Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2015

Συζήτηση :

PV 08/07/2015 - 15
CRE 08/07/2015 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0271

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 567kWORD 197k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα
P8_TA(2015)0271A8-0193/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (2014/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, καθώς και τη θέση του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την εν λόγω συμφωνία(1),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας της 12ης Δεκεμβρίου 2003 και τη δήλωση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής σχετικά με μια εταιρική σχέση για δημοκρατία και κοινή ευημερία με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση της Deauville που δρομολογήθηκε από την Ομάδα G8 στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Deauville την 21η Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής σχετικά με μία νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 6ης Φεβρουαρίου 2015 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής με τίτλο «Στοιχεία για μια περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς επίσης και για την απειλή που συνιστά το ισλαμικό κράτος» (JOIN(2015)0002),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εγκρίθηκε κατά την τρίτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2014, καθώς και το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιανουαρίου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Αυγούστου 2014 για το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Ιράκ, που διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μια περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Μεσογειακό Νότο μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, ιδίως όσον αφορά το Ισλαμικό Κράτος(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της 23ης Μαρτίου 2015 στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε λίβυους εκπροσώπους δημοτικών αρχών, την οποία συγκάλεσε η Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη και την οποία φιλοξένησε η Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Μεσογείου που διοργανώθηκε από την Ισπανία, τη λετονική προεδρία και την ΕΕ για να συζητηθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 13 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2139 (2014), 2165 (2014) και 2191 (2014) με τις οποίες εγκρίνεται η διασυνοριακή και διαμετωπική πρόσβαση του ΟΗΕ και των συνεργατών του για να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία χωρίς κρατική έγκριση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0193/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη και η αύξηση εντάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (ΜΑΒΑ) συνιστούν μείζονες αιτίες αποσταθεροποίησης της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μετώπων της περιοχής του Σαχέλ και της Μέσης Ανατολής στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι αυτά τα μέτωπα ευρίσκονται κοντά στην ευαίσθητη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση για την ασφάλεια ολοκλήρου της περιοχής είναι καταστροφικές, διότι προκαλούν ζημία διαρκείας στην πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, τις ζωτικής σημασίας υποδομές και τη δημογραφική συνοχή στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγονται αυτές οι εξελίξεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τους Ευρωπαίους πολίτες και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα είναι σοβαροί· λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και των πράξεων τρομοκρατίας που διαπράττονται εις βάρος του άμαχου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως κατά εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, είναι σοβαρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή ανθρωπιστική κρίση την οποία προκαλούν οι συγκρούσεις αυτές οδηγεί σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις κοινότητες που τους υποδέχονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται συνεχείς δυσκολίες εξεύρεσης συνεκτικής στρατηγικής επίλυσης των συγκρούσεων και καθορισμού μιας εύλογης και αξιόπιστης βάσης για τη διοργάνωση διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να επανεξετασθεί η δράση της ΕΕ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής υπό το φως των συνεπειών των αραβικών εξεγέρσεων στις συγκεκριμένες χώρες, της νεοδημιουργηθείσα πολυσύνθετης κατάστασης και της επιτακτικής ανάγκης να καταπολεμηθεί το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η άσκηση πίεσης επί αυταρχικών καθεστώτων για τη θέσπιση πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθεροποίηση της περιοχής δεν είναι μόνο θέμα ασφαλείας αλλά έχει και οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες που επιβάλλουν στην Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύξει στρατηγικές, παγκόσμιες και πολυσχιδείς πολιτικές και πλήρη συνεργασία με φορείς της περιοχής σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κλίμακα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIL/Da’esh) έχει ξεκινήσει συστηματική εκστρατείες εθνοκάθαρσης στο Βόρειο Ιράκ και τη Συρία, όπου διαπράττει εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων με μαζικές συνοπτικές εκτελέσεις και απαγωγές, εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει ήδη καταγγείλει προμελετημένους φόνους, εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκεύματος, απαγωγές, πώληση γυναικών, δουλεία γυναικών και παιδιών, επιστράτευση παιδιών για βόμβες αυτοκτονίας, σεξουαλική και σωματική βία και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των χριστιανών, των Γιαζίντι, των Τουρκομάνων, των Σαμπάκ, των Γιαρσάν, των Σαβαίων και των σιιτών έχουν τεθεί στο στόχαστρο του Ισλαμικού Κράτους (ISIL/Da’esh), όπως και πολλοί άραβες και σουνίτες μουσουλμάνοι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική ευρίσκονται σε κατάσταση γεωπολιτικής αναταραχής που κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει βαθιές και απρόβλεπτες αλλαγές στις περιφερειακές ισορροπίες· λαμβάνοντας υπόψη την κλιμάκωση των κρίσεων και των συγκρούσεων, που έχει πολιτική, εθνοτική και θρησκευτική διάσταση, την άνοδο της ισχύος των παραστρατιωτικών ομάδων και την αδυναμία ή την κατάρρευση ορισμένων κρατών ή καθεστώτων στην περιοχή· έχοντας υπόψη τις παρεπόμενες πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και η διεθνής κοινότητα έχουν κοινά συμφέροντα ασφαλείας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την υποστήριξη μιας πραγματικής δημοκρατικής μεταρρύθμισης χωρίς αποκλεισμούς στην περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία, όπως και η σύγκρουση στην Υεμένη και τη Λιβύη, επιδεινώνουν τις περιφερειακές και διεθνείς εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη την εκμετάλλευση του θρησκευτικού και του εθνοτικού στοιχείου προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πολιτικής και της εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δημιουργεί κίνδυνο αντιπαράθεσης μεταξύ σουνιτών και σιιτών που υπερβαίνει τα άμεσα γεωγραφικά σύνορα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία συνιστά το πλέον αξιόλογο παράδειγμα εκδημοκρατισμού μετά τις αραβικές εξεγέρσεις, αλλά έχει υποστεί στις 18 Μαρτίου 2015 τρομοκρατική επίθεση την οποία διακήρυξε το ISIL/Da’esh, στοιχείο που υπενθυμίζει την ανάγκη για έντονη και συνεχή στήριξη προς τις χώρες της περιοχής, ειδικότερα προς την Τυνησία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα πρέπει να είναι οι βασικές συνιστώσες του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή και η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια, την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική σφαίρα των χωρών της περιοχής της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της οικονομικής ευημερίας μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης αποτελεί καίριο παράγοντα για την προαγωγή του ρόλου τους σε όλους αυτούς τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη χειραφέτηση των γυναικών στις χώρες της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή που ασκούν τα κράτη μέλη στην περιοχή είναι πολύ άνιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθεροποίηση της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής συνιστά θεμελιώδη στρατηγική πρόκληση για την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση συνεπώς πρέπει να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην προώθηση της επίλυσης των συγκρούσεων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν η βοήθεια της ΕΕ στις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής ήταν υπερβολικά κατακερματισμένη με υπέρμετρα βραδεία προσαρμογή στις πολιτικές και οικονομικές ανάγκες των συγκεκριμένων χωρών, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν την ικανότητα της ΕΕ να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην περιοχή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν η βοήθεια της ΕΕ στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφάρμοσε υπερβολικά συχνά την ίδια αδιαφοροποίητη στρατηγική προσέγγιση, χωρίς να προβαίνει επαρκώς σε διάκριση μεταξύ των ειδικών καταστάσεων των συγκεκριμένων χωρών και χωρίς να προσδιορίζει τους εταίρους από την κοινωνία των πολιτών που ήταν αναγκαίο να λάβουν στήριξη και βοήθεια για την απόκτηση ικανοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού που έγιναν μετά τις εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» χρειάζεται να υποστηριχθούν ενεργά στη βάση μιας οργανωμένης, μακροπρόθεσμης προσέγγισης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναταραχές στην περιοχή της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει τις δημοκρατικές και πολιτικές αξίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αναταραχές επηρεάζουν την ανάπτυξη των οικονομικών της σχέσεων με τις εν λόγω χώρες και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχοντας υποχρεωθεί να λάβει μέτρα κατεπείγοντος ως απόκριση σε διαδοχικές κρίσεις στην περιοχή της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής τις οποίες δεν είχε προβλέψει, η ΕΕ δεν στάθηκε ικανή να αναλύσει τα θεμελιώδη στοιχεία ούτε να αντιμετωπίσει το πολυσύνθετο της κατάστασης, τις προσδοκίες και τις προοπτικές των αραβικών εξεγέρσεων του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίως δεν ανταποκρίθηκε στην ανάγκη μιας εξαιρετικά μακροπρόθεσμης στρατηγικής για να υποστηρίξει και να συνοδεύσει πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία, οικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την εντολή που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) δρομολόγησε μια μείζονα διεργασία στρατηγικού προβληματισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δρομολόγησαν ευρεία διεργασία διαβούλευσης προς επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή της ΕΥΕΔ παρέχει τη δυνατότητα για πολιτική και στρατηγική ανάλυση κατά χώρα, η οποία θα πρέπει να συνιστά βασικό παράγοντα για τον σχεδιασμό της παροχής βοήθειας στις χώρες της περιοχής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ΕΠΓ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί να ασκεί θετική επιρροή στις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής πρέπει να προσφέρει κάτι περισσότερο από την προοπτική της οικονομικής συνεργασίας, να προσφέρει ειδικότερα μια πολιτική και στρατηγική εταιρική σχέση μεγάλης κλίμακας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26ης και 30ής Ιουνίου 2015 στην Τυνησία, το Κουβέιτ και την Υεμένη, για τις οποίες το Da’esh/ISIL έχει αναλάβει την ευθύνη, σκότωσαν 92 ανθρώπους και τραυμάτισαν μερικές εκατοντάδες άλλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιθέσεις τονίζουν για μία ακόμη φορά την ανάγκη να επιληφθεί κανείς αποτελεσματικά των προκλήσεων ασφαλείας και της έλλειψης πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή·

Αντιμετώπιση των απειλών και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας

1.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιληφθούν των βαθύτερων αιτίων της ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής μέσω μιας ολιστικής και φιλόδοξης προσέγγισης· υποστηρίζει τη διεθνή εκστρατεία κατά του ISIL/Da’esh και χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εταίροι του συνασπισμού να συνεργασθούν ακολουθώντας κοινή στρατηγική· χαιρετίζει ειδικότερα τη δράση των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS είτε καταφέροντας στρατιωτικά πλήγματα είτε παρέχοντας υλικοτεχνική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη· ζητεί ωστόσο μεγαλύτερη κινητοποίηση σε όλες τις σφαίρες και τονίζει την ανάγκη για καλύτερη διάρθρωση των δράσεων· σημειώνει ότι αυτές οι δράσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να συντονίζονται υπό την αιγίδα της ΕΕ, εάν χρειάζεται ως μέρος επιχείρησης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, για τον σκοπό δε αυτό καλεί την ΕΕ να αναπτύξει επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα και να θεσπίσει πραγματική κοινή ευρωπαϊκή άμυνα· τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να ευρεθεί μία εξατομικευμένη απόκριση, με βάση τις πολιτικές και διαπεριφερειακές διαφορές, στο θέμα της καταπολέμησης του ISIL/Da’esh, του Μετώπου al-Nusra και άλλων τρομοκρατικών ομάδων· καλεί την ΕΕ να αναλάβει τον ρόλο του κύριου παράγοντα διευκόλυνσης ενός περιφερειακού διαλόγου όπου θα συμμετέχουν όλοι οι περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, ειδικότερα ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Ιράν· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να επιληφθεί κανείς των θεμιτών αιτημάτων των κατά τόπους πληθυσμών, κυρίως όπως εκφράσθηκαν κατά τις αραβικές εξεγέρσεις το 2011, με σκοπό να εξασφαλισθεί μακρόπνοη σταθερότητα στην περιοχή· σημειώνει την πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη δημιουργία μόνιμης μονάδας ταχείας απόκρισης η οποία θα μάχεται κυρίως κατά του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ομάδων·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας σταθερής πολιτικής παρουσίας της ΕΕ στο υψηλότερο επίπεδο για να εξασφαλίζεται ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός πολιτικός διάλογος και ένας γνήσιος κοινός διάλογος με τις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής σχετικά με τις ανάγκες τους για να επιτευχθεί περιφερειακή σταθερότητα· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή μόνον εάν μπορεί να ομιλεί με μία φωνή· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει τάχιστα μια πραγματική κοινή εξωτερική πολιτική με στενό συντονισμό μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων· καλεί, συνεπώς, την ΑΕ/ΥΕ να εργασθεί από κοινού με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ένωσης ή σε αναγνωρισμένες από τους παράγοντες της περιοχής πολιτικές προσωπικότητες για να εξασφαλιστεί, υπό την εντολή της και για λογαριασμό της Ένωσης, ένας σταθερός διάλογος υψηλού επιπέδου με τις χώρες της περιοχής· υπενθυμίζει την ανάγκη να προσδιορισθούν χώρες βασικοί εταίροι επί των οποίων να επαφίεται κανείς για να εξασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα και τη σταθερότητα ασφαλείας σε μακρόπνοη κλίμακα·

3.  τονίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής των ακόλουθων πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια του 2015: στήριξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων οικοδόμησης ικανοτήτων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, αντιμετώπιση των υποκείμενων παραγόντων και των εν εξελίξει κρίσεων και ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με βασικές χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου με τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, την Αφρικανική Ένωση και άλλες σχετικές περιφερειακές δομές συντονισμού, όπως η ομάδα G5 στο Σαχέλ·

4.  εμμένει στο ότι η σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής είναι θεμελιώδους σημασίας για την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ISIL/Da’esh και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις είχαν τις ρίζες τους στο Ιράκ και τη Συρία από πολλά έτη και στόχος τους είναι να αποκτήσουν επιρροή στην περιοχή· σημειώνει ότι οι νίκες που καταγράφει η ομάδα είναι αποτέλεσμα των σε επίπεδο θεσμών, δημοκρατίας και ασφάλειας κρίσεων στις εν λόγω χώρες και της διαπερατότητας των κοινών συνόρων που έχουν· τονίζει ότι η ικανότητα στρατολόγησης και επέκτασης του ISIL/Da’esh και του Μετώπου al-Nusra τροφοδοτούνται από την οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση που πλήττει την περιοχή· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτιμήσει από κοινού με τον αραβικό κόσμο τις βαθύτερες αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης και να υιοθετήσει συνολική προσέγγιση βασιζόμενη στην ασφάλεια, την ικανότητα για δημοκρατική διακυβέρνηση και την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, προσέγγιση στην οποία η μη εφαρμογή αποκλεισμών θα πρέπει να συνιστά κατευθυντήρια αρχή· πιστεύει ότι εάν δεν ευρεθεί πρακτική, βιώσιμη λύση σε αυτά τα προβλήματα, οιαδήποτε δράση προς εξουδετέρωση της απειλής που συνιστά το ISIL/Da’esh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες θα συναντά μεγάλες και εμμένουσες δυσκολίες·

5.  σημειώνει την χορήγηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ με τίτλο «Στοιχεία για μια περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή ISIL/Da’esh», εκ των οποίων 400 εκατομμύρια προορίζονται για την ανθρωπιστική βοήθεια· χαιρετίζει τις προσπάθειες προσαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στις ανάγκες συναρτήσει του φύλου και της ηλικίας· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Ιορδανία και τον Λίβανο, δεδομένου ότι απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων σε σχέση με τον πληθυσμό τους· τονίζει πόσο σημαντικό είναι οι δύο αυτές χώρες να διευκολύνουν την ασφαλή διέλευση των προσφύγων στα εδάφη τους και να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης· υπενθυμίζει επίσης τις συνέπειες που έχει η κρίση των προσφύγων για την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του Ιράκ (KRG)· εκφράζει την ανησυχία του διότι τα στρατόπεδα προσφύγων, λόγω των συνθηκών ακραίας φτώχειας και στέρησης που επικρατούν εκεί, ενδέχεται να καταστούν εστίες ριζοσπαστικοποίησης· πιστεύει ότι μακρόπνοα συνιστούν παράγοντες αποσταθεροποίησης για τις αντίστοιχες χώρες υποδοχής και συνεπώς ζητεί να ευρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις που να βοηθούν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τις χώρες υποδοχής· καλεί την ΕΕ να εργασθεί από κοινού με άλλους εταίρους, συγκεκριμένα την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την UNICEF, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που επανέρχονται στα στρατόπεδα προσφύγων και εντός της χώρας εκτοπισθέντων στο Ιράκ, την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, ιδίως σε σχέση με την έλλειψη σχολικής εκπαίδευσης για τους νέους και τα παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κονδύλια που προορίζονται για τους πληθυσμούς υποδοχής στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη (IcSP)· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με την κρίση των προσφύγων, ως προς την παροχή χρηματοδοτικών πόρων και την επανεγκατάσταση των προσφύγων που βρίσκονται στην πλέον επισφαλή θέση·

6.  σημειώνει τη συνεχόμενη αύξηση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου από ανθρώπους από τη Συρία και το Ιράκ και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και την ταχεία αντιμετώπιση των εκκρεμουσών υποθέσεων που έχουν συσσωρευτεί·

7.  χαιρετίζει τη συμμετοχή ορισμένων κρατών της περιοχής της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους· παροτρύνει τις κυβερνήσεις τους και τη διεθνή κοινότητα να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εμποδίσουν τη χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας και των πολέμων στη Συρία και τη Λιβύη· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς όλες τις χώρες της περιοχής να αποτρέπουν την από μεμονωμένα άτομα και ιδιωτικές ή δημόσιες οντότητες χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ή μεμονωμένων ατόμων ή εταιρειών που συνδέονται με τη συριακή κυβέρνηση και εμπίπτουν στο πεδίο των κυρώσεων από την ΕΕ, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρές· τις καλεί να συμμετάσχουν σε συστήματα περιφερειακής συνεργασίας για την παρακολούθηση των κινήσεων κεφαλαίων, θεσπίζοντας συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (LAS), της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· τονίζει την κατεπείγουσα ανάγκη εισαγωγής αποτελεσματικού συστήματος επιβολής κυρώσεων σε συντονισμό με τον LAS, την OIC και το GCC ώστε να τεθεί τέρμα στη χρηματοδότηση του ISIL/Da’esh από διεθνείς παράγοντες και την εμπορία πετρελαίου παράνομης παραγωγής από την τρομοκρατική οργάνωση· εν προκειμένω τονίζει επίσης την κατεπείγουσα ανάγκη για αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών στα σύνορα Τουρκίας, Ιράκ και Συρίας για να εμποδισθεί η πώληση παρανόμου πετρελαίου από το ISIL/Da’esh·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός μακρόπνοου στρατηγικού διαλόγου με τον ΣΑΚ, την Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου· χαιρετίζει επ' αυτού τη δήλωση που εγκρίθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2014 και το μνημόνιο συνεννόησης του Ιανουαρίου 2015, ζητεί δε την πλήρη εφαρμογή τους· τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία η διοργάνωση συχνών συνόδων κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του ΣΑΚ, της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· τονίζει τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει ο ΣΑΚ στην επίλυση της κρίσης· πιστεύει ότι αυτές οι κρίσεις καταδεικνύουν την ανάγκη να μετατραπεί ο ΣΑΚ από τα μέλη του σε πραγματικό εκτελεστικό όργανο, ικανό να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις· σημειώνει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ)· τονίζει ότι το ΣΣΚ θα μπορούσε να έχει μια θετική πολιτική επιρροή στη διαχείριση των κρίσεων και συγκρούσεων στις χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής·

9.  τονίζει επίσης τη σημασία διεξαγωγής περιφερειακών διαλόγων με την Τουρκία και το Ιράν· χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ EU3+3 και Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του τελευταίου, και ελπίζει αυτή να μετατραπεί σε τελική περιεκτική συμφωνία εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη στην περίπτωση τελικής συμφωνίας επί του θέματος των πυρηνικών να προβούν σε διαβουλεύσεις σε βάθος με το Ιράν και παράλληλα να εξασφαλίσουν τη δέσμευσή του για μη διάδοση έως ότου υπάρξει επιβεβαίωση από τους σχετικούς διεθνείς φορείς, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (IAEA)· προς τούτο παροτρύνει την ΕΕ να επιδοθεί ενεργά στην προαγωγή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η αντιτρομοκρατική συνεργασία με την Τουρκία· εμμένει στον μείζονος σημασίας ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τουρκία ως μέλος του NATO στην καταπολέμηση του ISIL/Da’esh και τη σταθεροποίηση του Ιράκ και της Συρίας· καλεί την Τουρκία να αποσαφηνίσει ορισμένα αμφιλεγόμενα σημεία και να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της ως δυνάμεως σταθεροποίησης στην περιοχή ελέγχοντας αποτελεσματικά τα σύνορά της με τη Συρία και δραστηριοποιούμενη περισσότερο στην καταπολέμηση του Da’esh/ISIL σε συνεργασία με την ΕΕ·

10.  καλεί τις χώρες στην περιοχή να μην εξάγουν τρομοκρατία και όπλα στις γειτονικές τους χώρες διότι τούτο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την κατάσταση εκεί·

11.  υπενθυμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής για μία οριστική διευθέτηση της σύγκρουσης με βάση λύση που να παρέχει σε αμφότερες τις χώρες τη δυνατότητα να ζουν η μία δίπλα στην άλλη υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, στη βάση των συνόρων του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει έντονη ανησυχία για την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας· ανησυχεί σοβαρά λόγω της ισραηλινής πολιτικής εποικισμού στη Δυτική Όχθη· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του όσον αφορά το αδιέξοδο στις συνομιλίες και τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους· ζητεί να καταβληθούν σοβαρές και αξιόπιστες προσπάθειες από αμφότερα τα μέρη, την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος· χαιρετίζει και υποστηρίζει την αποφασιστική στάση της Ύπατης Εκπροσώπου Mogherini προς ενίσχυση της δέσμευσης της ΕΕ στην ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή και επιβεβαίωση του ρόλου της ως παράγοντα διευκόλυνσης·· προτρέπει όλα τα μέρη να απόσχουν από παντός είδους δράση η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση με τη μορφή υποκίνησης, πρόκλησης, υπερβολικής χρήσης βίας ή αντιποίνων· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του 2002 και καλεί τις χώρες του ΣΑΚ και το Ισραήλ να την υλοποιήσουν· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε σκέψη σχετικά με την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας και σχετικά με τον διοικητικό και πολιτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, θα ωφεληθεί σημαντικά συμπεριλαμβάνοντας τον ΣΑΚ· τονίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος στην επίτευξη μιας οριστικής κατάπαυσης του πυρός κατά τη σύγκρουση ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2014· καλεί τους διεθνείς χορηγούς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη Διάσκεψη του Καΐρου τον Οκτώβριο 2014·

12.  εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) που θα αποβλέπει στην προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας των χωρών ΜΑΒΑ· αποδοκιμάζει το ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ που υλοποιούνται στην περιοχή (EUBAM Λιβύη, EUPOL COPPS και EUBAM Rafah) είναι υπερβολικά μικρής κλίμακας και πολύ υποδεέστερες των προκλήσεων ασφαλείας στην περιοχή, ζητεί δε στρατηγική επανεκτίμηση αυτών των υλοποιήσεων· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της δέσμευσής της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει μείζονα ρόλο παρέχοντας ειδική βοήθεια και κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στο πεδίο της αναμόρφωσης του ποινικού δικαίου, τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (SSR) και το πεδίο αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR), στην επιτήρηση των συνόρων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και την πρόληψη της διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να επικεντρωθεί κανείς ιδιαίτερα στη Λιβύη· τονίζει τη σημασία που έχει ο διάλογος και η συνεργασία με τον ΣΑΚ και την Αφρικανική Ένωση ώστε οι χώρες εταίροι να αναπτύξουν δεξιότητες και να έχουν τους απαραίτητους στρατιωτικούς και ανθρωπίνους πόρους προς καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

13.  αντιτίθεται κατηγορηματικά στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωδικαστικές και εξωχώριες εκτελέσεις υπόπτων τρομοκρατίας και ζητεί την απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τον σκοπό αυτό·

14.  καλεί τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να τηρούν την απαγόρευση των βασανιστηρίων όπως κατοχυρώνεται συγκεκριμένα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, την οποία έχει υπογράψει και κυρώσει η πλειονότητα των χωρών αυτών· επαναλαμβάνει ότι οι ομολογίες που λαμβάνονται με βασανιστήρια δεν έχουν ισχύ και καταδικάζει αυτήν την πρακτική·

15.  ανησυχεί ιδιαίτερα διότι οι διάφορες πολιτικές κρίσεις στην περιοχή έχουν μειώσει την ικανότητα των κρατών μελών στον τομέα της συγκέντρωσης πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΜΑΒΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου· ζητεί να υπάρξει συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία αυτών των χωρών με την Ευρωπόλ και την Ιντερπόλ για να βοηθηθούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δομές και να αφιερώσουν πόρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την αντιτρομοκρατική πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, χάρις στην υλοποίηση ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων σχεδιασμένων κυρίως προς προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκάστου εμπλεκομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν επαρκή εχέγγυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τον διάλογο 5+5, ο οποίος συμπληρώνει τη δράση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και καθιστά δυνατό το έργο στον τομέα της συνεργασίας για την ασφάλεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν ακόμη στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού των ξένων μαχητών· καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν σε κοινή χρήση τους πόρους τους, να ενισχύσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς (Frontex, Eurosur) και να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR), για να βελτιώσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η ενεργή συνεργασία ανάμεσα σε Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών θα πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι άμεση ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση στη Συρία· φρονεί ότι μια βιώσιμη λύση απαιτεί επειγόντως μια πολιτική διεργασία με τη συμμετοχή όλων των μερών υπό την ηγεσία της Συρίας, η οποία θα οδηγήσει σε μετάβαση, βάσει του Ανακοινωθέντος της Γενεύης της 30ής Ιουνίου 2012 και σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του ΣΑΗΕ, με σκοπό να διατηρηθεί η ενότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού για προσχώρηση νέων μελών σε αυτόν και συνεργασία με άλλες ομάδες της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσφατης συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Συντονισμού για τον καθορισμό του οράματος της αντιπολίτευσης σχετικά με την πολιτική μετάβαση· στηρίζει τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ Staffan de Mistura για να τεθεί τέρμα στις ένοπλες συγκρούσεις και να δρομολογηθεί εκ νέου ο πολιτικός διάλογος· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν διασφαλίσεις και παρέχεται στήριξη στη δημοκρατική συριακή αντιπολίτευση· υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της λογοδοσίας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και τις κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Ασσάντ στη διάρκεια της σύρραξης·

17.  ζητεί οιαδήποτε πρωτοβουλία προς παύση των μαχών στη Συρία να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο ισχύει σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, καθώς και του διεθνούς ποινικού δικαίου· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την πίεση προς στο καθεστώς Ασσάντ για να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 2139 (2014), 2165 (2014) και 2191 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων και στις ζώνες που ελέγχονται από τη μετριοπαθή αντιπολίτευση την οποία και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων· χαιρετίζει τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά την τρίτη διάσκεψη του Κουβέιτ και καλεί την ΕΕ και τους υπόλοιπους διεθνείς χορηγούς να τηρήσουν τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις τους για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία· στηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής να ενθαρρυνθεί η αποκατάσταση μιας διοίκησης και δημοσίων υπηρεσιών στις κατεστραμμένες περιοχές της Συρίας και ζητεί επειγόντως να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση της πόλης Κομπάνι·

18.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία επί μία τετραετία· σημειώνει ότι η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια έχει μειωθεί λόγω της εκούσιας παρεμπόδισης της παροχής βοήθειας, παρεμπόδισης που πρέπει να τερματιστεί πάραυτα· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε περιοχές στις οποίες είναι δύσκολη ή αδύνατη η πρόσβαση για τις οργανώσεις βοήθειας έχει σχεδόν διπλασιαστεί·

19.  επισημαίνει ότι έχει τεκμηριωθεί η χρήση βιασμού κατά τη διάρκεια πολέμου εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, κυρίως στη Συρία, το Ιράκ και σε εδάφη που ελέγχει το Da’esh· παροτρύνει να προσφέρεται στις γυναίκες και κορίτσια θύματα βιασμού στο πλαίσιο ένοπλης σύρραξης το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας άμβλωσης, σε εγκαταστάσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης, το οποίο εγγυάται πάσης φύσεως απαραίτητη ιατρική μέριμνα που χρειάζονται οι τραυματίες και ασθενείς άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως·

20.  τονίζει την ανάγκη να προωθήσει η ιρακινή κυβέρνηση ένα σύστημα κατανομής πολιτικών αρμοδιοτήτων, εξουσίας και κερδών από το πετρέλαιο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις θρησκευτικές και εθνοτικές συνιστώσες της χώρας, και ειδικότερα τις σουνιτικές μειονότητες· ζητεί το εν λόγω σύστημα να αποτελέσει ουσιώδη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να παράσχει χωρίς καθυστέρηση προστασία για τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, να αποτρέψει τις σιιτικές στρατιωτικές ομάδες από την άσκηση βίας κατά των σουνιτικών μειονοτήτων και να παράσχει στους πρόσφυγες που δραπέτευσαν από τον τρόμο του ISIS ασφαλή καταφύγια και την απαραίτητη βοήθεια· σημειώνει τη συμφωνία που επέτυχαν η Κυβέρνηση του Ιράκ και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του Ιράκ (KRG) , παροτρύνει την πλήρη υλοποίησή της και καλεί το Ιράκ να σεβασθεί πλήρως τα οικονομικά δικαιώματα της KRG όπως προβλέπεται στο σύνταγμα· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Βαγδάτης και Ερμπίλ, και ενθαρρύνει την ενίσχυσή της για την ασφάλεια και οικονομική ευημερία του Ιράκ και της περιοχής· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της Ιρακινής Κυβέρνησης στο πολιτικό, διοικητικό και στρατιωτικό πεδίο, ιδίως για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν η κοινωνικοοικονομική κρίση και η ανεπαρκής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  είναι πεπεισμένο ότι για να επιτευχθεί μακράς διαρκείας ασφάλεια στις περιφέρειες που έχουν ήδη ελευθερωθεί από το ISIS ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες είναι απαραίτητη η περαιτέρω σταθεροποίηση των περιοχών αυτών· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, προγραμμάτων εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και αστυνόμευσης·

22.  καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση κατά του μουσείου Bardo στην Τύνιδα στις 18 Μαρτίου 2015, για την οποία την ευθύνη έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος· εκφράζει ανησυχία για την ικανότητα τρομοκρατικών δικτύων να προβαίνουν σε στρατολόγηση σε μία χώρα που έχει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του μετριοπαθούς ισλαμικού κόμματος Ennahda εκφράζει επίσης ανησυχία για τα διαπερατά σύνορα της Τυνησίας με τη Λιβύη, των οποίων γίνεται χρήση ιδίως για τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, χαιρετίζει δε την πλέον πρόσφατη συνεργασία ανάμεσα στην Τυνησία και την ΕΕ και τα κράτη μέλη της επί του θέματος· συνεχίζει να ανησυχεί λόγω της μαζικής εισροής λίβυων προσφύγων στην Τυνησία, στοιχείου που ασκεί ισχυρή πίεση στη σταθερότητα της χώρας, και χαιρετίζει την υποδοχή που έχει θέσει σε εφαρμογή η Τυνησία, η οποία καταγράφει τώρα πάνω από ένα εκατομμύριο λίβυους πρόσφυγες· τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τυνησία να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως με την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ασφάλειας· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας το να δοθεί περισσότερη στήριξη στο τυνησιακό ζήτημα με την ανάληψη περισσοτέρων δεσμεύσεων μεταξύ άλλων από οικονομική και επενδυτική άποψη, και τούτο για να στηριχθεί ο εύθραυστος εκδημοκρατισμός, με επίγνωση του ότι είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της περιοχής, αλλά και της ΕΕ, το να έχει αίσια έκβαση το τυνησιακό πείραμα· παροτρύνει την Επιτροπή να υπογραμμίσει τη σημασία του εκδημοκρατισμού και να στείλει συμβολικό μήνυμα μετά τις αραβικές εξεγέρσεις διοργανώνοντας διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΜΑΒΑ στην Τύνιδα·

23.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την επιδείνωση της ασφάλειας και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λιβύη· εκφράζει έντονη ανησυχία για την επέκταση των τρομοκρατικών ομάδων στη χώρα, ιδίως του IS, οι οποίες επωφελούνται από το πολιτικό κενό και την κλιμάκωση της βίας· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η λήψη επειγόντων μέτρων προς περιορισμό και εκρίζωση της επιρροής τρομοκρατικών οργανώσεων στη επικράτεια της Λιβύης· είναι θορυβημένο από την ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο νότο της χώρας, διότι χρησιμεύει ως πλατφόρμα για το οργανωμένο έγκλημα και τις ένοπλες ομάδες· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω πολιτικής που περιλαμβάνει όλους τους καλών προθέσεων παράγοντες· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών συνομιλίες που διεξάγονται από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Bernardino Léon με επιδίωξη μία κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση που θα οδηγήσει στον σχηματισμό λιβικής κυβέρνησης ενότητας· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Αλγερία και το Μαρόκο για να ευοδωθεί ο ενδολιβικός διάλογος· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος εκείνων που υπονομεύουν τη διεργασία διαλόγου, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 2174 (2014)· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη στους θεσμούς της Λιβύης ευθύς μόλις επιτευχθεί πολιτική λύση και κατάπαυση του πυρός· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια για μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (SSR) και στο πεδίο αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR) στη Λιβύη ευθύς μόλις συσταθεί κυβέρνηση ενότητας και κατόπιν αιτήματός της· προειδοποιεί ωστόσο ότι σε περίπτωση αδιεξόδου των πολιτικών διαπραγματεύσεων και επιδείνωσης της ένοπλης σύγκρουσης, η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε οιαδήποτε ειρηνευτική παρέμβαση που θα αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ·

24.  εκφράζει ανησυχία λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη· τονίζει ότι η πολιτική κρίση έχει μεταβληθεί σε κρίση ασφάλειας και ανθρωπιστική κρίση, η οποία αποσταθεροποιεί ολόκληρη την αραβική χερσόνησο και πέραν τούτου όλες τις χώρες ΜΑΒΑ· υποστηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι μόνο με ευρεία πολιτική συναίνεση μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κύριων πολιτικών ομάδων, σε ένα κλίμα απαλλαγμένο από τον φόβο, μπορεί να εξευρεθεί βιώσιμη λύση για την τρέχουσα κρίση και να διατηρηθούν η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν τους άμαχους πληθυσμούς και να θέσουν τέρμα στη κρίση·

25.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πληθυσμού στην Υεμένη, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλον αριθμό θυμάτων και τη σοβαρή επιδείνωση της ήδη ολέθριας ανθρωπιστικής κατάστασης· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να μεσολαβήσουν για την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της βίας κατά των αμάχων· καλεί να διατεθούν επιπρόσθετοι πόροι σε συντονισμό με άλλους διεθνείς χορηγούς με σκοπό την αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης και την παροχή της απαραίτητης βοήθειας σε εκείνους που την χρειάζονται·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει στο διαρθρωτικό επίπεδο και σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής ΜΑΒΑ το πρόβλημα που τίθεται εκ του ότι νέοι φεύγουν από την ΕΕ για να πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS/Da’esh και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία και το Ιράκ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αρμόζοντα μέτρα για να εμποδίζουν τους μαχητές να ταξιδεύουν από το έδαφός τους, σύμφωνα με την απόφαση 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να αναπτύξουν κοινή στρατηγική για τις υπηρεσίες ασφαλείας τους και τους οργανισμούς της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τζιχαντιστών· ζητεί να υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο για να αναλαμβάνεται η κατάλληλη νομική δράση εναντίον κάθε προσώπου για το οποίο που υπάρχει υποψία ότι ενέχεται σε τρομοκρατικές πράξεις και να αναλαμβάνονται άλλα προληπτικά μέτρα για να ανιχνεύει και να σταματά κανείς τη ριζοσπαστικοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο μεταξύ τους όσο και με τα όργανα της ΕΕ·

27.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να σέβεται στην προσπάθειά της για καταπολέμηση της τρομοκρατίας η κυβέρνηση της Αιγύπτου τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, να θέσει τέρμα στις συστηματικές συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και ακτιβιστών, και να τηρεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη· σημειώνει ότι θα επιδοκίμαζε την απαγόρευση της θανατικής ποινής, απαγόρευση η οποία θα απέβαινε προς όφελος των μελών πολιτικών και κοινωνικών οργανισμών που έχουν καταδικασθεί πρόσφατα·

28.  επιδοκιμάζει την προκαταρκτική συμφωνία για τη ροή του ποταμού Νείλου, την οποία σύναψαν η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Αιθιοπία, στις 23 Μαρτίου 2015· τονίζει ότι η από κοινού συμφωνημένη χρήση των νερών του Νείλου είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων χωρών· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να διευκολύνει τη διεξαγωγή περαιτέρω διαλόγου μεταξύ όλων των μερών, εάν κρίνεται ότι θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις·

Ενίσχυση της παγκόσμιας στρατηγικής για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

29.  είναι πεπεισμένο ότι η έλλειψη δημοκρατίας είναι μία από τις θεμελιώδεις αιτίες πολιτικής αστάθειας στην περιοχή και ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών δημοκρατικών αρχών συνιστά το ισχυρότερο εχέγγυο μακρόπνοα κατά της χρόνιας αστάθειας στις χώρες της περιοχής ΜΑΒΑ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μην βλέπουν την περιοχή ΜΑΒΑ μόνον μέσα από τον φακό των σε βραχυπρόθεσμη κλίμακα απειλών κατά της ασφαλείας και να παρέχουν ενεργό και βιώσιμη στήριξη στις φιλοδοξίες για δημοκρατία που έχουν οι κοινωνίες της περιοχής· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί ισορροπημένη δράση στο πλαίσιο μιας ολιστικής και φιλόδοξης προσέγγισης για τη δημοκρατία για να επιτευχθεί σύζευξη της πολιτικής για την ασφάλεια με εκείνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνιστά μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τονωθεί η μακρόπνοη σταθερότητα στην περιοχή ΜΑΒΑ χάρις στη συνέχιση της στήριξης από την ΕΕ προς την κοινωνία των πολιτών, συγκεκριμένα μέσω του Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Διευκόλυνσης για την Κοινωνία των Πολιτών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας καθώς και μέσω νέων εργαλείων υπέρ της δημοκρατίας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη, σε πνεύμα αλληλεγγύης και ανάληψης δέσμευσης, να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του Ταμείου, για να εξασφαλιστεί η πλέον ευέλικτη και αποτελεσματική στήριξη προς τους τοπικούς φορείς της δημοκρατικής αλλαγής στην περιοχή· καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τις προσπάθειες διάδοσης και εξήγησης των ευρωπαϊκών αξιών, ιδίως μέσω τακτικών επαφών με τις αρχές και, παράλληλα, με τους εκπροσώπους των κοινωνιών των πολιτών·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση από την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή μιας ευρείας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της ΕΠΓ· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο αποτελεσματική και καινοτόμο πολιτική και στρατηγική διάσταση της ΕΠΓ· χαιρετίζει τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των χωρών της Νοτίου Μεσογείου· υπενθυμίζει ότι η συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υπουργών εξωτερικών σε επτά έτη· φρονεί ότι πρέπει οι υπουργοί να συνέρχονται ετησίως· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να στηρίζουν τους δημοκρατικούς παράγοντες στην περιοχή ΜΑΒΑ, κυρίως στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η παρούσα ισορροπία στην κατανομή πόρων για τη χρηματοδότηση από την ΕΠΓ· υπενθυμίζει ότι χώρες που σημειώνουν πρόοδο στη υλοποίηση αναμορφώσεων και ακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να λάβουν αποφασιστική επιπρόσθετη στήριξη, με ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην Τυνησία, τονίζει δε την ανάγκη να ενθαρρύνονται τα δικαιώματα των γυναικών·

31.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών και κοριτσιών που είναι θύματα σεξουαλικής βίας και δουλείας σε περιοχές συγκρούσεων της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και ιδιαίτερα στη Συρία και το Ιράκ· ζητεί από τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής της Mέσης Aνατολής και της Bόρειας Aφρικής, τον OHΕ, την ΕΕ και τις ενδιαφερόμενες MKO να λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αποκοπεί από τις οικογένειές τους, να τους παρέχουν κατάλληλη προστασία και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για υποστήριξη όσων επέζησαν μετά από πράξεις σεξουαλικής βίας, θεσπίζοντας συγχρόνως κοινωνικές πολιτικές που θα τους επιτρέψουν να επανενταχθούν στην κοινωνία· καλεί τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις να σεβαστούν τις διατάξεις της απόφασης 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να λάβουν μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, συγκεκριμένα από την σεξουαλική κακοποίηση, την λαθραία διακίνηση και το σεξουαλικό εμπόριο και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία των δραστών· παροτρύνει τις κυβερνήσεις των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί ισχυρό μέσο περιεκτικής αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

32.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες σύνδεσης για την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί μία σύνδεση μεταξύ όλων των διαστάσεων της δράσης για να εμβαθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σχέσεις της κατά τρόπο περιεκτικό και συνεκτικό· τονίζει την ανάγκη να περιληφθούν στις συμφωνίες αυτές πραγματικά και απτά κίνητρα για τους εταίρους, για να καταστεί ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων περισσότερο ελκυστικός, περισσότερο αποτελεσματικός και σαφής για τους άμαχους πληθυσμούς·

33.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η στενότερη συνεργασία ΕΕ και των χωρών της ΜΑΒΑ βάσει αμοιβαίως αποδεκτών στόχων, οι οποίοι να βασίζονται σε κοινά συμφέροντα· υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που θα έχει ο συντονισμός της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες ΜΑΒΑ με αυτήν που προέρχεται από τους άλλους διεθνείς δωρητές· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση αυτού του συντονισμού και τονίζει την ανάγκη συντονισμού της κατεπείγουσας βοήθειας με τη μακρόπνοη αναπτυξιακή βοήθεια·

34.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας και της αποτελεσματικής τοπικής διακυβέρνησης έχει ζωτική σημασία για τη σταθεροποίηση των χωρών της ΜΑΒΑ, και συνεπώς ζητεί τη θεσμική κατοχύρωση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ενώσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις χώρες ΜΑΒΑ·

35.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή πίστης στην περιοχή και επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ σε αυτό το θέμα· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης των πάσης μορφής διακρίσεων εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της ΜΑΒΑ να προασπίσουν τη θρησκευτική πολυφωνία· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την προώθηση της ενεργού προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και την εξασφάλιση καταφυγίων· επικροτεί την έγκριση στη διάρκεια του έτους αναφοράς 2013 των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την Προαγωγή και την Προστασία της Ελευθερίας Θρησκευτικής Συνείδησης ή Πεποιθήσεων, καλεί δε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, τόσο στα διεθνή και περιφερειακά φόρα όσο και στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν μόνιμο διάλογο με ΜΚΟ, θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες πεποιθήσεων και θρησκευτικούς ηγέτες·

36.  είναι πεπεισμένο ότι η πολιτιστική συνεργασία και διπλωματία καθώς και η πανεπιστημιακή συνεργασία και ο θρησκευτικός διάλογος είναι ουσιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πάσης μορφής ριζοσπαστισμού· τονίζει ότι τόσο για την Ευρώπη, όσο και για την περιοχή ΜΑΒΑ η εκπαίδευση και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελούν επίσης ανάχωμα κατά της ριζοσπαστικοποίησης και καλεί συνεπώς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας η προώθηση των πολιτιστικών και πανεπιστημιακών ανταλλαγών, μεταξύ άλλων εκείνες με εκπροσώπους του Ισλάμ στις χώρες ΜΑΒΑ και με τις ισλαμικές κοινότητες στην Ευρώπη· παροτρύνει τα κράτη εταίρους να συμμετέχουν στα πολιτιστικά προγράμματα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αναδεχθεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της δημιουργίας ενός φιλόδοξου ευρωμεσογειακού προγράμματος Erasmus, χωριστού από το πρόγραμμα Erasmus+· καλεί την Επιτροπή να δώσει αμέσως ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα Erasmus+ που καταρτίστηκαν για τη Νότια Μεσόγειο· ενθαρρύνει το να περιλαμβάνουν τα προγράμματα ανταλλαγών άτομα από τις χώρες της ΜΑΒΑ που δεν ανήκουν στην ΕΠΓ·

37.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μία αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή απόκριση από όλα τα κράτη μέλη στην προπαγάνδας των τζιχαντιστών και τη ριζοσπαστικοποίηση που αναπτύσσεται εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απόκριση στην οποία θα συμμετέχουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και με την οποία θα συνεργάζονται κοινότητες των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς με τις χώρες της ΜΑΒΑ· θεωρεί ότι αυτή η αντιπρόταση θα πρέπει να βασίζεται στην προαγωγή κοινών αξιών που απορρέουν από τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να αντιστρατεύεται στην ιδέα μιας σύρραξης μεταξύ θρησκειών ή πολιτισμών· ζητεί να διορίζεται στην ΕΥΕΔ προσωπικό που ομιλεί τις γλώσσες της περιοχής ΜΑΒΑ για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας· τονίζει την ανάγκη να σταλεί θετικός μήνυμα συνοδευόμενο από συγκεκριμένα παραδείγματα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΜΑΒΑ και τη συνεργασία με αυτές· τονίζει την ανάγκη να αναβαθμιστεί η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στην περιοχή·

38.  τονίζει τις δυνατότητες για τον πολιτισμικό και τον διαθρησκευτικό διάλογο που παρέχει η ΕΠΓ· τονίζει τη σχέση που υφίσταται μεταξύ αφενός των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και αφετέρου της οικοδόμησης και της ενδυνάμωσης μιας ανοικτής κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προώθησης των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας απευθείας διάλογος με τις κοινωνίες των πολιτών των χωρών ΜΑΒΑ, για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι προσδοκίες τους· εκφράζει την υποστήριξή του στη δημιουργία ενός συστήματος διαβούλευσης και τόνωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των νέων γενεών στο πλαίσιο της ΕΠΓ· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συμμετοχής των νέων των χωρών αυτών σε έναν διάλογο που θα βασίζεται σε μια ειλικρινή, άμεση και ισότιμη σχέση επί ίσοις όροις· υπενθυμίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΥΕΔ να τις αναπτύξουν σε όλες τις χώρες της περιοχής κατόπιν προσκλήσεως από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών όταν οι προοπτικές γνήσιων δημοκρατικών εκλογών είναι πραγματικές και να εξασφαλίζουν ότι οι αποστολές αυτές δεν καταλήγουν να νομιμοποιούν χειραγωγημένες διαδικασίες ενορχήστρωσης· ζητεί να δίδεται σε τακτική βάση συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνουν αυτές οι αποστολές·

40.  τονίζει την ανάγκη να διατρανωθεί ο κεντρικός ρόλος της Ένωσης για τη Μεσόγειο, η οποία ως μοναδικό φόρουμ για ένα διάλογο σχετικά με την εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των χωρών της Μεσογείου χρειάζεται να αναχθεί σε κινητήρια δύναμη για τις επενδύσεις σε μία βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής· επισημαίνει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να μπορεί η ίδια να αντλεί τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τα ως άνω σχέδια· προσυπογράφει την κατεύθυνση στην οποία στρέφονται οι συναντήσεις των υπουργών· ζητεί την ευρύτερη διάδοση των προγραμμάτων και της δράσης που απορρέουν από αυτές, περιλαμβανομένων των κοινών αποστολών παρακολούθησης της διεξαγωγής εκλογών και των κοινών αποστολών αξιολόγησης, καθώς και μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να αναζωογονηθεί Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και να αναβιώσει η πολιτική φιλοδοξία της, με στόχο την αντιμετώπιση με πραγματικά αποδεκτό από αμφότερες τις πλευρές τρόπο των προκλήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου·

41.  εκφράζει βαθειά ανησυχία λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εις βάρος των ευάλωτων ομάδων στις χώρες ΜΑΒΑ σε καταστάσεις συγκρούσεων· θεωρεί ότι τα παιδιά αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες και ως εκ τούτου επαναλαμβάνει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την υλοποίηση της αναθεωρημένης στρατηγικής περί εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις· ενθαρρύνει την ΕΕ να εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Ειδικό Εντεταλμένο του ΟΗΕ για τα Παιδιά που πλήττονται από Ένοπλες Συγκρούσεις, υποστηρίζοντας τα σχετικά σχέδια δράσης και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·

Εμβάθυνση της συνεργασίας για την οικονομική ανάπτυξη

42.  σημειώνει ότι η περιοχή ΜΑΒΑ πλήττεται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τις ανισότητες· είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με ενίσχυση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, είναι αυτό που χρειάζεται για την επίτευξη πολιτικής σταθερότητας· εκφράζει ανησυχία λόγω της κατάστασης των νέων και πιστεύει ότι είναι ουσιώδους σημασίας το να έχουν αξιοπρεπείς και θεμιτές προοπτικές για το μέλλον τους· τονίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες ΜΑΒΑ, όχι μόνο για την προσέλκυση ευρωπαϊκών επενδύσεων και την επίτευξη δυνατότητας για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας· υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ διαφάνειας, κράτους δικαίου και αντιτρομοκρατικής πολιτικής, στοιχείων που χρειάζεται να αντιμετωπίζονται όλα από κοινού· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς στις χώρες ΜΑΒΑ, η οποία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

43.  θεωρεί ότι στον στρατηγικός διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΜΑΒΑ θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση προς την κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η οποία να βοηθεί στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες εκπαίδευσης κυρίως για τη νεολαία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διευκολυνθεί για τις χώρες ΜΑΒΑ η πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, ενώ θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες δικλείδες προστασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις χώρες ΜΑΒΑ, περιλαμβανομένων και έργων στα πεδία της ενέργειας και των υποδομών, έχοντας στρατηγικό στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημοκρατικής λογοδοσίας·

44.  υπενθυμίζει ότι το 2015 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί να εμπνεύσει περισσότερους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στην εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως, και το οποίο συμπίπτει με τα σχέδια της διεθνούς κοινότητας για συμφωνία επί ενός συνόλου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· καλεί τις αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης των χωρών ΜΑΒΑ να αναγάγουν σε προτεραιότητα την επίτευξη αυτών των στόχων·

45.  τονίζει ότι ο ενισχυμένος διάλογος επί θεμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια στη Μεσόγειο θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα και να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του περιβάλλοντος· συνεπώς, προτείνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στη διπλωματία του τομέα της ενέργειας στις χώρες ΜΑΒΑ, όπως σκιαγραφείται στην Ενεργειακή Ένωση· τονίζει τη σημασία, τόσο στρατηγική όσο και οικονομική, που έχει ο ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών κείνται στη νότια γειτονιά της ΕΕ· χαιρετίζει την ίδρυση της ευρωμεσογειακής πλατφόρμας φυσικού αερίου και βεβαιώνει ότι είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι ευρωμεσογειακές συνδέσεις στους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού·

46.  υποστηρίζει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πανεπιστημιακής και επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες ΜΑΒΑ, για να δημιουργηθεί ένα ευρύ απόθεμα επαγγελματικών δεξιοτήτων· σημειώνει ότι το πρόγραμμα κυκλικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να επεκταθεί όσο είναι δυνατόν στις χώρες ΜΑΒΑ, μέσω ευέλικτων και εξελικτικών εργαλείων, όπως είναι οι συμπράξεις κινητικότητας·

47.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της σε όλα τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών της περιοχής, με τη βοήθεια όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της· υπενθυμίζει ότι τα εργαλεία αυτά κυμαίνονται από την ανθρωπιστική βοήθεια έως τις πλήρεις και εις βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και επιτρέπουν στην ΕΕ την κάλυψη μιας διεργασίας που ποικίλλει από την έξοδο από την κρίση έως την εγκαθίδρυση σταθερών θεσμών·

48.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι απαιτείται ελάχιστο διάστημα ενός έτους για την αποδέσμευση της μακροοικονομικής βοήθειας προς χώρες των οποίων η δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ ευάλωτη· παροτρύνει την ΕΕ να κινητοποιήσει ή να ανακατευθύνει πολύ γρήγορα τα απαραίτητα κονδύλια· προτρέπει να εφαρμοσθεί μία νέα διαδικαστική διάσταση για τη βοήθεια από την ΕΕ, τόσο όσον αφορά τη στήριξη μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ όσο και στο επίπεδο της μακροοικονομικής βοήθειας· υπογραμμίζει στο πλαίσιο της μακροοικοινομικής βοήθειας ότι είναι αναγκαίο να αποτιμά επαρκώς η ΕΕ τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν τα μέτρα που ζητούν οι δικαιούχες χώρες για να εξασφαλίζεται ότι η βοήθεια αυτή δεν θα αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης, για παράδειγμα υπονομεύοντας τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας· καλεί τους Άραβες χορηγούς κεφαλαίων να συντονίσουν τη βοήθειά τους στο πλαίσιο του ΣΑΚ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), όσο είναι δυνατόν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

49.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) να συντονίσουν τις επενδυτικές στρατηγικές τους με την Ένωση για τη Μεσόγειο ώστε να δημιουργήσουν θετικές συνέργιες·

50.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει εταιρικές της σχέσεις με τις χώρες της περιοχής που δεν είναι άμεσοι γείτονές της· υποστηρίζει τη σύναψη σύμβασης για την εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΣΚ, στο βαθμό όπου θα ήταν δυνατή η εξεύρεση αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας, η οποία θα συνιστούσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητα ευρύτερης παρουσίας και περαιτέρω μόχλευσης στην περιοχή, ιδίως με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για ένα νέο πρόγραμμα κοινής δράσης· υπενθυμίζει ότι μία συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ του ΣΣΚ και την ΕΖΕΣ τέθηκε σε ισχύ την1η Ιουλίου 2014·

51.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων για πλήρεις και εις βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της περιοχής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εταιρική σχέση της Deauville· επαναλαμβάνει ότι η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων αποτελεί μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας·

52.  τονίζει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση των χωρών ΜΑΒΑ θα επέτρεπε την ενίσχυση των πολιτικών δεσμών και θα ευνοούσε το εμπόριο και την ανάπτυξη· καλεί τις χώρες ΜΑΒΑ να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες και τις εισαγωγές τους· σημειώνει ότι στη μεγάλη του πλειονότητα το εμπόριο των χωρών ΜΑΒΑ διενεργείται με χώρες εκτός ΜΑΒΑ· εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει κάθε προσπάθεια στο διπλωματικό, πολιτικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για να βοηθήσει στην υλοποίηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης των χωρών του Μαγκρέμπ δυνάμει της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ ή των γεωγραφικά ευρύτερων συμφωνιών του Αγκαντίρ·

53.  χαιρετίζει τη στήριξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων προς την πρωτοβουλία για τον συντονισμό των επενδύσεων στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου (AMICI)· τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

54.  τάσσεται υπέρ της περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων με τη στενότερη σύνδεση των δικτύων υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων, με σκοπό να διευκολυνθεί η κίνηση αγαθών και προσώπων·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών τους.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0023.
(2) ΕΕ C 247 E της 17.8.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 163.
(4) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 26.
(5) ΕΕ C 261 E της 10.9.2013, σ. 21.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0207.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0010.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0077.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0071.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου