Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0293(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0179/2015

Predkladané texty :

A8-0179/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0255

Prijaté texty
PDF 246kWORD 61k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg
Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody ***
P8_TA(2015)0255A8-0179/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (05872/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/648/ES z 25. júna 2002, ktoré sa týka uzavretia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0074/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0179/2015),

1.  udeľuje súhlas s obnovením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Indickej republiky.

(1) Ú. v. ES L 213, 9.8.2002, s. 29.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia