Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0390(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0127/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0127/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0259

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 62k
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
Merenkulkijat ***I
P8_TA(2015)0259A8-0127/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. heinäkuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0798),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0409/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. maaliskuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 3. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 13. toukokuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0127/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 226, 16.7.2014, s. 35.
(2)EUVL C 174, 7.6.2014, s. 50.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY ja 2002/14/EY sekä neuvoston direktiivien 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta
P8_TC1-COD(2013)0390

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2015/1794.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö