvalutat l-impatt reali tat-TTIP kemm fuq l-ekonomija tal-UE kif ukoll fuq dik tal-Istati Uniti u li jsiru previżjonijiet waqt li n-negozjati jkunu għadhom għaddejjin u l-istudji juru riżultati kontradittorji; billi t-TTIP waħedha mhux se ssolvi l-problemi ekonomiċi strutturali li ilhom jeżistu u l-kawżi sottostanti tagħhom fl-UE, iżda għandha titqies bħala element fi strateġija Ewropea aktar estensiva għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir, u l-aspettattivi għat-TTIP għandhom ikunu proporzjonati għal-livell ta' ambizzjoni li se jintlaħaq fin-negozjati;

J.  billi l-konsegwenzi tal-embargo Russu wrew b'mod ċar ir-rilevanza ġeopolitika kontinwa tal-agrikoltura, l-importanza li jkun hemm aċċess għal firxa ta' swieq agrikoli differenti u l-ħtieġa għal sħubiji kummerċjali b'saħħithom u strateġiċi ma' sħab kummerċjali affidabbli;

K.  billi huwa importanti għall-agrikoltura Ewropea li jiġi żgurat ftehim kummerċjali ta' benefiċċju reċiproku mal-Istati Uniti b'mod li jsir progress fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur fundamentali fis-suq globali mingħajr ma jiġu pperikolati l-istandards ta' kwalità attwali tal-prodotti agrikoli Ewropej u t-titjib ta' dawk l-istandards fil-ġejjieni, filwaqt li jiġi ppreżervat il-mudell agrikolu Ewropew u tiġi żgurata l-vijabbiltà ekonomika u soċjali tiegħu;

L.  billi l-flussi tal-kummerċ u tal-investiment mhumiex fini fihom infushom u l-benessri taċ-ċittadini ordinarji, tal-ħaddiema u tal-konsumaturi, kif ukoll aktar opportunitajiet għall-impriżi bħala l-muturi tat-tkabbir u l-impjiegi, huma l-parametri referenzjarji għal ftehim kummerċjali; billi t-TTIP għandu jiġi kkunsidrat bħala mudell għal ftehim kummerċjali tajjeb li jwieġeb għal dawn ir-rekwiżiti sabiex iservi bħala eżempju għan-negozjati tagħna fil-ġejjieni ma' sħab kummerċjali oħra;

M.  billi ċertu grad ta' kunfidenzjalità hu rikjest fin-negozjati sabiex jinkiseb eżitu ta' kwalità għolja, u l-livell limitat ta' trasparenza li fih twettqu in-negozjati fil-passat wassal għal nuqqasijiet f'termini ta' kontroll demokratiku tal-proċess ta' negozjar;

N.  billi l-President Juncker tenna b'mod ċar fil-Linji Gwida politiċi tiegħu li huwa jixtieq ftehim kummerċjali bbilanċjat u raġonevoli mal-Istati Uniti u li - waqt li l-UE u l-Istati Uniti jistgħu jagħmlu pass 'il quddiem sinifikanti fir-rikonoxximent reċiproku tal-istandards tal-prodotti ta' xulxin u fil-ħidma lejn standards trans-Atlantiċi - l-UE mhux se tissagrifika l-istandards tagħha fl-oqsma tas-sigurtà (alimentari), tas-saħħa, tas-saħħa tal-annimali, soċjali, ambjentali u tal-protezzjoni tad-data u d-diversità kulturali tagħha; filwaqt li jfakkar li s-sigurtà tal-ikel li nieklu u l-protezzjoni tad-data personali tal-Ewropej u s-servizzi tagħha ta' interess ġenerali ma jistgħux jiġu nnegozjati sakemm l-għan ma jkunx il-ksib ta' livell ogħla ta' protezzjoni;

O.  billi hu importanti li tiġi żgurata konklużjoni sodisfaċenti tan-negozjati dwar il-Ftehim dwar Safe Harbour u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data;

P.  billi l-President Juncker diġà ddikjara b'mod ċar fil-linji gwida politiċi tiegħu li mhux se jaċċetta li l-ġurisdizzjoni tal-qrati fl-Istati Membri tiġi limitata minn reġimi speċjali għal tilwim rigward investimenti; billi issa li r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-protezzjoni tal-investimenti u l-ISDS fit-TTIP huma disponibbli, attwalment għaddej proċess ta' riflessjoni - waqt li jitqiesu l-kontribuzzjonijiet - fi ħdan u bejn it-tliet istituzzjonijiet, waqt li jsiru skambji mas-soċjetà ċivili u s-settur kummerċjali, dwar l-aħjar mod kif għandhom jintlaħqu l-protezzjoni tal-investimenti u t-trattament ugwali tal-investituri waqt li jiġi żgurat id-dritt tal-istati li jirregolamentaw;

Q.  billi l-Parlament jappoġġa bis-sħiħ kemm id-deċiżjoni tal-Kunsill li jiddeklassifika d-direttivi għan-negozjar kif ukoll l-inizjattiva ta' trasparenza tal-Kummissjoni; billi d-dibattitu pubbliku mqanqal li sar fl-Ewropa kollha fir-rigward tat-TTIP wera l-ħtieġa biex in-negozjati għat-TTIP jiġu konklużi b'mod aktar trasparenti u inklużiv waqt li jqisu t-tħassib espress miċ-ċittadini Ewropej u jikkomunikaw ir-riżultati tan-negozjati lill-pubbliku ġenerali;

R.  billi t-taħditiet bejn l-Istati Uniti u l-UE ilhom għaddejjin minn Lulju 2013, iżda s'issa ma ntlaħaq l-ebda ftehim dwar test komuni;

S.  billi hu mistenni li t-TTIP ikun ftehim imħallat li jirrikjedi r-ratifika mill-Parlament Ewropew u t-28 Stat Membru tal-UE kollha kemm huma;

1.  Jemmen li l-UE u l-Istati Uniti huma sħab strateġiċi ewlenin; jisħaq fuq il-fatt li s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) hija l-aktar proġett sinifikanti ta' dan l-aħħar bejn l-UE u l-Istati Uniti u għandha tagħti enerġija ġdida lis-sħubija trans-Atlantika kollha kemm hi, lil hinn mill-aspetti kummerċjali tagħha; jenfasizza li l-konklużjoni b'suċċess tiegħu hija ta' importanza politika kbira;

2.  Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati dwar it-TTIP li għaddejjin attwalment, dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni:

   (a) rigward il-kamp ta' applikazzjoni u l-kuntest fuq livell usa':
   (i) li tiżgura li n-negozjati trasparenti dwar it-TTIP iwasslu għal ftehim dwar il-kummerċ u l-investiment ambizzjuż, komprensiv, ibbilanċjat u ta' standard għoli li kieku jippromwovi t-tkabbir sostenibbli, b'benefiċċji kondiviżi bejn l-Istati Membri, b'benefiċċji għal xulxin u reċiproċi bejn is-sħab, iżid il-kompetittività internazzjonali, u jiftaħ opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji tal-UE, b' mod partikolari l-SMEs, jappoġġa l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini Ewropej, ikun ta' benefiċċju dirett għall-konsumaturi Ewropej; il-kontenut u l-implimentazzjoni tal-ftehim huma aktar importanti mill-ħeffa li biha jitwettqu n-negozjati;
   (ii) li tenfasizza li waqt li n-negozjati dwar it-TTIP jikkonsistu minn negozjati dwar tliet oqsma ewlenin - it-titjib ambizzjuż tal-aċċess reċiproku għas-suq (għall-prodotti, is-servizzi, l-investiment u l-akkwist pubbliku fil-livelli kollha tal-gvern), it-tnaqqis tal-ONT u t-titjib tal-kompatibbiltà tar-reġimi regolatorji, u l-iżvilupp ta' regoli komuni biex jiġu indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet kondiviżi dwar il-kummerċ globali – dawn l-oqsma kollha għandhom l-istess importanza u jeħtieġ li jiġu inklużi f'pakkett komprensiv; it-TTIP għandha tkun ambizzjuża u vinkolanti fil-livelli kollha tal-gvern fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, il-ftehim għandu jwassal għal aċċess miftuħ ġenwin u dejjiemi tas-suq fuq bażi reċiproka u l-faċilitazzjoni kummerċjali fuq il-post, u għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-miżuri strutturali biex tinkiseb kooperazzjoni trans-Atlantika akbar waqt li jitħarsu l-istandards regolatorji u l-protezzjoni tal-konsumatur u jiġi pprevenut id-dumping soċjali, fiskali u ambjentali;
   (iii) li tibqa' tikkunsidra l-importanza strateġika tar-relazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-Istati Uniti b'mod ġenerali u tat-TTIP b'mod partikolari, fost oħrajn bħala opportunità biex jiġu promossi l-prinċipji u l-valuri, b'għeruq f'qafas ibbażat fuq regoli, li l-UE u l-Istati Uniti jikkondividu u jħaddnu u li tfassal approċċ u viżjoni komuni għall-kummerċ globali, l-investiment u l-kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ bħal standards għoljin, normi u regolamenti, sabiex tiġi żviluppata viżjoni trans-Atlantika aktar estensiva u grupp komuni ta' għanijiet strateġiċi; li żżomm f'moħħha l-fatt li minħabba d-daqs tas-suq trans-Atlantiku, it-TTIP hija opportunità biex jissawwar u jiġi regolat l-ordni tal-kummerċ internazzjonali bil-għan li jiġi żgurat li ż-żewġ blokok jiffjorixxu f'dinja interkonnessa;
   (iv) li tiżgura, b'mod speċjali minħabba l-iżviluppi pożittivi reċenti fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li ftehim mal-Istati Uniti se jservi bħala tarġa għal negozjati kummerċjali aktar estensivi u mhux b'mod preventiv jew b'oppożizzjoni għall-proċess fid-WTO; il-ftehimiet kummerċjali bilaterali u plurilaterali għandhom ġeneralment jiġu kkunsidrati bħala t-tieni l-aqwa għażla u m'għandhomx jipprevjenu li jsiru sforzi b'mod li jintlaħaq titjib sinifikanti fuq il-livell multilaterali; it-TTIP trid tiżgura sinerġiji mal-ftehimiet kummerċjali l-oħra li attwalment qed jiġu negozjati;
   (v) li żżomm f'moħħha li t-TFUE jiddefinixxi l-politika kummerċjali tal-UE bħala parti integrali mill-azzjoni esterna kumplessiva tal-Unjoni u li, għalhekk, tevalwa l-implikazzjonijiet tal-ftehim finali, filwaqt li tirrikonoxxi l-opportunitajiet, bħal aċċess għas-suq aktar faċli dovut għal standards trans-Atlantiċi komuni, u r-riskji, bħal pereżempju devjazzjoni tat-traffiku kummerċjali mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw minħabba l-erożjoni tal-preferenzi tariffarji;
   (vi) li tiżgura li l-ftehim jiggarantixxi rispett sħiħ tal-istandards tal-UE fil-qasam tad-drittijiet fundamentali permezz tal-inklużjoni ta' klawsola legalment vinkolanti u sospensiva dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala parti standard mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi;
   (b) rigward l-aċċess għas-suq:
   (i) li tiżgura li l-offerti ta' aċċess għas-suq fl-oqsma differenti jkunu reċiproċi, ambizzjużi bl-istess mod u jirriflettu l-aspettattivi taż-żewġ partijiet, jissottolinja li l-proposti differenti għal dawn l-oqsma jridu jkunu bbilanċjati;
   (ii) li jkollha l-għan li telimina d-dazji tariffarji kollha, waqt li tirrispetta l-fatt li hemm għadd ta' prodotti industrijali u agrikoli sensittivi fuq iż-żewġ naħat li se jkollu jintlaħaq ftehim fir-rigward ta' listi eżawrjenti tagħhom matul il-proċess tan-negozjar; li jiġu previsti perjodi ta' tranżizzjoni u kwoti xierqa għall-aktar prodotti sensittivi u, fi ftit każijiet, l-esklużjoni tagħhom, filwaqt li jitqies il-fatt li f’ħafna każijiet, dawk il-prodotti għandhom spejjeż ogħla tal-produzzjoni fl-UE minħabba r-regoli tal-UE;
   (iii) sabiex klawżola ta' salvagwardja tiġi inkorporata fil-ftehim, kif inhu stabbilit b'mod ċar fil-mandat ta' negozjar, li kieku tiġi invokata fejn żieda fl-importazzjonijiet ta’ prodott partikolari thedded li tikkawża ħsara serja għall-produzzjoni domestika, b’referenza speċifika għall-produzzjoni tal-ikel u għas-setturi kimiċi, tal-materja prima u tal-azzar li huma intensivi fl-użu tal-enerġija u r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta’ karbonju fl-UE;
   (iv) li tibqa' tikkunsidra li, peress li l-UE hija l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja, jeżistu interessi offensivi importanti għall-UE fis-settur tas-servizzi speċjalizzati ħafna, pereżempju fl-oqsma tal-inġinerija u servizzi professjonali oħra, tat-telekomunikazzjonijiet u tas-servizzi finanzjarji jew tat-trasport;
   (v) li żżid l-aċċess għas-suq għas-servizzi skont approċċ ibbażat fuq "lista ibrida", li fir-rigward tal-aċċess għas-suq juża "listi pożittivi", li permezz tagħhom is-servizzi li għandhom jinfetħu għall-kumpaniji barranin jissemmew b'mod espliċitu u s-servizzi ġodda jiġu esklużi waqt li jiġi żgurat li l-klawżoli possibbli ta' sospensjoni ("stand-still") u ta' aġġustament predefinit ("ratchet") japplikaw biss għad-dispożizzjonijiet nondiskriminatorji u jippermettu biżżejjed flessibbiltà sabiex is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali jitqiegħdu mill-ġdid fil-kontroll pubbliku kif ukoll sabiex jitqies il-feġġien ta' servizzi ġodda u innovattivi, u li fir-rigward tat-trattament nazzjonali juża approċċ ibbażat fuq "listi negattivi";
   (vi) in-negozjati għandhom jindirizzaw b'mod sinifikanti u jneħħu r-restrizzjonijiet attwali tal-Istati Uniti fuq is-servizzi tat-trasport marittimu u bl-ajru li huma l-proprjetà ta' negozji Ewropej bħala riżultat tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti, bħal pereżempju l-Jones Act, il-Foreign Dredging Act, il-Federal Aviation Act u l-Air Cabotage law tal-Istati Uniti, u fir-rigward tar-restrizzjonijiet ta' kapital fuq is-sjieda tal-linji tal-ajru minn barranin, li jxekklu serjament l-aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-UE kif ukoll l-innovazzjoni fl-Istati Uniti nnifisha;
   (vii) li tibni fuq id-dikjarazzjoni konġunta li tirrifletti l-impenn ċar tan-negozjaturi li jeskludu lis-Servizzi ta' Interess Ġenerali attwali u futuri, kif ukoll lis-Servizzi ta' Interess Ekonomiku Ġenerali mill-kamp ta' applikazzjoni tat-TTIP, (inklużi, iżda mhux biss, l-ilma, is-saħħa, is-servizzi soċjali, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-edukazzjoni), biex tiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali u, jekk ikun applikabbli, dawk lokali jżommu d-dritt sħiħ li jintroduċu, jadottaw, iżommu jew jirrevokaw kwalunkwe miżura fir-rigward tal-ikkummissjonar, l-organizzazzjoni, il-finanzjament u l-provvista ta' servizzi pubbliċi kif dispost fit-Trattati kif ukoll fil-mandat ta' negozjar tal-UE; din l-esklużjoni għandha tapplika irrispettivament minn kif jiġu pprovduti u ffinanzjati s-servizzi;
   (viii) li tirsisti ħafna biex tiżgura r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali, b'mod speċifiku permezz tal-ħolqien ta' qafas ġuridiku mal-istati federali li jkollhom setgħat regolatorji f'dan il-qasam, b'mod li l-professjonisti mill-UE u l-Istati Uniti jitħallew jipprattikaw fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u li tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-investituri, il-professjonisti, il-ħaddiema b'kapaċitajiet għoljin ħafna u t-tekniċi bejn l-UE u l-Istati Uniti fis-setturi koperti mit-TTIP;
   (ix) li żżomm f'moħħha li l-faċilitazzjoni tal-viżi għall-fornituri ta' servizzi u prodotti Ewropej hija element kruċjali biex jiġi sfruttat il-ftehim u biex tiżdied, fil-kuntest tan-negozjati, il-pressjoni politika fuq l-Istati Uniti biex tiggarantixxi reċiproċità sħiħa tal-viżi u trattament ugwali għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri tal-UE mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-aċċess tagħhom għall-Istati Uniti;
   (x) li tikkombina negozjati dwar l-aċċess għas-suq fir-rigward tas-servizzi finanzjarji mal-konverġenza fir-regolamentazzjoni finanzjarja fl-ogħla livell, sabiex tappoġġa l-introduzzjoni u l-kompatibbiltà ta' regolamentazzjoni meħtieġa b'mod li tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja, tiġi żgurata protezzjoni xierqa għall-konsumaturi ta' prodotti u servizzi finanzjarji u jiġu appoġġati l-isforzi ta' kooperazzjoni kontinwa f'forums internazzjonali oħrajn, bħall-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja u l-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja; li tiżgura li dawn l-isforzi ta' kooperazzjoni ma jillimitawx is-sovranità regolatorja u superviżorja tal-UE u l-Istati Membri, inkluża l-kapaċità tagħhom li jipprojbixxu ċerti prodotti u attivitajiet finanzjarji;
   (xi) li tistabbilixxi kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE, l-Istati Membri u l-Istati Uniti, inklużi mekkaniżmi għal kooperazzjoni internazzjonali aktar effiċjenti bil-għan li jiġu stabbiliti standards globali ta' livell ogħla kontra l-kriminalità u l-korruzzjoni finanzjarji u fiskali;
   (xii) li tiżgura li l-acquis tal-UE dwar il-privatezza tad-data ma jiġix kompromess permezz tal-liberalizzazzjoni tal-flussi ta' data, b'mod partikolari fil-qasam tal-kummerċ elettroniku u s-servizzi finanzjarji, filwaqt li tirrikonoxxi r-rilevanza tal-flussi ta' data bħala s-sinsla tal-kummerċ trans-Atlantiku u tal-ekonomija diġitali; li tinkorpora, bħala punt fundamentali, dispożizzjoni orizzontali komprensiva, mhux ambigwa u awtonoma, ibbażata fuq l-Artikolu XIV tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS), li teżenta għalkollox il-qafas ġuridiku eżistenti u futur tal-UE għall-protezzjoni tad-data personali mill-ftehim, mingħajr ebda kondizzjoni li jrid ikun konsistenti ma' partijiet oħra tat-TTIP; li tinnegozja dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-fluss ta' data personali biss jekk tkun garantita u rispettata l-applikazzjoni sħiħa tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, u li tikkoopera mal-Istati Uniti b'mod li l-pajjiżi terzi jitħeġġu jadottaw standards dwar il-protezzjoni tad-data ta' livell għoli simili madwar id-dinja;
   (xiii) li tibqa' tikkunsidra li l-approvazzjoni mogħtija mill-Parlament Ewropew għall-Ftehim TTIP finali tista' tiġi pperikolata sakemm l-attivitajiet ta' sorveljanza tal-massa ġenerali tal-Istati Uniti ma jiġux abbandunati għalkollox u tinstab soluzzjoni adegwata għad-drittijiet għall-privatezza tad-data, inklużi r-rimedju amministrattiv u r-rimedju ġudizzjarju, kif stabbilit fil-paragrafu 74 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Marzu 2014(27);
   (xiv) li tiżgura li l-fiduċja bejn l-UE u l-Istati Uniti, li saritilha ħsara mill-iskandli ta' sorveljanza tal-massa, titreġġa' lura għal li kienet malajr u kompletament;
   (xv) li tinkludi kapitolu ambizzjuż rigward il-kompetizzjoni biex tiżgura li l-liġi dwar il-kompetizzjoni Ewropea tiġi rrispettata kif xieraq, b'mod partikolari fid-dinja diġitali; li tiżgura li l-kumpaniji privati jkunu jistgħu jikkompetu b'mod ġust mal-kumpaniji taħt sjieda jew kontroll tal-istat; li tiżgura li s-sussidji mill-istat lill-kumpaniji privati għandhom ikunu regolati u soġġetti għal sistema ta' kontroll trasparenti;
   (xvi) li tappella għal kompetizzjoni miftuħa fl-ekonomija diġitali u għall-iżvilupp ta' din l-ekonomija, li min-natura tagħha hi globali imma li għandha l-bażijiet ewlenin tagħha fl-UE u fl-Istati Uniti; li tenfasizza fin-negozjati li l-ekonomija diġitali trid tkun ċentrali għas-suq trans-Atlantiku, b'influwenza fl-ekonomija globali u fit-tiftiħ ulterjuri tas-swieq globali;
   (xvii) li tibqa' tikkunsidra, fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u s-servizzi tat-telekomunikazzjoni, li hu ta' importanza partikolari li t-TTIP tiżgura kundizzjonijiet ekwivalenti flimkien ma' aċċess ugwali u trasparenti bbażat fuq ir-reċiproċità għall-kumpaniji ta' servizzi tal-UE fir-rigward tas-suq tal-Istati Uniti u b'obbligu fuq il-fornituri ta' servizzi tal-Istati Uniti biex jirrispettaw u jikkonformaw mal-istandards tal-industrija u fil-qasam tas-sikurezza tal-prodotti u mad-drittijiet tal-konsumaturi rilevanti kollha, meta jkunu qed jipprovdu servizzi fl-Ewropa jew lil klijenti Ewropej;
   (xviii) li tiżgura, permezz ta' klawżola vinkolanti ġenerali applikabbli għall-ftehim kollu, f'konformità sħiħa mal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, li l-partijiet jirriżervaw id-dritt tagħhom li jadottaw jew iżommu kwalunkwe miżura (b'mod partikolari dawk ta' natura regolatorja u/jew finanzjarja) fir-rigward tal-protezzjoni jew il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika, bi qbil mal-Artikoli rilevanti kif stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-libertà u l-pluraliżmu medjatiċi, irrispettivament mit-teknoloġija jew il-pjattaforma ta' distribuzzjoni użati u waqt li jibqa' jiġi kkunsidrat il-fatt li l-mandat mogħti lill-Kummissjoni Ewropea mill-Istati Membri jeskludi b'mod espliċitu s-servizzi awdjoviżivi;
   (xix) li tispeċifika li fil-ftehim m'hemm xejn li jaffettwa l-ħila tal-UE jew tal-Istati Membri tagħha li jissussidjaw u jipprovdu appoġġ finanzjarju lill-industriji kulturali, kif ukoll lis-servizzi kulturali, edukattivi, awdjoviżivi u tal-istampa;
   (xx) li tikkonferma li s-sistemi ta' prezzijiet fissi għall-kotba u l-iffissar tal-prezzijiet għall-gazzetti u r-rivisti mhumiex se jiġu kkontestati mill-obbligi taħt il-ftehim dwar it-TTIP;
   (xxi) li tiżgura, permezz ta' klawżola ġenerali, id-dritt tal-Istati Membri tal-UE li jadottaw jew iżommu kwalunkwe miżura fir-rigward tal-forniment tas-servizzi edukattivi u kulturali kollha li jaħdmu mingħajr skop ta’ qligħ u/jew jirċievu finanzjament pubbliku fi kwalunkwe grad jew appoġġ mill-Istat fi kwalunkwe forma u li jiżguraw li l-fornituri barranin iffinanzjati privatament jilħqu l-istess kwalità u rekwiżiti ta’ akkreditament tal-fornituri domestiċi;
   (xxii) li, minħabba l-interess enormi min-naħa tal-kumpaniji Ewropej, b'mod speċifiku l-SMEs, fil-ksib ta' aċċess mhux diskriminatorju għall-kuntratti pubbliċi fl-Istati Uniti, kemm fil-livell federali kif ukoll fil-livell subfederali, pereżempju għas-servizzi tal-bini, l-inġinerija ċivili, l-infrastruttura tat-trasport u l-enerġija, u l-prodotti u s-servizzi, ikollha approċċ ambizzjuż għall-kapitolu rigward l-akkwist pubbliku, filwaqt li tirrispetta l-konformità tal-kapitolu mad-direttivi l-ġodda tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u dwar il-konċessjonijiet, bl-intenzjoni li titranġa, bi qbil mal-prinċipju ta' reċiproċità, id-diskrepanza kbira li teżisti attwalment fil-grad ta' ftuħ taż-żewġt iswieq tal-akkwist pubbliku fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, billi jinfetaħ b'mod sinifikanti s-suq tal-Istati Uniti (li għadu regolat mill-Buy American Act tal-1933) kemm fil-livell federali u kemm f'dak subfederali, abbażi tal-impenji li saru fil-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi u billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet li japplikaw attwalment bl-istess mod fil-livelli federali, statali u lokali fl-Istati Uniti; u li tistabbilixxi l-mekkaniżmi li jiggarantixxu li l-impenji li saru mill-awtoritajiet federali tal-Istati Uniti se jiġu onorati f'kull livell politiku u amministrattiv;
   (xxiii) li tiżgura, bil-għan li toħloq rekwiżiti proċedurali miftuħin, mhux diskriminatorji u prevedibbli li jiżguraw aċċess ugwali għall-kumpaniji tal-UE u tal-Istati Uniti, speċjalment l-SMEs, meta jkunu qed iressqu offerti għal kuntratti pubbliċi, li l-Istati Uniti żżid it-trasparenza fil-proċess ta' aġġudikazzjoni fis-seħħ fit-territorju tagħha;
   (xxiv) li tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-livell internazzjonali sabiex jiġu promossi l-istandards ta' sostenibbiltà komuni għall-akkwist pubbliku fil-livell federali u subfederali kollha tal-gvern, fost oħrajn fl-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi li ġie rivedut dan l-aħħar; u fl-adozzjoni u fir-rispett tal-istandards fil-qasam tar-responsabbiltà soċjali mill-impriżi abbażi tal-Linji Gwida għal Impriżi Multinazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD);
   (xxv) li tiżgura li l-istati tal-Istati Uniti jiġu inklużi fil-proċess ta' negozjar b'mod li jinkisbu riżultati sinifikanti fit-tiftiħ tal-kuntratti għal akkwist pubbliku fl-Istati Uniti għall-kumpaniji tal-UE;
   (xxvi) li tkun konxja, fir-rigward tal-akkwist pubbliku, tan-natura sensittiva tal-oqsma tad-difiża u s-sigurtà u li tqis l-objettivi stabbiliti mill-Kapijiet ta' Stati u Gvernijiet matul il-Kunsill dwar id-Difiża tal-2013 biex jiġi promoss l-istabbiliment ta' suq Ewropew fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża u ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB);
   (xxvii) li tiżgura li n-negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini jkollhom l-għan li jirrikonċiljaw l-approċċi tal-UE u tal-Istati Uniti u li jistabbilixxu regoli tal-oriġini effikaċi, biex b'hekk jiġi evitat li r-regoli tal-oriġini jiddgħajfu minn ftehimiet oħrajn u li tikkunsidra lin-negozjati bħala opportunità biex isir progress lejn standards komuni għal immarkar obbligatorju tal-oriġini ta' prodotti; minħabba l-konklużjoni tan-negozjati tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada u l-ammeljorament potenzjali tal-ftehim ta' kummerċ ħieles UE-Messiku, se jkun hemm bżonn li jiġu kkunsidrati l-possibbiltà u l-ambitu ta' akkumulazzjoni; li tibqa' tikkunsidra madankollu li l-għan tat-TTIP hu li tiffaċilita l-kummerċ fil-prodotti li jkunu ġew immanifatturati ġenwinament fl-Istati Uniti u fl-UE b’mod ġenwin u li ma tippermettix l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, u għalhekk se jkun hemm bżonn li l-esklużjonijiet ta' ċerti prodotti jiġu kkunsidrati speċifikament għal kull każ individwali u għandhom jingħataw esklużjonijiet minn kull tip ta' akkumulazzjoni għas-setturi sensittivi;
   (xxviii) li tiżgura li t-TTIP ikun ftehim miftuħ, u li tfittex modi kif is-sħab importanti, li jkollhom interess fin-negozjati dwar it-TTIP minħabba ftehimiet dwar Unjoni Doganali mal-UE jew mal-Istati Uniti, jistgħu jinżammu informati b'mod aktar attiv rigward l-iżviluppi;
   (c) rigward il-kooperazzjoni regolatorja u l-pilastru għall-koerenza u l-ONT:
   (i) li tiżgura li l-kapitolu tal-kooperazzjoni regolatorja jippromwovi ambjent ekonomiku trasparenti, effikaċi u prokompetittiv permezz tal-identifikazzjoni u l-prevenzjoni tal-ostakli nontariffarji potenzjali għall-kummerċ fil-ġejjieni, li jolqtu lill-SMEs b'mod sproporzjonat, u tal-faċilitazzjoni tal-kummerċ u l-investiment waqt li jiġu żviluppati u garantiti l-ogħla livelli ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà bi qbil mal-prinċipju ta' prekawzjoni stabbilit fl-Artikolu 191 TFUE, u tal-leġiżlazzjoni tal-konsumatur, tax-xogħol, ambjentali u tal-benessri tal-annimali u tad-diversità kulturali li teżisti fi ħdan l-UE; li tappoġġa, filwaqt li tirrispetta kompletament l-awtonomija regolatorja, l-istabbiliment ta' djalogu strutturat u kooperazzjoni bejn ir-regolaturi bl-iktar mod trasparenti possibbli u bl-involviment tal-partijiet interessati; li tinkludi dixxiplini trasversali dwar il-koerenza u t-trasparenza regolatorji għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' regolamenti effiċjenti, kosteffettivi, u aktar kompatibbli għall-prodotti u s-servizzi; jeħtieġ li n-negozjaturi fuq iż-żewġ naħat jidentifikaw u jkunu ċari ħafna dwar liema proċeduri u standards tekniċi huma fundamentali u ma jistgħux jiġu kompromessi, liema jistgħu jkunu s-suġġett ta' approċċ komuni, liema huma l-oqsma fejn ir-rikonoxximent reċiproku bbażat fuq standard għoli komuni u sistema b'saħħitha ta' sorveljanza tas-suq huma mixtieqa u liema huma dawk fejn sempliċiment huwa possibbli titjib fl-iskambju ta' informazzjoni, abbażi tal-esperjenza ta' diversi snin ta' diskussjonijiet f'diversi fora fosthom il-Kunsill Ekonomiku Trans-Atlantiku u l-Forum ta' Kooperazzjoni Regolatorja ta' Livell Għoli biex jiġi żgurat bl-istess mod li mhux se jaffettwa l-istandards li għad iridu jiġu stabbiliti f'oqsma fejn il-leġiżlazzjoni jew l-istandards huma differenti ħafna fl-Istati Uniti meta mqabbla mal-UE, bħal, pereżempju, fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni (qafas) eżistenti (pereżempju, REACH), jew l-adozzjoni ta' liġijiet ġodda (pereżempju, il-klonazzjoni), jew definizzjonijiet futuri li jaffettwaw il-livell ta' protezzjoni (pereżempju, il-kimiċi li jinterferixxu mas-sistema endokrinali); li tiżgura li kwalunkwe dispożizzjoni dwar kooperazzjoni regolatorja fit-TTIP ma tistabbilixxix rekwiżit proċedurali għall-adozzjoni tal-atti tal-Unjoni kkonċernati minnha u lanqas ma tagħti lok għal drittijiet infurzabbli f'dak ir-rigward;
   (ii) li tibbaża n-negozjati dwar il-miżuri tal-SPS u l-OTK fuq il-prinċipji ewlenin tal-ftehimiet multilaterali SPS u OTK u li tipproteġi l-istandards u l-proċeduri SPS Ewropej; li, l-ewwel nett, timmira lejn l-eliminazzjoni jew it-tnaqqis sinifikanti tal-miżuri SPS eċċessivament iebsa, inklużi l-proċeduri ta' importazzjoni relatati; li tiżgura b'mod partikolari li l-approvazzjonijiet minn qabel, il-protokolli obbligatorji jew l-ispezzjonijiet ta' qabel l-approvazzjoni doganali ma jiġux applikati bħala miżura ta' importazzjoni permanenti; li tikseb aktar trasparenza u ftuħ, rikonoxximent reċiproku ta' standards ekwivalenti, skambji tal-aħjar prattiki, it-tisħiħ tad-djalogu bejn ir-regolaturi u l-partijiet interessati u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-korpi li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali; li tiżgura fin-negozjati dwar il-miżuri tal-SPS u l-OTK, li l-istandards għoljin li jkunu ġew implimentati sabiex jiżguraw is-sikurezza tal-ikel, il-ħajja jew is-saħħa tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti fl-UE ma jiġu kompromessi bl-ebda mod;
   (iii) li tirrikonoxxi li fejn l-UE u l-Istati Uniti għandhom regoli differenti ħafna, ma jkunx hemm ftehim, bħal pereżempju fis-servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika, l-OĠM, l-użu ta' ormoni fis-settur bovin, ir-REACH u l-implimentazzjoni tiegħu, u l-ikklonjar ta' annimali għall-iskopijiet ta' trobbija, u għaldaqstant ma tinnegozjax fuq dawn il-kwistjonijiet;
   (iv) li tinkoraġġixxi lill-Istati Uniti tneħħi l-projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet taċ-ċanga mill-UE;
   (v) rigward il-kapitolu dwar il-kooperazzjoni regolatorja orizzontali, li trawwem il-kooperazzjoni regolatorja bilaterali sabiex tevita d-diverġenza mhux meħtieġa, b'mod partikolari fir-rigward tat-teknoloġiji u s-servizzi ġodda, għall-benefiċċju tal-kompetittività u l-għażla tal-konsumatur tal-Ewropa u l-Istati Uniti; li dan tiksbu permezz ta' titjib tal-iskambju tal-informazzjoni u li tippromwovi l-adozzjoni, u l-implimentazzjoni tal-istrumenti internazzjonali, waqt li tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà, abbażi ta' preċedenti ta' suċċess bħal, pereżempju, l-istandards ISO jew taħt il-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Vetturi (WP.29) tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE); li tiftakar li r-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-akbar numru possibbli ta' regolamenti dwar is-sikurezza tal-vetturi abbażi ta' livell ekwivalenti vverifikat ta' protezzjoni jkun wieħed mis-suċċessi l-aktar importanti tal-ftehim; li tiżgura li l-valutazzjoni tal-impatt preċedenti għal kull att regolatorju għandha tkejjel l-impatt tiegħu fuq il-konsumaturi u l-ambjent flimkien mal-impatt tiegħu fuq il-kummerċ u l-investiment; li tippromwovi l-kompatibbiltà regolatorja mingħajr ma tikkomprometti l-objettivi regolatorji u tal-politika leġittimi u l-kompetenzi tal-leġiżlaturi tal-UE u tal-Istati Uniti;
   (vi) li timmira li tkompli tiggarantixxi livell għoli ta' sikurezza tal-prodotti fi ħdan l-Unjoni filwaqt li tiġi eliminata d-duplikazzjoni żejda tal-ittestjar li tikkawża ħela ta' riżorsi, b'mod partikolari fir-rigward tal-prodotti b'riskju baxx;
   (vii) li tindirizza kwistjonijiet doganali li jmorru lil hinn mir-regoli tal-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ tad-WTO (TFA) u tenfasizza li, sabiex tinkiseb it-tneħħija reali tal-piż amministrattiv, hemm bżonn li ssir ħidma lejn livell massimu ta' allinjament regolatorju fir-rigward tal-politiki u l-prattiki doganali u dawk relatati mal-fruntieri;
   (viii) li tiddefinixxi b'mod ċar, fil-kuntest tal-kooperazzjoni regolatorja futura, liema miżuri jikkonċernaw l-OTK u l-piżijiet u l-formalitajiet amministrattivi duplikati jew obsoleti u liema huma marbuta ma' standards u regolamenti fundamentali, jew ma' proċeduri li jaqdu objettiv ta' politika pubblika;
   (ix) li tirrispetta bis-sħiħ is-sistemi regolatorji stabbiliti fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kif ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew fi ħdan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE u l-iskrutinju demokratiku tiegħu fuq il-proċessi regolatorji tal-UE fil-ħolqien tal-qafas għal kooperazzjoni futura waqt li, fl-istess ħin, tiżgura l-ogħla trasparenza u tibqa' tissorvelja l-involviment ibbilanċjat tal-partijiet interessati fi ħdan il-konsultazzjonijiet inklużi fl-iżvilupp ta' proposta regolatorja u mhux li jiddewwem il-proċess leġiżlattiv Ewropew; li tispeċifika r-rwol, il-kompożizzjoni u l-istatus ġuridiku tal-Korp ta' Kooperazzjoni Regolatorja, waqt li tqis il-fatt li kwalunkwe applikazzjoni diretta u mandatorja tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu tkun timplika ksur tal-proċeduri ta' leġiferazzjoni stabbiliti fit-Trattati; li timmonitorja wkoll li tinżamm kompletament preżervata l-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali li jilleġiżlaw il-politiki tagħhom stess, b'mod partikolari l-politiki soċjali u ambjentali;
   (d) rigward ir-regoli:
   (i) li tgħaqqad in-negozjati dwar l-aċċess għas-suq u l-kooperazzjoni regolatorja mal-istabbiliment ta' regoli u prinċipji ambizzjużi, waqt li tibqa' tikkunsidra li kull pilastru għandu sensittivitajiet speċifiċi, rigward kwistjonijiet bħal, iżda mhux biss, l-iżvilupp sostenibbli, l-enerġija, l-SMEs, l-investiment u l-impriżi b'sjieda statali;
   (ii) li tiżgura li l-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli jkun vinkolanti u infurzabbli u jkollu l-għan li jilħaq ir-ratifika, l-implimentazzjoni u l-infurzar sħaħ u effettivi tat-tmien konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-kontenut tagħhom, l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO kif ukoll il-ftehimiet ambjentali internazzjonali ewlenin; id-dispożizzjonijiet iridu jkunu mmirati biex itejbu ulterjorment il-livelli ta' protezzjoni tal-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali; kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli ambizzjuż jeħtieġ jinkludi wkoll regoli dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva abbażi tal-Linji Gwida tal-OECD għall-Impriżi Multinazzjonali u djalogu mas-soċjetà ċivili strutturat b'mod ċar;
   (iii) li tiżgura li l-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali ma jkunux limitati għall-kapitolu rigward il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli iżda bl-istess mod jiġu inklużi f'oqsma oħra tal-ftehim, bħall-investiment, in-negozju fis-servizzi, il-kooperazzjoni regolatorja u l-akkwist pubbliku;
   (iv) li tiżgura li l-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali jkunu infurzabbli, billi tibni fuq l-esperjenza tajba tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles eżistenti mill-UE u l-Istati Uniti u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali; li tiżgura li l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar ix-xogħol u l-konformità magħhom ikunu suġġetti għal proċess effikaċi ta' monitoraġġ, li jinvolvi lis-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u għas-soluzzjoni ġenerali ta' tilwim li tapplika għall-ftehim kollu;
   (v) li tiżgura, b'rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, li l-impjegati tal-kumpaniji trans-Atlantiċi, reġistrati taħt il-liġi tal-Istati Membri tal-UE, ikollhom aċċess għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni f'konformità mad-direttiva Ewropea dwar il-kunsill tax-xogħlijiet;
   (vi) li tiżgura li l-impatt fuq l-ekonomija, l-impjiegi, is-soċjetà u l-ambjent tat-TTIP jiġi eżaminat ukoll permezz ta' valutazzjoni tal-impatt fuq is-sostenibbiltà (VIS) ex-ante komprensiva u oġġettiva b'rispett sħiħ tad-Direttiva tal-UE dwar il-VIS, b'involviment ċar u strutturat mill-partijiet interessati rilevanti kollha, inkluża s-soċjetà ċivili; jitlob lill-Kummissjoni twettaq studji tal-impatt fil-fond komparattivi għal kull Stat Membru u evalwazzjoni tal-kompetittività tas-setturi tal-UE u l-kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti bil-għan li tagħmel previżjonijiet dwar telf ta' impjiegi u qligħ fis-setturi milquta f'kull Stat Membru, fejn l-ispejjeż ta' aġġustament jistgħu jiġu koperti parzjalment permezz ta' finanzjament tal-UE u tal-Istati Membri;
   (vii) li żżomm l-objettiv li tiddedika kapitolu speċifiku għall-enerġija, inkluża l-materja prima industrijali; li tiżgura li matul in-negozjati, iż-żewġ naħat jeżaminaw modi biex jiffaċilitaw l-esportazzjonijiet tal-enerġija, biex b'hekk it-TTIP tkun tista' tabolixxi kwalunkwe restrizzjoni jew impediment eżistenti ta' esportazzjoni fuq il-fjuwils, inkluż l-LNG u ż-żejt mhux raffinat, bejn iż-żewġ sħab kummerċjali, bil-għan li joħolqu suq tal-enerġija kompetittiv, trasparenti u nondiskriminatorju u b'hekk jappoġġaw id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, li tikkontribwixxi għas-sigurtà ta' provvista u twassal għal prezzijiet tal-enerġija aktar baxxi; jenfasizza li jeħtieġ li dan il-kapitolu għall-enerġija jintegra garanziji ċari li l-istandards ambjentali tal-UE u l-miri tagħha fil-qasam tal-azzjoni klimatika m'għandhomx jiddgħajfu;  li tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti biex jintemmu l-eżenzjonijiet mit-taxxa fuq il-fjuwil għall-avjazzjoni kummerċjali skont l-impenji tal-G20 biex is-sussidji għall-fjuwils fossili jitneħħew gradwalment;
   (viii) li tiżgura li d-dritt ta' kull sieħeb li jirregola l-esplorazzjoni, l-isfruttament u l-produzzjoni tas-sorsi ta' enerġija għandu jibqa' mhux mimsus minn kwalunkwe ftehim, iżda għandu jiġi applikat il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni ladarba jiġi deċiż l-isfruttament; li tibqa' tikkunsidra li xejn fil-ftehim m'għandu jdgħajjef deċiżjonijiet demokratiċi leġittimi nondiskriminatorji fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija, f'konformità mal-prinċipju ta' prekawzjoni; li tiżgura li l-aċċess għall-materja prima kif ukoll għall-enerġija għandu jingħata wkoll fuq bażi nondiskriminatorja għall-kumpaniji mill-UE jew mill-Istati Uniti u l-istandards tal-kwalità għall-prodotti tal-enerġija jridu jiġu rrispettati, inklużi dawk għal prodotti tal-enerġija relatati mal-impatt tagħhom fuq l-emissjonijiet ta' CO2 bħal dak stabbilit fid-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil;
   (ix) li tiżgura li t-TTIP tappoġġa l-użu u l-promozzjoni ta' prodotti u servizzi ekoloġiċi, inkluż billi jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tagħhom, u tissimplifika l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tagħhom biex b'hekk tisfrutta l-potenzjal konsiderevoli għal kisbiet ambjentali u ekonomiċi li toffri l-ekonomija trans-Atlantika u tikkomplementa n-negozjati plurilaterali li għaddejjin fuq il-Ftehim dwar il-Prodotti Ekoloġiċi bil-għan li tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-tisħin globali u għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-"ekonomija ekoloġika";
   (x) li tiżgura li t-TTIP sservi bħala forum għall-iżvilupp ta' standards ta' sostenibbiltà komuni ambizzjużi u vinkolanti għall-produzzjoni tal-enerġija u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, filwaqt li dejjem jitqiesu l-istandards eżistenti u jiġu applikati fuq iż-żewġ naħat, standards bħad-direttivi tal-UE dwar it-tikkettar tal-enerġija u l-ekodisinn u li tesplora modi biex issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar ir-riċerka rigward l-enerġija, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u l-promozzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u li jirrispettaw l-ambjent;
   (xi) li tiżgura li t-TTIP tikkontribwixxi għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd, b'mod partikolari permezz ta' kooperazzjoni bejn il-partijiet fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (IUU);
   (xii) li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu speċifiku dwar l-SMEs abbażi tal-impenn konġunt taż-żewġ partijiet fin-negozjati u li jkollha l-għan li toħloq opportunitajiet ġodda fl-Istati Uniti għall-SMEs Ewropej (inklużi l-mikroimpriżi), fuq il-bażi tal-esperjenza reali rrappurtata mill-esportaturi SMEs, pereżempju bl-eliminazzjoni tar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni doppja, bl-istabbiliment ta' sistema ta' informazzjoni bbażata fuq l-internet dwar ir-regolamenti differenti u l-aħjar prattiki, bl-iffaċilitar tal-aċċess għal skemi ta' appoġġ għall-SMEs, bl-introduzzjoni ta' proċeduri "preferenzjali" fil-fruntieri jew bl-eliminazzjoni tat-tariffi speċifiċi li, għal raġunijiet ta' protezzjoni, ikunu relattivament għoljin meta mqabbla ma' tariffi oħra ('tariff peaks') u li għadhom jeżistu; għandha tistabbilixxi mekkaniżmi għaż-żewġ naħat biex jaħdmu flimkien sabiex tiġi faċilitata l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-kummerċ u l-investiment trans-Atlantiċi, pereżempju permezz ta' "punt uniku ta' servizz" komuni għall-SMEs bil-partijiet interessati fil-qasam tal-SMEs jiżvolġu rwol ewlieni fl-istabbiliment tiegħu, li kieku jkun jipprovdi l-informazzjoni speċifika li jeħtieġu biex jesportaw lejn, jimportaw minn u jinvestu fl-Istati Uniti, inkluż dwar dazji doganali, taxxi, regolamenti, proċeduri doganali u opportunitajiet tas-suq;
   (xiii) li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu komprensiv dwar l-investiment li jinkludi dispożizzjonijiet kemm dwar l-aċċess għas-suq kif ukoll dwar il-protezzjoni tal-investiment, filwaqt li tirrikonoxxi li l-aċċess għall-kapital jista' jistimula l-impjiegi u t-tkabbir; il-kapitolu dwar l-investiment għandu jkollu l-għan li jiżgura trattament nondiskriminatorju għall-kumpaniji mill-Ewropa u mill-Istati Uniti li jkunu jridu jistabbilixxu ruħhom fit-territorji ta' xulxin, waqt li titqies in-natura sensittiva ta' xi setturi speċifiċi; dawn għandhom ifittxu li jsaħħu l-Ewropa bħala destinazzjoni għall-investiment, iżidu l-fiduċja għall-investiment mill-UE fl-Istati Uniti u jindirizzaw ukoll l-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-investituri billi jirreferu, inter alia, għall-prinċipji tal-OECD għall-impriżi multinazzjonali u l-prinċipji tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem bħala l-parametri referenzjarji;
   (xiv) li tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-investiment ikunu limitati għad-dispożizzjonijiet ta' wara l-istabbiliment u jiffukaw fuq it-trattament nazzjonali, l-aktar nazzjon favorit, it-trattament ġust u ekwu u l-protezzjoni kontra l-esproprjazzjoni diretta u indiretta, inkluż id-dritt għal kumpens fil-pront, adegwat u effikaċi; l-istandards ta' protezzjoni u d-definizzjonijiet ta' investitur u ta' investiment għandhom jitfasslu b'mod ġuridiku preċiż biex jipproteġu d-dritt għal regolamentazzjoni fl-interess pubbliku, jiċċaraw it-tifsira ta' esproprjazzjoni indiretta u jipprevjenu t-talbiet bla bażi u frivoli; it-trasferiment liberu tal-kapital għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tat-trattati tal-UE u għandu jinkludi konċessjoni prudenzjali mhux limitata biż-żmien fil-każ ta' kriżijiet finanzjarji;
   (xv) li tiżgura li l-investituri barranin jiġu trattati b'mod nondiskriminatorju, filwaqt li ma jibbenefikawx minn aktar drittijiet mill-investituri domestiċi, u tissostitwixxi s-sistema ISDS b'sistema ġdidagħar-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u stati, li tkun soġġetta għall-prinċipji u l-iskrutinju demokratiċi, fejn il-każijiet potenzjali jiġu trattati b'mod trasparenti minn imħallfin professjonali indipendenti maħtura pubblikament f'seduti pubbliċi u li tkun tinkludi mekkaniżmu ta' appell, fejn il-konsistenza tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji tkun żguratal-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-UE u tal-Istati Membri tiġi rispettata u fejn l-interessi privati ma jkunux jistgħu jdgħajfu l-objettivi tal-politika pubblika;
   (xvi) li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu ambizzjuż, bilanċjat u modern dwar oqsma definiti b'mod preċiż tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inklużi r-rikonoxximent u l-protezzjoni mtejba tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, u tirrifletti livell ta' protezzjoni ġust u effiċjenti, mingħajr ma tfixkel il-ħtieġa tal-UE li tirriforma s-sistema tagħha tad-drittijiet tal-awtur u filwaqt li tiżgura bilanċ ġust bejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-interess pubbliku, b'mod partikolari l-ħtieġa li tippreżerva l-aċċess għal mediċini bi prezz raġonevoli billi tkompli tappoġġa l-flessibilitajiet tat-TRIPS;
   (xvii) li tqis li huwa importanti ħafna li l-UE u l-Istati Uniti jibqgħu impenjati u involuti fid-diskussjonijiet globali u multilaterali dwar l-armonizzazzjoni tal-privattivi permezz tal-entitajiet internazzjonali eżistenti, u għaldaqstant iwissi kontra t-tentattivi biex jiġu introdotti dispożizzjonijiet fir-rigward tad-dritt sostantiv dwar il-privattivi, b'mod partikolari b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mal-ammissibilità għar-reġistrazzjoni ta' privattiva u l-perjodi ta' grazzja, fit-TTIP;
   (xviii) li tiżgura li l-kapitolu dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà ta' intermedjarji fuq l-internet jew dwar sanzjonijiet kriminali bħala għodda għall-infurzar, billi dawn ġew miċħuda preċedentement mill-Parlament, inkluż it-trattat propost tal-ACTA;
   (xix) li tiżgura rikonoxximent sħiħ u protezzjoni ġuridika b'saħħitha tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE u miżuri li jindirizzaw l-użu mhux xieraq u informazzjoni u prattiċi qarrieqa; li tiggarantixxi t-tikkettar, it-traċċabbiltà u l-oriġini ġenwina ta' dawn il-prodotti għall-konsumaturi u l-protezzjoni tal-għarfien tal-produtturi bħala parti essenzjali minn ftehim ibbilanċjat;
   (e) rigward it-trasparenza, l-involviment tas-soċjetà ċivili, il-komunikazzjoni fil-livell pubbliku u dak politiku:
   (i) li tissokta fl-isforzi li għaddejjin biex tiżdied it-trasparenza fin-negozjati billi tagħmel aktar proposti ta' negozjati disponibbli għall-pubbliku ġenerali, li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tar-regoli dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti;
   (ii) li tittraduċi dawn l-isforzi għal trasparenza f'riżultati prattiċi sinifikanti, inter alia billi tilħaq arranġamenti man-naħa tal-Istati Uniti biex tittejjeb it-trasparenza, inkluż l-aċċess għad-dokumenti kollha tan-negozjati għall-Membri tal-Parlament Ewropew, inklużi t-testi konsolidati, filwaqt li fl-istess ħin tinżamm il-kunfidenzjalità xierqa, sabiex il-Membri tal-Parlament u l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżviluppaw diskussjonijiet kostruttivi mal-partijiet interessati u l-pubbliku; li tiżgura li ż-żewġ partijiet fin-negozjati għandhom jiġġustifikaw kull rifjut li jiżvelaw proposta ta' negozjar;
   (iii) li tippromwovi involviment dejjem eqreb mal-Istati Membri, li kienu responsabbli għall-mandat ta' negozjar li wassal biex il-Kummissjoni Ewropea tiftaħ negozjati mal-Istati Uniti, bl-għan li jitrawwem l-involviment attiv tagħhom fit-titjib tal-komunikazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u l-benefiċċji possibbli tal-ftehim għaċ-ċittadini Ewropej, skont l-impenn li ttieħed fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill adottati fl-20 ta' Marzu 2015, sabiex jiġi żgurat dibattitu pubbliku wiesa' u bbażat fuq il-fatti dwar it-TTIP fl-Ewropa bl-għan li jiġi esplorat it-tħassib ġenwin madwar il-ftehim;
   (iv) li ssaħħaħ l-involviment kontinwu u trasparenti tagħha ma' firxa wiesgħa ta' partijiet interessati matul il-proċess tan-negozjati; jinkoraġġixxi lill-partijiet interessati kollha jipparteċipaw b'mod attiv u jressqu inizjattivi u informazzjoni rilevanti għan-negozjati;
   (v) li tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinvolvu lill-parlamenti nazzjonali b'konformità mal-obbligi kostituzzjonali rispettivi tagħhom, li tipprovdi l-appoġġ kollu meħtieġ għall-Istati Membri biex iwettqu dan il-kompitu u li ssaħħaħ l-komunikazzjoni lill-parlamenti nazzjonali, bil-għan li l-parlamenti nazzjonali jinżammu infurmati b'mod adegwat dwar in-negozjati li għaddejjin;
   (vi) li tibni fuq l-involviment mill-qrib mal-Parlament u tfittex djalogu strutturat u saħansitra eqreb, li se jkompli jissorvelja mill-qrib il-proċess ta' negozjati u se jinvolvi ruħu flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati Membri, il-Kungress u l-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti, kif ukoll mal-partijiet interessati fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku sabiex jiżgura eżitu li jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini fl-UE, fl-Istati Uniti u lil hinn minnhom;
   (vii) li tiżgura li t-TTIP u l-implimentazzjoni futura tagħha jkunu akkumpanjati minn approfondiment tal-kooperazzjoni parlamentari trans-Atlantika, fuq il-bażi u bl-użu tal-esperjenza tad-Djalogu Trans-Atlantiku tal-Leġiżlaturi, biex fil-futur ikun hemm qafas politiku usa' u mtejjeb sabiex jiġu żviluppati approċċi komuni, tissaħħaħ is-sħubija strateġika u titjieb il-kooperazzjoni globali bejn l-UE u l-Istati Uniti;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni u, għall-informazzjoni, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Amministrazzjoni u l-Kungress tal-Istati Uniti.

(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
(5) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/mt/pdf
(6) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_mt.pdf
(7) http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
(9)http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
(10) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
(12) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
(13) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
(14) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
(15) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
(17) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
(18) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
(19) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
(20) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
(21) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf
(22) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
(23) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf
(24) ĠU C 68E, 7.3.2014, p. 53.
(25) Testi adottati, P7_TA(2013)0227.
(26) Testi adottati, P8_TA(2015)0009.
(27) Testi adottati, P7_TA(2014)0230.

Avviż legali - Politika tal-privatezza