Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0386(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2015

Predkladané texty :

A8-0188/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0253

Prijaté texty
PDF 245kWORD 61k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg
Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
P8_TA(2015)0253A8-0188/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov (05548/2014 – C8-0127/2014 – 2013/0386(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05548/2014),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (05547/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom i) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0127/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0188/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia