Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0293(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0179/2015

Ingediende teksten :

A8-0179/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2015 - 4.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0255

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 59k
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg
Wetenschappelijke en technologische samenwerking met India: verlenging van de overeenkomst ***
P8_TA(2015)0255A8-0179/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2015 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (05872/2015),

–  gezien Besluit 2002/648/EG van de Raad van 25 juni 2002 tot sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0074/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0179/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek India.

(1) PB L 213 van 9.8.2002, blz. 29.

Juridische mededeling - Privacybeleid