Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0011(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0029/2015

Predkladané texty :

A8-0029/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0258

Prijaté texty
PDF 329kWORD 64k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0016/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. júna 2014(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. mája 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0029/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 424, 26.11.2014, s. 46.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. júla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES
P8_TC1-COD(2014)0011

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/1814.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia