Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0304(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2015

Ingivna texter :

A8-0181/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0260

Antagna texter
PDF 243kWORD 291k
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet ***
P8_TA(2015)0260A8-0181/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy (05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05662/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy (15369/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186, artikel 218.6 andra stycket a, artikel 218.7 samt artikel 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0056/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2, artiklarna 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0181/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy