Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0304(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2015

Indgivne tekster :

A8-0181/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0260

Vedtagne tekster
PDF 251kWORD 61k
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg
Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne ***
P8_TA(2015)0260A8-0181/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy (05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05662/2015),

–  der henviser til udkast til aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy (15369/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7 og stk. 8, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0056/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0181/2015),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik