Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2760(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0680/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0270

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 77k
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
Situationen i Yemen
P8_TA(2015)0270RC-B8-0680/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 26. marts 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om situationen i Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring af 1. april 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides om virkningerne af kampene i Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring af 11. maj 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides om den foreslåede våbenstilstand i Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring om krisen i Yemen, der blev afgivet den 3. juli 2015 af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. april 2015 om Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) og 2216 (2015),

–  der henviser til erklæring af 24. maj 2015 afgivet af de to formænd på det 24. møde i Det Fælles Råd for EU og Golfstaternes Samarbejdsråd (EU-GCC) på ministerplan,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 25. juni 2015 om situationen i Yemen,

–  der henviser til aftalen af 21. september 2014 om fred og nationalt partnerskab, resultaterne af den nationale dialogkonference af 25. januar 2014 og initiativet fra Samarbejdsrådet for Golfstaterne af 21. november 2011,

–  der henviser til FN's charter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den aktuelle krise i Yemen er en følge af, at successive regeringer ikke har formået at imødekomme det yemenitiske folks legitime forhåbninger om demokrati, økonomisk og social udvikling, stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at denne fiasko har skabt betingelserne for et udbrud af voldelige konflikter ved at undlade at etablere en inkluderende regering og en retfærdig magtdeling og systematisk ignorere landets mange spændinger mellem stammefolk, udbredt usikkerhed og økonomisk lammelse;

B.  der henviser til, at den nuværende konflikt i Yemen har bredt sig til 20 ud af 22 guvernorater; der henviser til, at der ifølge de seneste konsoliderede tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) blev dræbt mindst 1.439 mennesker mellem den 19. marts og den 5. maj 2015 og andre 5.951 blev såret, heraf mange civile; der henviser til, at omkring 3.000 mennesker er blevet dræbt og mere end 10.000 såret siden fjendtlighedernes udbrud;

C.  der henviser til, at Yemen er et af de fattigste lande i Mellemøsten med høj arbejdsløshed og analfabetisme samt mangel på basale tjenester; der henviser til, at 20 millioner mennesker nu har behov for humanitær bistand, herunder ca. 9.4 millioner yemenitiske børn, over 250.000 flygtninge og 335.000 internt fordrevne;

D.  der henviser til, at den seneste udvikling indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig Afrikas Horn, Det Røde Hav og hele Mellemøsten;

E.  der henviser til, at en koalition under ledelse af Saudi-Arabien og med deltagelse af Bahrain, Egypten, Jordan, Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan og De Forenede Arabiske Emirater, den 26. marts 2015 iværksatte en militæroperation i Yemen mod houthi-oprørere efter anmodning fra Yemens præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi; der henviser til, at den saudisk ledede koalition efter sigende anvender internationalt forbudte klyngebomber i Yemen, og at dette er i øjeblikket ved at blive undersøgt af FN’s højkommissær for menneskerettigheder;

F.  der henviser til, at tabet af mange civile menneskeliv i Yemen er forårsaget af de væbnede houthi-grupper og tilknyttede styrker, bl.a. ved anvendelse af luftværnsammunition, der detoneres, efter at den er landet i befolkede områder, og derved dræber og lemlæster civile;

G.  der henviser til, at luftangreb fra den saudiarabisk-ledede militære koalition i Yemen flere gange har dræbt civile og dermed overtrådt den humanitære folkeret, som kræver, at der træffes alle mulige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse civile ofre til et minimum;

H.  der henviser til, at Saudi-Arabien i tillæg til luftangreb har indført en flådeblokade af Yemen, som har haft dramatiske konsekvenser for civilbefolkningen, og at 22 millioner mennesker – næsten 80 % af befolkningen – har presserende behov for mad, vand og lægemidler;

I.  der henviser til, at FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, den 15. juni 2015 i lyset af FN’s fredsforhandlinger opfordrede til en fornyet humanitær pause på mindst to uger under ramadanen, for at gøre det muligt at få livsvigtig bistand ud til alle yemenitter i nød; der henviser til, at Yemens krigsførende parter den 19. juni 2015 ikke nåede til enighed om en aftale om våbenhvile under de diplomatiske forhandlinger formidlet af FN’s særlige udsending Ismail Ould Cheikh Ahmed;

J.  der henviser til, at ca. 1.200 indsatte, herunder al-Qaeda-mistænkte, den 30. juni 2015 undveg fra centralfængslet i Taiz; der henviser til, at ca. 300 fanger allerede i april 2015 undveg fra et andet fængsel i Hadramout-provinsen; der henviser til, at Yemen er udsat for terrorangreb, såsom angrebene i Sanaa den 17. juni 2015, herunder på tre moskéer, der resulterede i en række døde og sårede;

K.  der henviser til, at FN den 1. juli 2015 erklærede Yemen i en nødsituation på niveau tre, der er den højeste på skalaen; der henviser til, at FN i henhold til beredskabsplanen vil forsøge at nå de 11,7 millioner mennesker, der har størst behov; der henviser til, at sundhedssystemet siges at stå over for et "umiddelbart forestående sammenbrud" med lukning af mindst 160 sundhedsfaciliteter på grund af usikkerhed og mangel på brændstof og forsyninger;

L.  der henviser til, at 15,9 millioner mennesker i Yemen har behov for humanitær bistand; der henviser til, at de mest udsatte børn ikke har adgang til den sundhedspleje eller den ernæring, de har behov for, på grund af den udbredte mangel på sikkerhed;

M.  der henviser til, at 9,9 mio. børn er blevet hårdt ramt af konflikten med 279 børn, som er blevet dræbt, og 402, der er blevet såret, siden marts 2015; der henviser til, at mindst 1,8 millioner børn ikke længere har adgang til uddannelse på grund af konfliktrelaterede skolelukninger, der har stillet dem over for øget risiko for rekruttering eller benyttelse af bevæbnede grupper samt andre former for misbrug; der henviser til, at børn ifølge UNICEF udgør op til en tredjedel af alle krigere i Yemen, og alene mellem den 26. marts og 24. april 2015 er der blevet rekrutteret mindst 140 børn; der henviser til, at det i 2014 blev bekræftet, at 156 børn var blevet rekrutteret og benyttet i væbnede grupper; der henviser til, at dette tal allerede er fordoblet i 2015;

N.  der henviser til, at UNICEF anslår, at mere end en halv million børn under fem år er i risiko for at udvikle alvorlig akut underernæring, mens 1,2 millioner børn under fem år er i risiko for moderat akut underernæring - næsten en fordobling siden begyndelsen af krisen;

O.  der henviser til, at sundhedssystemet er på randen af sammenbrud med afbrydelse af vaccinationsydelser, hvilket bringer anslåede 2,6 millioner børn under 15 år i risiko for at få mæslinger og 2,5 millioner børn i risiko for diarré, der er en potentielt dødelig sygdom, som spreder sig hurtigt i tider med konflikter og befolkningsfordrivelser; der henviser til, at denguefeber er stigende, kroniske sygdomme mangler behandling og livsvigtige medicinske forsyninger og personale forhindres i at nå målgrupperne;

P.  der henviser til, at landet med hastige skridt er ved at løbe tør for brændstof, og at dette allerede lægger alvorlige begrænsninger på leveringen af bistand og snart vil føre til livstruende vandmangel, idet det tørkeramte Yemen er fuldstændig afhængigt af brændstofdrevne dykpumper til sin vandforsyning;

Q.  der henviser til, at Yemen også er direkte berørt af den humanitære krise på Afrikas Horn, idet mere end 250.000 flygtninge, overvejende fra Somalia, er strandet i landet og lever under usikre vilkår; der henviser til, at Yemen herudover ifølge regeringens skøn huser omkring en million indvandrere fra Etiopien;

R.  der henviser til, at humanitære organisationer på grund af den forværrede sikkerhedssituation har flyttet størstedelen af de internationale ansatte uden for landet; der henviser til, at kun få organisationer stadig kan arbejde i Yemen, og at deres virksomhed er alvorligt indskrænket;

S.  der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har været i stand til at drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen og udvidet sin tilstedeværelse og øget antallet og omfanget af sine terrorangreb;

T.  der henviser til, at den såkaldte Islamiske Stat (IS)/Da'esh har etableret sin tilstedeværelse i Yemen og gennemført terrorangreb mod shia-muslimske moskéer med hundredvis af dræbte til følge; der henviser til, at det forventes at både al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og IS/Da'esh vil udnytte Yemens sikkerhedsmæssige tomrum til at øge deres kapacitet og planlægge angreb mod de yemenitiske sikkerhedsstyrker, houthierne og enhver vestlig tilstedeværelse;

U.  der henviser til, at optrapningen af den væbnede konflikt truer Yemens kulturarv; der henviser til, at Verdenskulturarvskomitéen den 2. juli 2015 har sat to steder i Yemen på listen over truet kulturarv: den gamle by i Sanaa og den gamle muromkransede by Shibam;

V.  der henviser til, at EU har indført våbenembargo og yderligere målrettede sanktioner over for en houthi-leder og ekspræsident Salehs søn; der henviser til, at to andre medlemmer af houthi-bevægelsen og ekspræsident Saleh har været omfattet af lignende restriktioner siden december 2014;

W.  der henviser til, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) i 2015 har afsat 25 millioner EUR til at bistå lokalsamfundene i hele landet, der er ramt af akut fejlernæring, konflikter og tvangsfordrivelser; der henviser til, at den samlede EU-finansiering, fra medlemsstaterne og Kommissionen i fællesskab, til humanitær bistand i Yemen i 2014 beløb sig til 100,8 mio. EUR, heraf 33 mio. EUR fra ECHO;

X.  der henviser til, at der i FN's reviderede humanitære appel blev anmodet om 1,6 mia. dollars, men at der hidtil kun er blevet modtaget omkring 10 % af det tal;

1.  er dybt bekymret over den hastigt forværrede politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Yemen; opfordrer indtrængende alle stridende parter til straks at stoppe brugen af vold; giver udtryk for sin dybe medfølelse med ofrenes familier; understreger, at EU har bekræftet sit tilsagn om fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.  bekræfter på ny sin stærke støtte til Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og står det yemenitiske folk bi;

3.  fordømmer de destabiliserende ensidige tiltag, som houthierne og de militære enheder, der er loyale over for tidligere præsident Saleh, har taget, og fordømmer ligeledes den saudiarabisk-ledede koalitions luftangreb og den flådeblokade, som den har pålagt Yemen, som har ført til tusindvis af tab af menneskeliv og yderligere destabilisering af Yemen, hvilket har skabt bedre vilkår for udbredelsen af terrorgrupper og ekstremistiske organisationer som IS/Da'esh og al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og har forværret en allerede kritisk humanitær situation;

4.  opfordrer indtrængende alle parter i Yemen, navnlig houthierne, til at arbejde på at løse deres uoverensstemmelser ved hjælp af dialog og samråd; opfordrer alle regionale aktører til at samarbejde konstruktivt med parterne i Yemen med henblik på at muliggøre en nedtrapning af krisen og undgå yderligere regional ustabilitet; opfordrer alle parter til at afholde sig fra at bruge kulturarvsmindesmærker og -bygninger som mål for granat- eller luftangreb eller anvende dem til militære formål;

5.  bifalder, at EU har gentaget sit faste tilsagn om at imødegå truslen fra ekstremistiske grupper og terrorgrupper, såsom al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP), og forhindre dem i at udnytte den nuværende situation yderligere;

6.  fordømmer al vold og alle forsøg på eller trusler om anvendelse af vold for at afskrække personer, der deltager i samråd, hvor FN fungerer som mægler; understreger, at den inklusive politiske dialog under FN's auspicier skal være en proces, der ledes af yemenitter, med det formål for øje at formidle en konsensusbaseret løsning på Yemens krise i overensstemmelse med GCC-initiativet og den dertil hørende gennemførelsesmekanisme, resultatet af den omfattende nationale dialogkonference, aftalen om fred og nationalt partnerskab og de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

7.  fordømmer på det kraftigste terrorangrebene udført af ISIS/Da'esh mod shia-muslimske moskéer i Sanaa og Saada, der dræbte og sårede hundredvis af mennesker, sammen med udbredelsen af den ekstreme sekteriske ideologi, der understøtter disse kriminelle handlinger;

8.  er alarmeret over al-Qaeda på Den Arabiske Halvøs (AQAP) evne til at drage fordel af den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; opfordrer alle parter i konflikten til at udvise stort engagement og vilje til at kæmpe mod ekstremistiske grupper og terrorgrupper som ISIS/Da'esh og al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) som et spørgsmål af højeste prioritet;

9.  fordømmer rekruttering og benyttelsen af børn af parterne i konflikten;

10.  udtrykker sin fulde støtte til bestræbelserne fra FN og FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, på at mægle under fredsforhandlinger mellem parterne; støtter Omans bestræbelser på at opnå en våbenhvile mellem houthierne og de styrker, der er loyale over for Yemens regering, som et første skridt hen imod en politisk forhandlingsløsning;

11.  understreger, at der kun kan være politisk, inkluderende forhandlingsløsning på konflikten; opfordrer derfor indtrængende alle yemenitiske partier til at arbejde på at løse deres interne uoverensstemmelser ved hjælp af dialog, kompromis og magtdeling, hvilket bør føre til dannelse af en national samlingsregering for at genoprette freden, undgå et økonomisk og finansielt sammenbrud og håndtere den humanitære katastrofe;

12.  opfordrer til, at der holdes en humanitær pause, således at livsvigtig bistand omgående kan nå frem til den yemenitiske befolkning; opfordrer alle parter til at lette mulighederne for, at der omgående kan ydes humanitær bistand til alle dele af Yemen, og for, at humanitære aktører hurtigt, sikkert og uhindret kan nå ud til personer, der har behov for humanitær bistand, herunder lægehjælp i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed; minder desuden om, at det derfor er afgørende, at den kommercielle skibsfarts adgang til Yemen lettes yderligere;

13.  opfordrer alle parter til at respektere den internationale folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning for at sikre beskyttelse af civilbefolkningen og til at afstå fra direkte at bruge civil infrastruktur som mål, navnlig hospitalsfaciliteter og vandforsyningssystemer samt afstå fra at bruge civile bygninger til militære formål og til omgående at samarbejde med FN og humanitære hjælpeorganisationer om at levere bistand til personer i nød;

14.  understreger behovet for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN og opfordrer indtrængende alle lande til at bidrage til at imødekomme de humanitære behov; opfordrer det internationale samfund til at bidrage til FN's reviderede humanitære appel;

15.  opfordrer til en uafhængig international efterforskning af alle påståede krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

16.  noterer sig de fremskridt, som forfatningskomiteen har gjort, og opfordrer alle komitéens medlemmer til at udarbejde en inklusiv og gennemsigtig forfatning, der lever op til det yemenitiske folks legitime forhåbninger og afspejler resultaterne af den nationale dialogkonference, og til at afholde en folkeafstemning om forfatningsudkastet og rettidige parlamentsvalg for at undgå en yderligere forværring af den humanitære og sikkerhedsmæssige situation i Yemen;

17.  minder om, at religionsfrihed er en grundlæggende ret og fordømmer kraftigt alle former for vold eller diskrimination på grundlag af religion og tro i Yemen; gentager sin støtte til alle initiativer, der har til formål at fremme dialogen og den gensidige respekt mellem religiøse og andre samfund; opfordrer alle religiøse myndigheder til at fremme tolerance og til at tage initiativer mod had, sekterisme og vold og ekstremistisk radikalisering;

18.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til sammen med medlemsstaterne snarest muligt at samle støtte inden for FN til en stor international plan for at sikre Yemens vandforsyning, da et sådant skridt kan være afgørende for at bringe en potentiel fredsproces til en vellykket afslutning og give befolkningen fremtidsudsigter til at kunne forbedre landbruget, brødføde sig selv og genopbygge landet;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik