Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0011(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0029/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0029/2015

Viták :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0258

Elfogadott szövegek
PDF 327kWORD 67k
2015. július 8., Szerda - Strasbourg
Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalék ***I
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. július 8-i jogalkotási állásfoglalása az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8–0016/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. június 4-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. május 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0029/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 424., 2014.11.26., 46. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. július 8-án került elfogadásra az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0011

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/1814 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat